Jesus till Mänskligheten

Dagen då Jag kommer i Min Gudomliga Barmhärtighet, kommer vara Dagen av Upplysningen

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode