Jesus till Mänskligheten

Anvisningar för Frälsningens Novena (Korstågsbön 130)

07.08.2017 13:43
Jag ger er nu en speciell Gåva, välsignad av min Son, så att alla själar kommer beviljas immunitet från Helvetets bränder och bli beviljade frälsning. Min Son Önskar att varje själ blir räddad, oavsett hur grov deras synd är. Jag ber er nu att påbörja Frälsningens Novena. Ni måste påbörja den omedelbart och fortsätta med den, så som jag Instruerar, till tidens slut. Ni måste recitera denna bön i fullständiga sju dagar i följd under en kalendermånad som börjar på måndagar, på morgonen. Ni måste recitera den tre gånger under vardera av dessa sju dagar och på en av dessa dagar måste ni fasta. Genom fastan ombeds ni att bara äta en huvudmåltid under dagen och sedan bröd och vatten endast vid de andra två måltiderna.
Detta är den bön som ni måste säga på var och en av de sju dagarna.
Korstågsbön (130) "Frälsningens Novena"
"Min älskade Frälsningens Moder, snälla tillvinn åt alla själar, Gåvan av Evig Frälsning genom din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet.
Genom din förbön vädjar jag om att du kommer be om att släppa alla själar från Satans träldom.
Snälla be din Son att visa Barmhärtighet och förlåtelse för de själar som avvisar Honom, sårar Honom med deras likgiltighet och som dyrkar falska doktriner och falska gudar.
Vi bönfaller dig kära Moder, att be om Nåd för att öppna hjärtat på de själar som är i störst behov av din hjälp. Amen."

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode