Jesus till Mänskligheten

Viktigt Meddelande från Gud Fadern: Jag kommer bevilja Immunitet från Helvetets Portar åt de själar för vilka ni ber för

06.07.2017 19:31

 

Torsdag 23 augusti 2012, Kl. 15:15

 

Min käraste dotter, det har varit sällan som den Heliga Treenigheten har Kommunicerat till

mänskligheten på det här viset och den första gången som Jag, er Fader, har Sanktionerat ett

Uppdrag av detta slag.

Mina barn, många av vilka inte inser betydelsen av detta Gudomliga Ingripande kommer att

förstå snart varför det är nödvändigt. Om den Andra Ankomsten av Min Älskade Son skulle

inträffa utan förvarning, skulle Mina dyrbara barn aldrig äntra Portarna av Mitt Nya Paradis.

De skulle aldrig kunnat förbereda sina själar och skulle inte vara lämpade att bli antagna till

den Nya Eran av Fred.

Detta är en Kommunikation vilken världen kommer finna svår att svara till. Så mörkt är

molnet som täcker människors hjärtan, att få själar kommer att kunna se Ljuset av Mitt

Gudomliga Löfte.

Ondskans krafter, ständigt närvarande i världen, förhindrar Mina barn från att nå ut till Mig.

Min Beslutsamhet, att Bringa Min familj nära och att förena dem till Min Barm, är våldsam.

Låt ingen människa misslyckas att förstå att Jag kommer främja den hastiga omvändelsen av

mänskligheten, oavsett pris.

Att tillåta den fria viljan av alla Mina barn att förbli orörd, kommer Miraklen Jag Befaller att

vända deras hjärtan in och ut. Detta är Mitt Löfte då Jag Ropar ut till var av er, Mina kära små barn. Jag, er Älskade Fader, Trängtar att ta er, Samla er och Hålla er nära till Mitt Hjärta och ta er till säkerhet.

Så få av er känner till djupet av Min Kärlek. När ni väl upplever kärlek för Mig, er Evige

Fader, skulle ni aldrig kunna bryta er länk till Mig igen. Jag Vill Ge er tröst. Jag Önskar att låta er veta att Min Kärlek för er betyder att, genom Min Sons, Jesus Kristus, kommer Stor

Barmhärtighet bli visad även åt dem med hjärtan utav sten och till dem med själar så svarta att bara ett Mirakel kan rädda dem.

Åt dem som älskar Mig, Säger Jag det här; Er kärlek för Mig, er Fader, kommer bli Given

tillbaka till er i överflöd. Er kärlek för Min Dyrbare Son kommer bli belönad i att Jag kommer att bevilja Immunitet från Helvetets Portar åt de själar för vilka ni ber för. Ingenting är omöjligt. Min Kärlek är ändlös. Lita på Mig. Lita på Min Son. När ni gör det kommer Jag att Bevilja Stora Nådegåvor för frälsningen av mänskligheten.

Er älskade Fader

Gud den Allrahögste

 

Ge Min Fader tacksägelse för Gåvan av Hans Nåd av Immunitet från Helvetets Eldar

Fredag 24 augusti 2012, Kl. 03:15

Min högt älskade dotter, Jag vill be Mina lärjungar att börja recitationen, dagligen, av Mina,

Jesus till mänsklighetens Litanior från och med nu. Dessa böner kommer bringa stora

Nådegåvor och kommer rädda alla dem för vilka ni placerar inuti era speciella intentioner för

frälsningen av deras själar. Den här andra är till heder av Min Evige Fader, som älskar

varenda en av Hans omhuldade barn.

Jag lägger Mitt Huvud på Hans Axlar, Mina Armar omsvepta runt Honom varje dag, för att ge Honom Tröst då Han Grämer Sig för alla de stackars själarna som är förlorade för Honom.

Kom till Honom, Mina älskade lärjungar, och ge Min Fader tacksägelse för Gåvan av Hans

Nåd av Immunitet från Helvetets Eldar, åt dem som svarar till Hans Anrop.

Jesus till mänskligheten, Litaniabön (2) "För Nåden av Immunitet"

"O Himmelske Fader den Allrahögste.

Jag älskar Dig.

Jag hedrar Dig.

Herre Förbarma Dig.

Herre förlåt oss våra skulder.

Jag avgudar Dig.

Jag prisar Dig.

Jag tackar Dig för alla Dina speciella Nådegåvor.

Jag ber Dig om Immunitetens Nådegåvor för mina älskade; (namnge dem alla i en lista; till

frälsning av själar)

Jag erbjuder Dig min lojalitet vid alla tillfällen.

Du, o Allrahögste Himmelske Fader, Skaparen av alla ting, Skaparen av Universum,

Skaparen av mänskligheten,

Du är Källan till alla ting.

Du är Källan till Kärlek.

Du är Kärlek.

Jag älskar Dig.

Jag hedrar Dig.

Jag lägger mig inför Dig.

Jag ber om nåd för alla själar som inte känner Dig, som inte hedrar Dig, som avvisar Din

Hand av Barmhärtighet.

Jag ger mig själv till Dig i sinne, kropp och själ så att Du kan ta dem i Dina Armar, säkra

från det onda.

Jag ber Dig att öppna Porten till Paradiset, så att alla Dina barn kan förenas, till sist, i det

Arv Du har Skapat åt oss alla.

Amen."

Jag Vill att alla utav er vet detta: Kärleken som Min Evige Fader har för var och en utav Hans

barn är bortom kapaciteten av er vetskap. Den är etthundra gånger, eller mer, starkare än den

som en förälder har i sina hjärtan för sitt eget barn på jorden. Så Stark är Kärleken som Min

Fader har för Sina barn att Han har Gjort många Uppoffringar som ni inte är medvetna om.

Hans Hand har blivit tillbakadragen från att vålla många Tuktan vilka Han Planerade för att

Straffa Sina barn. Hans Tålamod har blivit prövat bortom uthållighet. Förolämpningarna

kastade mot Honom har ignorerats av Honom. Istället vill Han Bringa Sina barn tillbaka till

Sig, inte genom fruktan utan genom kärleken av Hans barn som älskar Honom allra mest.

Han förlitar Sig på dem av er med en djup varaktig kärlek för Honom och Mig, Hans Son, för

att hjälpa till att samla Hans förlorade barn så att Han kan ta dem till Sig. Bringa alla de

själarna nära ert hjärta och placera dem nu framför Min Faders Tron och i Sin Barmhärtighet

kommer Han att Ge er den Största Gåvan av alla. Han kommer Bevilja deras frälsning.

Bringa namnen av mörka själar, inklusive en lista på dem icke kända för er och tigg om

Barmhärtighet för deras själar. Min Fader väntar, med Kärlek i Sitt Hjärta, för ert generösa

gensvar.

Kom. Tveka inte, för detta är den mest extraordinära Gåva av Sitt slag från Himlen.

Ni av den här generationen är sannerligen välsignade.

Er Jesus

 

Jungfru Maria: Omfamna Gåvan av Immunitetens Nådegåva, barn. Vårda det för den

är en sällsynt Gåva från Himlen.

Lördag 25 augusti 2012, Kl. 12:00

Mitt barn, Himlen jublar. Kören av änglar sjunger det högsta de kan i lovsång av min Fader.

Hans Ärorika Barmhärtighet, Skänkt av Honom genom den speciella Nådegåvan av

Immunitet, är hyllad med stor kärlek och glädje från alla änglar och helgon i Himlen.

Mina barn förstår inte än betydelsen av denna Stora Barmhärtighetsgåva av Fadern, Gud den

Allrahögste.

Ni, mina barn, har nu makten att hjälpa dem andra, de förlorade själarna.

Detta betyder att den ondes kraft kan bli besegrad på ett sätt som inte var möjlig fram tills nu.

Lögnerna, bedrägerierna och hatet som den onde planterar i sinnena på Guds barn kan bli

gjorda värdelösa om bönerna Givna till dem som älskar min Son är presenterade inför min

Faders Tron.

Omfamna Gåvan av Immunitetens Nådegåva, barn. Vårda det för den är en sällsynt Gåva från Himlen.

Det bevisar för er, Kärleken av er Fader för var och en utav Hans älskade barn.

Det är Ett av de Stora Miraklen, presenterade till alla Guds barn i Sluttiderna.

Tack för att du svarade på mitt anrop.

Maria, Himlens Drottning

Frälsningens Moder

 

Jag kommer frälsa 5 miljarder på grund av detta Uppdrag

Söndag 9 november 2014, Kl. 15:20

Min högt älskade dotter, allt Jag någonsin Ville Göra var att Rädda själarna av Guds barn. Allt som Min Evige Fader Önskade var för Hans barn att älska Honom så som Han Älskar dem.

Även när Hans förstfödda avvisade Hans Kärlek, utarbetade Min älskade Fader Sina Tio Budord, för att möjliggöra åt människan att leva efter Hans Regler. Människans önskan måste alltid vara att tjäna Sin Herre och för att göra detta måste hen visa kärlek till sina bröder och systrar. Genom att observera Guds Lagar, kommer hen förbli sann till Honom och komma närmare till Honom. Men, genom att avvisa de Tio Budorden, sätter människan ett stort avstånd mellan sig själv och Gud.

Mitt Slutliga Uppdrag, att Bringa människan frukterna av hens frälsning, har avkastat många Gåvor. Jag Önskar nu att var och en utav er reciterar från denna dag och varje dag från och med nu, Korstågsbön (33) och att ni håller en kopia av den Levande Gudens Sigill nära er. Många människor som inte må vara medvetna om detta Uppdrag kan också motta Beskyddet av Sigillet när ni ber för dem, då ni reciterar denna bön.

Alla utav Guds barn som har Sigillet av den Levande Guden kommer bli immuna till bekymren, som kommer komma då den Stora Vedermödan utvecklas. Jag ber att ni gör detta idag, för Jag Lovar er Stort Beskydd gentemot förföljarna av den Kristna Tron och omvälvningarna, som kommer bli bevittnade över jordens fyra hörn. Jag Ber att ni inte tillåter rädsla av något slag att besvära era hjärtan. Medan Jag Önskar att rädda hela världen, ut ur Min Barmhärtighet, Tillkännager Jag nu att Jag kommer frälsa 5 miljarder på grund av detta Uppdrag. Jag förklarar detta att vara en av de största Nåden Jag har Testamenterat till Guds barn vid något tillfälle i världshistorien.

Vet också, att Jag kommer avkorta lidandet som kommer bli vållat uppå mänskligheten av odjuret, sådan är Min Barmhärtighet. Men först kommer Guds Straff bli bevittnat, för detta har blivit förutsagt och det är nödvändig del av den slutliga Reningen av mänskligheten.

Lita på Mig. Lyft era hjärtan och frukta aldrig den ondskan och ogudaktigheten ni kommer bevittna inom kort. Tillåt glädje att fylla era själar om ni tror på Mig. Jag kommer Rädda alla utav dem för vilka ni bönfaller om Min Barmhärtighet genom recitationen av Mina Korstågsböner. Den enda Synden som inte kan bli förlåten är den Eviga Synden av hädelse gentemot den Helige Ande.

Idag är Dagen då Jag Högtidligt Lovar att Bringa mänskligheten den Kärlek, Frid och Glädje av Mitt Rike genom frälsningen av fem miljarder själar.

Jag älskar och omhuldar er alla. Det finns inget som Jag inte kommer Göra för er, om det är Guds Vilja. Allt ni behöver göra är att fråga.

Er Jesus


 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode