Jesus till Mänskligheten

Instruktion och riktlinjer för översättning, distribution och publikation av Sanningens Bok

23.07.2017 21:06

 

Ja, Mitt Ord är till alla, men det finns ett enormt ansvar inblandat i marknadsföringen av Mina Meddelanden.

Lördag 23 februari 2013, Kl. 11:50

Min högt älskade dotter, Jag Ger Sanningens Bok till varje själ i världen, i varje nation. Det är en Gåva åt mänskligheten, men var medveten om detta.

Jag Ger dig, Min dotter, den enda fullmakten att bestämma hur den skall översättas, distribueras och publiceras för att skydda detta Arbete. Allt offentliggörande utav dessa Meddelanden ska endast göras med ditt personliga godkännande. Detta är Min Önskan och varje människa som inte lyder Mina Instruktioner till dig och publicerar Mina Meddelanden i förtjänst, har inte Min Välsignelse.

Ja, Mitt Ord är till alla, men det finns ett enormt ansvar inblandat i marknadsföringen utav Mina Meddelanden och hur Sanningens Bok publiceras. Donationer behövs inte, eftersom intäkterna från Böckerna måste användas för att finansiera produktionen av andra Böcker och kostnaderna för utgivningen till alla språk.

Du, Min dotter, kommer ständigt attackeras, för att du lyder Mig i denna fråga. Du kommer att anklagas för att försöka dra nytta av detta Arbete och likväl vet du att detta inte är sant och omöjligt.

De som kommer att attackera dig mest, i denna fråga, kommer att vara de som vill dra nytta av eller på något sätt göra en förtjänst genom Mitt Ord och de kommer att bli arga när du inte ger dem möjlighet att kontrollera detta Arbete.

Jag Tillkännager därför, att ingen har fått befogenheten att sprida Mitt Heliga Ord i bokform- enbart du, Min dotter. Du kan dock ge tillstånd, under Min Ledning, till dem som ber att få hjälpa dig, genom webbplatser och tryckta dokument. Men de kan bara göra detta när de söker och får tillstånd från dig att göra det.

Mitt Ord är Heligt och all Respekt måste visas inför Mina Önskningar och Instruktioner till mänskligheten. Ni, mina följeslagare, måste göra som Min profet Maria ber er och respektera hennes önskemål i förhållande till offentliggörandet av Mina Meddelanden. Angrip henne, på grund av detta Arbete och ni förolämpar Mig, er Jesus.

Ni kommer, Mina efterföljare, att behöva utföra Min Heliga Vilja vid alla tillfällen, oavsett situation. Jag Vägleder Min dotter Maria. Hon har valts ut som Sluttidens profet. Jag Talar genom henne. Hennes röst blir Min. Hennes sorg och smärta är Mina. Hennes kärlek till andra är Min Kärlek. Hennes glädje kommer från Mitt Heliga Hjärta. Hennes hand styrs av Min. Hennes förståelse för hur Jag Önskar att Mina Ord ska höras kommer ifrån Mig.

Min dotter har fått dessa Gåvor från Himlen av en anledning. Lyssna på vad hon säger er, för ni kan vara säkra på att det har kommit ifrån Mig.

Er Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode