Jesus till Mänskligheten

Bönevaka

30.08.2017 20:51
 
1. Jesus vill att vi organiserar en världsomfattande vaka där vi kommer bedja alla fyra Mysterierna av den Heliga Rosenkransen efter vart annat- utan avbrott.
Vakan bör starta vid midnatt, oavsett tidszon. Ingen bör känna sig skyldig att deltaga men ju fler utav oss involverar oss, desto större kommer vara uthällandet av Nådegåvan. De som känner sig svaga eller sjuka bör också komma och bedja så mycket som de kan, även bara en dekad kommer tas emot, men allt bör komma med kärlek för Jesus och Vår Fru, inte för någon annan anledning. Om någon inte kan bedja eller känner så, eller bara blir trött under bönen, låt hen bara sitta med oss och hen kommer också bli stärkt. 
 
2. Alla som kan bör fasta med bröd och vatten från midnatt dagen innan vakan till efter  vakan (24 timmar).
 
3. Bikt är i hög grad rekomenderad dagen innan eller när som helst innan bönen. 
 
4. Alla bör, och detta är viktigt: förlåta några överträdelser gentemot hen från någon, förolämpningar etc. Förlåta och glömma, oavsett vem som förolämpade oss och varför, och speciellt om vi har någonting med någon som också är en Kvarlevande soldat. Denna fårlåtelse måste vara ömsesidig, ovillkorlig och om det är möjligt måste personlig kontakt göras av personer som har någon tvist eller tidigare strid eller så. Det kan vara e-post, vykort, blomma, gest, hälsningar genom en annan person eller någonting annat men det bör vara från hjärtat och vänligt.
 
5. Datumet av vakan är vårt val men det bör vara organiserat så snart som möjligt och så många som möjligt utav oss bör deltaga. Även en ensam person är bra. 
 
6. Platserna är också vårt val, vi kan bedja var som helst men kyrkor och andra helgade platser är önskvärda. 
Vad som kommer räknas kommer vara Tro, kärlek för Jesus  och vår Himmelska Moder, Frälsningens Moder, och renhet i hjärtat. Midnatt är en symbol av Jesus Andra Ankomst. 
 

 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode