Jesus till Mänskligheten

Viktigt om Frälsningens Medaljong

06.06.2014 14:35

Torsdag 20 februari 2014, Kl. 18:39

Vet också att Frälsningens Medaljong- mer kraftfull än någon annan- kommer att vara ert försvar gentemot antikrists lockelse. Varje försök kommer göras för att stoppa Frälsningens Medaljong, men ingenting kommer stoppa Krafterna associerade med denna Gåva.

Frälsningens Moder: Frälsningens Medaljong erbjuder Konverteringens Gåva
Torsdag 18 juli 2013, Kl. 19:14  
Mitt barn, jag önskar att det kommer till känna, att från och med nu, skall jag omnämnas av min sista titel, som givits åt mig genom min Son, på Jorden. I detta, Slutliga Uppdrag, skall jag vara tilltalad, vid alla tillfällen, som Frälsningen Moder.
Min Avbild måste skapas och en Medaljong utpräglad, där Jag på ena sidan skall placeras med solen bakom mitt huvud och där tolv stjärnor skall vävas in i en törnekrona som placerats på mitt huvud. På andra sidan av Medaljongen önskar jag skildra min Sons Heliga Hjärta tillsammans med Frälsningens Två Svärd, som skall vara korsade på vardera sidan.
Frälsningens Svärd kommer att ha ett dubbelt syfte. Det Första Svärdet kommer att dräpa odjuret och jag har blivit beviljad auktorisationen att göra det på den Sista Dagen. Det Andra Svärdet kommer att genomborra de mest förhärdade syndares hjärtan och kommer att vara Svärdet som kommer att rädda deras själar.
Denna Medaljong ska vara tillgänglig i stor mängd och därefter, när den mottas av dem som efterfrågar den, måste den bli välsignad av en präst och därefter ges bort frivilligt till andra. Frälsningens Medaljong erbjuder Konverteringens Gåva, och Frälsning.
Alla dem som tar emot Medaljongen måste recitera denna Korstågsbön (115) För Konverteringens Gåva:
O Frälsningens Moder, täck min själ med dina Frälsningars tårar.
Befria mig från tvivel.
Upplyft mitt hjärta så att jag kan känna din Sons Närvaro.
Ge mig tröst och lindring.
Be att jag verkligen kommer att bli omvänd.
Hjälp mig att acceptera Sanningen och öppna mitt hjärta för att motta din Sons, Jesus Kristus Barmhärtighet. Amen.
Mitt barn vänligen ha denna Medaljong skapad och tillverkad. Jag kommer att vägleda dig genom varje steg och därefter måste du försäkra dig om att den görs tillgänglig över hela världen.

Gå i frid för att tjäna min Son.

Din Mor
Frälsningens Moder

 

Frälsningens Moder: Den här sista Medaljongen, bringad till er av mig, genom Guds Barmhärtighet, kommer att dra miljarder själar mot Evigt Liv.

Måndag 20 januari 2014, Kl. 12:09

Mitt kära barn, Gud vill rädda varenda enskild person, av varenda enskild trosuppfattning, liksom dem som förnekar Hans och Hans Sons, Jesus Kristus, Existens. Detta är varför folk i alla åldrar, varje kultur och varenda kyrkosamfund, måste motta en Frälsningens Medaljong.

Varje person som får en Medaljong, även om den inte kan bli välsignad, kommer att ges extraordinära Gåvor. Snart därefter, kommer Gud att ingjuta en Nådegåva i dem, en insikt i deras egna hjälplöshet och en medvetenhet om Gud Allsmäktiges Kärlek. Han kommer även att upplysa de mest envisa av själar och de med hjärta av sten. Snart kommer de att söka Sanningen och därefter kommer de att ropa ut till Gud, bönfalla Honom att hjälpa till att lindra deras hjärtan och fylla dem med Sin Stora Barmhärtighet.

Avvisa inte Gåvan av Frälsningens Medaljong, eftersom det är den sista Medaljongen, bringad till er av mig, genom Guds Barmhärtighet, kommer att dra miljarder själar mot Evigt Liv. När min Fader gav mig instruktionerna att presentera för världen med den Allraheligaste Rosenkransen åt St. Dominic, avvisade många den. De gör de fortfarande idag, eftersom de tror att den skapades av mig. Den var given till mig, så att någon som reciterade den kunde skydda sig själv från den onde. Det är genom min förbön att särskilda Nådegåvor och skydd är testamenterade till själar, gentemot den ondes inverkan.

Gör inte misstaget att avfärda den här Medaljongen då den är åt hela världen och många mirakel kommer att associeras med den. De som avvisar den eller försöker förhindra andra från att acceptera den kommer förneka frälsning- speciellt ateister, som är i störst behov av Gudomligt Ingripande. Ni måste alltid placera de människorna som avvisar Gud inför min Faders Tron och bönfalla om Barmhärtighet för deras själar.

Snälla försäkra er om att Frälsningens Medaljong förses till så många människor som möjligt.

 

Er älskade Mor

Frälsningens Moder

 

Frälsningens Moder: Be mig, er älskade Moder, att ge er styrkan att fortsätta och skydda Frälsningens Uppdrag

Tisdag 25 mars 2014, Kl. 15:30

Mina kära barn, när Gud valde mig som Moder till Hans Enfödde Son, var det så att jag kunde ge ära till Gud genom att tjäna Honom, att frambära in i världen den länge väntade Messias. Jag var helt enkelt en ödmjuk tjänare då, precis som jag är nu.

Kom alltid ihåg att när ni tjänar Gud, i Hans Plan att bringa Evig Frälsning till världen, är ni helt enkelt Hans tjänare. Att tjäna Gud kräver en djup känsla av ödmjukhet. Det kan inte vara på ett annat sätt. Detta Uppdrag, det sista sanktionerat utav min Fader i Hans Plan att bringa slutlig frälsning åt Hans barn, kommer dra miljontals själar för att tjäna Honom. De kommer att komma från vartenda hörn av Jorden. Många kommer inte vara medvetna om deras kall tills de ber korstågsbönerna. Det kommer vara genom recitationen av Korstågsbönerna som den Helige Anden kommer att hänrycka dessa själar och sedan kommer de bli redo att bära min Sons Kors.

Om ni verkligen tjänar min Son och kommer till Hans hjälp, så att Han kan bringa frälsning åt varenda syndare, då kommer ni att behöva godta vikten av Korset. När ni tjänar min Son, men senare ogillar lidandet det kommer bringa er, kommer detta orsaka barriären, som skyddar er från den onde, från att bryta.

Satan kommer aldrig störa dem som följer falska visionärer eller deras anhängare, eftersom han vet att det inte bär frukt. Han kommer dock, i fallet av autentiska uppdrag, attackera med allvarlig grymhet. Han kommer använda svaga själar, drabbade av stolthetens synd, att angripa min Sons sanna lärjungar. Åt dem som svarar till mig, Frälsningens Moder, kommer hans hat att vara mest uppenbar när min Medaljong av Frälsning är gjord tillgänglig över hela världen.

Frälsningens Medaljong kommer omvända miljarder av själar, så därför kommer varenda kraftansträngning av den onde att göras för att stoppa den. Ni kommer se, genom sådana angrepp, det skira giftet som kommer hällas från den onde och från hans vartenda ombud, eftersom han inte vill att denna Medaljong skall ges åt Guds barn. Barn, ni får aldrig ge vika till trycket eller ogudaktigheterna, som kommer att härstamma från dem som har fallit bort från min Son. Att göra det är att ge efter till Satan. Istället, måste ni be mig, er älskade Moder, att ge er styrkan att gå vidare och skydda Frälsningens Uppdrag vid denna tid av årsdagen för Bebådelsen.

Ni måste recitera denna Korstågsbön (143) "För att skydda Frälsningens Uppdrag":

“O Frälsningens Moder, skydda detta Uppdrag, en Gåva från Gud, att bringa Evigt Liv åt alla Hans barn överallt.

Snälla ingrip, å våra vägnar, genom din älskade Son, Jesus Kristus, för att ge oss modet att fullfölja våra plikter för att tjäna Gud vid alla tillfällen och speciellt när vi lider på grund av detta.

Hjälp detta Uppdrag att omvända miljarder utav själar, i enlighet med Guds Gudomliga Vilja och för att vända de hjärtan av sten in till kärleksfulla tjänare åt din Son.

Ge alla utav oss som tjänar Jesus i detta Uppdrag styrkan att övervinna hatet och förföljelsen av Korset och att välkomna lidandet som följer med det, med ett generöst hjärta och med full acceptans av vad som kan komma framöver. Amen"

Mina kära barn, tillåt aldrig rädslan att tjäna Gud att stå i vägen för er för att förkunna Hans Heliga Ord- Rädsla kommer från Satan- inte Gud. Mod och styrka, kombinerat med ödmjukhet och en önskan att hålla fast till Guds Vilja, kan bara komma från Gud.

Jag ger tack idag, på denna årsdag av Bebådelsen, till min älskade Fader, Gud den Allrahögste, för Gåvan Han gav världen när Han bad mig att bära fram Hans innerligt älskade Son för att återlösa mänskligheten och att bringa in världen i Hans Eviga Rike.

Er älskade Mor

Frälsningens Moder

 

Frälsningens Moder: Dessa Medaljonger kommer konvertera alla själar som är öppna till min Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet

Lördag 14 september 2013, Kl. 16:10

Jag gör nu detta genom att tillhandahålla Frälsningens Medaljong. Mitt barn, som jag har sagt, denna Medaljong måste göras tillgänglig till världen via dig och utformad från Instruktionerna som du fått av mig. Dessa Instruktioner har bara tillkänna gjorts åt dig. Dessa Medaljonger kommer att konvertera alla själar som är öppna till min Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet. Detta kommer därefter resultera i frälsningen av miljoner.

Frälsningens Moder: Den här sista Medaljongen, bringad till er av mig, genom Guds Barmhärtighet, kommer att dra miljarder själar mot Evigt Liv.

Måndag 20 januari 2014, Kl. 12:09

Mitt kära barn, Gud Vill Rädda varenda enskild person, av varenda enskild trosuppfattning, liksom dem som förnekar Hans och Hans Sons, Jesus Kristus, Existens. Detta är varför folk i alla åldrar, varje kultur och varenda kyrkosamfund, måste motta en Frälsningens Medaljong.

Varje person som får en Medaljong, även om den inte kan bli välsignad, kommer att ges extraordinära Gåvor. Snart därefter, kommer Gud att ingjuta en Nådegåva i dem, en insikt i deras egna hjälplöshet och en medvetenhet om Gud Allsmäktiges Kärlek. Han kommer även att Upplysa de mest envisa av själar och de med hjärta av sten. Snart kommer de att söka Sanningen och därefter kommer de att ropa ut till Gud, bönfalla Honom att Hjälpa till att lindra deras hjärtan och fylla dem med Sin Stora Barmhärtighet.

Avvisa inte Gåvan av Frälsningens Medaljong, eftersom det är den sista Medaljongen, bringad till er av mig, genom Guds Barmhärtighet, kommer att dra miljarder själar gentemot Evigt Liv.

När min Fader Gav mig Instruktionen att presentera världen med den Allraheligaste Rosenkransen åt St. Dominikus, avvisade många den. De gör de fortfarande idag, eftersom de tror att den skapades av mig. Den var Given till mig, så att någon som reciterade den kunde skydda sig själva från den onde. Det är genom min förbön som särskilda Nådegåvor och Skydd är testamenterade till själar, gentemot den ondes inflytande.

Gör inte misstaget att avfärda den här Medaljongen då den är åt hela världen och många Mirakel kommer att associeras med den. De som avvisar den eller försöker förhindra andra från att acceptera den kommer förneka frälsning- speciellt ateister, som är i störst behov av Gudomligt Ingripande. Ni måste alltid placera de människorna som avvisar Gud inför min Faders Tron och bönfalla om Barmhärtighet för deras själar.

Snälla försäkra er om att Frälsningens Medaljong förses till så många människor som möjligt.

Er älskade Mor

Frälsningens Moder

 

 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode