Jesus till Mänskligheten

Mer tid för bön

Böner skrämmer den onde

Torsdag 12 februari 2015, Kl. 18:00 

Jag ber alla Kristna i varenda del av världen att öka tiden de ägnar i bön, för makten att besegra Synden som stryper världen och som bringar lidande och varenda typ av svårighet i dess kölvatten. Synden kan bli förstörd genom böner. Böner är det mest kraftfulla vapen gentemot ondska och ju mer ni vänder er till Mig, er Jesus, desto mer kan Jag besegra Min motståndare. Medan Jag inte ställer några krav på er, som tynger era hjärtan, Ber Jag bara att ni kallar på Mig för att Hjälpa Syndare att undvika ogudaktigheten, som kan dyka upp inuti deras hjärtan när som helst.

 

Utan Mig, skulle döden av kroppen och själen göra anspråk på hela mänskligheten

Tisdag 6 januari 2015, Kl. 19:30

Min högt älskade dotter, när en människa vänder sin rygg mot Mig, gråter Jag med stor sorg, men Jag Är Tålmodig och Förlåtande. Om hen avvisar Mitt Ord och inte längre visar kärlek för andra, vilket hen skulle göra om hen skulle följa i Mina Fotspår, orsakar detta Mig stor smärta. Dock är Jag Tålmodig i hoppet om att hen kommer komma tillbaka till Mig. Det är när en människa stjäler själar ifrån Mig och leder in dem i evigt mörker, som all hämnd är Min och Jag kommer vålla uppå hen ett stort straff. Denna bestraffning kan vara i form av lidande som kommer, om hen är tursam, genom att acceptera hens lott med ödmjukhet, kan rädda hen.

Min Barmhärtighet är omätlig, men när Jag Ät besudlad genom handlingar av stor elakhet orsakat gentemot Guds barn, är Min Ilska att frukta. Vet om att Jag kommer straffa Mina fiender, men detta är för deras eget bästa och för frälsningen av alla dem med vilka de kommer i kontakt med. Finns det något slut på vilken de föraktar Mig, Mitt Ord och Min Frälsningsplan, som de stolta arroganta och de okunniga inte kommer böja sig till? Svaret är att deras ogudaktighet är outtröttlig.

Aldrig förut har kärleken bland människor varit så avsaknad, som den är nu. Inte en själ vid livet i världen är immun till Satans inflytande. De som felaktigt tror att de är i Min Favör, men som behandlar andra hårt, kommer känna värsta tyngden av Min Hand. Mitt Tålamod är sinande, Mitt Hjärta tungt och Min Önskan att rädda dem som försöker att förstöra andra, utmattad.

Den ondes list är bortom er förståelse. Han kommer övertyga även dem med den starkaste tron, att förolämpa Mig genom denna allvarliga synd och dem med liten tro, att duka under även längre in i förtvivlans djup. Ingen är säker från Satan, såvida ni inte ber om Min Barmhärtighet, erbjuder personliga uppoffringar till Mig, då kommer förstörelsen att eskalera.

Miljontals går förlorade till Mig vid denna tid och ändå förstår inte många Kristna behovet av bön. Böner allena kommer förgöra djävulens inflytande och Jag ber er att ni utökar tiden ni ägnar i bön, för att försvaga greppet han har över den mänskliga rasen.

Utan Mitt Ingripande skulle miljontals fler själar vara förlorade. Utan Min Barmhärtighet skulle många av dem, förutbestämda för evigt mörker, aldrig se Mitt Ansikte.  Utan Min Närvaro i den Heliga Nattvarden, skulle det inte finnas något liv- liv av kroppen liksom själen. Utan Mig, skulle döden av kroppen och själen göra anspråk på hela mänskligheten, men på grund av Mig kommer döden inte längre vara närvarande i den kommande nya världen. Eftersom Jag besegrade döden genom Min Återuppståndelse, kommer ni också besegra den. Död kommer inte existera i Mitt Nya Rike på Jorden. Kroppen och själen kommer att vara en levande förening - en Gåva, som inte får bli avvisad.

Ni får aldrig glömma Mitt Löfte- alla dem som är med Mig och i Mig kommer ha evigt varaktigt liv.

Er Jesus

Min käraste önskan är att ni söker upp de ungas själar

Torsdag 9 maj 2013, Kl. 22:45

Min högt älskade dotter, Min Kärlek till dessa unga människor i varje nation, färg och trosbekännelse, som inte erkänner Mig, är Evig. Min Sorg för dessa, Mina små själar är Djup. De bör bedjas för, särskilt nu. Jag kommer att ta dem in i Min Barmhärtighet, utan att tveka, om ni ber Mig genom denna Korstågsbön;

Korstågsbön (106) "Barmhärtighet för de unga som inte erkänner Gud"

"Käre Jesus, ta dessa Guds barns själar som inte känner Dig, som inte erkänner Din Kärlek och som inte accepterar Ditt Löfte, under Ditt Beskydd.

Häll ut Konverteringens Nådegåvor över dem och Ge dem Evigt Liv.

Var Barmhärtig mot alla dem som inte tror på Din Närvaro och som inte kommer att söka botfärdighet för sina Synder. Amen"

Min älskade Kvarlevande Armé, Min högsta Önskan är att ni söker upp unga själar, agnostikerna och de som inte tror på Gud. Det är er prioritet. Jag Ber er att föra alla nationer, religioner, färger och religioner in i Mitt Beskydd. När ni kommer med sådana själar till Mig kommer Jag att Ge dem Stora Gåvor och Lovar dem frälsning.

Det är Viktigt att ni inte ignorerar dem som inte har något intresse för sin frälsning. De är de förlorade själarna Jag Trängtar efter och Jag kommer att Följa dem i varje hörn, varje spricka och varje land tills Jag kan föra in dem i Mitt Rike.

Kom ihåg denna Begäran. Kom ihåg att Min önskan är att nå ut till dem som inte känner Mig och till dem som inte vill känna Mig.

Er Jesus

 

Fredag 6 september 2013, Kl. 18:46

Be, be, be för alla de oskyldiga själarna och fortsätt att recitera min Allraheligaste Rosenkrans, tre gånger dagligen, för att mildra lidandet, som kommer att resultera på grund av Tredje Världskriget.

 

Frälsningens Moder: Ju mer ni ber desto starkare kommer er relation med Gud att bli

Måndag 17 november 2014, Kl.19:20

Mina kära barn, för den stora majoriteten av folk, är bön inte lätt. För dem med liten tro, kan det vara en svår uppgift och många förstår inte betydelsen av bön eller varför det Är Viktigt.

När ni är i en kärleksfull relation med en annan person är det viktigt att tala med varandra. Utan kommunikation kommer relationen att sprattla, tills, så småningom, relationen kommer att dö. Det samma är sant när man kommunicerar med Gud. Ni kanske inte kan se Honom, ta på Honom eller känna Honom, men när ni talar till Honom, kommer Han att Svara. Sådant är Mysteriet av Guds Gudomlighet. Så småningom kommer de som talar med Honom, genom Hans älskade Son, Jesus Kristus, knyta starka band.

Barn, när ni ropar ut till min Son med era egna ord, hör Han vartenda rop av ångest och varje begäran som gjorts från Honom. Då ni fortsätter att tala med min son, på ert eget vis, kommer ni efter ett tag att veta att Han Hör er. De själarna som ropar ut efter Barmhärtighet, antingen för sina egna själar eller för frälsningen av andra, kommer alltid motta speciella Gåvor från Himlen.

Böner är inte komplicerade. Det är så enkelt som att ropa ut till någon ni älskar. Och när ni älskar någon annan kan ni försäkra er att Gud är Närvarande för Han Är Kärlek. När ni verkligen älskar någon, är där alltid tillit i ert hjärta. Om ni älskar min Son måste ni lita på Honom. Om ni litar på Honom vet då om att Han alltid kommer invänta er med Kärlek och Ömhet. Han Jublar när ni ropar på Honom för Han kommer att Göra allt för att Bringa er Sin Frid och Tröst.

Ni får aldrig vara motvilliga att tala till min Son genom böner. Han har behov av ert sällskap och snart kommer ni inte vara i något tvivel om Hans Existens. Ju mer ni ber desto starkare kommer er relation med Gud att bli. De, välsignade med en sådan djup och varaktig kärlek för min Son, kommer ha frid ingjuten inuti deras hjärtan, som inget lidande på den här jorden kan rubba.

Be varje dag. Tala med min Son under era dagliga sysslor. Ropa på mig för att bringa er närmare till min Son. Och, när ni vill älska Honom mer kommer jag att be Honom att välsigna er. Att älska Gud med en djup intimitet är en Gåva från Gud och det är bara genom regelbunden bön som ni kommer upprätthålla den.

Er älskade Mor

Frälsningens Moder

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode