Jesus till Mänskligheten

Första Domen är nära

31.07.2017 14:07

Första Domen är nära och Jag kommer att Kasta dem onda åt sidan

Torsdag 15 augusti 2013, Kl. 21:57

Min högt älskade dotter, Jag Anropar alla Mina lärjungar, som känner till Sanningen, att visa mod i dessa svåra tider för mänskligheten.

Tiden då många krig kommer att bryta ut samtidigt i många länder, är väldigt nära. När ni hör om alla dessa krig och bevittnar den genomskinliga grymheten hos dessa, oskiljaktiga, förtryckare som orsakar dessa krig, då kommer ni att veta att tiden för Min Andra Ankomst är nära.

Flera utav er kommer att känna igen Sanningen som Johannes Evangeliet innehåller - Uppenbarelseboken - då det nu blir avslöjat för er. Frukta inte, eftersom alla dessa saker måste ske. Många som inte accepterar dessa Meddelanden gör ett gravt misstag, eftersom Sanningens Bok helt enkelt omfattar detaljerna och hemligheterna som finns i Uppenbarelseboken. Jag, Guds Lamm, Är den Ende Auktoritäre- bara Jag har Tillstånd från Min Fader- att öppna Sigillen som den innehåller.

Om ni inte tror på Sanningens Bok, då tror ni inte på Uppenbarelseboken.

Bli Varnade.

De som avvisar Uppenbarelseboken överger Min Barmhärtighet. Men Sanningen kommer att Ges till dem under Min Stora Varning genom Gudomligt Ingripande, eftersom många annars aldrig skulle känna Mig eller förstå den Stora Barmhärtighet Jag tar med till världen. Ni får aldrig tillägga något till Uppenbarelseboken, försöka tolka den eller ta bort något från den för att det skall passa era egna önskemål, då ni kommer få lida för det. När ni gör det mixtrar ni med Guds Ord. Denna Bok var Lovad till er. Gud har Sänt sin 7:e budbärare för att avslöja Sanningen. Acceptera detta med tillit till Mig eller så kommer ni att vara ensamma, i okunnighet om det fruktansvärda svek som kommer att drabba dem som förkastar Guds Ord.

Många, många förändringar kommer nu att äga rum i världen, som ingen människa kommer att gå miste om att lägga märke till. 

Religioner kommer att bli trams, då miljontals kommer att anta en hednisk tro, som de kommer att få höra, är för att hedra Gud. Ödmjukhet och kärlek till de fattiga kommer att bli de skäl, kommer ni att bli tillsagda, till varför den förnyade och upplysta kyrkan skall förebåda en ny början. Som lamm till slakt, kommer ni att ledas in i Eldsjön. När ni inser den fruktansvärda styggelsen som ni har blivit indragna i, kan det vara för sent.

När ni hedrar odjuret, kommer han att angripa er och många kommer, i sinom tid, bli slavar.

Stora förändringar i världens politiska och mediala system kommer att resultera i en stor delning. Dem som är lojala mot Gud i allt som Givits till världen genom Mig, Jesus Kristus, kommer leva. Dem som avvisar Mig kommer inte att ha något Liv, eftersom de kommer bli oförmögna att acceptera Min Barmhärtighet. Mitt Hjärta, även om det kommer att Slitas itu på grund av detta, kommer bli förhärdat och Min Rättvisa kommer att få Råda.

Den Första Domen är nära och Jag kommer att Kasta de onda åt sidan då den Nya Himmeln och den Nya Jorden bara kommer att välkomna dem som accepterade Min Barmhärtighet. Många kommer att säga:

"Gud är barmhärtig han skulle aldrig visa sådan grymhet."

Mitt Svar Är detta. Jorden, som ni känner den, kommer inte att finnas mer. Istället kommer en ny förnyad Jord att framträda - mycket större, bättre än tidigare, där tolv nationer kommer att finnas, sida vid sida, i kärleksfull harmoni. Endast de som förblir lojala mot Mig och de som inte känner Mig, men som accepterar Min Hand när Jag Bevisar Sanningen för dem under Varningen, kommer att träda in i Portarna. Jag kommer sedan att stänga dem. Inga andra människor kommer då in, för Min Dom kommer att vara kastad. All sorg kommer att glömmas och de ogudaktiga kommer att kastas i Helvetet, där de kommer att plågas i en Evighet.

Människan får aldrig underskatta Min Stora Kärlek, Nåd och Barmhärtighet. Men hen bör också frukta Mitt Straff för det kommer att vara slutgiltigt när den sista basunen ljuder på Herrens Stora Dag.

Och därefter, kommer det vara över.

Er JesusBild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode