Jesus till Mänskligheten

Augusti- Månad av Själars Frälsning och Frälsningens Novena

Uttdrag ur meddelanden:

Lördag 23 juli 2011, Kl. 17:30

Jag ber alla Mina barn att ägna augusti månad att be den Gudomliga Barmhärtigheten, dagligen, för de förlorade själarna som inte kommer att överleva Varningen. En fastedag i veckan fordras också, liksom, daglig Mässa och mottagandet av Min Allraheligaste Eukaristi.

Om tillräckligt många utav er gör detta, som Jag kallar "månaden av Själars Frälsning", då kommer miljontals själar att räddas över hela världen. Gör detta för Mig, barn, och ni kommer bli en del av Mitt Ärorika Kungarike. Era själar, vid dödsögonblicket, kommer att förenas med Mig i Paradiset. Det är Mitt Allra högtydligaste Löfte.

Jag älskar er, barn. Gå nu och forma den mest kraftfulla Armén i världen, Kärlekens Armé, Frälsningens Armé.

 

Er kärleksfulle Frälsare

Mänsklighetens Återlösare

 

Jesus Kristus

 

Torsdag 28 juli 2011, Kl. 15:30

Tiden har nu kommit för en stor mängd av böner i denna er sista chans, barn, för att hjälpa till att rädda de själar som inte kommer att överleva Varningen. Vänligen Lyssna på Min Uppmaning att be hårt för de stackars, förlorade barnen under augusti månad, utsedd till Månaden för Själars Frälsning.

Sprid ordet till bönegrupper överallt att följa Mina Instruktioner för daglig Mässa, daglig Nattvard och en dags fasta i veckan, under hela månaden. Underskatta inte kraften som era böner kommer att ha när det gäller att rädda själar.

 

Torsdag 4 augusti 2011, Kl. 21:40

Denna augusti månad, "månaden av själarnas frälsning”, är så viktigt, barn. Vänligen håll ut i er hängivenhet denna månad, för själarna som ni kommer att rädda kommer att vara i mängder. Himlen jublar över den kärlek och generositet av hjärta och själ från alla Mina efterföljare som har gjort detta åtagande, en dyrbar gåva till Mig, så att folk kan räddas under Varningen.

 

Fredag 12 augusti 2011, Kl. 23:45

Den här månaden, även om Mina barn kanske inte är medvetna om det, blir miljontals själar räddade på grund av Mina älskade efterföljares hängivenhet. De, Mina dyrbara barn, följde Min Befallning för bön och hängivning under denna augusti, Månaden av Själars Frälsning. Säg åt Mina barn att deras böner och fastande har skapat mycket glädje i Min Faders ömma Hjärta. Ett överflöd av nådegåvor flödar nu över dessa kära, heliga själar, så att de är bemyndigade med Gåvan av Medling för förlorade själar från och med denna dag och framåt.

 

Onsdag 1 augusti 2012, Kl. 16:45

Andra förutsagda händelser kommer nu bli synbara genom ekologiska katastrofer då min Faders Hand kommer falla i bestraffning på de nationer vars syndiga lagar inte längre kommer bli tolererade.

Be, be, be för själar, vid denna tidpunkt, som må lida under dessa händelserna. Använd denna månad för att be för alla själar som må förgås i krig, jordbävningar eller i den framtida Bekännelsen, Varningen.

Mitt hjärta är sammanflätat med er, barn, och tillsammans måste vi arbeta hårt för att rädda själar. Genom att be för frälsning av själar utför vi min Faders Heliga Vilja.

 

Söndag 1 december 2013, Kl. 16:12

Jag ger er nu en speciell Gåva, välsignad av min Son, så att alla själar kommer beviljas immunitet från Helvetets bränder och bli beviljade frälsning. Min Son önskar att varje själ blir räddad, oavsett hur grov deras synd är. Jag ber er nu att påbörja Frälsningens Novena. Ni måste påbörja den omedelbart och fortsätta med den, så som jag instruerar, till tidens slut. Ni måste recitera denna Bön i fullständiga sju dagar i följd under en kalendermånad som börjar på måndagar, på morgonen. Ni måste recitera den tre gånger under vardera av dessa sju dagar och på en av dessa dagar måste ni fasta. Genom fastan ombeds ni att bara äta en huvudmåltid under dagen och sedan bröd och vatten endast vid de andra två måltiderna.

Detta är den Bön som ni måste säga på var och en av de sju dagarna.

Korstågsbön (130) Frälsningens Novena Korstågsbön:

Min älskade Frälsningens Moder, snälla tillvinn åt alla själar, Gåvan av Evig Frälsning genom din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet.

Genom din förbön vädjar jag om att du kommer be om att släppa alla själar från Satans träldom.

Snälla be din Son att visa Barmhärtighet och förlåtelse för de själar som avvisar Honom, sårar Honom med deras likgiltighet och som dyrkar falska doktriner och falska gudar.

Vi bönfaller dig kära Moder, att be om Nåd för att öppna hjärtat på de själar som är i störst behov av din hjälp. Amen.

 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode