Jesus till Mänskligheten

Varningen- Jesu Andra Ankomst

SAMVETETS ILLUMINATION som har förutspåtts utav vår Moder Maria i Garabandal 1961 kommer att hända snart för att frälsa världen.

VARNINGEN

Nya profetior som har tagits emot utav en Europeisk visionär avslöjar globala händelser som kommer att hända innan Jesus återkommer.

 

VARFÖR KOMMER VARNINGEN ATT HÄNDA?

För att bevisa till alla att Gud existerar.

För att alla ska vända sig tillbaka till Jesus och Sanningens Väg.

För att försvaga syndens och ondskans effekt i världen genom konvertering.

För att rädda oss innan Domedagen ankommer för att ge oss en chans att be om förlåtelse för de synder som vi har begått.

För att omvända icke troende som inte skulle ha en chans till Frälsning om denna Barmhärtiga gärning ej begås.

För att förstärka tron.

 

VAD KOMMER ATT HÄNDA UNDER VARNINGEN

Alla som är över 7 år gamla kommer att uppleva Jesus Kristus på ett mystiskt och privat sätt, upplevelsen kan vara upp till 15 minuter.

Det är en Gåva från Gud, vår Fader, given för att konvertera människor till Sanningen.

Det kommer att vara som när Domedagen kommer att utspela sig, men denna gång kommer du inte att dömas. Istället får du chansen till att be om förlåtelse.

Två kometer kommer att kollidera på Himlen.

Människor kommer att tro att det är en katastrof värre än en jordbävning men det är det inte. Det är ett Tecken som påvisar att Jesus har kommit.

Himlen kommer att bli röd, den kommer att se ut som en eld och sen kommer du att se ett stort Kors på Himlen, för att förbereda dig.

Ateister kommer att säga att det är en global illusion. Vetenskapsmän kommer att försöka hitta en logisk förklaring men det kommer att inte att finnas någon.

Det kommer att vara spektakulärt och kommer inte att skada oss eftersom att Jesus begår ett Kärleksfullt Barmhärtighetsverk gentemot oss.

Våra synder kommer att visas för oss och vi kommer att känna oss oerhört bedrövade och skamsna när våra synder uppenbaras för oss.

Andra kommer att känna vedervärdighet och bli chockade av sättet, som deras synder uppenbarar sig för dem, att de kommer att dö innan de får chansen att be om förlåtelse.

Alla kommer att se i vilket tillstånd deras själ befinner sig framför Gud- det goda de har gjort i sitt liv och bedrövelsen som de har vållat andra och allt det som de borde ha gjort men inte gjorde.

Många människor kommer att falla ner och gråta utav lättnad. Glädjetårar. Förundransfulla och kärleksfulla tårar.

För därefter, kommer det, äntligen att vara möjligt att leva ett nytt liv, när vi vet hela Sanningen.

Jesus ber nu alla att be för de själar som kommer att dö utav chocken och som möjligtvis kan bära på dödssynder. Alla behöver förbereda sig nu. Jesus begär att alla ber om förlåtelse för sina synder innan Varningen sker.

Nya Meddelanden 2014

Skydda Mitt Ord. Tala om Mitt Ord

MDM 28 december 2014.pdf

Humanismen är en skymf mot Gud

MDM 25 december 2014.pdf

Kontakt

Sök på webbsidan

VIKTIGT

06.06.2014 14:35

Viktigt om Frälsningens Medaljong

Torsdag 20 februari 2014, Kl. 18:39 Vet också att Frälsningens Medaljong- mer kraftfull än någon annan- kommer att vara ert försvar gentemot antikrists lockelse. Varje försök kommer göras för att stoppa Frälsningens Medaljong, men ingenting kommer stoppa Krafterna associerade med denna...
20.02.2014 15:36

Gud Fadern: Res er nu och acceptera Mitt Sigill, den Levande Gudens Sigill

MDM 20 februari 2012.pdf Endast de med den Levande Gudens Sigill kommer undan denna form av folkmord av själen Torsdag 4 april 2013, Kl. 19:45 Endast de som accepterar Sigillet, håller den i sina hem eller bär den på sig kommer att skyddas. Endast de med den Levande Gudens Sigill kommer undan denna...
10.05.2013 09:47

Anvisningar från Jesus Kristus gällande Den Levande Gudens Sigill

Ingen ändring i utformningen av Sigillet är tillåten. De måste förbli exakt som de har utformats. Ingen annan version är giltig. Försäljning av något slag är inte tillåten. De får aldrig tas betalt för, oavsett vad orsaken är. Folk kan skriva ut kopior i svartvitt från en dator om de vill. Ingen...

Nyheter

Mer tid för bön

Beträffande vår Herres, Jesus Kristus, önskemål om att vi ska be oftare och Frälsningens Moders önskemål om att göra detsamma vill jag härmed utöka bönestunderna i den andliga Korstågsbönegrupp som upprättats i Sverige samt ändra tidpunkterna för dessa.  M-Korstågsböner 96+ 1-24 + Den...

Mer tid för bön

Böner skrämmer den onde Torsdag 12 februari 2015, Kl. 18:00  Jag ber alla Kristna i varenda del av världen att öka tiden de ägnar i bön, för makten att besegra Synden som stryper världen och som bringar lidande och varenda typ av svårighet i dess kölvatten. Synden kan bli förstörd genom...

Andlig Korstågsbönegrupp

Från och med den 26/11- 2014 kommer det att finnas en andlig Korstågsbönegrupp i Sverige, där man från vilken plats som helst, kan be samma böner gemensamt med andra.    Tid: 18.00-19.30 på onsdagar 18.00-19.00 på söndagar   Korstågsböner: 96+ 1-85 på...

Augusti- Månad av Själars Frälsning och Frälsningens Novena

Uttdrag ur meddelanden: Lördag 23 juli 2011, Kl. 17:30 Jag ber alla Mina barn att ägna augusti månad att be den Gudomliga Barmhärtigheten, dagligen, för de förlorade själarna som inte kommer att överleva Varningen. En fastedag i veckan fordras också, liksom, daglig Mässa och mottagandet av Min...

Frälsningens Medaljong

Frälsningens Medaljong. Ni finner den här: www.salvido.com   Utskrivningsbart häfte på Svenska för Frälsningens Medaljong; Medal of Salvation booklet.docx

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode