Jesus till Mänskligheten

Barmhärtighetensrosenkrans, Rosenkransen och Korstågsbönerna

01.04.2017 16:19

Troende, ni måste be för era vänner, makar, släktingar, föräldrar, bröder, systrar och barn som har liten tro. Min Gudomliga Barmhärtighetensbön, då den reciteras av er, å deras vägnar, kommer att rädda deras själar. Det är nu Mitt Löfte till er.

 

Bönen kommer och kan att rädda mänskligheten

Torsdag 7 mars 2013, Kl. 11:05

Min högt älskade dotter, Det är Viktigt att Mina lärjungar på jorden förstår hur bönen kommer och kan rädda mänskligheten. Bönens kraft och framför allt recitationen av Rosenkransen, vilket gör odjuret maktlöst, ska inte underskattas. För att rädda fler själar måste ni också recitera den Gudomliga Barmhärtighetensrosenkrans.

Välj de Korstågsböner Jag Ger er och säg dem, så att ni kan fokusera på olika förfrågningar under varje bönegrupp. Om, till exempel, när ni ber Korstågsbön för Nådegåvan av Immunitet, gör detta på ett sätt så att bönegruppen, den dagen kan koncentrera sig på ett urval av Korstågsböner som påkallar Guds Beskydd för själar. Sedan, på en annan dag, fokuserar ni på ett urval av böner, som Givits till er för att skydda präster och prästerskap.

Dessa Korstågsbönegrupper, när de formas över hela världen, kommer att bli den rustning som krävs för att besegra fienden på fler sätt än ni kan tro möjligt.

Jag, kommer att fortsätta att ge er Gåvor av nya böner, som för med sig speciella Mirakel. Utan ett sådant Ingripande skulle Jag inte kunna rädda själarna Jag så Innerligt Önskar.

Gå och planera era Korstågsbönemöten baserade på det utförandet som Givits till er, men dela upp dem i delar så att ni kan fokusera på vissa speciella avsikter. Det finns ingen anledning att läsa alla böner samtidigt även om Jag Uppmanar att ni reciterar så många som möjligt under en vecka.

Ni tillför Mig en sådan glädje och tröst, Mina älskade efterföljare. Jag tilldelar er Mina Välsignelser av styrka och mod när ni fortsätter er strävan att rädda själar. Jag älskar er.

Er Jesus

Min käraste önskan är att ni söker upp de ungas själar

Torsdag 9 maj 2013, Kl. 22:45

Min högt älskade dotter, Min Kärlek till dessa unga människor i varje nation, färg och trosbekännelse, som inte erkänner Mig, är Evig. Min Sorg för dessa, Mina små själar är Djup. De bör bedjas för, särskilt nu. Jag kommer att ta dem in i Min Barmhärtighet, utan att tveka, om ni ber Mig genom denna Korstågsbön;

Korstågsbön (106) "Barmhärtighet för de unga som inte erkänner Gud"

"Käre Jesus, ta dessa Guds barns själar som inte känner Dig, som inte erkänner Din Kärlek och som inte accepterar Ditt Löfte, under Ditt Beskydd.

Häll ut Konverteringens Nådegåvor över dem och Ge dem Evigt Liv.

Var Barmhärtig mot alla dem som inte tror på Din Närvaro och som inte kommer att söka botfärdighet för sina Synder. Amen"

Min älskade Kvarlevande Armé, Min högsta Önskan är att ni söker upp unga själar, agnostikerna och de som inte tror på Gud. Det är er prioritet. Jag Ber er att föra alla nationer, religioner, färger och religioner in i Mitt Beskydd. När ni kommer med sådana själar till Mig kommer Jag att Ge dem Stora Gåvor och Lovar dem frälsning.

Det är Viktigt att ni inte ignorerar dem som inte har något intresse för sin frälsning. De är de förlorade själarna Jag Trängtar efter och Jag kommer att Följa dem i varje hörn, varje spricka och varje land tills Jag kan föra in dem i Mitt Rike.

Kom ihåg denna Begäran. Kom ihåg att Min önskan är att nå ut till dem som inte känner Mig och till dem som inte vill känna Mig.

Er Jesus

Söndag 19 oktober 2014, Kl. 20:40

Jag ber er att ägna er tid i bön så mycket ni kan. Jag ber att ni fortsätter att recitera min Heliga Rosenkrans, för beskyddet av era familjer, era nationer och era länder. Aldrig förr har min Rosenkrans varit så kraftfull som den är i dessa tider och ni kommer mottaga stora Nådegåvor när ni reciterar den, särskilt med hög röst och i grupper.

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode