Jesus till Mänskligheten

Om ni förnekar ert samvete, då förnekar ni Gud.

18.08.2017 14:45

Människans samvete är som en spegel till hens själ

Lördag 13 december 2014, Kl. 00:15

Min högt älskade dotter, människans samvete är som en spegel till hens själ. Vad samvetet känns som, svarar till och tror på att återspeglas i hens själ. Detta betyder att om ert samvete varnar er till något som ni vet i era hjärtan är fel i Guds Ögon, då måste ni lyssna till det.

Om ert samvete leder er till att försvara Guds Ord, när ni är presenterade med ondska, måste ni svara till det, som ni vet att ni måste. Om ni accepterar ondskan när ert samvete vägleder er annorlunda, då är ni illojala till Guds Ord. Ni måste, om ni kallar er själva Kristna, tillåta ert samvete att vägleda er. I den Kristna själen, som är välsignad med Gåvan av den Helige Ande, kommer samvetet vara helt alert till den ondes bedrägeri, i alla dess former.

Om ni förnekar ert samvete, då förnekar ni Gud. När ni förnekar Gud, förnekar ni ert eget Arv. Gör aldrig några ursäkter för att acceptera någonting som ni vet inte kommer från Mig, eftersom om ert samvete instruerar er åt ena vägen och ni tar den motsatta riktningen, då har ni misslyckats att ta upp Min Bägare. Vad menar Jag med Min Bägare? När ni är en Kristen kommer ni alltid råka ut för Mina fiender. Kristna är föraktade av dem som inte kommer från Mig. Det må finnas tider när ni inte drabbas av några fördomar men där kommer alltid komma en tid när ni blir utmanade i Mitt Namn. När den dagen kommer, kommer ni försaka Mig genom att förneka Mitt Heliga Ord?

Hur stark är er tro eller er kärlek för Mig? Det är bara när man ställs inför stora motgångar som ni kommer veta hur långt ni är beredda at gå för att vägra acceptera ett fel för vad som är rätt. Dem, tillräckligt starka, som vägrar att acceptera någonting som förnekar dogmen, fastställd i den Heliga Bibeln, kommer ta upp Min Bägare. Bägaren representerar Mitt Blod och Kalken, som rymmer den. Bägaren representerar lidandet som oundvikligen kommer att komma när ni marscherar med stor tillförsikt för att upprätthålla Guds Ord.

Om Gud angivit som faktum Sina Lagar, genom Sitt Ord som finns i den Heliga Bibeln, då kan ni aldrig acceptera något som går emot dem. Att fördöma dogmen i Mitt Namn är som att inte kännas vid Mig. Dagen kommer komma när Min Kyrka på jorden kommer förneka den dogm som är ristad i sten, i utbyte mot mörkrets doktrin. Om ni accepterar detta bedrägeri, även om ert samvete säger er annat, då är ni skyldiga till kätteri. När ni väl gör detta kan ni inte kalla er själva för Kristna eller Mina lärjungar, för Jag kommer Förskjuta er om ni gör det.

Er Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode