Jesus till Mänskligheten

Antikrist kommer påstå att han är Jag, Jesus Kristus

06.07.2017 18:07

Antikrist kommer påstå att han är Jag, Jesus Kristus

Söndag 12 augusti 2012, Kl.18:00

Min högt älskade dotter, vet om att precis så som Jag Instruerar dig för att förberedamänskligheten för frälsningen som rätteligen tillhör dem, så förbereder också den onde själarna. Han förbereder falska profeter att lura Guds barn, så att de kommer acceptera antikrist som deras Jesus. Denna ogudaktighet är svår för dig att förstå men med Gåvan Jag har Givit dig, att avläsa själar, kommer du omedelbart att veta vilka dessa falska profeter är.

De kommer alltid att rikta in sig på dig Min dotter på de mest lömska sätt, för du kommer vara deras primära motståndare. Men deras lögner, inbäddade i vad som kommer verka vara som Guds Heliga Ord, gömmer de största lögnerna av alla.

De kommer tillkännage att den falske profeten kommer vara den sanne påven. De kommer tillkännage, subtilt till en början, att antikrist kommer vara Kristus Konungen. När de förför stackars själar, att deras meddelanden kommer från Gud, kommer sådana själar inte bli klokare.

Jag måste Varna alla av Guds barn. Jag kommer aldrig komma i köttet den andra gången. Jag kommer inte framträda i världen som en ledare. Inte heller kommer Jag den här gången utföra Mirakel för att bevisa för er Vem Jag Är, annat än Miraklet av Varningen och Miraklet i Skyn som kommer skådas en tid efter att Varningen ägt rum.

Antikrist kommer påstå att han är Jag, Jesus Kristus. Denna styggelse har blivit förutsagd.

Vem man ska tro på barn är inte en lätt uppgift, för många kommer att komma i Mitt Namn.

Men vet det här; den onde kommer, genom sina falska profeter, aldrig säga åt er att bedja till den Helige Ande eller att ta emot Sakramentet av den Heliga Eukaristin. Han kommer aldrig medge att Jag, Jesus, Människosonen kom som Messias i köttet för att återlösa människan från Synden. Han kommer aldrig be eller uppmuntra er att säga den Heliga Rosenkransen eller visa trohet till Min älskade Moder. Var på er vakt. Håll er vakna och följ bara Mina Instruktioner.

Den onde försöker att bilda en armé bland Mina efterföljare. Även om hans andra armé är väl etablerad på jorden, riktar han nu in sig på dem som tror på Mig, er Jesus, eftersom han vill gömma sina onda gärningar bakom heligt folk. Han kommer använda deras kärlek för Mig som en sköld för att gömma lögnerna han avser att vålla uppå världen.

Lita på Mina Ord och avvik inte från Sanningen, då den blir Given till er genom dessa, Mina Heliga Meddelanden till världen vid denna tidpunkt.

Er Jesus

 

Denna man kommer berätta för världen att han är Messias och han kommer bli applåderad av många ledande frontfigurer

Fredag 28 september 2012, Kl. 22:15

Min högt älskade dotter, de stora förändringarna i världen, förutsagda i förväg om Min Andra Ankomst, är på väg att utvecklas lager efter lager.

Tidpunkten för bedragarna som kommer hävda att komma i Mitt Namn och att presentera sig själva till världen, är mycket nära.

Så många människor kommer bli lurade in till att tro dessa falska profeter, för de kommer kungöra sig själva med stor pompa.

Men en i bland dem kommer bedra många för han kommer presentera sig själv som kungen, på ett ödmjukt sätt, för att övertyga folk att han är Jag, Jesus Kristus. Denna man kommer berätta för världen att han är Messias och han kommer bli applåderad av många ledande frontfigurer. De kommer presentera honom, först, som en extraordinär och medkännande politisk ledare. Han kommer att ses som en begåvad fredsmäklare som Jag har Sagt er. Hans förnämlighet och gracer kommer visa en mystisk bild, som kommer verka vara av gudomligt ursprung.

Hans vackra utseende och hans lockande personlighet kommer tilltala massorna. Han skall bli avslöjad för världen snart och hans framträdande kommer att vara plötsligt. De ledarna som kommer presentera honom som en frälsare, mannen som kommer bringa ett slut på krigen i Mellanöstern, är respekterad i många delar av världen. Detta är varför denna falske messias kommer bli accepterad så lätt.

Efter en tid kommer hans tilldragelse spridas. Media kommer prisa hans diplomatiska färdigheter och hans följe kommer vara stort.

Detta är mannen som kommer säga att han är messias. Han kommer säga till alla att han är Jesus Kristus, som har kommit tillbaka för att tillkännage sin andra ankomst. Han är antikrist.

Bli inte lurade för ett ögonblick. Jag, Jesus Kristus, kom i köttet den första gången för att Rädda mänskligheten. Men vet detta; Jag kommer inte komma i köttet den här gången. Jag kommer komma, som en tjuv på natten. Jag kommer förbereda världen, genom dessa Meddelanden, men Jag kommer inte Berätta för er dagen eller timmen för Jag vet inte detta. Bara Min Fader känner till tidpunkten.

Jag kommer tillkännage Min Andra Ankomst innan Tecknet av Min Ankomst, som kommer framträda i skyn över hela världen.

Den mannen som påstår sig att vara Jesus Kristus och som går på jorden som en människa är en lögnare.

Spring, för han kommer bringa osagt elände och lidande. Hans bedrägeri kommer vagga in själar i en falsk kärlek för Gud. Han kommer förvränga Sanningen. De som följer honom är i stor fara.

Er Jesus

 

Utdrag från Meddelande

Lördag 29 december 2012, Kl. 19:36

Frukta Mig aldrig för Jag kommer i fred. Var, däremot, rädda för odjuret som kommer

ses komma i fred, men som kommer att förgöra er. Han, den onde, och hans anhängare

på jorden är dem ni borde vara rädda för. Inte Mig.

Er Jesus

 

Han kommer, genom kraften av det ockulta, utföra vad som kommer anses vara

botemedel för folk som är obotligt sjuka

Söndag 30 december 2012, Kl. 17:50

Min högt älskade dotter, Jag Önskar att Berätta för dig att förändringarna som kommer förbereda världen för Min Andra Ankomst, är på väg att ses av hela världen.

Krigen i Mellanöstern kommer accelerera och bli vidspridda. De kommer involvera Väst liksom Öst.

Turbulensen kommer att stoppas av fredens man, odjuret, antikrist.

Många kommer, i sinom tid, tro att han är Gud, Messias, så mycket kraft kommer han verka besitta. Hans krafter har blivit tilldelade till honom av ondskans fader, satan. Han kommer, genom kraften av det ockulta, utföra vad som kommer anses vara botemedel för folk som är obotligt sjuka. De kommer bli botade av deras sjukdomar, tillfälligt, och folk kommer tro att hans krafter kommer att ha kommit från Himlen. Att han är Jag, Jesus Kristus.

De kommer tro att han kommer för att förbereda världen för den Nya Eran och att den Andra Ankomsten äger rum inför dem. 

Han kommer utföra andra mirakel, men de kommer helt enkelt vara en illusion. Vissa av Mina heliga tjänare kommer falla inför honom och avguda honom. Politiska ledare kommer offentligt applådera honom. Han kommer bli sedd som en god och ödmjuk messias och han kommer efterlikna alla Mina Drag.

Tyvärr kommer han att lura många. 

Jag bönfaller er, Mina lärjungar, att Varna folk att Jag, Jesus Kristus, inte kommer att komma i köttet. Detta kan inte vara. Jag har redan kommit till jorden i köttet och detta kan inte hända en andra gång. När Jag kommer igen, kommer det att vara genom det sätt som Jag lämnade och då kommer de ogudaktiga bli förvisade och Mitt Nya Paradis kommer ersätta jorden.

Bli inte lurade. Var alerta. Jag kommer fortsätta att Varna er om antikrist och lögnerna han kommer presentera till världen. På det viset, kan ni hjälpa Mig att rädda de stackars själar som kommer slaviskt följa honom in i Helvetets hålor.

Er Jesus

Han kommer att vara en väldigt nära bundsförvant till den falske profeten och det kommer inte finnas några tvivel på vem han är - satans son

Måndag 25 februari 2013, Kl. 23:00

Min högt älskade dotter, tiden framför er kommer att skaka världen från sin dvala, oavsett vilken religion, om någon, människor följer, för rösten av det lilla hornet kommer begära uppmärksamhet från hela världen. Sittandes på Petrus Stol, kommer denna bedragare att skrika högt och stolt och förkunna sin lösning för att förena alla kyrkor som en. Hyllad som en modern innovatör, kommer han att applåderas av den sekulära världen eftersom han kommer ha överseende med Synd.

Han kommer att ta in nya lagar, vilket inte bara strider mot den Katolska Kyrkans läror, men som kommer att gå emot alla Kristna lagar. De präster som motsätter sig dessa Meddelanden kommer att tvingas att ompröva dem när den hemska Sanningen Avslöjas. Sanningen om Mitt Ord, Givet till dig, Min dotter och kommer sakta att gå upp för dem till sist. Vad de kommer att gråta i sorg när de inser att det Är Jag, Jesus Kristus, som - med Välsignelse av Min Fader - Avslöjar Sluttidens profetior i varje detalj, för dig.

Då kommer de att sluka varje Ord från Mina Heliga Läppar, allt eftersom Jag Avslöjar fler händelser framöver, för att förbereda mänskligheten.

Det är Viktigt att människor lyssnar och svarar på Min Uppmaning, så att Jag kan Rädda alla från odjurets grepp.

Den falske profeten, upptagen med sina höga ambitioner att imponera på världens Katoliker, kommer att skjutas åt sidan för en tid, eftersom antikrist nu kommer in i världen, som förutsagt. När du hör rapporter i media om den nye, lovande, skicklige, fredsförhandlaren, kommer du att veta vem han är. Han kommer att vara en väldigt nära bundsförvant till den falske profeten och det kommer inte finnas några tvivel på vem han är - satans son.

Kom ihåg, att oavsett hur skrämmande det kan vara, att Jag, Jesus Kristus, Är Kung. Ingen människa, ingen fiende, har mer makt än Gud. Men kampen om själarna måste utkämpas, eftersom det är förutsagt. Genom att sprida Mitt Ord, Mina Meddelanden och Mina Böner, hjälper du Mig att Rädda de själar Jag Behöver, så att Mitt Nya Paradis kan fyllas med alla Guds barn.

Lita alltid på Mig, ErJesus, då Jag kommer att Vägleda och Skydda er under denna styggelse på jorden.

Jag Lovar att perioden blir kort.

Er Jesus

Tredje Sigillet kommer att avslöjas när människan kommer skrapa ihop livsmedel då hungersnöden greppar mänskligheten.

Lördag 16 mars 2013, Kl. 15:25

Min högt älskade dotter, tidvatten kommer att frigöras och förstörelsen orsakat av många krig, kommer att påbörjas som förutsagts.

Tidpunkten för den falske profetens ankomst kommer att sammanfalla i samband med krigsförklaringar över hela världen. Dessa krig kommer att utlösas omedelbart och människor kommer krypa ihop i rädsla då implikationerna blir tydliga. Krig kommer att få fotfäste och rulla ut som stormar i öknen, där de kommer att ta fart och fånga alla dem som känner att deras frid är garanterad, som en tjuv om natten.

Så många länder kommer att vara involverade att det kommer ta alla som en överraskning. Snart, mitt under blodbadet, kommer antikrist att göra sig känd. Förvirring, rädsla och förlust av grödor kommer förvärra problemet. Inte långt efter kommer det Tredje Sigillet att avslöjas när människan kommer skrapa ihop livsmedel då hungersnöden greppar mänskligheten. Utsvulten på mat, utsvulten i anden, utsvultna på hjälp, kommer mänskligheten greppa vid något eller någon, som erbjuder respit.

Scenen kommer att ha satts för antikrist att komma fram och presentera sig för världen. Vid den här tiden, kommer mänskligheten vara så lättad eftersom fredens man erbjuder så mycket hopp, att de kommer att bli hans villliga slavar. De kommer att falla för hans genomtänkta plan att omstrukturera världen och få alla nationer tillsammans. Planen, kommer de få veta, kommer att vara till gagn för alla och befria världen från terrorism. Fienderna, som han kommer att säga att han bekämpar och vilka han kommer att utöva kontroll över, är oskyldiga offer som används utav honom i bedrägeriet, som han kommer att presentera för världen.

När freden, eller något som känns som en vapenvila, återställs, då kommer nästa steg. Sammanslagningen mellan alla nationer, alla religioner och alla länder, till en helhet. Detta är då samarbetet mellan den falske profeten och antikrist kommer att bli uppenbart.

De som kommer att ha blivit Givna Sanningen och vars namn finns i de Levandes Bok, kommer att veta vad som händer. Andra, blinda för Sanningen om Mina Undervisningar, kommer inte att vara så lyckligt lottade. Då blir det en fråga om väntan. Mitt Tålamod kommer att innebära att Jag kommer att sträva efter att Rädda och Skydda dem som inte kommer att kunna Urskilja Sanningen.

Mitt Tålamod och Min Barmhärtighet kommer att resultera i Gudomligt Ingripande i stor skala för att rädda alla Guds barn från odjurets grepp, vars enda syfte är att uppmuntra till Synd. För det finns en sak ni måste veta; bakom den charmiga tjusningen av antikrist kommer ligga en plan att uppmuntra till Synd, så att mänskligheten kommer att göra det slutliga valet - att stå på odjurets sida i trots mot Gud. När den tiden kommer och efter att varje försök har gjorts av Mig att Rädda själar kommer det att vara över.

Bara de utvalda tas in i Mitt Rike.

Er Jesus

Ett budskap för präster och alla Mina heliga tjänare som har gett sina liv åt Min Heliga Tjänst

Söndag 17 mars 2013, Kl. 18:50

Alla Kristna kommer att lida under den falske profetens regim och hans skara, antikrist, vars ansikte snart kommer att lysas upp över hela världen, som den mest inflytelserika ledare genom tiderna.

Detta nya tempel, kommer de få höra, är en kyrka, som enar alla eftersom Gud älskar alla Sina barn

Söndag 7 april, 2013 

Antikrist är på väg att göra sin stora entré på världens scen och det kommer att vara han som kommer, inte bara regera över dessa kyrkorna men som kommer lura människor till att tro att han besitter speciella gudomliga gåvor. Han kommer bli hedrad för sin stora tjänst åt humanitära orsaker. Han, antikrist, kommer att få internationella utmärkelser för sitt välgörenhetsarbete. Och sedan kommer de att säga att han besitter karisman förknippad med heliga människor. Det kommer inte vara långt därefter som mirakel kommer att tilldelas honom, då han slutligen kommer säga att han är en profet på ett uppdrag från Gud.

Många kommer falla för detta fruktansvärda bedrägeri eftersom han kommer bli stöttad av världens kyrkor och han kommer bli given godkännandets sigill av den falske profeten.

Slutligen kommer världen tro att han är Jag, Jesus Kristus. Mitt Ord kommer falla för döva öron då hans närvaro slukar hela mänskligheten vars applåder kommer tysta rösterna som förkunnar Guds Sanna Ord. Men på grund av Min Stora Barmhärtighet, kommer Jag, med Min Faders Hand, Ingripa i varenda enklit steg på vägen. 

Välsignade är de ödmjuka i hjärtat, vars stolthet tagits bort från dem genom Guds Nåd

Fredag 12 april 2013, Kl. 23:55

Jag kommer aldrig fråga er om att be för antikrist, för han kommer inte från Gud.

Antikrist kommer vara från öst, inte väst

Fredag 26 april 2013, Kl. 12:30

Min högt älskade dotter, världen börja förberedas för antikrists entré.

Han har blivit finslipad av ett antal kraftfulla politiska makter för att göra sin stora entré.

Antikrist kommer vara från öst, inte väst, men kommer bli älskad, ärad och upphöjd av båda och i världens alla hörn. Det kommer börja, som följer;

Antikrist kommer snabbt åstadkomma, med hjälp av Guds fiender, ett krig mellan två nationer som leds av två envisa och starka ledare. Dessa krig kommer att eskalera och kommer sedan att spridas in i andra länder. När hoten blir så allvarlig att det börjar påverka de mäktigaste nationerna, då kommer fredsförhandlingar inledas.

Från ingenstans, kommer odjuret att kliva. Och med en färdighet som kommer att imponera på världen, kommer han att få ett slut på krigen. Han kommer att ha en kraftfull röst. Han kommer att vara mycket intelligent och kommer att skapa en imponerande karismatisk bild. Hans vackra utseende, charm och humor, kommer att bli en kraftfull hypnotisk magnet. Han kommer att erhålla stort beröm från världens kända ledare och medier och han kommer att bli en kändis. Hans uppträdande kommer att tilltala företagsledare, som kommer att se honom som avgörande för att skapa välstånd, eftersom ekonomin kommer att börja växa.

Så speciell kommer antikrist att verka, att nationer kommer skrälla över sig själva för att uppmuntra honom att besöka deras länder. Han kommer att bli älskad och kommer att, in i minsta detalj kopiera, varje ögonblick av Mitt Uppdrag, när Jag Vandrade på jorden. Predika om vikten av kärlek, fred och vikten av enheten mellan nationer, kommer han att ses skapa stora underverk, vart han än går.

Detta är inte en människa som alla andra.

Detta är inte en människa som alla andra karismatiska frontfigurer. Hans stjärna kommer att lysa och blänka, som ingen annans före honom. Han kommer att ses som en frontfigur i en världsomfattande humanitär religion. Denna så kallade framgång, denna styggelse kommer att tillskrivas honom. Alla kommer att falla vid hans fötter. Bilder på hans ansikte kommer att finnas överallt. Han kommer att ses med cheferna för många religiösa samfund. Det kommer snart att säga att folk kan bli helade spontant i hans närvaro. Genom satans makt, kommer han att kunna skapa handlingar som kommer att chocka många och dessa kommer att anses vara mirakulösa.

Vid det laget, för de okunniga, kommer han att ses som messias. Han kommer då att antyda att han har sänts av Gud för att rädda världen. Många, inklusive de i världen som inte accepterar Min Existens, kommer att övertalas att den här mannen är Människosonen, Jesus Kristus. De som hedrar, lyder vad han begär av dem, och som tillber honom, kommer att vara infekterade med sådan ondska att deras själar kommer att sugas in i ett vakuum, ur vilken de kommer att finna det omöjligt att utlämna sig själva.

De som känner till Sanningen av Min Undervisning kommer att känna igen bedrägeriet, som är placerade framför mänskligheten och de kommer att motstå denna styggelse. De som säger att de känner Gud och är praktiserande Kristna, kommer att misslyckas med att förstå Mitt Löfte att återvända. När Jag kommer tillbaka blir det för att Döma. Jag kommer aldrig att Gå på jorden en andra gång. Trots all deras kunskap av Min Förkunnelse förstår de inte vad Jag sa. Jag påminner dem nu. Jag kommer inte att Vandra i köttet. Den man som säger att han är Jag är en lögnare.

Er Jesus

 

 

 

 

 

 

Frälsningens Moder: Precis som om ett mirakel inträffat, kommer den falske profeten till synes att vakna från de döda

Torsdag 25 juli 2013, Kl. 18:52

Mitt barn, det är Viktigt att mina barn inte tappar modet när de möter den smärta de kommer att stå inför, när min Sons Kyrka kommer att bli kastad ut i öknens vildmark.

Jag är Kvinnan i Uppenbarelseboken, klädd i solen, som födde ett Barn. Barnet är Jesus. Den Mystiska Kropp av min Son är Hans Kyrka på jorden. Min Sons Kyrka håller på att bli stulen och snart kommer Hans Kropp inte längre vara Närvarande däri. Denna ödeläggelse kommer att slita itu hjärtat på dem som följer Min Sons Undervisningar. De, som inte kommer att ha någonstans att vända sig, kommer att bli utslängda från byggnader som har, fram tills nu, inrymt den Heliga Eukaristin. Men, eftersom de har blivit utslängda, med väldigt lite barmhärtighet visat åt dem, kommer de att fyllas med den Helige Ande. Det betyder att de kommer att bli Vägledda och kommer våldsamt att leda den Kvarlevande Armén, som består av dem som är lojala mot Gud.

Andra, blinda för Sanningen, kommer att följa den falske profeten in i oordningen. Deras hjärtan kommer att bli bedragna, och snart, när den falske profeten till synes kommer vara vid dödens dörr, kommer de att snyfta. Men då, som om ett mirakel ägt rum, kommer den falske profeten ha väckts från de döda. De kommer att säga att han är välsignad med stora övernaturliga krafter från Himlen och de kommer att falla huvudstupa inför honom i tillbedjan. Han kommer att bli älskad och beundrad av dem som inte kan se.

Snart kommer antikrist att göra entré och hans upphöjning till berömmelse kommer att börja i Jerusalem. När han väl har trätt fram offentligt, kommer allt i min Sons Kyrka att förändras, snabbt. De nya reglerna kommer att introduceras. Nya reliker, förändringar i plaggen som bärs av prästerskapet och många nya regler kommer att verkställas. Till en början, kommer folk att säga att dessa förändringar härstammar från behovet att vara ödmjuk. Och, medan dessa styggelser träder in i de Kristna Kyrkorna, kommer förföljelsen att börja. Om du vågar motsätta dig dessa satanistiska ritualer kommer du bli ansedd som kättare- en bråkmakare.

Många kardinaler, biskopar, präster, nunnor och vanligt folk kommer bli bannlysta, om de inte följer de nya reglerna eller tillber den falske profeten. I detta skede måste ni söka fristäder, som har skapats, så att ni kan dyrka min Son, Jesus Kristus, i frid. Präster måste fortsätta att förvalta Sakramenten och förse mina barn med den Allraheliga Eukaristin.

Ni få aldrig ge efter för bedrägeriet som ni kommer att få förfrågan om att deltaga i. Dem som gör det, kommer att förlora sina själar till den onde.

Er älskade Mor

Frälsningens Moder

 

 

Åt de andra oskuldsfulla, som blint följer odjuret och den falske profeten, de kommer att låsas in i ett förvildat förbund

Söndag 28 juli 2013, Kl. 21:40

Min högt älskade dotter, du får aldrig tvivla på Mitt Ord. Du måste, om du verkligen litar på Mig, göra det som Jag Önskar utav dig, så att Jag kan Upplysa världen, vid denna tidpunkt,  och förbereda dem för den Nya Begynnelsen.

Mycket av det som händer till Min Kyrka har blivit förutsagt, men du måste förstå att Min Fader Tillåter dessa styggelser av en anledning. Det här är det slutgiltiga slutet på satans regeringstid. Han har upphöjt ett odjur, i sitt namn och denna antikrist är anden av självaste satan själv. Han och hans anhängare har fått väldigt lite tid i stora striden av själarna. Satans hämnd är att stjäla så många själar som han är kapabel till, innan han kedjas och kastas in i avgrunden.

De anhängare, som avgudar ormen, följer bara hans instruktioner på grund av makten som han säger åt dem kommer att bli deras, om de hjälper honom att avsluta hans djävulska plan. Vad dessa stackars själar kommer att lida i Evighet och vad de kommer att skrika efter Min Barmhärtighet när den fruktansvärda insikten om deras öde blir tydligt.

Åt de andra oskuldsfulla, som blint följer odjuret och den falske profeten, de kommer att låsas in i ett förvildat förbund. De är i desperat behov av din hjälp. Du måste be intensivt för deras själar så att de kan släppas tillbaka till Mig.

För världen utanför kommer de inte verka särskilt alarmerande, till en början. Krigen i Mellanöstern och den efterföljande freden kommer att hälsas med applåder.

Fredsmannen kommer att motta många utmärkelser i bekräftelsen av hans humanitära insats. Den falske profeten kommer till synes att förena världens kyrkor och uppvisa, vid varje tillfälle, alla de egenskaper som du förknippar med ett helgon.

Allt kommer vara väl, framtill dessa två vänder och hämnas alla dem som motsätter sig deras plan att kontrollera världen. De kommer att sammanfläta Min Kyrka på jorden med odjurets näste, tills mörkret täcker jorden.

Alla kommer att känna en oro. Ni alla kommer att känna ondskan, när satan, genom antikrist, kontrollerar allt. Men just när saker kommer att verka hopplösa, kommer Jag att Nedstiga, genom Min Stora Barmhärtighet, att Omsluta allt, för att Bevisa Sanningen för världen.

Så Stor är Min Barmhärtighet, att Jag kommer Upplysa den svartaste av själar och de kommer att komma till Mig med lättnad i sina hjärtan. Vid det laget, kommer alla deras tvivel att bli utdrivna från deras själar, genom Kraften hos den Helige Ande. Strax därpå, då Guds barn känner till Sanningen, kommer den Sista Trumpeten att ljuda och jorden kommer bli förnyad. All ondska kommer att försvinna. Solen kommer att fylla er alla med ett Fantastiskt Ljus och det Nya Paradiset kommer överräckas, med Stor Kärlek, som den Största Gåvan ni någonsin skulle kunna tänka er, åt var och en utav er.

Allt ni behöver göra är att lita på Sanningen Jag Avslöjar, så att ni kan undvika fällorna som kommer att sättas upp för att stjäla era själar. Dem utav er som kan se, som litar på Mig, som tillkallar Mig, kommer att hjälpa Mig att Rädda själarna på dem som kan se, men som vägrar att inse Sanningen.

Er Jesus 

 

Odjurets märke kommer föra med sig död- själslig död och död genom en fruktansvärd sjukdom

Måndag 29 juli 2013, Kl. 11:23

Min högt älskade dotter, Mitt Namn är sällan omnämnt i samma andetag, av dem som påstår sig representera Mig och skriker ut hädelser gentemot Gud. Min Död på Korset kommer inte bara att avfärdas och inte talad om, men bilder på demoner kommer att användas som en ersättning för Min döda Kropp på Korset. Om det inte är Mig de dödade på Korset, vem är det då? Vilka är dem, som förkunnar Mitt Ord till världen, men som yttrar fula ord, som kommer från deras munnar?

Akta er för miraklen som männen i de vita rockarna kommer att påstå att utföra, då de är gjorda av Mitt Kött och välsignade med Min Ande. När ni ser underbara och till synes mirakulösa händelser äga rum, vet då om att så inte är fallet.

Ni kommer få höra att miraklerna har blivit skapade av den falske profeten. Ni kommer därefter förväntas att visa stor respekt och ni kommer bli tillsagda, till en början, att han är ett levande helgon. Han kommer bli dyrkad, älskad och beundrad och alla kommer att säga att han är favoriserad av Gud. De kommer tro, i sinom tid, att dessa mirakel äger rum för att kungöra Min Andra Ankomst.

Och då, kommer odjuret att uppenbaras. Och han kommer att hedra den förste. Och världen kommer att bli upptagen i en fruktansvärd förvirring. De kommer bli fångade. Å ena sidan, kommer den falske profeten att kontrollera alla världens religioner och jaga kärleken hos dem som känner till Sanningen. De som känner till Sanningen, kommer inte att avvisa Mig, för deras är Guds Rike. Antikrist kommer att visa stor vördnad gentemot den falske profeten. Men, eftersom han kommer att ha en politisk roll, kommer deras lojalitet att förena många människor som kommer att applådera deras förbund.

Dessa händelser kommer snart att bli förstådda. De som försöker ta er med sig in i en falsk tro, inte av Gud, kommer att vara väldigt övertygande. De kommer aldrig att avslöja sin riktiga avsikt, förrän de tror att de vinner denna kamp. Men då, kommer de att förgöra många som vägrar att acceptera odjurets märke. De kommer att säga att detta är ett tecken på verklig världsfred, kärlek och enhetlighet, men i dess vidriga kärna kommer siffrorna 666 vara gömd, odjurets tecken.

Precis som heliga medaljonger erbjuder skydd från Himlen med Kraften från Gud, kommer odjurets märke att föra med sig död- själslig död och död genom fruktansvärd sjukdom. De som vägrar det kommer behöva gömma och förbereda sig. Jag vet att detta är skrämmande, men det är sant. Jag kommer att Ingripa med Hjälp av era böner för att få ett slut på förföljelsen.

Ni, Mina kära efterföljare, som känner till Sanningen, förbereds för att hjälpa dem som kommer att kämpa med denna kunskap. Vid tiden då detta inträffar, kommer Min Kvarlevande Armé, att vara en kraft att räkna med. Deras styrka kommer att ligga i deras förmåga att rädda dem som kommer att lida genom denna handling av djävulsk hämnd på Guds barn.

Er Jesus


De kommer övertyga Mina efterföljare att anpassa Min Kyrkas Lagar genom att hålla en folkomröstning

Onsdag 31 juli 2013, Kl. 18:56

Min högt älskade dotter, kom alltid ihåg hur djävulen arbetar. Han är väldigt försiktig att inte avslöja sig själv. Därför blandar han Sanning med lögn, för att förvirra. Det är hans favorit sätt att bedra själar på. Han skulle aldrig säga Sanningen, genom att tillåta andra att se hur han egentligen är, men eftersom han är högfärdig, kommer hans arrogans och hans hat för Mig alltid sippra ut. De som har sina ögon öppna kommer omedelbart känna igen förolämpningarna, som är kastade i Mitt Ansikte och inför Mina Altare.

Kom ihåg att satan är stolt, arrogant, skrytsam, och väldigt, väldigt slug. När han är närvarande i själar, har han ett självförtroende, som är fött från stolthet och arrogans och en övertygelse om att han är ovanstående Gud. Han kommer alltid att ge tecken, som förolämpar Gud, men bara de som vet vad man ska leta efter kommer att se dem. De som hedrar satan och som spenderar mycket av sin tid i grupper som organiserar ritualer för att hylla honom, kommer bli förtjusta att se dessa tecken. Alla som har sålt sina själar till satan kommer att kommunicera, genom sådana tecken, som en arrogant och trotsig gest gentemot Mig, Jesus Kristus.

De som bedrar er i Mitt Namn, kommer att övertyga Mina efterföljare att anpassa Min Kyrkas Lagar, genom att hålla en folkomröstning. Alla kommer att bli tillfrågade att utöva nya metoder, som uppgår till två saker.

Det första är att förinta Min Närvaro i den Heliga Nattvarden.

Den andra är att ha överseende med Synder, genom att uppmuntra folk att visa medkänsla för de mänskliga rättigheterna för dem som inte tror på Jesus Kristus.

Denna folkomröstning kommer bli förfalskad och lögner kommer att presenteras som Sanning. När den nya enade världsreligionen är introducerad, kommer Min Kyrka på jorden- den Sanna Kyrkan- att gömma sig, för att kunna hylla Mig.

Jag Är odjurets måltavla. Jag Är Den som han vill göra illa. Han vet att han inte kan förgöra Mig, så han kommer istället försöka förgöra mänskligheten, som han förbannar varje sekund. Hans tjänare kommer inte sluta med att bara förolämpa Min Närvaro i alla världens Tabernakel. De kommer inte att vara glada över att bara förstöra Sakramenten, så att de hädar gentemot Mig. De kommer bara vara lyckliga när de stjäl själar genom att skapa den största hädelsen av dem alla. Det är då de kommer att återskapa Min Första Ankomst genom att ge intryck av att Johannes Döparen har skickats. Mannen som kommer att säga att han är Herrens profet kommer att ljuga och orsaka sådan förvåning när han tillkännager att antikrist är Jag, Jesus Kristus.

 

Antikrist kommer, genom satans kraft påstå sig vara Mig, Jesus Kristus. Ve åt de själar som välkomnar honom i sina armar, eftersom de kommer att vara maktlösa gentemot honom. Tillåt dessa två att suga in er i ett vakuum av lögner och ni kommer att vara så långt borta från Mig att ni bara genom Min Faders Ingripande kan tas in i Min Stora Barmhärtighet.

När någon i framtiden kommer och påstår sig vara Mig, Jesus Kristus, vet om att han är en lögnare. Jag kommer inte att komma i köttet en gång till. Satan kan inte yttra dessa ord:

"Jesus Kristus, som kom i köttet."

Vad han, antikrist, kommer att säga genom odjurets mun, kommer att vara följande:

"Jag är Jesus Kristus, jag har nu kommit i köttet, för att ge er frälsning."

Då detta inträffar kommer Mitt Gudomliga Ingripande att vara snabbt, men vid det laget kommer den falske profeten och antikrist att ha stulit många själar.

Be, be, be att alla dem som säger dem är Mina- förblir Mina.

Be att ni alla kommer ha styrkan och modet att bära Mitt Kors under den största förföljelsen av Min Kropp - Min Mystiska Kropp - Min Kyrka på jorden vid detta tillfälle.

Er JesusGud Fader: Antikrist är nu redo att avslöja sig själv

Onsdag 7 augusti 2013, Kl. 18:50

Min käraste dotter, världen måste förbereda sig för ankomsten för mänsklighetens största fiende sedan Mina barn placerades på denna jord.

Antikrist är nu redo att avslöja sig själv och hans plan är denna: Han kommer vänta tills krig härjar överallt. Då kommer han att kliva in och skapa en falsk fred i staten Israel genom att slå ihop den med Palestina i en osannolik allians. Alla kommer överdådigt att berömma honom. Han kommer inte att sluta där, för han kommer att förflytta sig i en takt som kommer att förvåna många och han kommer att förhandla fredsavtal i många krigshärjade nationer. Återigen kommer han att prisas och sedan bli beundrad, med en extraordinär hängivenhet av flera miljarder över hela världen.

Därefter kommer allt verka bra. Snart kommer han bli involverad i filantropi och han kommer att koppla samman de viktigaste världsbankerna för att skapa ett nytt, kraftfullt, finansinstitut. Många företag och politiska ledare blir indragna i hans många planer. Snart kommer ett nytt vidunder att ha skapats, för att sparka igång världsekonomin, kommer det att heta. Detta kommer att bli det nya Babylon, centrum för all makt, från vilken världseliten och de rika kommer att föra handel. Det kommer att ses som en källa till stora nyheter, så att människor kommer att gynnas på alla sätt från jobb, till de hem de lever i och till den mat de ger åt sina familjer.

All ära kommer att omge antikrist. Sedan kommer han att, tillsammans med den falske profeten, skapa ett globalt partnerskap, som kommer att presenteras som det största humanitära initiativet. Världen kommer att applådera detta nya Babylon och alla kommer göra väsen av sig för att försöka att få bara ett litet fotfäste i dess centrum.

Alla kommer bli tillsagda att det nya Babylon, är till för att glorifiera den store, för att främja miljön, att omfamna moder jord och att befria världens fattigdom från rikedomar, som kommer att hällas ur dess vidriga mun.

När detta sker, kommer Min Ingripande Hand att vända världen på dess axel. Jag Tänker inte stå och se på utan att Varna Mina barn om följderna av att omfamna denna styggelse, som skapats i Helvetets djup och påtvingats mänskligheten. Mina Stora Tecken kommer att Ges för att visa alla dem som omfamnar och accepterar denna förolämpning i Mitt Heliga Namn.

Jag kommer att skaka världen och den kommer att tippa. Ingen människa kommer att kunna ignorera Mitt Ingripande. Därefter kommer Jag att Kasta eld på en tredjedel av jorden. Snart kommer hungersnöd att ses, men inte genom Min Hand - det kommer att vara på grund av avsiktlig förorening av jorden genom antikrist. När han och hans kohorter tillfogar ondska på intet ont anande människor i många länder, kommer Jag att slå tillbaka.

Även om detta lidande kommer att bli svårt att uthärda, var inte rädda barn, för det kommer att bli kortfattat. Min Kärlek Är Stor för er alla, men Min Rättvisa är snabb och Mitt Straff Stort.

Ni får inte acceptera vad som presenteras för er.

När ni ser fredsmannen, antikrist, ta emot utmärkelser och priser för sina stora verk i krigsdrabbade länder, vet om att Mitt Ingripande är nära.

Ni måste vara i förening med Min Son, Jesus Kristus, vid alla tidpunkter, och be för att Sakramenten kommer att göras tillgängliga för er genom lojala präster under prövotiden som ligger framför er.

Min Vilja, kommer Ske.

Ingenting kan, eller kommer att stoppa det Slutliga Förbundet, där Min Son kommer Regera i Fred, från att bli infriat.

Er älskade Fader

Gud den AllrahögsteFrälsningens Moder: antikrist kommer, på sitt tillkännagivande, att förklara att han är en hängiven Kristen

Fredag 23 augusti, 2013, Kl. 14:09

Mitt barn, vad Kristna kommer att lida när syndens sjukdom slukar världen överallt, i många skepnader.

Det är ett organiserat försök som görs, för att utplåna Kristendomen och det förekommer i många former. Ni kommer att veta när Kristna förnekas rätten att offentligt förklara sin trohet till Gud, när all annan trosuppfattning, inte av Gud, kommer att tillåtas att göra det. Dessa andra trosbekännelser kommer att ges stort stöd när de vädjar om rättvisa, i de medborgerliga rättigheternas namn. Vad detta kommer att göra, är att sprida vidare de synder som är motbjudande för min Fader.

Människor kommer att tvingas att acceptera synden i deras länder och det kommer att bli brottsligt för Kristna att invända mot dessa lagar. Kristna kommer bli sedda som kärlekslösa, högervridna och inte i kontakt med andras mänskliga rättigheter. 

Varje karaktärsdrag som är önskvärt i själar, som Fastställs genom min Fader, kommer att användas som en framsida i deras ansträngningar att motivera en sådan ondska i era länder.

När köttsliga sjukdomar omfattar ett samhälle, dödar den många. Men, efter en tid av stor sorg och många dödsfall, blir det resterande samhället immun mot sjukdomen. Synden kommer att orsaka köttslig sjukdom i många länder, eftersom Domarna från Sigillen uppges av mänsklighetens Frälsare och hälls ned av Herrens änglar. Många kommer att dö i försoning för människornas ondska.

Denna Rening kommer att fortsätta, tills bara dem som är immuna för döden blir kvar, på grund av deras kärlek till Gud.

Kristna kommer att lida på många sätt. Deras tro kommer att tas ifrån dem och i dess ställe kommer en styggelse att bevittnas. Deras smärta, som redan har påbörjats, den är samma som den min Son Upplever, just nu. Därefter, kommer de att bevittna en förunderlig syn, när antikrist, på sitt tillkännagivande, kommer att uppge att han är en hängiven Kristen. Han kommer att använda många utdrag från Bibeln i sina tal till världen. Omtöcknade Kristna, som tills då lidit, kommer plötsligt att bli lättade. Äntligen, kommer de att tänka, här är en man som är sänd från Himlen som svar på deras böner. Ur hans mun kommer att spillas många söta och tröstande ord och han kommer att verka vara en skänk från ovan, eftersom han till synes kommer att ändra oförrätterna mot de Kristna. Han kommer att noggrant konstruera hur han uppfattas av Kristna och särskilt Katoliker, för dessa kommer att vara hans främsta mål.

Alla kommer att beundra antikrist och hans så kallade Kristna handlingar, gester och hans begripliga kärlek till den Heliga Skrift kommer omedelbart att göra honom accepterad av många. Han kommer att föra ihop alla nationer och börja hålla ceremonier för andra religioner och i synnerhet hedniska organisationer, så att de kan arbeta tillsammans för att skapa fred i världen. Han kommer att lyckas förena länder, som dittills varit fiender. Tystnad kommer att höras i krigsdrabbade länder och hans bild kommer att visas överallt. Hans sista, stora prestation kommer att vara när han kommer med alla de nationer han förenar, in i den Katolska Kyrkans domän och alla andra Kristna kyrkosamfund. Detta enande kommer att skapa den nya enade världsreligionen. Från och med den dagen, kommer Helvetet släppas lös på jorden och demonernas inflytande kommer att vara på dess högsta nivå sedan före den stora översvämningen. Folk kommer till synes att dyrka Gud, i den nya enade världsorganisationskyrkan och verka vara hängivna på alla sätt. Utanför kyrkorna kommer de att hänge sig öppet åt synder, för ingen synd kommer att skämma ut dem. Under den hypnotiska ledningen av den falska treenigheten - treenigheten skapad av satan - kommer de att begära all slags synd som ett medel att upprätthålla sin nyfunna aptit.

Denna ondska kommer att inkludera Köttslig Synd, där nakenhet kommer bli acceptabelt, då människan kommer bli involverad i obscena Köttsliga Synder på offentliga platser. Mord kommer att bli vanligt och begås av många, även barn.

Satanistisk tillbedjan och svarta mässor kommer att äga rum i många Katolska Kyrkor. Abort kommer att ses som en lösning för varje typ av problem och kommer tillåtas ända fram till födelsedagen.

Det kommer snart att bli brottsligt att visa någon som helst typ av lojalitet till Jesus Kristus. Om ni ses med ett Äkta Kors finner ni att ni har begått ett brott, eftersom ni kommer att bryta mot lagen. Lagen i era länder kommer att bli en dubbel lag - där politik och religion kommer att sammanflätas i den nya världsordningen.

Denna förföljelse kommer att innebära att många, omedvetet, kommer att avguda odjuret och bli hemsökta. Så drabbade kommer de att bli, så att de kommer att förråda bror, syster, mor och far till myndigheterna, om de skulle förbli lojala mot Kristendomen. Ert enda hopp, barn, är bönen för att upprätthålla er igenom denna period.

Jag uppmanar er att förvara alla Heliga föremål; Radband, välsignade ljus, vigvatten, en kopia av Bibeln och den heliga dagliga Missal tillsammans med Korstågsböneboken. Ni måste förvara Sigillet av den Levande Guden i ert hem och på er om det är möjligt. Min Medaljong av Frälsning kommer att konvertera de som bär den och de kommer att visas Barmhärtighet av min Son. Jag ber er nu, barn, att få gjort Frälsningens Medaljong producerad, nu, och en Scapular av den Levande Gudens Sigill.

Detta Meddelande är en Varning från Himlen på vad som komma skall. Ni måste lyssna på mig, Frälsningens Moder, eftersom jag måste Vägleda er till Sanningen, så att ni kommer förbli riktigt trogna min Son under alla tider.

Gå i frid, barn, och var lugna för denna prövning kommer att, på grund av Guds Barmhärtighet, att vara kort. Lita på mig, er Moder, eftersom jag kommer alltid att vara med er under era prövningar. Ni kommer aldrig att vara ensamma.

Er Mor

Frälsningens Moder

 

Torsdag 19 september 2013, Kl. 19:26

Så många av Mina heliga tjänare kommer att överrumplas och många kommer att vara maktlösa mot regeringstiden av den falske profeten och hans kohort- antikrist. Dessa två kommer att vara hänsynslösa i deras strävan att styra alla nationer och alla som vågar stå i deras väg kommer att förstöras.


Söndag 6 oktober 2013, Kl. 23:30

Ni kommer snart bli tillsagda av Min Kyrkas ledare överallt att använda er tro för att skapa en politisk kampanj runt hela världen för att rädda de fattiga. Ingenting kommer att sägas för att uppmuntra er till att förbereda er för Min Andra Ankomst, eftersom de inte vågar förbereda er för denna Stora Dag. De skulle hellre avleda era tankar från Mig genom att be er att ägna mer tid åt att hedra den falske profetens arbete.

Väldigt snart, kommer statyer, reliker, planscher, bägare och stora beställda tavlor bli tillverkade över den falske profeten för att placeras överallt i Kyrkorna. Hans avbild, tillsammans med antikrist, kommer så småningom, smycka offentliga platser, kyrkor, politiska huvudsäten, liksom, i länder där deras riksdagar till synes kommer att omfamna den Katolska Kyrkan i ett "nytt ljus." Detta kommer att skapa en ny form av falsk evangelism och eftersom det kommer att tilltala ett modernt sekulärt samhälle, kommer det att locka beundrare från hela världen.

Inte ett endaste ord kommer att ha överseende med betydelsen av de Heliga Sakramenten, som de gavs åt världen eller de viktiga Nådegåvorna som de skördade. Istället kommer de att förringa varenda innebörd- lägga till fler betydelser, för att tilltala dem som förnekar dem som de är.

Detta kommer vara i hopp om att styggelsen av skändningen av Mina Sakrament kommer bli offrade till så många människor som möjligt, för att ta bort dem från Gud, så att Guds fiender kan fullborda sin pakt med djävulen.

Djävulen kommer att bedra många som tillhör den Katolska Kyrkan i denna tid i historien. Han kommer att gör det på ett ytterst charmerande och övertygande sätt och han kommer att rättfärdiga lögnerna när hans tjänare kommer säga att Jag skulle ha tillåtit dessa nya förändringarna. Jag, Jesus Kristus, kommer att bli felciterad för att kunna vinna över själar. Mina Undervisningar kommer bli förvrängda för att förstöra Min Kyrka och stjäla de själar som är närmast Mig. Miljontals kommer att acceptera lögnerna, utan några bekymmer. Ni måste be för dem i hopp om att de kommer inse, så småningom, att något är fel.

 

Gud Fadern: Satan och hans demoner har rekryterat en mycket stor armé

Tisdag 8 oktober 2013, Kl. 15:40

Min käraste dotter, Mina Gudomliga Krafter Ges till alla Mina barn som vänder sig till Mig och ber Mig - genom Min Son - att upprätthålla dem under dessa tider av stora prövningar på jorden.

Synden är så hejdlös att Min Son nu lider samma Vånda, som Han Utstod för var och en utav er på Korset. Synden är så utbredd att ni alla har blivit immuna mot den och det onda som den andas. Mina barn, ni måste komma till Mig och ge aldrig upp er strävan efter fred och kärlek. Tro aldrig att Jag inte kommer höra era röster, när de kallar ut till Mig, oavsett hur liten du är.

Min Sons Andra Ankomst kommer att Skapa stor förödelse, delning, misstro, hat och sorg, då Sanningen av Mitt Heliga Ord, kommer att kastas åt sidan. Satan och hans demoner har rekryterat en mycket stor armé - en armé så stor och stark att den skulle vara obegripligt om ni kunde se hur den har bildats. Denna armé kontrollerar vad ni, Mina barn, får höra offentligt. Mycket sällan, från och med nu, kommer ni att få veta Sanningen. Med detta menar Jag Sanningen, enligt Mitt Allraheligaste Förbund.

Alla frågor som rör den värld ni lever i kommer inte riktigt avslöjas för er, så krig, medvetet skapade för att förstöra Mitt folk, kommer snart att bevittnas. Inget av dessa krig kommer att vara till nytta för människan och inte heller kommer de att vara rättvisa. Mitt Ord, som givits till världen, sedan den första profeten avslöjade Mina Önskningar, kommer inte längre tas på allvar. Ordet, enligt Min Son, Jesus Kristus, kommer att missbrukas och befläckas i syftet att rättfärdiga lögner.

Det är dags för alla som är kallade till Min Son tjänst att vara alerta. Ni kan inte ignorera det här, Min Uppmaning till mänskligheten. Jag, genom Min Son, ber er att hålla ihop, i förening med Honom hela tiden. Ni, Mina barn, är satans första måltavla, då han inte kommer vila förrän han beslagtar Min Sons Kyrka på jorden, först. Utan Min Sons Kyrka, kommer han att misslyckas att dra åt sig de själar han längtar mest efter. Ni, Mina barn kommer att skadas och plågas av odjuret - antikrist - om ni ger efter för tryck som tvingar er att anamma den nya falska doktrinen, som nu förbereds försiktigt och hänsynslöst.

Jag, Fadern till er alla, Gud den Allrahögste, Önskar att det blir känt att antikrist är på väg att bli omfamnad av Mina fiender i hemliga ritualer. Han blir edsvuren bakom lykta dörrar, på platser som är avsedda för att Tillbedja Min Son. Den Kyrkliga Frimurarorden, som nu kommer att bevittnas, spelar en viktig roll i denna styggelse. Sorgligt nog, måste allt detta äga rum innan Mitt Förbund, att samla ihop alla Mina barn, tillbaka in i Paradiset Jag Skapade åt dem, från första början, är avslutat.

Det kommer att vara upp till er, utvalda av Mig, att alltid erkänna Sanningen, så att ni kan hjälpa Min Son att Rädda andra själar som kommer svära en ed för att följa odjuret.

Min Sons Avbild, vanlig över hela världen, kommer snart bli ersatt av den falske profetens avbild. Hans avbild kommer att tillbedjas först, istället för Min Sons. Därefter kommer detta att åtföljas av stora avbilder, i alla dess former på odjuret, vars tecken är 666 som kommer att vara inbäddad inuti vartenda märke han gör över en intet ont anande värld. Ni kommer att se detta tecken gömda i sådana ondskefulla objekt, som kommer att användas precis som man skulle bära heliga objekt. En typ av radband kommer att skapas för att avguda den nya, snart kommande förklarandet, enandet av världens kyrkor. The new world religion- den nya världsreligionen- kommer att firas genom tagandet av heliga böneböcker, medaljonger, scapularer, radband, kors och vanhelga dem till att bli lyckoamuletter.

Alla kommer att älska antikrist, då han kommer att representera världen utanför religionen, å ena sidan, men eftersom han kommer omfamnas av den falske bedragaren i Min Sons Kyrka på jorden, kommer han att representera allt det som är heligt i världen.

Mina barn, låt inte nyheten om dessa händelser slita på era hjärtan, för när ni lyssnar på Mig, och följer Min Sons Väg, kommer Jag Förskona er mycket av förföljelsen av anden, som kommer att komma. Er anslutning till dessa Meddelanden kommer att försvagas emellanåt, genom attacker som planteras av satan. Några av er kommer att gå ifrån helt. Några av er kommer tvivla. De allra flesta utav er kommer att förbli Mig trogen och Jag kommer Ge er Stora Favörer och Nådegåvor för er lydnad.

Jag älskar er barn. Jag kommer vara Barmhärtighetsfull och när ni ber Mig, genom Min Son, att stilla era hjärtan och hjälpa er att förbli i frid och gå med tilltro mot Portarna till Mitt Nya Paradis, kommer Jag att Svara på era anrop.

Er kärleksfulle Fader

Gud den Allrahögste

 

Antikrist kommer att skapa bidrag för att locka företag, organisationer samt välgörenhetsorganisationer, till att arbeta för sin nya enade världshandelscenter- One World Trade Center

Lördag 19 oktober 2013, Kl. 20:00

Min högt älskade dotter, Jag Anropar alla Mina lärjungar som har hört Mig och som känner igen Mig, i dessa Meddelanden, att lyssna till Mig nu.

Detta Arbete, som har skänkts er, är Heligt. Oavsett plågor, övergrepp, lidande och förlöjligande ni må uthärda, på grund av detta Uppdrag, kom ihåg att detta Arbete Är Mitt. Mitt Sista Uppdrag, Givet till världen, genom Guds profet, är en Stor Gåva till mänskligheten. Res er över hånen, som ni kommer att bevittna och vet om att det är skapat av den onde i ett försök att stoppa Sanningen. Sanningen, Mitt Heliga Ord, kommer att trampas på och varje demon, utsläppt från Helvetets djup, kommer att göra allt för att tysta Min Röst.

Genom att arbeta via de själar, som lämnar sig själva öppna för angrepp, kommer satans onda verk snart kamoufleras och presenteras för världen som den “heliga skrift”. Den nya läran, kommer de att säga, var gudomligt inspirerad av Mig, Jesus Kristus. Hela världen kommer att bringas till uppmärksamhet, då den blir avtäckt lager efter lager och applåderad, speciellt, av den sekulära världen. De, som ni aldrig skulle förvänta sig att ge ära till Gud, blir först i kön för att omfamna en rad irrläror - lögner gentemot Mig - då de avslöjas.

Aldrig tidigare har den Katolska Kyrkan mottagit sådan offentlig ära i världsmedia och den politiska eliten. Aldrig tidigare har ateister och alla religioner, inklusive dem som inte hedrar Mig, öppnat sina armar och fallit på sina knän till ära för dem som säger att de är från Gud.

När Min Avbild försvinner och inte längre kan skådas och när Mina Kors, Heliga Biblar, misseletter för den Heliga Mässan, Radband, Medaljonger, Scapularer och Benediktiner Krucifix inte längre går att finna, då kommer ni att veta att odjurets regeringstid har påbörjats.

Världen kommer att lovsjunga antikrist. Knappt kommer han ha skapat fred - en falsk fred - skapad på grund av de krig han hjälpt till att starta - då han kommer att göra häpnadsväckande uttalanden. Han, antikrist, kommer att förklara att han har tagit emot meddelanden från Gud Fadern och de kommer att till synes vara giltiga. Därefter, med hjälp av kraften av det ockulta, kommer han ses läka många och verka ha stora andliga förmågor. Många kommer att bli förvånade över de "så kallade" mirakel han kommer att verka utföra och världen kommer att älska honom och lägga sig framstupa vid hans fötter. Sedan kommer han, antikrist, att kungöra att vara Jesus Kristus, Människosonen, och säga att det är dags för honom att återerövra världen och frälsa hela mänskligheten. Någon som vågar utmana vidrigheterna och obsceniteterna, vilket kommer att hällas ur munnen på odjuret, kommer att straffas hårt.

Vid denna tidpunkt, på grund av satans angrepp i världen, kommer synden att vara så utbredd att den mänskliga värdigheten når sin lägsta nivå, där orenhet, lusta, girighet och alla andra avskyvärda synder i Guds Ögon, kommer att bevittnas på varje offentlig plats. Eftersom synden kommer att förklaras vara ett naturligt mänskligt fel och eftersom ni kommer få veta att Gud inte kommer att Döma er på grund av en svag mänsklig egenskap, kommer många omfamna synden och inte ha någon skam i sina själar.

Världens celebriteter, underhållare, media, filmstjärnor kommer alla skrika för att ses med antikrist och hans bild kommer att vara mer synlig än någon annans som kommit före honom. Han kommer att kunna många språk flytande, han kommer att vara vacker, ha en stor känsla för humor och utomordentlig kommunikativ förmåga. Han kommer att vara mycket försiktig med vad han säger om Gud och han kommer aldrig att hänvisa till Guds Moder, för hon kommer inte verka ha någon ytterligare roll att spela.

Intervjuer med antikrist på TV kommer bli vanligt och folk kommer att hålla sig fast till vartenda ord, som kommer ut från hans mun. Han kommer ha inflytande på politiker i varje land och dem som han syns med kommer att behandlas som kungligheter. Det kommer inte att sluta där. Hans citat kommer att predikas i pulpeterna i alla kyrkor. Han kommer att ges stor ära och position i alla kyrkorna, tills han så småningom kommer att sitta på en ny tron i det nya Babylons tempel. Hans inflytande kommer att utökas till alla banker, handelslagar och världsekonomin. Antikrist kommer att skapa bidrag för att locka företag, organisationer samt välgörenhetsorganisationer, till att arbeta för hans nya enade världshandelscenter- One World Trade Center. Stor rikedom kommer skapas av dem som vill vara en del av antikrists imperium. Alla som svär sin trohet till honom, antingen genom religiösa ceremonier, företag eller handelsavtal, kommer att behöva ta ett märke. De som accepterar märket, som kommer att vara en form av ett bankkort och särskilt chip, som kommer att bäddas in i din hand, kommer förlora sina själar till honom. Alla dem som bär den Levande Gudens Sigill kommer att undkomma från antikrists klor och bli immuna mot fasan. Ignorera inte denna Varning. Frukta den inte, för om ni följer Mina Instruktioner, kommer ni vara skyddade.

Jag spillde många Tårar Givandes dig detta Meddelande och det är därför Min Smärta i dig, Min dotter, vid denna tid är så stor. Trösta Mig genom att anropa Min Barmhärtighet och för Mitt Beskydd.

Er Jesus

 

Tisdag 12 november 2013, Kl. 20:30

Dagen då odjurets bedrägeri kommer exponeras, för alla att se, kommer att vara en dag som ingen kommer glömma. För den dagen, då världen kommer skåda bedragaren, antikrist, resa sig med Min Krona på sitt huvud- klädd i röd dräkt- kommer att vara dagen då eld kommer hällas ut från hans mun.

När skräcken slutligen sjunker in, kommer eld att omsluta honom och alla dem som svor sin lojalitet till honom kommer att kastas in i avgrunden.

 

Han, antikrist, kommer att tala många språk, men inte ett ord Latin kommer att komma från hans läppar

Måndag 9 december 2013, Kl. 19:46

Min högt älskade dotter, Min Tid är nära. Ju närmare den Stora Dagen kommer, desto fler Tecken kommer att bevittnas i världen.

Mannen de kommer att avslöja till världen som "fredens man" förbereder sig för att imitera Mig på varje tänkbart sätt. Han känner till de Heliga Skrifterna inifrån och ut och på grund av hans härkomst, kommer han att yttra Orden bak och fram, så att dess betydelse blir omvänd. Ut ur hans mun kommer att hällas hädelser, kätterier, lögner och vanhelganden av Mitt Ord. Han kommer att imponera på alla med sin kunskap om allting Heligt. Han kommer att recitera utdrag från Mina Undervisningar, som han passionerat kommer att förkunna från varje sekulär scen i världen, tills dess att folk sätter sig upp och lägger märke till honom.

Många kommer säga: "Vem är den här mannen som talar med sådan visdom? Vem är han som ropar ut till världen med kärlek i sitt hjärta för massorna? Är han Herren Gud, Jesus Kristus?" kommer de att fråga, när många mirakel kommer att tillskrivas honom. Och när han går upp till altarna med Mina andra fiender, som kommer vara klädda som Guds heliga tjänare, kommer han att bli fullt accepterad av båda leden i världen- de verkliga troende och hedningarna.

Han, antikrist, kommer att förvrida Sanningen och förkunna lögnen att han är Jag och att han kommer för att ge er frälsning. Lögnen kommer att kungöras, att han kommer i köttet. Han kommer aldrig hänsyfta till Jesus Kristus, som kom i köttet genom Sin Död på Korset, eftersom detta är omöjligt. Nej, han kommer att förklara det faktum i omvänd ordning. Han kommer att säga att han har kommit, äntligen, i dessa tider, i köttet. Många kommer att tro att han är Kristus. Han, antikrist, kommer att tala många språk, men inte ett ord Latin kommer att komma från hans läppar.

Odjuret kommer bli idoliserat, medan Jag, världens Verkliga Frälsare, kommer att bli bortglömd och Mina Ord nedtrampade. Ni får aldrig tro på lögnerna, som kommer att yttras av odjuret när han stolt sitter i templet som inrättats för att hedra honom.

Er Jesus

 

Frälsningens Moder: De kommer att beviljas hedersdoktorat i den falske profetens nyrenoverade kyrka

Onsdag 11 december 2013, Kl. 22:05

Mitt barn, världen kommer att bli bedragen genom många handlingar som bedöms vara stora välgörenhetsverk. Välgörenhet mot andra kommer att förklaras vara det största och mest önskade drag i Guds Ögon.

När de som kontrollerar regeringarna, kyrkorna och staten- förenas, kommer de att vinna mycket kontroll över Guds barn. Kontroll över de mindre lottade i ert samhälle kan betyda två saker. Antingen används det för goda mått eller för fel anledningar.

Jag måste be er alla att förbli fokuserade, med all er uppmärksamhet, på min Sons Önskan på denna svåra väg till frälsningen. Många av Guds lojala tjänare, även om de är välmenande, kommer att vara för svaga för att stanna kvar på frälsningens väg. Så starkt kommer trycket att vara över dem, genom dessa Guds fiender, för att fördöma min Son, att de kommer att falla bort från Sanningen.

Den falske profeten kommer att introducera en kraftfull allmänkyrklig tro och detta kommer att tillfredsställa varje kättare. Majoriteten av dem i min Sons Kyrka kommer att bli bedragna, men nästan hälften av min Sons heliga tjänare kommer att vägra att svära den slutliga eden, som falskeligen kommer att deklareras som en ed till den Heliga Eukaristin. Den Heliga Eukaristin och dess vanhelgande kommer att stå i centrum för allt missnöje och oliktänkande. Därefter då de falska miraklen kommer att tillerkännas honom, kommer många av världens kändisar att omge den falske profeten, söka understöd inför hans hov. Det kommer att vara då som han kommer att upprätta en hederslista och de kommer att beviljas hedersdoktorat i den falske profetens nyrenoverade kyrka, som blott kommer att vara ett skal av den förra. Alla kommer att acceptera deras priser för de stora välgörenhetsverk, som de presiderar över, under bedragarens ledning. Var och en kommer att lovsjunga den andra, tills de offentligt kommer att förklara den falske profeten som ett levande helgon, på grund av de så kallade mirakel de kommer att säga att han skapade som Guds tjänare. Och sedan, kommer han och antikrist att styra en stor del av världen, men Ryssland och Asien kommer inte att vara involverat, för dessa två imperier kommer att resa sig mot det Nya Babylon tills Rom är förstört.

Alla dessa händelser kommer att äga rum och när ni ser dem använda kyrkorna som platser där de stolt förklarar sin storhet, deras verk av välgörenhet, då kommer ni tydligt att se hur stoltheten dikterar deras avsikt. När Rom har fallit, kommer det att bli fler vedermödor, men de kommer att vara kortlivade. Då kommer tiden vara mogen för min Son, Jesus Kristus Återkomst.

Ni får inte bortse från dessa profetior. När ni väl tar parti för den nya falska tron, som snart kommer att förklaras, kommer ni att kassera min Son, Jesus Kristus och ni kommer att driva iväg från Hans Barmhärtighet. Ge aldrig upp er rätt till Evigt Liv för någon som försöker vilseleda er till kätteri.

Er kärleksfulla Mor

Frälsningens Moder

 

Frälsningens Moder: Antikrist kommer använda sina så kallade stigmata som ett medel för att övertyga världen att han är Jesus Kristus

Lördag 15 februari 2014, Kl. 17:14

Mitt barn, när villfarelsen slukar själar under antikrist inflytande, kommer folk bli lurade av många handlingar, dåd och ord som kommer att komma från honom. Rar och lugnande och med ett lugnt uppträdande, kommer han självsäkert att rättfärdiga varje Synd gentemot Gud. Även den mest avskyvärda Synd gentemot mänskligheten kommer försiktigt att bortförklaras som om det saknade betydelse. Han kommer att övertyga många om, att ta någons liv är till för andras bästa och en viktig del av de mänskliga rättigheterna. Hädelser, som kommer att strömma ut ur hans mun, kommer att ses som rättvisa och korrekta. Han kommer att rättfärdiga allt genom att citera den Heliga Skrift, baklänges. De som kommer att hålla fast vid hans vartenda ord kommer inte att veta tillräckligt om Guds Ord för att kunna motsäga honom. Sedan kommer han att ge intryck av att han ber hela tiden och kommer att förkunna att han är andligt begåvad.

Antikrist kommer att söka sällskap med dem som ses göra stora verk av välgörenhet och han kommer att uppvakta dem som anses vara Heliga i Guds Ögon.

Så småningom, kommer folk att konvertera till vad de kommer att tro sig vara en verkligt upplyst enad världsreligion, i vilken antikrist kommer att spela en stor roll. Därefter kommer han att använda varenda demonisk kraft, given till honom av satan, för att övertyga världen om att han har stigmata, som associeras med helgon. Antikrist kommer att använda sitt så kallade stigmata som ett medel till att övertyga världen om att han är Jesus Kristus och att han har kommit för att frälsa världen. Sedan kommer han säga att han kungör den Andra Ankomsten och de som kommer att falla vid hans fötter, i tillbedjan, kommer att bli bortsvepta med honom av Herrens Ängel, som kommer att kasta in dem i Eldsjön.

Er Mor

Frälsningens Moder

 

UTDRAG FRÅN: Torsdag 13 november 2014, Kl. 11:10

En falsk ledare, antikrist, kommer att ersättas som Mitt Huvud och till skillnad från offerlammet, kommer han att bära en glittrande krona av guld. Under denna fasad kommer ligga en rutten kärna och tillsammans med lögner, falskheter, hädelser och kätterier, som kommer att strömma ur hans mun, kommer han att leverera allt som om det var som honung, som hälls från honungsbinas bikupor. Var under inga illusioner, odjuret kommer ha ett vackert utseende, hans röst lugnande, hans uppförande storslaget. Han kommer att vara vacker och tilltalande, men ur hans mun kommer att hällas gift som kommer att förgifta er själ.

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode