Jesus till Mänskligheten

Ni måste fortsätta att mottaga Min Heliga Nattvard. Ni får inte sluta med ert dagliga Offer, då det inte är ni som blir tvingade till att göra detta beslut.

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode