Jesus till Mänskligheten

Böner

Bön åt ateister under Varningen

  Åt dem utav er som säger ni är ateister, hör nu Mitt Löfte. Jag älskar er och Jag kommer aldrig ge upp Min Kamp för att rädda er från greppet av bedragaren, satan, som förblindar er till Sanningen. När tiden kommer och när ni ser era synder framför era ögon under Varningen, vänligen...

Frukta inte, då Jag förlänar Nådegåvorna av Visdom, Lugn och Urskiljning på var av er som ber Mig att göra så med denna bön:

 "O Jesus hjälp mig att se Sanningen av Ditt Heliga Ord, vid alla tillfällen, och förbli lojal till Dina Undervisningar, oavsett hur mycket jag är tvingad att avvisa Dig."

Jag Ger alla Min Välsignelse nu, men ni måste fråga Mig.

"Himmelske Fader hjälp mig att bli liten, som ett barn, i Dina Ögon. Jag ber om Dina Nådegåvor att falla över mig så att jag kan svara till Ditt Anrop för att rädda alla Dina barn. Amen"

Rädda era bröder och systrar, så att de blir beviljade omedelbar immunitet.

Särskilda Nådegåvor kommer att ges till var och en av er som lovar en hel månad av bön för deras själar. Här är vad Jag ber er att säga: "O Himmelske Fader, genom Kärlek till Din Älskade Son, Jesus Kristus, Vars Lidande på korset räddade oss från synden, vänligen rädda alla dem som fortfarande...

Öppna era hjärtan för att ta emot Mina Ord. Känn Mig i er själ genom att fråga Mig följande:

"Jesus, om detta verkligen Är Du, snälla översvämma min själ med Tecken på Din Kärlek, så att Jag kan känna igen Dig för Vem Du Är. Låt mig inte bli lurad av lögner. Visa mig istället Din Barmhärtighet genom att öppna mina ögon för Sanningen och Vägen till Ditt Nya Paradis på Jorden."

Säg denna bön varje dag efter Min Gudomliga Barmhärtighetsrosenkrans

  "Fyll mig nu o Herre med Gåvan av den Helige Ande för att bära Ditt Allraheligaste Ord till syndare som jag måste hjälpa till att rädda i Ditt Namn. Hjälp mig att täcka dem, genom mina böner, med Ditt Dyrbara Blod, så att de kan dras till Ditt Heliga Hjärta. Ge mig den Helige Andes Gåva, så...

Bön för omedelbar benådning

Vänd er till Mig och säg: "Snälla Vägled mig mot Ljuset och Godheten i Din Stora Barmhärtighet och förlåt mig för mina synder", så kommer Jag omedelbart att förlåta er. Sedan, efter Varningen, kommer ni att erfara en djup Frid och Lycka i era själar.

Bön för att konvertera andra

"Jag uppmanar Dig Jesus, i Din Gudomliga Barmhärtighet, att täcka alla de med ljumma själarna med Ditt Dyrbara Blod, så att de kan bli konverterade." 

"Snälla Vägled mig mot Ljuset och Godheten i Din Stora Barmhärtighet och förlåt mig för mina synder"

Berätta för världen att denna händelse kommer att rädda dem. Många kommer att ångra sig under denna Mystiska Upplevelse. De kommer att känna en brännande sinnesförnimmelse, inte olik den som själarna i Skärselden får erfara. Detta kommer att ge dem insikt på vad själar som inte är helt rena, måste...

Jesus jag känner mig borttappad. Öppna mitt hjärta till att acceptera Din Kärlek och visa mig Sanningen så att jag kan bli räddad.

  Jag Säger, ännu en gång, vänd dig till Mig nu och prata med Mig. Be Mig att komma tillbaka in i ditt hjärta. Jag kommer att anpassa Mig inuti din själ. Jag ger er detta löfte, även för de mest härdade av själar. Bara ett ord, är allt du behöver säga. Be Mig visa dig Min Närvaro genom att...

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode