Jesus till Mänskligheten

Gud Fadern: Res er nu och acceptera Mitt Sigill, den Levande Gudens Sigill

20.02.2014 15:36

MDM 20 februari 2012.pdf

Endast de med den Levande Gudens Sigill kommer undan denna form av folkmord av själen

Torsdag 4 april 2013, Kl. 19:45

Endast de som accepterar Sigillet, håller den i sina hem eller bär den på sig kommer att skyddas. Endast de med den Levande Gudens Sigill kommer undan denna form av folkmord utav själen.

Söndag 9 november 2014, Kl. 15:20

Jag Önskar nu att var och en utav er reciterar från denna dag och varje dag från och med nu, Korstågsbön (33) och att ni håller en kopia av den Levande Gudens Sigill nära er. Många människor som inte må vara medvetna om detta Uppdrag kan också motta Beskyddet av Sigillet när ni ber för dem, då ni reciterar denna bön.

Alla utav Guds barn som har Sigillet av den Levande Guden kommer bli immuna till bekymren, som kommer komma då den Stora Vedermödan utvecklas. Jag ber att ni gör detta idag, för Jag Lovar er Stort Beskydd gentemot förföljarna av den Kristna Tron och omvälvningarna, som kommer bli bevittnade över jordens fyra hörn.

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode