Jesus till Mänskligheten

Om Paradiset

08.07.2017 20:18

Där kommer finnas olika nivåer i det Nya Paradiset av tolv nationer

Fredag 12 oktober 2012, Kl. 23:15

Min högt älskade dotter, Min Kärlek är så kraftfull att den nu börjar kännas av dem som inte känner Gud.

Trots den onda närvaron i världen, känner människan nu en kärlek i sina hjärtan för andra vilken strider mot den korruption, som förekommer i själar, och som kommer att överraska dem. Så oförväntat kommer denna kärlek svalla igenom deras själar, att många kommer att förminskas till tårar. Dessa tårar av kärlek, så ren i deras hjärtan, kommer att riva dem i tu. De kommer inte veta varför de känner så här mot sina bröder och systrar. De kommer också att känna denna verkliga och unika kärlek till sin Skapare, Gud Fadern. Ändå kommer de inte erkänna att Han Existerar. Istället kommer många att vandra och fråga sig själva; Vad är denna otroliga, men kraftfulla kärlek som jag känner i mitt hjärta? Hur kan detta vara, om det inte finns någon Gud? Hur kan jag känna denna kärlek, om jag blott är en produkt av evolutionen, en produkt av partiklar bestående av jord?

Sanningen, Mina barn, är denna: Ni är inte en partikel av jorden, en återstod av livet. Ni är ett levande väsen, en levande själ, som har förmågan till Evigt Liv, utan slut.

Ni lider på grund av Adam och Evas Synder, era ursprungsföräldrar. Ni må le, förlöjliga eller göra narr av vad ni tror bara är ett påhitt, men Sanningen är att ni lever ett liv av ofullkomlighet. Detta liv av lidande är på grund av Synderna av era ursprungsföräldrar.

Befläckade med deras Synd, är ni förblindade till Guds Sanning, genom samme orm som lurade dem.

Ni tror att ni lever i en riktig värld, en värld av materia, som har begränsad hållbarhet. Ert liv på jorden är kort. Era kroppar åldras. Er hälsa försämras. Så småningom dör era kroppar.

Försumma er ande, era själar och ni är ingenting. Acceptera att ni är ett barn av Gud och ert liv på jorden kommer bli mer betydelsefullt när ni lever ett liv enligt Guds Lagar. Era liv kommer bli förlängda och ni kommer bli Givna en Stor Gåva, Evigt Liv. Skulle ni bli visade en gnutta av detta Liv, bara för en timmes tid, skulle ni aldrig förolämpa Min Fader. Ni måste veta att ni kommer motta dessa Gåvor.

Ni kommer leva med hela er familj, dem som har dött i ett tillstånd av Nåd och dem som kommer bilda Min Kvarlevande Armé på jorden. Er kropp kommer bli Renad och Återskapad in i ett tillstånd av perfektion, baserat på åldern i vilken ni accepterade Guds Kärlek.

Ni kommer leva i Kärlek och Fred med era nära och kära och era grannar. Ingen utav er kommer önska efter någonting. 

Där kommer finnas olika nivåer i det Nya Paradiset av tolv nationer. På den lägsta nivån kommer det finnas städer och byar, alla arbetandes i en källa av fred, kärlek, glädje och förnöjsamhet. Ingen kommer önska efter någonting. Jag kommer vara deras Kung, deras Herre, och Jag kommer Regera i bland dem, i Mystisk Förening.

Sedan kommer där vara de högre nivåerna. De kommer hålla ihop alla nationer, i förening med Mina Undervisningar, och alla människor kommer att umgås i fullständig harmoni med varandra och med djuren på jorden, både stora och små. Alla kommer överleva genom att äta från Livets Träd. Ingen kommer sakna näring.

Sedan kommer där vara regeringarna av nationerna. De kommer försäkra att allt kommer vara i enlighet med Mina Undervisningar. Mina regeringar kommer vara regerade av Mina helgon och apostlar. Detta kommer fortsätta ända till slutet, när den andra uppståndelsen av de döda kommer äga rum, för den slutliga konfrontationen.

Satan kommer bli lössläppt, tillsammans med sina demoner, under en kort period. Då kommer all ondska bli förstörd. Min Barmhärtighet kommer slutligen bli presenterad till världen, i den Nya Himlen och den Nya Jorden, hopslagna, därefter kommer allt bli avslöjat, då Guds Mysterium kommer Visas till alla, i dess fullständiga och slutliga Härlighet.

Er Jesus

 

Det enda vattnet som kommer vara nödvändigt för Guds barn att överleva kommer att komma från Livets Träd

Fredag 10 maj 2013, Kl. 16.40

Åh, vad underbart det är Mitt Härliga Nya Rike. Om ni bara kunde se det, skulle inte en enda utav er någonsin yttra ett ord emot Mig. Detta kommer bli ert nya hem, platsen där du och din familj kommer njuta av Evig extas, fred, kärlek, glädje och mingla med allt som är Skapat av Min Fader för er lycka. Tänk på det som en ny bostad, påminner om jorden på det vis som det var Skapat, förutom att denna Nya Himmel och den Nya Jorden inte kommer att ha ett hav. Allt vatten som behövs för Guds barns överlevnad kommer att komma från Livets Träd, där allt Liv kommer att upprätthållas.

Varje behov kommer att bli tillgodosett och kärlek kommer att finnas i överflöd så att inget missnöje kommer existera. Skratt, kärlek, glädje färger och vackra saker, som ingen människa någonsin har skådat under sin tid på jorden, kommer finnas i ofantliga mängder. Lyckan, som är bortom ert grepp på jorden, kommer vara en Gåva till var och en utav er som får Nyckeln till Mitt Rike.

Livet framför er är utsmyckad med underbara Gåvor och ni kommer att befinna er i en konstant frid med kärlek till Mig. Jag kommer att Regera tillsammans med alla Guds barn och ingen av er kommer behöva något, så fantastisk är Min Kärlek. Detta är det enda Liv ni måste sträva efter, eftersom inget annat liv kommer att existera efter den Stora Dagen då Jag kommer för er.
 

 

 

Fredag 30 augusti 2013, Kl. 20:24

Mitt Nya Paradis kommer endast att ha en religion, det Nya Jerusalem, där Jag kommer att bli Vördad, dagligen. Alla kommer att vara i förening med Min Faders Heliga Vilja. Det kommer att finnas tolv nationer, men bara ett språk, för Jag kommer inte att tillåta delning.

 

Jag kommer att utse ledare och i varje nation kommer det inte att finnas någon brist på mat, vatten, bostäder eller liv. Det kommer inte att finnas någon död, eftersom Jag kommer att Ge alla dem som kommer in, Evigt Liv. Alla nationer kommer att arbeta tillsammans för att sprida Guds Ord och lyckan som är omöjlig att uppnå på jorden idag, kommer att vara en av de Största Gåvor Jag kommer att Presentera för er. Ni kommer att vara mycket älskade och ni kommer att älska Mig, på samma sätt som Jag älskar er.

Många av er kommer att möta generationer av era familjer, från flera århundraden bakåt i tiden. Generationerna kommer att fortsätta och därmed kommer ni att se era söner och döttrar gifta sig och producera perfekta barn av Gud - var och en välsignad med Stora Nådegåvor. Det kommer att utses, en överordnad för Min Kyrka, och hans namn är Peter, för Jag Lovade att han skulle bilda Min Kyrka på jorden. Och så, i det Nya Paradiset kommer han leda Min Kyrka.

Åh om Jag bara kunde visa er vad som ligger framför er, skulle ni gråta tårar av glädje och kämpa er fram till Grindarna.Lördag 28 december 2013, Kl. 23:36

i Guds Rike existerar inte ålder. Alla själar är upphöjda efter deras status och hur de uppfyllt Min Faders Vilja.

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode