Jesus till Mänskligheten

Vikten av den Heliga Nattvarden

08.07.2017 21:14

Jungfru Maria: Tjänsterna beviljade när ni tar emot min Sons Kropp

Fredag 19 oktober 2012, Kl. 09:06

(Mottaget under en uppenbarelse av den Välsignade Jungfru Maria, som varade i 20 minuter, under vilken en bild av den Heliga Nattvarden visades på hennes panna.)

Mitt barn, Värden, som du ser på min panna, är en Symbol för att Bevisa till alla Guds barn, den Verkliga Närvaron av min Son i den Heliga Nattvarden.

Min Son Är Närvarande i världen och står bredvid var av Guds barn varje dag i hopp om att de kommer känna Hans Närvaro.

Barn, det är bara genom mottagandet av den Äkta Kroppen av min Son, Jesus Kristus, mänsklighetens Återlösare, som ni kommer bli välsignade med speciella Nådegåvor.

När min Son Dog för era Synder, så att varenda Guds barn skulle kunna trotsa döden, efterlämnade Han ett Viktigt Arv.

Närvaron av Kristus i den Heliga Nattvarden Är Äkta och när den konsumeras, Bringar den er särskilt skydd. Den Bringar er närmare i förening med Honom.

Han Är Livets Bröd. Denna Gåva till er, barn, får aldrig bli ifrågasatt eller avvisad.

Tjänsterna beviljade till dem som mottar Hans Kropp och Blod inkluderar frälsning från Skärselden, om den mottas varje dag.

Min Son kommer ta er, vid dödens tidpunkt, in i Sina Armar, bort från Bränderna i Skärselden.

Den Heliga Mässan, som erbjuder den Äkta Kroppen av min Son, till heder av min Fader, Bringar också med sig stora fördelar. Ju fler dagliga Mässor ni deltar i och desto mer ni tar emot Kroppen och Blodet av min Son i den Heliga Nattvarden, kommer ni bli beviljade Immunitet från Reningen i Skärseldens eldar.

Dem utav er som avfärdar min Sons Existens i den Heliga Nattvarden, förnekar er själva en Stor Gåva. Ni kommer inte bli fördömda för att ha vägrat Hans Kropp i den Heliga Mässan, men ni kommer inte motta Nådegåvorna, som Han Önskar att Skänka över alla Guds barn.

Den Heliga Nattvarden ni tar emot måste vara Helgad, behörigen.

När ni mottar Hans Kropp, kommer Han fylla er med en djup och ödmjuk kärlek, som kommer stärka er tro och bringa er Evigt Liv.

Den Heliga Nattvarden är Gåvan, som kommer Bevilja er Evigt Liv. Glöm aldrig det.

Min Son Led svårt för att ge världen denna Stora Gåva, passet till Himlen. Avvisa Det inte. Utmana inte Hans Generoritet. Underskatta inte Kraften av den Heliga Värd.

Vänligen recitera denna Korstågsbön (81) ”För Gåvan av den Heliga Nattvarden”

"O Himmelska Värd, fyll min kropp med den näring den behöver.

Fyll min själ med den Gudomliga Närvaron av Jesus Kristus.

Ge mig Nåden att uppfylla Guds Heliga Vilja.

Fyll mig med lugn och ro, som kommer från Din Heliga Närvaro.

Låt mig aldrig tvivla på Din Närvaro.

Hjälp mig att acceptera Dig, i kropp och själ och genom den Heliga Nattvarden, att de Nådegåvor som tilldelats mig kommer att hjälpa mig att förkunna Härligheten av Vår Herre, Jesus Kristus.

Rena mitt hjärta.

Öppna min själ och helga mig när jag tar emot den Heliga Nattvardens Stora Gåva.

Bevilja mig de Nådegåvor och den ynnest det skänker alla Guds barn och ge mig immunitet från eldarna i Skärselden. Amen."

Mina barn, ni måste be att alla Kristna kommer acceptera och förstå Kraften av den Heliga Nattvarden. Den är rustningen som krävs för att frälsa själarna av alla mina barn.

Acceptera den godvilligt och med generositet i hjärta.

Er Välsignade Moder

Frälsningens Moder

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode