Jesus till Mänskligheten

Frälsningens Moder: Den sista hemligheten från Fatima var inte avslöjad, så skrämmande var den

28.07.2017 21:03


Måndag 22 juli 2013, Kl. 20:17

Mitt barn, bedrägeriet, som kommer att drabba världen, kommer vara så svår att urskilja, så bara dem som överger sig till Gud och lägger all sin tillit på min Son, kommer klara av att uthärda vedermödorna, som ligger framför er.

Jag gav profetiorna åt världen 1917, men den sista hemligheten från Fatima var inte avslöjad, så skrämmande var den för dem inom den Katolska Kyrkan.

Den sista hemligheten från Fatima är fortfarande okänd för Guds barn, även om delar av den var avslöjade för er den 26 januari 2012. Väldigt få inom Kyrkan är invigda i detta. Nu måste nästa del av den sista hemligheten från Fatima bli avslöjad, så att jag kan varna mänskligheten för konsekvenserna genom att ignorera mitt ingripande att hjälpa till att rädda själar.

Kyrkan har blivit hemsökt, från insidan, genom Guds fiender. De - och det finns tjugo av dem som kontrollerar från insidan - har skapat det största bedrägeriet. De har valt ut en man, inte från Gud, medan den Heliga Fadern, förenligt med Petrus Krona, försiktigt har blivit borttagen.

Detaljerna som jag avslöjade, är att det i sluttiden kommer vara två män som bär på Petrus Krona. En kommer lida på grund av lögner som har blivit skapade för att betvivla honom som kommer göra honom till en låtsas fånge. Den andre utvalde kommer att få till stånd förödelsen, inte bara för Katolska Kyrkan, utan alla Kyrkor som hedrar min Fader och som accepterar min Sons, Jesus Kristus, Frälsaren av Världen, Undervisningar.

Det kan bara finnas en chef för Kyrkan på jorden, med befogenhet från min Son, som måste förbli påve till sin död. Någon annan som påstår sig sitta på Petrus Tron, är en bedragare. Detta bedrägeri har ett syfte- att vända själar till Lucifer och där finns lite tid för sådana själar, som inte kommer bli klokare, att bli räddade.

Barn, ni måste nu bara beakta en Varning.

Överge inte min Sons Undervisningar. Ifrågasätt varje ny lära, som kan komma att presenteras för er och som bekänner sig till att komma från min Sons Kyrka på jorden.

Sanningen är enkel. Den förändras aldrig. Min Sons Arv är mycket tydligt. Tillåt ingen att göra ditt omdöme oklart.

Snart kommer Fatima profetiorna bli begripliga. Allt äger nu rum inför en icke-troende värld, men tyvärr, kommer väldigt få att förstå förrän det är för sent. Be, be, be min Allraheligaste Rosenkrans, så ofta som möjligt varje dag, för att mildra effekten av ondskan som omger er.

Er älskade MorBild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode