Jesus till Mänskligheten

*Korstågsbön (1)
"Min gåva till Jesus för att Frälsa Själar"
"Min käraste Jesus, Du som älskar oss så mycket, låt mig, på mitt ödmjuka sätt hjälpa till att rädda Dina dyrbara själar.
Förbarma Dig över alla syndare, oavsett hur allvarligt de förolämpat Dig.
Låt mig, genom böner och lidande hjälpa de själar, som kanske inte överlever Varningen, att söka en plats bredvid Dig i Ditt Rike.
Hör min bön, o rara Jesus, för att hjälpa Dig att vinna över dessa själar som Du så innerligt längtar efter.
O Jesus Heliga Hjärta, jag lovar min trohet till Din Allraheligaste Vilja, vid alla tillfällen. Amen."
 
*Korstågsbön (2)
"Bön för globala härskare"
"Min Evige Fader, i Namnet på Din älskade Son, Jesus Kristus, ber jag att Du skyddar Dina barn från förföljelsen som håller på att sammansvärjas av globala makter mot oskyldiga nationer.
Jag ber om syndernas förlåtelse för de själar som är orsaken till detta lidande, så att de kan vända sig till Dig med ödmjuka och botfärdiga hjärtan.
Vänligen ge Dina plågade barn styrkan att stå emot ett sådant lidande i försoning för världens synder, genom Kristus vår Herre. Amen."
 
Korstågsbön (3)
"Befria världen från rädsla"
"O min Herre Jesus Kristus, jag bönfaller Dig att befria världen från rädsla, som lösgör själar från Ditt Kärleksfulla Hjärta.
Jag ber att själar som kommer att uppleva riktig fruktan under Varningen kommer att stanna upp och låta Din Barmhärtighet översvämma deras själar, så att de kommer att vara fria att älska Dig på det sättet de borde. Amen."
 
Korstågsbön (4)
"Förena alla familjer"
"Jesus, förena alla familjer under Varningen, så att de kan få Evig Frälsning.
Jag ber att alla familjer håller ihop, i förening med Dig, Jesus, så att de kan ärva Ditt Nya Paradis på jorden. Amen."
"Jesus, förena alla familjer under Varningen, så att de kan få Evig Frälsning.Jag ber att alla familjer håller ihop, i förening med Dig, Jesus, så att de kan ärva Ditt Nya Paradis på jorden. Amen."
 
*Korstågsbön (5)
"Lovprisning till Gud den Allrahögste"
"O Evige Fader, vi erbjuder Dig våra böner i glädjande tacksägelse, för Din dyrbara Gåva av Barmhärtighet åt hela mänskligheten.
Vi gläds över och erbjuder Dig, Mest Ärorika Konung, vår lovprisning och tillbedjan för Din Kärleksfulla och milda Barmhärtighet.
Du, Gud den Allrahögste, är vår Konung och för denna Gåva som Du nu ger till oss lägger vi oss vid Dina Fötter i ödmjuk tjänst.
Snälla Gud, förbarma Dig över alla Dina barn. Amen."
 
*Korstågsbön (6)
"Bön för att stoppa antikrist"
"O Jesus, jag ber att Gud, i Sin Barmhärtighet, kommer att förhindra antikrist och hans vidriga armé från att orsaka skräck och vålla svårigheter på Era barn.
Vi ber att han stoppas och att tuktan kommer att undvikas, genom omvandlingen som uppnåtts under Varningen. Amen."
 
Korstågsbön (7)
"Bön för dem som vägrar Barmhärtighet"
"Jesus, jag bönfaller Dig att förlåta de syndare, så mörka i själen, som kommer vägra Ljuset av Din Barmhärtighet.
Förlåt dem, Jesus, jag vädjar till Dig att återlösa dem från de synder som de tycker är så svåra att dra sig ifrån.
Översvämma deras hjärtan med Dina Strålar av Barmhärtighet och ge dem en chans att återvända till Din Hjord. Amen."
 
*Korstågsbön (8)
"Bekännelsen"
"Käraste Jesus, jag ber Dig om förlåtelse för alla mina synder och för smärta och skador jag orsakat andra.
Jag ber ödmjukt om Nådegåvor, för att undvika att kränka Dig igen och för att erbjuda botgöring enligt Din Allraheligaste Vilja.
Jag vädjar om förlåtelse för eventuella framtida överträdelser, som jag kan delta i och som kommer att orsaka Dig smärta och lidande.
Ta mig med Dig in i den Nya Eran av Fred, så att jag kan bli en del av Din Familj för Evigt.
Jag älskar Dig, Jesus.
Jag behöver Dig.
Jag hedrar Dig och allt du står för.
Hjälp mig, Jesus, så att jag kan vara värdig att komma in i Ditt Rike. Amen."
 
Korstågsbön (9)
"Erbjuda lidandet som gåva"
"O Jesu Allraheligaste Hjärta, lär mig att acceptera förolämpningar i Ditt Heliga Namn, när jag förkunnar Ditt Ord med ödmjuk tacksägelse.
Lär mig att förstå hur förnedring, smärta och lidande tar mig närmare Ditt Heliga Hjärta.
Låt mig acceptera sådana prövningar med kärlek och själslig generositet, så att jag kan lägga fram dem som gåvor, som är så värdefullt för Dig, i syftet att rädda själar. Amen."
 
Korstågsbön (10)
"Bära Flamman av Din Kärlek"
"Hjälp oss, käre Jesus, att oförskräckt höja oss i Ditt Namn och att bära Flamman av Din Kärlek genom alla nationer.
Ge oss, Dina barn, styrkan att möta övergreppen som vi kommer att ställas inför, bland alla dem som inte verkligen tror på Din Barmhärtighet. Amen."
 
Korstågsbön (11)
"Stoppa hat mot visionärer"
"O Jesu Heliga Hjärta, vänligen stoppa hat och svartsjuka, som finns bland Dina efterföljare, gentemot Dina sanna visionärer i dessa tider.
Jag ber att Du hör min bön, att Du ger Dina visionärer den styrka de behöver för att förkunna Ditt Allraheligaste Ord till en icke-troende värld. Amen."
 
*Korstågsbön (12)
"Bön för att undvika synden av högmod"
"O min Jesus, hjälp mig att undvika stolthetens synd när jag talar i Ditt Namn.
Förlåt mig om jag någonsin förringar någon i Ditt Heliga Namn.
Hjälp mig att lyssna Jesus, när Din Röst Talar och fyll mig med Din Helige Ande, så att jag kan urskilja Sanningen om Ditt Ord när Du Ropar ut till mänskligheten. Amen."
 
*Korstågsbön (13)
"Bön som uppmanar till immunitet"
"O Himmelske Fader, genom Kärlek till Din Älskade Son, Jesus Kristus, Vars Lidande på korset räddade oss från synden, vänligen rädda alla dem som fortfarande avvisar Hans Hand av Barmhärtighet.
Översvämma deras själar, käre Fader, med Ditt Bevis på Kärlek.
Jag vädjar till Dig, Himmelske Fader, hör min bön och rädda dessa själar från Evig Fördömelse.
Tillåt dem, genom Din Barmhärtighet att vara de första att gå in i den Nya Eran av Fred på jorden. Amen."
 
*Korstågsbön (14)
"Bön till Gud Fadern för beskydd gentemot kärnvapenkrig"
"O Allsmäktige Fader, Gud den Allrahögste, vänligen Förbarma Dig över alla syndare.
Öppna deras hjärtan för att ta emot frälsningen och att motta ett överflöd av Nåd.
Hör min vädjan för min egen familj och se till att var och en av dem kommer finna ynnest ifrån Ditt Kärleksfulla Hjärta.
O Gudomlige Himmelske Fader, skydda alla Dina barn på jorden från alla kärnvapenkrig, eller andra handlingar, som håller på att planeras för att förstöra Dina barn.
Ha oss i behåll från allt ont och skydda oss.
Upplys oss så att vi kan öppna våra ögon, höra och acceptera Sanningen om vår frälsning, utan någon rädsla i våra själar. Amen."
 
*Korstågsbön (15)
"Tack för den Gudomliga Barmhärtighetens Gåva"
"O min Himmelske Fader, vi hedrar Dig med en djup uppskattning för Offret Du gjorde när Du skickade en Frälsare till världen.
Vi erbjuder Dig, i glädje och tacksägelse, vår bön i ödmjuk tacksamhet för den Gåva Du nu ger till Dina barn, den Gudomliga Barmhärtighetens Gåva.
O Gud den Allrahögste, gör oss värdiga att ta emot denna Stora Barmhärtighet med tacksamhet. Amen."
 
Korstågsbön (16)
"För att acceptera Nåden som erbjuds under Varningen"
"O min Jesus, håll mig stark under denna, Din Stora Barmhärtighets rättegång.
Ge mig den Nåd som behövs för att bli liten i Dina Ögon.
Öppna mina ögon för Sanningen om Ditt Löfte om Evig Frälsning.
Förlåt mig mina synder och visa mig Din Kärlek och Vänskapens Hand.
Omslut mig i Armarna hos den Heliga Familjen, så att vi alla kan bli ett igen.
Jag älskar dig Jesus och lovar att jag från denna dag framåt, kommer förkunna Ditt Heliga Ord utan rädsla i mitt hjärta och med renhet i själen för Evigt. Amen."
 
Korstågsbön (17)
"Frälsningens Moders bön för mörka själar"
"O Marias Obefläckade Hjärta, Frälsningens Moder och alla Gracernas Mediatrix, du som kommer att delta i frälsningen av mänskligheten från satans ondska, be för oss.
Frälsningens Moder, be att alla själar kan räddas och accepterar Kärleken och Barmhärtigheten visat av din Son, vår Herre Jesus Kristus, som kommer än en gång för att rädda mänskligheten och ge oss möjlighet till Evig Frälsning. Amen."
 
*Korstågsbön (18)
"Hjälp att stoppa antikrist"
"O käre Jesus, rädda världen från antikrist.
Skydda oss från satans onda snaror.
Rädda återstoden av Din Kyrka från det onda.
Ge alla Dina Kyrkor den styrka och Nåd som behövs för att försvara sig mot krig och från förföljelsen som planeras av satan och hans armé av terrorister. Amen."
 
Korstågsbön (19)
"Bön för ungdomar"
"Frälsningens Moder, jag ber dig att be om Nåd för unga själar som är i fruktansvärt mörker, så att de känner igen din älskade Son när Han kommer för att Lösa in hela mänskligheten.
Låt inte en endaste själ falla i glömska.
Låt inte en enda själ förkasta Hans Stora Barmhärtighet.
Jag ber, Moder, att alla räddas och ber dig att täcka dessa själar med din Heliga Mantel för att ge dem det skydd de behöver från bedragaren. Amen."
 
*Korstågsbön (20)
“För att hjälpa till att stoppa antikrist från att förgöra Mina barn.”
"O Gud Fadern, i Namnet av Din Dyrbare Son, uppmanar jag Dig att förhindra antikrist från att snärja Dina barns själar.
Jag bönfaller Dig, Allsmäktige Fader, att stoppa honom från att vålla skräck hos Dina barn.
Jag bönfaller Dig att stoppa honom från att förorena Din Skapelse och ber Dig att förbarma Dig över de stackars själarna som kommer att vara maktlösa gentemot honom.
Hör min bön, käre Fader och rädda alla Dina barn från denna fruktansvärda ondska. Amen."
 
*Korstågsbön (21)
"Tacksägelse till Gud Fadern för mänsklighetens frälsning"
"Vi prisar Dig och tackar Dig, o Helige Gud, mänsklighetens Allsmäktige Skapare, för den Kärlek och Medkänsla Du har för människosläktet.
Vi tackar Dig för Frälsningens Gåva som Du Skänker till Dina stackars barn.
Vi bönfaller Dig, Herre, att rädda dem som följer den onde och för att deras hjärtan skall öppnas för Sanningen om deras Eviga Liv. Amen."
 
*Korstågsbön (22)
"Så Katolska präster kan upprätthålla Kyrkans lära"
"O min älskade Jesus, håll mig stark och lågan av min kärlek tänd för Dig varje ögonblick av min dag.
Låt aldrig denna låga av kärlek till Dig flimra eller dö.
Tillåt mig aldrig att försvagas i frestelsens närvaro.
Ge mig de Nådegåvor som behövs för att hedra mitt kall, min hängivenhet, min lojalitet och för att upprätthålla Undervisningarna från den Ortodoxa Katolska Kyrkan.
Jag erbjuder Dig min lojalitet, vid alla tillfällen.
Jag lovar mitt engagemang, att slåss i Din Armé, så att den Katolska Kyrkan kan resa sig igen i härlighet för att välkomna Dig, käre Jesus, när Du kommer igen. Amen."
 
Korstågsbön (23)
"Bön för påve Benedictus XVI' s säkerhet"
"O, min Evige Fader, på uppdrag av Din älskade Son, Jesus Kristus och det lidande Han Uthärdade för att rädda världen från synd, ber jag nu, att Du skyddar Din helige ställföreträdare, påven Benedictus, chef för Din Kyrka på jorden, så att han också kan hjälpa till att rädda Dina barn och alla Dina heliga tjänare, från det gissel som satan och hans herravälde av fallna änglar skapar när de vandrar på jorden för att roffa åt sig själar.
O, Fader, skydda Din påve, så att Dina barn kan vägledas på den Sanna Vägen mot Ditt Nya Paradis på Jorden. Amen."
 
*Korstågsbön (24)
"Gränslöst Överseende av Syndaförlåtelse"
"O min Jesus, Du är Ljuset på jorden.
Du är Lågan som berör alla själar.
Din Barmhärtighet och Kärlek har inga gränser.
Vi är inte värdiga det Offer Du Gjorde genom Din Död på Korset, men vi vet att Din Kärlek till oss är större än den kärlek vi har för Dig.
Bevilja oss, o Herre, Ödmjukhetens Gåva, så att vi förtjänar Ditt Nya Kungarike.
Fyll oss med den Helige Ande, så att vi kan marschera fram och leda Din Armé för att förkunna Sanningen om Ditt Heliga Ord och förbereda våra bröder och systrar för Äran av Din Andra Ankomst på jorden.
Vi hedrar Dig.
Vi prisar Dig.
Vi erbjuder oss själva, våra sorger, våra lidanden som en gåva till Dig för att rädda själar.
Vi älskar Dig, Jesus.
Ha Barmhärtighet över alla Dina barn, oavsett var de befinner sig. Amen."
 
Korstågsbön (25)
"För skydd av visionärer runt om i världen"
"O Gud den Allrahögste, jag vädjar till Dig att erbjuda skydd åt alla Dina heliga budbärare i världen.
Jag ber att de är skyddade från andras hat.
Jag ber att Ditt Allraheligaste Ord snabbt sprids över hela världen.
Skydda Dina budbärare från förtal, misshandel, lögner och all slags fara.
Skydda deras familjer och täck dem med den Helige Ande, alltid, så att de meddelanden som de ger till världen beaktas med ångerfulla och ödmjuka hjärtan. Amen."
 
*Korstågsbön (26)
"Be Rosenkransen för att rädda ert land"
Den Heliga Jungfru Marias Rosenkrans
Man börjar med att ta Rosenkransens Krucifix, kyssa det, göra korstecknet- i Faderns, Sonens och den Helige Andes Namn. Amen) med det och recitera Den Apostoliska Trosbekännelsen.
 
Den Apostoliska Trosbekännelsen
Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, Himmelens och jordens Skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans Enfödde Son, vår Herre, Vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst, död och begraven. 
Nedstigen till Dödsriket, på tredje dagen Uppstånden igen ifrån de döda, Uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att Döma levande och döda.
Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett Evigt Liv. Amen.
 
Efter Den Heliga Trosbekännelsen ber man dessa böner enligt ”pendangens” kulor (den lilla delen av rosenkransen som krucifixet hänger i).
 
Herrens Bön/ Fader vår
Fader vår, som är i Himmelen. 
Helgat varde Ditt Namn. 
Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem som oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
 
Ave Maria
Var hälsad, Maria, full av Nåd, Herren är med dig, Välsignad är du i bland kvinnor och Välsignad är din Livsfrukt, Jesus.
Efter Jesus tillfogas:
+ som i oss förökar tron (första gången)
+ som i oss styrker hoppet (andra gången)
+ som i oss upptände kärleken (tredje gången)
Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
 
Vid varje hemlighet börjar man på den ensamma kulan med: Ära vare Fadern, Fatimabönen, Fader vår. Mysteriet. Sedan, på de tio kulorna (dekad), Var hälsad Mariabönen.
 
Lovprisningen (Ära vare Fadern)
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från Evighet till Evighet. Amen.
 
Fatimabönen
O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från Helvetets Eld. 
Led alla själar till Himmelen, i synnerhet dem som behöver Din Barmhärtighet allra mest.
 
Herrens Bön/ Fader vår
Fader vår, som är i Himmelen. 
Helgat varde Ditt Namn. 
Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem som oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
 
Kungör Mysteriet
Man inleder varje dekad med ett Mysterium (se nedan).
 
SÖNDAG 
ONSDAG
MÅNDAG
LÖRDAG
TISDAG
FREDAG
TORSDAG
4:e
Mysteriet
1:a
Mysteriet
3:e Mysteriet
2:a Mysteriet
Ärans Hemligheter
Glädjens Hemligheter
Smärtornas Hemligheter
Ljusets Hemligheter
– Jesus Uppståndelse från de döda
- Herrens Bebådelse
– Jesu dödsångest i Getsemane
– Jesus Dop i Jordanfloden
– Jesus Himmelsfärd
- Marias besök hos Elisabeth
– Jesus blir dömd och torterad
– Bröllopet i Kana
– Den Helige Ande
 utgjuts över Apostlarna,
förenade med Maria i bön
- Jesus Födelse
– Jesus blir krönt med törnen
– Jesus förkunnelse av Guds Rike
– Marias upptagning i Himmelen med
kropp och själ
- Jesus frambärande i Templet
– Jesus bär Korset
– Kristi förklaring på berget Tabor
– Marias Kröning
 i Himmelen
- Jesus återfinnande i Templet
– Jesus dör på Korset
– Instiftelsen av Eukaristin
 
 
Var hälsad Maria 
Var hälsad, Maria, full av Nåd, Herren är med dig, Välsignad är du i bland kvinnor och Välsignad är din Livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
 
Avslutningsvis: När man kommit fram till "medaljongen" eller den delen där pendangen sammankopplas, ber man Salve Regina.
 
Salve Regina
Var hälsad o Drottning, Barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, var hälsad! 
Till dig ropar vi, Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi, sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. 
Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din Välsignade Livsfrukt. 
O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!
 
 
*Korstågsbön (27)
"Bön för fred i världen"
"O min Jesus, jag ber om Nåd för dem som drabbas av fruktansvärda krig.
Jag vädjar för att fred ska ingjutas i de torterade nationer som är blinda för Sanningen om Din Existens.
Vänligen täck dessa nationer med Kraften hos den Helige Ande, så att de kommer att stoppa deras strävan efter makt över oskyldiga själar.
Ha Barmhärtighet över alla Dina länder som är maktlösa mot de onda illdåd, som täcker hela världen. Amen."
 
*Korstågsbön (28)
"Jungfru Marias bön för enandet av alla Kristna Kyrkor"
"O Gud den Allrahögste, vi knäböjer inför Dig för att bönfalla om enandet av alla Dina barn i kampen för att behålla Dina Kristna Kyrkor på jorden.
Låt inte våra meningsskiljaktigheter splittra oss i denna tid av denna stora apostasi i världen.
I vår kärlek till Dig, Käre Fader, bönfaller vi Dig att ge oss Nådegåvan att älska varandra i Din älskade Sons Namn, vår Frälsare, Jesus Kristus.
Vi tillber Dig.
Vi älskar Dig.
Vi förenas för att kämpa för styrkan att behålla Dina Kristna Kyrkor på jorden i de prövningar vi kan komma att möta under de kommande åren. Amen."
 
*Korstågsbön (29)
"Skydda utövandet av Kristendomen"
"O min Herre Jesus Kristus, jag bönfaller Dig att hälla ner Din Helige Ande över alla Dina barn.
Jag ber Dig att förlåta dem som har hat i sina själar för Dig.
Jag ber att ateister öppnar upp sina förhärdade hjärtan under Din Stora Barmhärtighet och att Dina barn som älskar Dig kan hedra Dig med värdighet och att höja sig över all förföljelse.
Vänligen fyll alla Dina barn med Din Andes Gåva, så att de kan höja sig med mod och leda in Din Armé i den slutliga striden mot satan, hans demoner och alla de själarna som är slavar under hans falska löften. Amen."
 
*Korstågsbön (30)
"Bön för att förhindra krig, svält och religiös förföljelse"
"O min Evige Fader, Gud Skaparen av universum, i Namnet av Din dyrbare Son ber jag Dig att få oss att älska Dig mer.
Hjälp oss att vara modiga, orädda och starka trots motgångarna.
Acceptera våra uppoffringar, lidanden och prövningar, som en gåva inför Din Tron​​, för att rädda Dina barn på jorden.
Mjuka upp hjärtat hos orena själar.
Öppna deras ögon för Sanningen om Din Kärlek, så att de kan ansluta sig tillsammans med alla Dina barn i Paradiset på Jorden som Du Kärleksfullt har Skapat åt oss enligt Din Gudomliga Vilja. Amen."
 
*Korstågsbön (31)
"Kedja för Beskydd"
"O min Jesus, låt min bön åberopa Din Helige Ande att stråla ned över dessa ledare som drivs av lust, glupskhet, girighet och stolthet, att stoppa förföljelsen av Dina oskyldiga barn.
Jag ber Dig att stoppa fattigdom, svält och krig från att sluka Dina barn och jag ber att de Europeiska ledarna kommer att öppna sina hjärtan för Sanningen om Din Kärlek. Amen.”
 
Korstågsbön (32)
"Be för att stoppa abort på Irland”
"O Frälsningens Moder, be för dina barn på Irland för att förhindra den onda handlingen av abort från att bli tillfogad över dem.
Skydda denna heliga nation från att sjunka djupare in i förtvivlan från mörkret som omfattar deras land.
Befria dem från den onde som vill förstöra dina barn som ännu inte fötts.
Be, att deras ledare kommer att ha modet att lyssna till dem som älskar din Son, så att de kommer att följa vår Herres, Jesus Kristus, Undervisningar. Amen."
 
*Korstågsbön (33)
"Res er nu och acceptera den Levande Gudens Sigill"
"O Min Gud, Min Kärleksfulle Fader, jag accepterar med kärlek och tacksamhet Ditt Beskyddande Gudomliga Sigill, Din Gudomlighet omfattar min kropp och själ för Evigt.
Jag bugar i ödmjuk tacksägelse och erbjuder min djupa kärlek och lojalitet till Dig min Älskade Fader.
Jag bönfaller Dig att skydda mig och mina nära och kära med detta speciella Sigill och jag förbinder mitt liv till Din tjänst i evigheters evighet. 
Jag älskar Dig Käre Fader.
Jag tröstar Dig i dessa tider Käre Fader.
Jag erbjuder Dig Kroppen, Blodet, Själen och Gudomligheten av Din högt älskade Son i försoning för världens synder och frälsning åt alla Dina barn. Amen."
 
Korstågsbön (34)
"Min fastegåva till Jesus"
"O min Jesus, hjälp mig på mitt eget lilla sätt, att imitera Ditt Liv av Uppoffring för att rädda mänskligheten.
Låt mig ge Dig gåvan av fasta, en dag i veckan under hela fastan, för att rädda hela mänskligheten, så att de kan komma in genom Portarna till Ditt Nya Paradis på Jorden.
Jag erbjuder Dig, käre Jesus, min uppoffring med kärlek och glädje i mitt hjärta.
För att visa Dig omfattningen av min kärlek, genom detta offer, ber jag Dig att frälsa varje själ som kan ha fallit i onåd. Amen."
 
*Korstågbön (35)
"Bön för själar för att komma in i Paradiset"
"O min Jesus, hjälp mig hjälpa Dig att rädda återstoden av Dina barn på jorden.
Jag ber att Du, genom Din Barmhärtighet, kommer att rädda själar från mörkrets ande.
Acceptera mina prövningar, lidande och sorg i detta liv för att rädda själarna från eldarna i Helvetet.
Fyll mig med Nåd att erbjuda Dig dessa lidanden, med kärlek och glädje i mitt hjärta, så att vi alla kommer att förenas som en, i kärlek till den Heliga Treenigheten och leva med Er, som en Helig Familj i Paradiset. Amen."
 
Korstågsbön (36)
"För dem som behöver hjälp för att hedra den ende Sanne Guden"
"Jesus, hjälp mig, för jag är vilsen och förvirrad.
Jag vet inte Sanningen om livet efter döden.
Förlåt mig om jag förolämpat Dig genom att hedra falska gudar som inte är den Sanne Guden.
Rädda mig och hjälp mig att se Sanningen med klarhet och rädda mig från mörkret i min själ.
Hjälp mig att komma in i Ljuset av Din Barmhärtighet. Amen."
 
*Korstågsbön (37)
"Sammanslagning av alla Guds barn"
"O käre Jesus, förena alla Dina älskade följeslagare i kärlek, så att vi kan sprida Sanningen om Ditt Löfte om Evig Frälsning i hela världen.
Vi ber att de ljumma själarna, rädda för att erbjuda sig till Dig i sinne, kropp och själ, kommer att släppa sin rustning av stolthet och öppna sina hjärtan för Din Kärlek och bli en del av Din Heliga Familj på Jorden.
Omfatta alla de förlorade själarna, käre Jesus, och låt vår kärlek, som deras bröder och systrar, lyfta dem från vildmarken och ta dem med oss in i Famnen, Kärleken och Ljuset hos den Heliga Treenigheten.
Vi sätter allt vårt hopp, tillit och kärlek i Dina Heliga Händer.
Vi ber Dig att utöka vår hängivenhet så att vi kan hjälpa till att rädda fler själar. Amen."
 
Korstågsbön (38)
"Frälsningens bön för Katolska Kyrkan"
"O Heliga Frälsningens Moder, vänligen be för den Katolska Kyrkan i dessa svåra tider och för vår älskade påve Benedictus XVI för att lindra hans lidande.
Vi ber Dig, Frälsningens Moder, att täcka Guds heliga tjänare med Din Heliga Mantel, så att de mottar Nådegåvorna att vara Starka, Lojala och Modiga under prövningarna de möter.
Be också att de kommer att ta hand om sin flock, i enlighet med de Sanna Lärdomarna från den Katolska Kyrkan.
O Heliga Guds Moder, ge oss, din Kvarlevande Kyrka på jorden, Ledarskapets Gåva, så att vi kan hjälpa till att leda själar till Din Sons Kungarike.
Vi ber dig, Heliga Frälsningens Moder, att hålla bedragare borta från din Sons följeslagare, i deras strävan att skydda sina själar, så att de är lämpliga att gå in genom Portarna till det Nya Paradiset på Jorden. Amen."
 
*Korstågsbön (39)
"Hjälp förbereda själar för det Nya Paradiset"
"O Jesus, min älskade Frälsare, jag ber Dig att täcka mig med Din Helige Ande, så att jag kan förmedla Ditt Allraheligaste Ord med auktoritet, för att förbereda alla Guds barn för Din Andra Ankomst.
Jag bönfaller Dig, Herre Jesus, om alla Nådegåvor som jag behöver, så jag kan nå ut till alla religioner, trosbekännelser och nationaliteter, vart jag än går.
Hjälp mig att tala med Din Tunga, lugna stackars själar med Dina Läppar och älska alla själar med den speciella Gudomliga Kärlek som flödar ut från Ditt Heliga Hjärta.
Hjälp mig att rädda själar, så nära Ditt Hjärta och tillåt mig att trösta Dig, Käre Jesus, när förlorade själar fortsätter att avvisa Din Barmhärtighet.
Jesus, jag är ingenting utan Dig, men med Ditt generösa stöd kommer jag att kämpa i Ditt Namn för att hjälpa till att rädda hela mänskligheten. Amen."
 
Korstågsbön (40)
"Bön för prästerskapet att förbereda själar för Andra Ankomsten"
"O min Jesus, jag är bara en ödmjuk tjänare och behöver Dig för att Vägleda mig, så jag kan förbereda själar för Din Ärorika Andra Ankomst.
Hjälp mig att konvertera själar och förbereda dem, enligt Din Heliga Vilja, så att de är lämpliga att gå in i den Nya Himlen och Jorden, som Du Lovade hela mänskligheten genom Din Död på korset.
Ge mig de Nådegåvor jag behöver, så att jag kan förmedla Ditt Ord till törstiga själar och att jag aldrig avstår i min plikt till Dig, Käre Jesus, till Vem jag lovade min lojalitet genom mina Sakrala Löften. Amen."
 
Korstågsbön (41)
“För icke-troende själar”
"O min Jesus, hjälp Dina stackars barn som är blinda för Ditt Löfte om Frälsning.
Jag bönfaller Dig, med hjälp av mina böner och lidanden, att öppna ögonen på de icke-troende så att de kan se Din Ömma Kärlek och springa in i Dina Heliga Armar för att skyddas.
Hjälp dem att se Sanningen och söka förlåtelse för alla sina synder, så att de kan räddas och bli de första att kliva in i Porten till det Nya Paradiset.
Jag ber för dessa stackars själar, inklusive män, kvinnor och barn och uppmanar Dig att frikänna dem från deras synder. Amen."
 
Korstågsbön (42)
”Bön av fasta för att stoppa den allomfattande världsvalutan”
"O Gud den Allrahögste, jag erbjuder Dig min gåva av fasta, så att Du kan stoppa ondskans grepp i världen, som planerar att svälta mitt land genom livsmedelsbrist, däribland Livets Bröd.
Acceptera mitt erbjudande och lyssna på min vädjan för andra länder, för att hindra dem från det lidande som planeras av antikrist.
Fräls oss, Käre Herre, från denna ondska och skydda vår tro, så att vi kan hedra Dig, med den frihet vi behöver för att älska och dyrka Dig, i all evighet. Amen."
 
*Korstågsbön (43)
"Rädda själar under Varningen"
"O Gud Allsmäktige Fader, å Din älskade Sons, Jesus Kristus, vägnar och till åminnelse av Hans Död på Korset för att rädda oss från våra synder, ber jag Dig att rädda själarna som inte kan rädda sig själva och som kan dö i dödssynden under Varningen.
I försoning för Din älskade Sons lidande, uppmanar jag Dig att förlåta dem som inte kan söka återlösning eftersom de inte kommer att leva länge nog för att be Jesus, Din Son, om Barmhärtigheten att befria dem från synden. Amen."
 
*Korstågsbön (44)
”Styrka att försvara min tro gentemot den falske profeten”
"Käre Jesus, ge mig styrkan att fokusera på Din Undervisning och att alltid förkunna Ditt Heliga Ord.
Tillåt mig aldrig att frestas till att avguda den falske profeten, som kommer att försöka presentera sig själv som Dig.
Håll min kärlek stark för Dig.
Ge mig Urskillningsförmågans Nådegåvor, så att jag aldrig kommer att förneka Sanningen som finns i den Heliga Bibeln, oavsett hur många lögner som presenteras till att uppmuntra mig att vända ryggen mot Ditt Sanna Ord. Amen."
 
Korstågsbön (45)
”Bön för att erövra negativa tankar”
"O Jesus, jag vet väldigt lite om Dig, men snälla hjälp mig att öppna mitt hjärta, för att tillåta Dig att komma in i min själ, så att Du kan läka mig, trösta mig och fylla mig med Din Frid.
Hjälp mig att känna glädje, att erövra alla negativa tankar och lär mig sättet att förstå hur jag kan behaga Dig, så att jag kan komma in i Ditt Nya Paradis, där jag kan leva ett liv i kärlek, glädje och förundras med Dig, i evigheters evighet. Amen."
 
*Korstågsbön (46)
”Befria mig från satans kedjor”
"O Jesus, jag är borttappad.
Jag är förvirrad och känner mig som en fånge som fångats i ett nät jag inte kan fly ifrån.
Jag litar på Dig, Jesus, att komma till min undsättning och befria mig från kedjorna från satan och hans demoner.
Hjälp mig, för jag är förlorad.
Jag behöver Din Kärlek för att ge mig styrkan att tro på Dig och lita på Dig, så att jag kan räddas från detta onda och att bli visad Ljuset - så att jag till sist kan finna ro, kärlek och lycka. Amen."
 
Korstågsbön (47)
”Återantänd din kärlek till Jesus”
"O välsignade Moder, Frälsningens Moder åt hela världen, hoppas att min kärlek till Jesus kan återantända.
Hjälp mig att känna Flamman av Hans Kärlek, så att den fyller min själ.
Hjälp mig att älska Jesus mer.
Be att min tro, kärlek och hängivenhet, för Honom, blir starkare.
Skingra alla tvivel som plågar mig och hjälp mig, att klart se Sanningens Gudomliga Ljus, som Strålar från Din älskade Son, Frälsaren av hela mänskligheten. Amen."
 
*Korstågsbön (48)
”Bön för Nåden att förkunna Kristus Andra Ankomst”
"O min Jesus, bevilja mig Nådegåvorna att förkunna Ditt Heliga Ord till hela mänskligheten, så att själar kan räddas.
Häll Din Helige Ande över mig, Din ödmjuke tjänare, så att Dina Heliga Ord kan höras och accepteras, särskilt av de själarna som allra mest behöver Din Barmhärtighet.
Hjälp mig att hedra Din Heliga Vilja, vid alla tillfällen och aldrig förolämpa eller fördöma dem som vägrar Din Hand av Barmhärtighet. Amen."
 
Korstågsbön (49)
”Högtidligt löfte av lojalitet för Kristna prästerskap”
"O Jesus, jag är Din ödmjuka tjänare och jag lovar högtidligt min kärlek och lojalitet till Dig.
Jag ber Dig att ge mig ett Tecken på Ditt Kall.
Hjälp mig att öppna mina ögon och bevittna Ditt Löfte.
Välsigna mig med Nådegåvor från den Helige Ande, så att jag inte blir lurad av dem som påstår sig komma i Ditt Namn, men som inte talar Sanning.
Visa mig Sanningen.
Låt mig känna Din Kärlek, så att jag kan uppfylla Din Allraheligaste Vilja.
Jag ber Dig, med ett ödmjukt hjärta, att visa mig det sättet som jag kan hjälpa Dig att rädda mänsklighetens själar på. Amen."
 
Korstågsbön (50)
”Jesus hjälp mig att veta vem Du är”
"O Käre Jesus, hjälp mig att veta vem Du Är.
Förlåt mig för att inte ha talat med Dig, förrän nu.
Hjälp mig att hitta frid i det här livet och att bli visad Sanningen om Evigt Liv.
Lugna mitt hjärta.
Lindra min oro.
Ge mig frid.
Öppna mitt hjärta, nu, så att Du kan fylla min själ med Din Kärlek. Amen."
 
Korstågsbön (51)
”För Gåvan av den Helige Ande”
"O kom Helige Ande, häll Din Gåva av Kärlek, Visdom och Kunskap, över min ödmjuka själ.
Fyll mig med Sanningens Ljus, så att jag kan urskilja Guds Sanning, från lögnerna som sprids av satan och hans änglar.
Hjälp mig att gripa facklan och sprida Förståelsens Flamma till alla dem jag möter, genom Kristus Vår Herre. Amen."
 
*Korstågsbön (52)
”Bön till Fadern”
"Min Käraste Fader, i Namnet av Din Dyrbare Son och till minne av Hans Lidande på Korset, ropar jag till Dig.
Du, Gud den Allrahögste, Skaparen av världen och allt som är, håll vår frälsning i Dina Heliga Händer.
Omfamna alla Dina barn, inklusive dem som inte känner Dig och dem som gör det, men som ser åt andra hållet.
Förlåt oss våra synder och rädda oss från förföljelsen från satan och hans armé.
Ta oss in i Dina Armar och fyll oss med det hopp vi behöver för att se Sanningens Väg. Amen."
 
*Korstågsbön (53)
”Bön för den Katolska Kyrkan”
"O, Gud Fadern, i Din Älskade Sons Namn ber jag Dig att ge styrkan och Nådegåvorna som behövs för att hjälpa präster att motstå förföljelsen de uthärdar.
Hjälp dem att ansluta sig till Sanningen av Din Sons, Jesus Kristus, Undervisningar och aldrig ge sig in i, försvaga eller underkasta sig osanningar om förekomsten av den Heliga Nattvarden. Amen."
 
*Korstågsbön (54)
”Bön till Fadern för att dämpa effekten av 3:e världskriget”
"O Himmelske Fader, i Namnet på Din Älskade Son, Jesus Kristus, som led svårt för mänsklighetens synder, snälla hjälp oss i dessa svåra tider vi står inför.
Hjälp oss att överleva förföljelsen som planeras av giriga ledare och dem som vill förstöra Dina Kyrkor och Dina barn.
Vi ber Dig, käre Fader, att hjälpa till att mata våra familjer och rädda livet på dem som kommer att tvingas in i krig mot sin vilja.
Vi älskar Dig, Käre Fader.
Vi ber Dig att hjälpa oss i vår tid av nöd.
Rädda oss från antikrists grepp.
Hjälp oss att överleva hans märke, odjurets märke, genom att vägra att acceptera det.
Hjälp dem som älskar Dig att förbli trogna Ditt Heliga Ord, hela tiden, så att Du kan skänka oss de Nådegåvor att överleva i kropp och själ. Amen."
 
*Korstågsbön (55)
”Förbereda för Varningen”
"O min käre Jesus, vänligen öppna hjärtat hos alla Guds barn till Gåvan av Din Stora Barmhärtighet.
Hjälp dem att acceptera Din Gudomliga Barmhärtighet med kärlek och tacksamhet.
Gör det möjligt för dem att bli ödmjuka inför Dig och bönfalla om förlåtelse för sina synder, så att de kan bli en del av Ditt Ärorika Kungarike. Amen."
 
*Korstågsbön (56)
”Präster som söker skydd för den Heliga Nattvarden”
"O, käre Fader, i Din Dyrbare Sons Namn, som offrade Sig Själv på Korset för hela mänskligheten, hjälp mig att hålla fast vid Sanningen.
Täck mig med Din Sons Dyrbara Blod och ge mig Nådegåvorna att fortsätta att tjäna Dig i tro, tillit och heder, i resten av mitt ämbete.
Låt mig aldrig avvika från den Sanna Meningen med Erbjudandet av den Heliga Mässan eller Presentationen av den Heliga Nattvarden till Dina barn.
Ge mig styrka att företräda Dig och mata Din hjord, på det viset som de måste matas, med Kroppen, Blodet, Själen och Gudomligheten av Din Son, Jesus Kristus, mänsklighetens Frälsare. Amen."
 
Korstågsbön (57)
”Bön för prästerskapet - Jesus låt mig höra Ditt Rop”
"O min käre Jesus, öppna mina öron för ljudet av Din Röst.
Öppna mitt hjärta till Ditt Kärleksfulla Rop.
Fyll min själ med den Helige Ande, så att jag kan känna igen Dig i denna tid.
Jag erbjuder Dig min ödmjuka lojalitet till allt som Du begär av mig.
Hjälp mig att urskilja Sanningen, att resa mig, svara och följa Din Röst så att jag kan hjälpa Dig att rädda själarna hos hela mänskligheten.
Din Vilja är min lag.
Ge mig mod att låta Dig Vägleda mig, så att jag kan ta upp rustningen som krävs för att leda Din Kyrka gentemot Ditt Nya Kungarike. Amen."
 
*Korstågsbön (58)
”Korståg för omvandling”
"O käre Jesus, jag ropar ut till Dig, att omfamna alla Guds barn och täck dem med Ditt Dyrbara Blod.
Låt varje droppe av Ditt Blod täcka varje själ och skydda dem från den onde.
Öppna allas hjärtan, speciellt härdade själar och de som känner Dig, men som fläckats ned med stolthetens synd, att falla ned och tigga efter Ljuset av Din Kärlek för att översvämma deras själar.
Öppna deras ögon för att se Sanningen, så att början av Din Gudomliga Barmhärtighet kommer att ösa ner på dem när de täcks med Strålarna av Din Nåd.
Konvertera alla själar genom den nåd jag ber Dig om nu, käre Jesus, (personlig avsikt här).
Jag ber Dig om Barmhärtighet och erbjuder Dig denna gåva, att fasta för en dag, varje vecka (för denna juni månad), i försoning för allas synder. Amen."
 
Korstågsbön (59)
”Ett löfte av lojalitet till den Gudomliga Viljan”
"O Gud den Allrahögste, O Himmelske Fader, jag lovar Dig högtidligt min fasta lojalitet, att ära och lyda Dig i allting, förenad till Din Gudomliga Vilja på Jorden.
Jag, genom det Heliga Blodet av Din Ende älskade Son, den Sanne Messias, erbjuder Dig mitt sinne, min kropp och min själ, å alla själars vägnar, så att vi kan förenas som ett i Ditt Himmelska Kungarike framöver, så att Din Gudomliga Vilja sker på Jorden såsom det är i Himlen. Amen."
 
*Korstågsbön (60)
”Bön för konvertering av familjer under Varningen”
"O käre söte Jesus, jag bönfaller om nåd för själarna i min familj, (namnge dem här).
Jag erbjuder Dig mina lidanden, mina prövningar och mina böner för att rädda deras själar från mörkrets ande.
Låt inte en av dessa, Dina barn, avsäga sig Dig eller avvisa Din Hand av Barmhärtighet.
Öppna deras hjärtan, för att sammanfläta det med Ditt Heliga Hjärta, så att de kan söka den förlåtelse som krävs för att rädda sig från Helvetets eldar.
Ge dem chansen att göra bot, så att de kan omvandlas med Strålarna av Din Gudomliga Barmhärtighet. Amen."
 
*Korstågsbön (61)
”Avstyr en allomfattande världsstyrning”
"O käre Himmelske Fader, till minne av Korsfästelsen av Din älskade Son, Jesus Kristus, bönfaller jag Dig att skydda oss, Dina barn, från Korsfästelsen som planeras för att förstöra Dina barn, genom antikrist och hans anhängare.
Ge oss den Nåd vi behöver för att vägra odjurets märke och skänk oss den hjälp vi behöver för att bekämpa ondskan i världen, som sprids av dem som följer satans väg.
Vi bönfaller Dig, käre Fader, att skydda alla Dina barn i dessa fruktansvärda tider och gör oss starka nog att stå upp för och förkunna Ditt Heliga Ord under alla tillfällen. Amen."
 
Korstågsbön (62)
”För förlorade och hjälplösa syndare”
"O Jesus, hjälp mig, för jag är en syndare förlorad, hjälplös och i mörker.
Jag är svag och saknar modet att uppsöka Dig.
Ge mig styrkan att kontakta Dig, nu, så att jag kan bryta mig loss från mörkret inuti min själ.
Ta mig in i Ditt Ljus, käre Jesus.
Förlåt mig.
Hjälp mig att bli hel igen och led mig till Din Kärlek, Frid och Evigt Liv.
Jag litar på Dig, fullständigt och jag ber Dig att ta mig i sinne, kropp och själ, som jag överlämnar till Din Gudomliga Barmhärtighet. Amen."
 
Korstågsbön (63)
"Bevara mig på denna resa”
"O min älskade Frälsningens Moder, jag ber dig om, att be om, att jag får Livets Bröd att bevara mig på denna resa att rädda alla Guds barn.
Snälla hjälp alla som luras av falska avgudar och falska gudar att öppna sina ögon för Sanningen om din Sons Död på Korset, för att rädda varenda en utav Guds barn och ge var och en Evigt Liv. Amen."
 
Korstågsbön (64)
”Rädda mina bröder och systrar”
"O min käraste Frälsare, Jesus Kristus, acceptera bönens gåva och uppoffringar från mig, för att hjälpa till att rädda mina bröder och systrar från mörkrets fängelse som de befinner sig i.
Tillåt mig att hjälpa till att rädda deras själar.
Jag ber Dig att förlåta dem för deras synder och jag ber Dig att översvämma deras själar med den Helige Ande, så att de kan springa in i Dina Armar, som den fristad de så innerligt behöver, innan de går förlorade för alltid.
Jag erbjuder Dig kapituleringens gåva från mig, för dessa själar, i ödmjuk tjänst och tacksägelse. Amen."
 
Korstågsbön (65)
”För dem i Dödssynd”
"O käre Jesus, mänsklighetens Frälsare, genom Din Gudomliga Nåd vädjar jag om förmildring för alla de stackars själar i synd, som kan tas ifrån denna jord under Varningen.
Förlåt dem deras synder och till minne av Din Lidelse, ber jag Dig att ge mig denna speciella tjänst, i försoning för deras synder.
Jag erbjuder mig till Dig i sinne, kropp och själ, som botgöring för att rädda deras själar och för att föra dem till Evigt Liv. Amen."
 
Korstågsbön (66)
”För präster: Hjälp mig att hålla fast vid Ditt Allraheligaste Ord”
"O käre Jesus, hjälp mig att, under alla tillfällen, hålla fast vid Ditt Allraheligaste Ord.
Ge mig styrkan att upprätthålla Sanningen av Din Kyrka inför alla motgångar.
Fyll mig med Nådegåvorna, att administrera de Heliga Sakramenten på det viset som Du Lärde oss.
Hjälp mig att mata Din Kyrka med Livets Bröd och att förbli lojal gentemot Dig, även när jag är förbjuden att göra det.
Befria mig från den kedja av svek jag kan ställas inför, för att förkunna Guds Sanna Ord.
Täck alla Dina heliga tjänare med Ditt Dyrbara Blod, vid denna tid, så att vi kommer att förbli modiga, lojala och orubbliga i vår trohet till Dig, vår älskade Frälsare, Jesus Kristus. Amen."
 
Korstågsbön (67)
”Håll mina barn säkra från lögnens konung”
"Snälle käre Jesus, Jag ber Dig att hålla mina barn säkra från lögnens konung.
Jag viger dessa barn (namnge dem här) till Ditt Heliga Hjärta och ber att Du, genom Manteln av Ditt Dyrbara Blod, kommer att upplysa deras själar och ta dem tryggt in i Dina Kärleksfulla Armar, så att de kan skyddas från allt ont.
Jag ber att Du öppnar deras hjärtan och översvämmar deras själar med Din Helige Ande, under Upplysningen utav samvetet, så att de renas från varenda orättfärdighet. Amen."
 
*Korstågsbön (68)
”Skydda mig från satans inflytande”
 "O Guds Moder, Frälsningens Moder, täck mig med din Allraheligaste Mantel och skydda min familj från satan och hans fallna änglars inflytande.
Hjälp mig att lita på din älskade Sons, Jesus Kristus, Gudomliga Barmhärtighet, för alltid.
Upprätthåll mig i min kärlek till Honom och tillåt mig aldrig att vandra bort från Sanningen om Hans Undervisningar, oavsett hur många frestelser som placeras framför mig. Amen."
 
Korstågsbön (69)
”Bön för att acceptera Min Faders Gudomliga Vilja”.
"Gud den Allsmäktige Fadern, jag accepterar Din Gudomliga Vilja.
Hjälp Dina barn att acceptera Den.
Stoppa satan från att förneka Dina barns rätt till deras Faders Arv.
Låt oss aldrig ge upp kampen för vårt Arv i Paradiset.
Hör vår vädjan om att förvisa satan och hans fallna änglar.
Jag ber Dig, käre Fader, att rena jorden med Din Barmhärtighet och att täcka oss med Din Helige Ande.
Led oss till ​​att bilda Din Allraheligaste Armé, fullastade med makten att bannlysa odjuret, för alltid. Amen."
 
Korstågsbön (70)
”Bön för prästerskapet: att förbli uthålliga och trogna Guds Heliga Ord”
"O käre Jesus, hjälp Dina heliga tjänare att erkänna splittringen inom Din Kyrka, allt eftersom den utvecklar sig.
Hjälp Dina heliga tjänare att förbli uthålliga och trogna Ditt Heliga Ord.
Låt aldrig världsliga ambitioner fördunkla deras rena kärlek till Dig.
Ge dem Nådegåvorna att förbli rena och ödmjuka inför Dig och för att hedra Din Allraheligaste Närvaro i Nattvarden.
Hjälp och Vägled alla de heliga tjänare som kan vara ljumma i sin kärlek till Dig och återtänd Lågan av Den Helige Ande i deras själar.
Hjälp dem att känna igen frestelsen placerad framför dem för att distrahera dem.
Öppna deras ögon, så att de kan se Sanningen i alla lägen.
Välsigna dem, käre Jesus, vid denna tidpunkt och täck dem med Ditt Dyrbara Blod för att hålla dem säkra från skada.
Ge dem styrkan att motstå satans lockelser, om de skulle distraheras av tjusningen i att förneka Syndens Existens. Amen."
 
*Korstågsbön (71)
”Bön för att rädda oss från förföljelsen”
"O Jesus, rädda Guds barn från antikrist.
Skydda oss från planerna på att styra jorden.
Herre, rädda oss från förföljelsen.
Skydda mörka själar från antikrist, så att de kan förnyas i Dina Ögon.
Hjälp oss i vår svaghet.
Stärk oss i anden, så att vi kan resa oss och leda varandra, då vi marscherar i Din Armé till Paradisets Portar.
Jag behöver Dig, käre Jesus.
Jag älskar Dig, käre Jesus.
Jag förhärligar Din Närvaro på jorden.
Jag skyr mörkret.
Jag dyrkar Dig och överlämnar mig i kropp och själ, så att Du kan uppenbara Sanningen om Din Närvaro för mig, så att jag alltid kommer att lita på Din Barmhärtighet, under alla tillfällen. Amen."
 
Korstågsbön (72)
”Lärjungens Bön”
"Käre Jesus, jag är redo att sprida Ditt Heliga Ord.
Ge mig modet, styrkan och kunskapen att föra Sanningen vidare, så att så många själar som möjligt kan föras till Dig.
Ta mig in i Ditt Heliga Hjärta och täck mig med Ditt Dyrbara Blod, så att jag är fylld med Nådegåvorna att sprida konvertering för frälsningen av alla Guds barn, i alla delar av världen, oavsett vad deras trosbekännelse är.
Jag litar på Dig, alltid.
Din älskade lärjunge. Amen."
 
Korstågsbön (73)
”För unga själar, småbarn”
"O Jesus, hjälp mig att rädda själar på unga människor över hela världen.
Låt mig, genom Din Nåd, hjälpa dem att se Sanningen av Din Existens.
För dem till Ditt Heliga Hjärta och öppna deras ögon för Din Kärlek och Barmhärtighet.
Rädda dem från Helvetets Eldar och förbarma Dig över deras själar, genom mina böner. Amen."
 
*Korstågsbön (74)
”För Urskiljningsförmågans Gåva”
"O Guds Moder, hjälp mig att förbereda min själ för Gåvan av den Helige Ande.
Ta mig som ett barn vid handen och led mig på vägen mot Urskiljningsförmågans Gåva, genom Kraften av den Helige Ande.
Öppna mitt hjärta och lär mig att överlämna mig i kropp, sinne och själ.
Befria mig från Stolthetens Synd och be att jag kommer bli förlåten för alla tidigare synder så att min själ blir renad och att jag görs hel, så att jag kan ta emot Gåvan av den Helige Ande.
Jag tackar Dig Frälsningens Moder för din förbön och jag väntar med kärlek i mitt hjärta för denna Gåva, som jag trängtar till med glädje. Amen."
 
Korstågsbön (75)
”Jag tilldelar Dig min smärta käre Jesus”
"Jesus, jag tilldelar min smärta och lidande till Ditt Lidande under Din Dödskamp på Golgata.
För varje övergrepp och verbala anstormningar jag lider av, offrar jag det för att hedra Din Kröning med Törnekronan.
För varje orättvis kritik om mig, offrar jag i heder av Din förnedring framför Pilatus.
För varje fysisk plåga jag uthärdar genom andra, det offrar jag för att hedra Din prygel vid pelaren.
För varje förolämpning jag står ut med, offrar jag för att hedra den fysiska tortyr Du uthärdade under Kröningen med Törnekronan när de slet ut Ditt Öga.
För varje gång jag efterliknar Dig, förmedlar Din Undervisning och när jag är hånad i Ditt Namn, låt mig hjälpa Dig på vägen till Golgata.
Hjälp mig att bli av med stoltheten och aldrig vara rädd för att erkänna att jag älskar Dig, käre Jesus.
Därefter, när allt verkar hopplöst i mitt liv, käre Jesus, hjälp mig att vara modig, genom att minnas hur Du villigt lät Dig att bli korsfäst på ett vidrigt och grymt sätt.
Hjälp mig att stå upp och räknas som en sann Kristen, en sann soldat i Din Armé, ödmjuk och ångerfull i mitt hjärta till minnet av Offret, Du Gjort för mig.
Håll min hand, käre Jesus, och visa mig, hur mitt eget lidande kan inspirera andra att ansluta sig till Din Armé med likasinnade själar som älskar Dig.
Hjälp mig att acceptera lidandet och erbjuda det till Dig, som en gåva, för att rädda själar i den slutliga striden mot den ondes tyranni. Amen."
 
Korstågsbön (76)
”Ateist Bönen”
"Jesus, hjälp mig att acceptera Guds Kärlek, allt eftersom den visas för mig.
Öppna mina ögon, mitt sinne, mitt hjärta och min själ, så att jag kan räddas.
Hjälp mig att tro, genom att fylla mitt hjärta med Din Kärlek.
Håll sedan om mig och rädda mig från tvivlens kval. Amen."
 
Korstågsbön (77)
”För Storbritannien”
"O Högst Himmelske Fader, Gud Skaparen av människan, snälla hör min bön.
Jag bönfaller Dig att rädda Storbritannien från ondskans grepp och från diktatur.
Jag ber att Du förenar oss alla, alla religioner, trosbekännelser och färger, som en familj i Dina Ögon.
Ge oss styrkan att förenas i strid mot de lagar som införs för att förbjuda Din Undervisning.
Ge oss styrkan och modet att aldrig överge Dig och bidra till att rädda alla Dina barn genom våra böner.
Sammanför alla mina bröder och systrar i gemenskap för att hylla Ditt Löfte att ge oss Evigt Liv och inträde till Ditt Paradis. Amen."
 
*Korstågsbön (78)
”Rädda mig från det onda”
"O Jesus, skydda mig från satans makt.
Ta mig in i Ditt Hjärta, så jag släpper all min lojalitet till honom och hans onda sätt.
Jag överlämnar min vilja och kommer inför Dig, på mina knän, med ett ödmjukt och ångerfullt hjärta.
Jag lämnar mitt liv i Din Heliga Famn.
Rädda mig från det onda.
Frigör mig och ta mig till Din Skyddande Fristad, nu och för Evigt. Amen."
 
*Korstågsbön (79)
”För 2 miljarder vilsna själar”
"O käre Jesus, jag ber Dig att hälla Din Barmhärtighet över de vilsna själarna.
Förlåt dem deras avvisande mot Dig och använd min bön och lidande, så att Du, genom Din Barmhärtighet, kan hälla över dem den Nåd de behöver för att helga sina själar.
Jag ber Dig om Förmildringens Gåva för deras själar.
Jag ber Dig att öppna deras hjärtan, så att de går till Dig och ber Dig om att fylla dem med den Helige Ande, så att de kan acceptera Sanningen om Din Kärlek och leva med Dig och alla i Guds Familj för Evigt. Amen."
 
Korstågsbön (80)
”För de själar som begår mord”
"O käre Jesus, jag ber om Nåd för dem som begår mord.
Jag vädjar om benådning för dem i Dödssynd.
Jag erbjuder mitt eget lidande och svårigheter till Dig, så att Du kan öppna Ditt Hjärta och förlåta dem deras synder.
Jag ber, att Du täcker alla med onda avsikter i sina själar med Ditt Dyrbara Blod, så att de kan tvättas rena från sina orättfärdigheter. Amen."
 
Korstågsbön (81)
”För Gåvan av den Heliga Nattvarden”
"O Himmelska Värd, fyll min kropp med den näring den behöver.
Fyll min själ med den Gudomliga Närvaron av Jesus Kristus.
Ge mig Nåden att uppfylla Guds Heliga Vilja.
Fyll mig med lugn och ro, som kommer från Din Heliga Närvaro.
Låt mig aldrig tvivla på Din Närvaro.
Hjälp mig att acceptera Dig, i kropp och själ och genom den Heliga Nattvarden, att de Nådegåvor som tilldelats mig kommer att hjälpa mig att förkunna Härligheten av Vår Herre, Jesus Kristus.
Rena mitt hjärta.
Öppna min själ och helga mig när jag tar emot den Heliga Nattvardens Stora Gåva.
Bevilja mig de Nådegåvor och den ynnest det skänker alla Guds barn och ge mig immunitet från eldarna i Skärselden. Amen."
 
*Korstågsbön (82)
”För segern av den Kvarlevande Kyrkan”
"Jesus, Kung och Frälsare av världen, till Dig lovar vi vår ära, vår lojalitet och våra gärningar, för att förkunna Din Härlighet för alla.
Hjälp oss att få styrkan och förtroendet, att stå upp för och uppge Sanningen hela tiden.
Tillåt oss aldrig att vackla eller fördröja i vår marsch mot segern och i vår plan att rädda själar.
Vi lovar vår kapitulation, våra hjärtan och allt som vi besitter så att vi är fria från hinder, när vi fortsätter den besvärliga vägen mot Grindarna till det Nya Paradiset.
Vi älskar Dig, käraste Jesus, vår älskade Frälsare och Återlösare.
Vi förenar oss i kropp, själ och ande i Ditt Heliga Hjärta.
Häll Din Skyddande Nåd över oss.
Täck oss med Ditt Dyrbara Blod, så att vi fylls med mod och kärlek, för att stå upp för och förkunna Sanningen om Ditt Nya Kungarike. Amen."
 
*Korstågsbön (83)
”För att begränsa tuktan”
"O käre Fader, Gud den Allrahögste, vi, Dina stackars barn, kastar oss ner inför Din Ärorika Tron i Himlen.
Vi ber Dig att befria världen från ondska.
Vi bönfaller om Din Barmhärtighet för de själar som orsakar fruktansvärda vedermödor åt Dina barn på jorden.
Förlåt dem.
Ta bort antikrist, så snart han ger sig tillkänna.
Vi bönfaller Dig, käre Herre, att mildra Din Tuktans Hand.
Istället ber vi Dig att acceptera våra böner och våra lidanden, för att lindra pinan för Dina barn, vid denna tidpunkt.
Vi litar på Dig.
Vi hedrar Dig.
Vi tackar Dig för det Stora Offret Du Gjorde när Du Sände Din Ende Son, Jesus Kristus,för att rädda oss från Synden.
Vi välkomnar Din Son, återigen, som mänsklighetens Frälsare.
Snälla Skydda oss.
Bevara oss ifrån skada.
Hjälp våra familjer.
Förbarma Dig över oss. Amen."
 
*Korstågsbön (84)
”För att upplysa själarna hos eliten som styr världen”
"O käre Jesus, jag ber Dig att upplysa själarna hos eliten som styr världen.
Ge dem bevis på Din Barmhärtighet.
Hjälp dem att öppna sina hjärtan och att visa sann ödmjukhet, i heder till Din Stora Uppoffring, genom Din Död på Korset, när Du Dog för deras Synder.
Hjälp dem att urskilja Vem deras verkliga Källa Är, Vem deras verkliga Skapare Är och fyll dem med Nåden att kunna se Sanningen.
Snälla förhindra deras planer, att skada miljontals människor genom vaccinationer, livsmedelsbrist, tvingade adoptioner av oskyldiga barn och splittring av familjer från att äga rum.
Bota dem.
Täck dem med Ditt Ljus och Omfamna dem i Ditt Hjärta för att rädda dem ifrån den ondes snaror. Amen.”
 
Korstågsbön (85)
”Att rädda Förenta Staterna från bedragarens hand”
"O käre Jesus, täck U.S.A med Ditt värdefullaste Skydd.
Förlåt dem deras synder mot Guds Budord.
Hjälp det Amerikanska folket att vända sig tillbaka till Gud.
Öppna deras sinnen för Herrens Sanna Väg.
Lås upp deras förhärdade hjärtan, så att de kommer att välkomna Din Hand av Barmhärtighet.
Hjälp denna nation att stå upp mot hädelserna, som kan komma att tillfogas på dem genom att de tvingas att förneka Din Närvaro.
Vi bönfaller Dig, Jesus, att rädda dem, beskydda dem från allt ont och omfamna deras folk i Ditt Heliga Hjärta. Amen."
 
Korstågsbön (86)
”Frigör mig från tvivlens plågor”
"Jag kommer inför Dig, förvirrad, osäker och frustrerad, käre Jesus, eftersom jag är orolig för Sanningen Du förkunnar i Dina Meddelanden.
Förlåt mig om jag har kränkt Dig.
Förlåt mig om jag inte kan höra Dig.
Öppna mina ögon, så att jag kan se vad det är Du vill att jag ska förstå.
Jag bönfaller Dig att ge mig Kraften av den Helige Ande som kan visa mig Sanningen.
Jag älskar Dig, käre Jesus och jag ber Dig att frigöra mig från tvivlens plågor.
Hjälp mig att svara på Dina Anrop.
Förlåt mig om jag har förnärmat Dig och för mig närmare Ditt Hjärta.
Vägled mig till Ditt Nya Kungarike och bevilja mig denna ynnest, så att jag, genom mina egna böner och lidanden, kan hjälpa Dig att rädda själar, som är så värdefulla för Ditt Heliga Hjärta. Amen.”
 
*Korstågsbön (87)
”Skydda vår nation från ondskan”
"O Fader, å Din Sons vägnar, rädda oss från kommunism.
Rädda oss från diktatur.
Skydda vår nation mot hedendom.
Rädda våra barn från skada.
Hjälp oss att se Guds Ljus.
Öppna våra hjärtan för Din Sons Undervisningar.
Hjälp alla Kyrkor att förbli trogna Guds Ord.
Vi ber Dig att hålla vår nation i säkerhet från förföljelse.
Käraste Herre, se på oss med Barmhärtighet, oavsett hur vi förolämpar Dig.
Jesus, Människosonen, täck oss med Ditt Dyrbara Blod.
Rädda oss från den ondes snaror.
Vi bönfaller Dig, käre Gud, att Ingripa och Stoppa det onda från att uppsluka världen vid denna tidpunkt. Amen."
 
Korstågsbön (88)
”För själar efter Varningen”
"O Jesu Heliga Hjärta, Förbarma Dig över oss alla stackars syndare.
Upplys de hjärtan utav sten, så desperata i sin strävan efter vägledning.
Förlåt dem deras brister.
Hjälp dem, genom Din Kärlek och Barmhärtighet, så att de finner det i sina hjärtan att förstå Din Stora Gåva av Återlösning.
Jag vädjar till Dig att förlåta alla själar som förkastar Guds Sanning.
Täck dem med Ditt Ljus, käre Jesus, så att det förblindar dem gentemot ondskan och djävulens snaror, som kommer att försöka ta bort dem ifrån Dig, för Evigt.
Jag bönfaller Dig att ge alla Guds barn, styrkan att vara tacksamma för Din Stora Barmhärtighet.
Jag ber att Du öppnar Dörren till Ditt Kungarike åt alla förlorade själar som vandrar på jorden i ett tillstånd av hjälplöshet och uppgivenhet. Amen."
 
Korstågsbön (89)
”För usla syndare”
"Käre Jesus, hjälp mig, en stackars usel syndare, att komma till Dig, med ånger i min själ.
Rena mig från de Synder, som har förstört mitt liv.
Ge mig Gåvan av ett Nytt Liv, fri från Syndens bojor, samt den frihet, som mina Synder förnekar mig.
Förnya mig i Ljuset av Din Barmhärtighet.
Omfamna mig i Ditt Hjärta.
Låt mig känna Din Kärlek, så att jag kan vara nära Dig och att min kärlek för Dig antänds.
Förbarma Dig över mig, Jesus, och håll mig fri från Synd.
Gör mig värdig att komma in i Ditt Nya Paradis. Amen."
 
*Korstågsbön (90)
”Tacksägelse för Din Högst Ärorika Andra Ankomst”
"O min Jesus, jag prisar och ger Dig tacksägelse för Din Högst Ärorika Andra Ankomst.
Du, min Frälsare, Föddes för att ge mig Evigt Liv och för att Befria mig från Synd.
Jag erbjuder Dig min kärlek, min tacksamhet och min tillbedjan, då jag förbereder min själ för Din Stora Ankomst. Amen."
 
*Korstågsbön (91)
”Håll mig lojal till min tro”
"O Heliga Frälsningens Moder, skydda mig i min nöd, när jag konfronteras med det onda.
Hjälp mig, att försvara Guds Ord med styrka och mod, utan rädsla i min själ.
Be, att jag förblir lojal mot Kristi Lära och att jag till fullo kan överlämna mina rädslor, min oro och min sorg, helt och hållet.
Hjälp mig, så att jag kan gå fram utan fruktan på denna ensliga väg, för att förkunna Sanningen om Guds Heliga Ord, även när Guds fiender, gör denna uppgift nästan omöjlig.
O Heliga Moder, jag ber att genom din medling, att alla Kristnas tro förblir stark hela tiden under förföljelsen. Amen."
 
*Korstågsbön (92)
”För Uthållighetens Nåd”
"O Käre Jesus, jag ber Dig om Uthållighetens Gåva.
Jag ber Dig att Skänka mig den Nåd jag behöver för att upprätthålla Ditt Allraheligaste Ord.
Jag ber Dig att Befria mig från eventuella kvardröjande tvivel.
Jag ber Dig att Översvämma min själ med vänlighet, tålamod och uthållighet.
Hjälp mig att förbli värdig när jag blir förolämpad i Ditt Heliga Namn.
Gör mig stark och täck mig med Nåden att fortsätta, även när jag är trött, saknar styrka och när jag står inför alla de vedermödor som ligger framför mig, då jag arbetar outtröttligt för att hjälpa Dig att Rädda mänskligheten. Amen."
 
Korstågsbön (93)
”För konverteringens tårar”
"O min Älskade Jesus, Du är nära mitt hjärta.
Jag är Ett med Dig.
Jag Älskar Dig.
Jag Högaktar Dig.
Låt mig känna Din Kärlek.
Låt mig känna Din Smärta.
Låt mig känna Din Närvaro.
Tilldela mig Ödmjukhetens Nådegåvor, så att jag blir värdig Ditt Rike på Jorden, så som det är i Himlen.
Tilldela mig Konverteringens Tårar så att jag verkligen kan erbjuda mig till Dig som en sann lärjunge, för att hjälpa Dig i Ditt Uppdrag att rädda varenda själ på jorden, innan Du kommer igen för att Döma de levande och de döda. Amen."
 
*Korstågsbön (94)
”För att bota sinne, kropp och själ”
"O Käre Jesus, jag lägger mig framför Dig, trött, sjuk, i smärta och med en längtan att få höra Din Röst.
Låt mig beröras av Din Gudomliga Närvaro, så att jag kan översvämmas av Ditt Gudomliga Ljus, genom mitt sinne, min kropp och själ.
Jag litar på Din Nåd.
Jag överlämnar min smärta och lidande, helt och hållet till Dig och jag ber att Du ger mig Nåd att lita på Dig, så att Du kan Bota mig från denna smärta och mörker, så att jag kan bli hel igen, så att jag kan följa Sanningens Väg och låta Dig Leda mig till livet i det Nya Paradiset. Amen."
 
Korstågsbön (95)
”För att få hjälp att finna tid för bön”
"O Frälsningens Moder, kom till min undsättning, eftersom jag kämpar att finna tid för bön.
Hjälp mig att ge Din älskade Son, Jesus Kristus, den tid Han förtjänar, för att visa Honom hur mycket jag älskar Honom.
Jag ber att du, min Frälsnings Heliga Moder, hjälper mig att söka efter Välsignelsen jag behöver och ber din älskade Son om varenda Nåd och Ynnest, så att Han kan Omfamna mig i Sitt Heliga Hjärta. Amen."
 
**Korstågsbön (96)
”För att välsigna och beskydda vår Korstågsbönegrupp”
"O min Käraste Jesus, Välsigna och Skydda oss, Din Korstågsbönegrupp, så att vi blir motståndskraftiga mot de onda övergreppen från djävulen och alla onda andar, som kan plåga oss i detta Heliga Uppdrag att rädda själar.
Må vi förbli lojala och starka, eftersom vi vidhåller att hålla Ditt Heliga Namn inför världen och aldrig frångå ifrån vår kamp att sprida Sanningen om Ditt Heliga Ord. Amen."
 
Korstågsbön (97)
”Att ena alla Korstågsbönegrupper”
"O älskade Frälsningens Moder, jag bönfaller dig att förena alla, i Guds Kvarlevande Armé över hela världen, genom dina böner.
Täck alla Korstågsbönegrupper med Nådens Frälsning, häll ut den över oss, genom din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet.
Sänd dina änglar att skydda var och en av oss, och framför allt, de präster som leder Korstågsbönegrupperna. 
Hjälp oss att undvika distraktioner som orsakar splittring mellan oss och skydda oss med Rustningens Gåva, så att vi blir immuna mot angreppen, som vi kommer att behöva uthärda, på grund av vår kärlek till Jesus Kristus, i detta Heliga Uppdrag att rädda själar. Amen."
 
*Korstågsbön (98)
”För Guds Nåd att översålla världens ledare”
"O min Välsignade Frälsningens Moder, vänligen be din Son att hälla ut Hans Nåd och Kärlek över de ledare som kontrollerar världen. Be att Guds Ljus kommer att bota dem från blindhet och låsa upp deras hjärtan av sten.
 
Stoppa dem från att tillfoga förföljelse på oskyldiga människor.
Snälla be att Jesus kommer att Vägleda dem och stoppa dem, från att förhindra Sanningen av Hans Undervisningar från att spridas till nationer utöver världen. Amen."
 
Korstågsbön (99)
”För frälsning av Australien och New Zealand”
"O Gud, den Allsmäktige Fadern, i Din älskade Sons, Jesus Kristus Namn, ha Barmhärtighet över alla Dina barn i Australien och Nya Zeeland.
 
Förlåt oss vårt avvisande av Ditt Heliga Ord.
 
Förlåt oss Likgiltighetens Synd.
 
Befria oss från vår hedniska kultur och täck oss med Nådegåvor, vi måste inspirera hopp, tro och människokärlek bland våra bröder och systrar.
 
Vi bönfaller Dig om Urskillningsförmågans Gåva och ber att Du Ger oss alla de Välsignelser vi behöver för att säkerställa att endast Sanningen om Ditt Heliga Ord kan bli hört och att alla själar får Nycklarna till Evigt Liv. Amen.”
 
 
*Korstågsbön (100)
”För Kristendomens överlevnad”
"O Käre Jesus, vi bönfaller Dig om kunskaperna att överleva de prövningar vi nu står inför, då den sista sanna påven avslutar sitt uppdrag för Dig.
Hjälp oss att hålla ut det fruktansvärda övergrepp vi nu kommer att ställas inför, på grund av kollapsen av den Kyrka som vi en gång kände till.
Låt oss aldrig avvika från Sanningen av Ditt Gudomliga Ord.
Hjälp oss att förbli tysta när angreppen är placerade uppå våra axlar för att locka oss att vända våra ryggar åt Dig och Sakramenten Du Gav till världen.
Täck Din Armé med den kraftfulla Kärlek vi behöver, som en sköld för att skydda oss mot den falske profeten och antikrist.
Hjälp Din Kyrka på jorden att spridas och föröka sig, så att de kan ansluta till Sanningen och hjälpa Dig att leda våra bröder och systrar på Sanningens Väg för att förbereda oss själva, adekvat, för Din Andra Ankomst. Amen."
"O käre Jesus, vi bönfaller Dig om kunskaperna att överleva de prövningar vi nu står inför, då den sista Sanna Påven avslutar sitt uppdrag för Dig.Hjälp oss att hålla ut det fruktansvärda övergrepp vi nu kommer att ställas inför, på grund av kollapsen av den Kyrka som vi en gång kände till.Låt oss aldrig avvika från Sanningen av Ditt Gudomliga Ord.Hjälp oss att förbli tysta när angreppen är placerade uppå våra axlar för att locka oss att vända våra ryggar åt Dig och Sakramenten Du gav till världen.Täck Din Armé med den kraftfulla Kärlek vi behöver, som en sköld för att skydda oss mot den falske profeten och antikrist.Hjälp Din Kyrka på jorden att spridas och föröka sig, så att de kan ansluta till Sanningen och hjälpa Dig att leda våra bröder och systrar på Sanningens Väg för att förbereda oss själva, adekvat, för Din Andra Ankomst. Amen."
 
Korstågsbön (101)
”Mirakelbön för att kunna känna Jesus Närvaro”
”O Käre Allsmäktige Fader, Skapare av allt som Är och kommer att Vara, Hjälp oss alla inom Kyrkan idag, som kan känna igen Närvaron av Din Älskade Son, att bli mycket starkare.
Hjälp mig att övervinna min rädsla, min ensamhet och avvisandet som jag lider av, från mina nära och kära, eftersom jag följer Din Son Jesus Kristus, min Frälsare.
Vänligen Skydda mina nära och kära från att falla i fällan att tro på lögner, som har tagits fram av satan för att förgöra, dela och orsaka förödelse bland alla Guds barn.
Snälla Hjälp alla dem, som följer styggelsen i Din Kyrka, att räddas från de Eviga Eldarna i Helvetet. Amen.”
 
*Korstågsbön (102)
"För att upprätthålla tron och tilltron i Guds Budskap till världen"
"Käraste Jesus, när jag nere, lyft upp mig.
När jag tvivlar, upplys mig.
När jag är sorgsen, visa mig Din Kärlek.
När jag kritiserar, hjälp mig att tiga.
När jag dömer en annan offentligt, försegla mina läppar.
När jag yttrar hädelser, i Ditt Namn, återlös mig och för mig tillbaka in i Ditt Beskydd.
När jag saknar mod, ge mig svärdet jag behöver för att kämpa och rädda de själar Du Begär.
När jag motstår Din Kärlek hjälp mig att kapitulera och överge mig, helt och hållet, i Din Kärleksfulla Omsorg.
När jag vandrar iväg, hjälp mig att finna Sanningens Väg.
När jag ifrågasätter Ditt Ord, ge mig svaren jag söker.
Hjälp mig att vara tålmodig, kärleksfull och god, även till dem som förbannar Dig.
Hjälp mig att förlåta dem som förolämpar mig och ge mig den Nåd jag behöver för att följa Dig till jordens ände. Amen."
 
Korstågsbön (103)
”För att dela Lidandets Bägare med Kristus”
"Jag lägger mig framför Dig och vid Dina Fötter, Käre Jesus, så att Du kan göra vad Du Önskar med mig, för allas gagn.
Låt mig dela Ditt Lidandes Bägare.
Ta denna gåva från mig, så att Du kan Rädda de stackars själarna som är förlorade och utan hopp.
Ta min kropp, så jag kan dela Din Smärta.
Håll mitt hjärta i Dina Heliga Händer och för min själ i förening med Dig.
Genom att ge Dig mitt lidande som gåva, tillåter jag Din Gudomliga Närvaro att Omfamna min själ, så att du kan återlösa alla syndare och förena alla Guds barn i Evigheters Evighet. Amen."
 
*Korstågsbön (104)
"Frigör denna själ från slaveri"
”Käraste Jesus jag presenterar för Dig, min bror och systers själ, som har givit sina själar till satan.
Ta denna själ (namnge dem här) och lös in den i Dina Heliga Ögon.
Frigör denna själ från odjurets slaveri och ge den Evig Frälsning. Amen."
 
*Korstågsbön (105)
”Gåvan av konvertering för andra”
"O min käraste Jesus, med min kärlek för Dig vänligen acceptera min själ i förening med Dig.
Ta min själ, täck den med Din Helige Ande och hjälp mig, genom denna bön, att rädda alla dem som jag kommer i kontakt med.
Överväldiga varenda själ jag möter med Din Heliga Barmhärtighet och Erbjud dem den Frälsning de behöver för att komma in i Ditt Kungadöme.
Hör mina böner.
Lyssna till min vädjan och genom Din Barmhärtighet, Fräls själarna hos hela mänskligheten. Amen."
 
Korstågsbön (106)
"Barmhärtighet för de unga som inte erkänner Gud"
"Käre Jesus, ta dessa Guds barns själar som inte känner Dig, som inte erkänner Din Kärlek och som inte accepterar Ditt Löfte, under Ditt Beskydd.
Häll ut Konverteringens Nådegåvor över dem och Ge dem Evigt Liv.
Var Barmhärtig mot alla dem som inte tror på Din Närvaro och som inte kommer att söka botfärdighet för sina synder. Amen"
 
Korstågsbön (107)
"Rädda mig från Helvetets Eldar"
"Jag är en fruktansvärd syndare, Jesus.
Genom mina handlingar, har jag orsakat desperata lidanden gentemot andra.
Jag är slängd åt sidan till följd av det.
Jag är inte längre tolererad någonstans på jorden.
Rädda mig från denna vildmark och Skydda mig från ondskans grepp.
Tillåt mig att ångra mig.
Acceptera min ånger.
Fyll mig med Din Styrka och Hjälp mig att resa mig från förtvivlans djup.
Jag överräcker till Dig, Käre Jesus, min fria vilja för att göra med mig som Du Önskar, så att jag kan bli räddad från Helvetets Eldar. Amen"
 
Korstågsbön (108)
"Klättringen uppför Golgata"
"Jesus, hjälp mig att finna modet, tapperheten och djärvheten, att stå upp och räknas med, så att jag kan förena mig med Din Kvarlevande Armé och klättra uppför samma berg, Golgata, som Du fick Uthärda för mina synder.
Ge mig Kraften att bära Ditt Kors och Din Börda, så att jag kan hjälpa Dig att rädda själar.
Ta bort all min svaghet.
Skingra mina rädslor.
Krossa alla mina tvivel.
Öppna mina ögon till Sanningen.
Hjälp mig och alla dem som svarar till Kallelsen att bära Ditt Kors, att följa Dig med ett djupt och ödmjukt hjärta, så att andra kan fatta modet och göra likaledes genom att följa mitt exempel. Amen.”
 
Korstågsbön (109)
"För Tillitens Gåva"
"O min älskade Jesus, hjälp mig att lita på Dig.
Att lita på Ditt Löfte att Återkomma.
Att acceptera Sanningen om Din Andra Ankomst.
Att lita på Gud Faderns Löfte när Han Sade att Han skulle Ge Dig Ditt Rike.
Hjälp Mig att lita på Dina Undervisningar, i Din Plan att Rädda världen.
Hjälp mig att med Nåd, acceptera Dina Gåvor.
Hjälp Mig att lita på Dig, så att min rädsla försvinner så att jag kan tillåta Din Kärlek att översvämma mitt hjärta och min själ. Amen."
 
Korstågsbön (110)
"För att präster ska förbli sanna till Ditt Heliga Ord"
"O min käraste Jesus, jag ber Dig att hålla mig stark och modig, så att jag kan försvara Sanningen i Ditt Allraheligaste Namn.
Ge mig den Nåd jag behöver - jag bönfaller - för att avge vittnesmål åt Ditt Heliga Ord vid alla tillfällen.
Gör det möjligt för mig att stå emot trycket att främja osanningar, när jag vet i mitt hjärta att de förolämpar Dig.
Hjälp mig att hålla fast vid Ditt Heliga Ord, tills den dagen jag dör. Amen."
 
*Korstågsbön (111)
"För att inviga era barn till Jesus Kristus"
"Å kära Frälsningens Moder, Jag inviger mina barn (namnge barnet/ barnen här) inför din Son, så att Han kan Ge dem Frid i själen och Kärlek i hjärtat.
Snälla be så att mina barn blir accepterade i din Sons Barmhärtighetsfulla Armar och Skyddade från skada.
Hjälp dem att förbli sanna till Guds Heliga Ord, särskilt vid de tillfällen då de lockas till att vända sig från Honom. Amen."
 
Korstågsbön (112)
"För Frälsningens Nådegåvor"
"Älskade Jesus, jag ropar på Dig för att Täcka själarna, på dem som har blivit infekterade av satan, med Din Frälsnings speciella Nådegåva.
Befria deras stackars själar från det ondskefulla fångenskap som de inte kan fly ifrån. Amen."
 
*Korstågsbön (113)
"För att besegra ondskan i vårt land"
"O Frälsningens Moder, kom ner mitt i bland oss och täck vårt land med ditt skydd.
Krossa odjurets huvud och stampa bort hans ondskefulla inflytande mellan oss.
Hjälp dina stackars förlorade barn, att stå upp för och tala Sanning när vi är omgärdade av lögner.
O snälla Guds Moder, beskydda vårt land och håll oss starka, så att vi kan förbli lojala mot din Son i vår tid av förföljelse. Amen"
 
Korstågsbön (114)
"Så att präster kan få motta Sanningens Gåva"
"Min Herre, öppna mina ögon.
Tillåt mig att se fienden och stänga mitt hjärta för bedrägeri.
Jag överger allt åt Dig, käre Jesus.
Jag litar på Din Barmhärtighet. Amen."
 
*Korstågsbön (115)
"Konverteringens Gåva"
"Å Frälsningens Moder, täck min själ med dina Frälsningars Tårar.
Befria mig från tvivel.
Upplyft mitt hjärta så att jag kan känna din Sons Närvaro.
Ge mig tröst och lindring.
Be att jag verkligen kommer att bli omvänd.
Hjälp mig att acceptera Sanningen och öppna mitt hjärta för att mottaga din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet. Amen."
 
*Korstågsbön (116)
"Rädda mig från ondskans lögner"
"Älskade Jesus, hjälp mig.
Jag drunknar i sorgetårar.
Mitt hjärta är förvirrat.
Jag vet inte vem jag kan lita på.
Snälla fyll mig med Din Helige Ande, så att jag kan välja den rätta vägen till Ditt Rike.
Hjälp mig, Käre Jesus, att alltid förbli trogen Ditt Ord som givits åt världen genom Petrus och att aldrig avvika från det Du har Lärt oss eller att förneka Din Död på Korset.
Jesus, Du Är Vägen.
Visa mig Vägen.
Håll mig och Bär mig på Din Stora Barmhärtighetsresa. Amen."
 
*Korstågsbön (117)
"För dem som har sålt sin själ"
"Käraste Jesus, jag inviger själarna av (lista dem här) och alla dem som bytt sina själar mot berömmelse.
Befria dem från deras hemsökelse.
Vänd bort dem från hotet av Illuminati, som slukar dem.
Ge dem modet att gå ifrån från detta ondskefulla förbund utan rädsla.
Ta in dem i Dina Barmhärtighetsfulla Armar och vårda dem tillbaka till ett tillstånd av Nåd, så att de är lämpliga att stå inför Dig.
Genom Din Gudomlighet, hjälp mig genom denna bön, för satans antagna själar, att bända bort dem från Frimurarna.
Befria dem från de bojor som binder dem och som resulterar i en fruktansvärd tortyr i Helvetets kamrar.
Hjälp dem, genom lidandet hos utvalda själar, genom mina böner och genom Din Barmhärtighet, att vara i främsta ledet, redo att träda in i Portarna i den Nya Eran av Fred - det Nya Paradiset.
Jag ber Dig att Frigöra dem från fångenskap. Amen."
 
Korstågsbön (118)
"För den förlorade generationen av unga själar"
"Käre Jesus, jag ropar ut till Din Barmhärtighet, för den förlorade generationens unga själar.
För dem som inte känner Dig, täck dem med Synförmågans Gåva.
Åt dem som känner Dig, men som ignorerar Dig, dra dem tillbaka in i Din Barmhärtighet.
Snälla Ge dem Beviset på Din Existens, snart, och Vägled dem mot dem som kan hjälpa dem att vägleda dem mot Sanningen.
Fyll deras sinnen och själar med längtan efter Dig.
Hjälp dem att känna igen tomheten, som existerar i dem eftersom de inte känner Din Närvaro.
Jag bönfaller Dig, Käre Herre, att inte överge dem och i Din Barmhärtighet Bevilja dem Evigt Liv. Amen."
 
Korstågsbön (119)
"För att känna Jesus Kärlek"
"Jesus Hjälp mig, jag är så förvirrad.
Mitt hjärta vill inte öppna sig för Dig.
Mina ögon kan inte se Dig.
Min hjärna blockerar Dig.
Min mun kan inte yttra ord för att trösta Dig.
Min själ är fördunklad med mörker.
Snälla ha Förbarmande över mig, en stackars syndare.
Jag är hjälplös, utan Din Närvaro.
Fyll mig med Dina Nådegåvor, så att jag har modet att räcka ut till Dig, för att be Dig om Barmhärtighet.
Hjälp mig, Din förlorade lärjunge, som älskar Dig, men som inte längre känner kärleken röra om i mitt hjärta, att se och acceptera Sanningen. Amen."
 
*Korstågsbön (120)
"Stoppa spridningen av krig"
"Å min raraste Jesus, ta bort krigen, som förstör mänskligheten.
Skydda de oskyldiga från lidande.
Skydda själarna som försöker frambringa sann fred.
Öppna hjärtat hos dem som är drabbade av krigens smärta.
Skydda de unga och sårbara.
Rädda alla själar vars liv blir förstörda av krig.
Stärk oss alla, Käre Jesus, som ber för själarna av Guds barn och Bevilja oss Nåden att uthärda lidande, som kan ges till oss under tider av strid.
Vi bönfaller Dig att Stoppa spridningen av krig och föra in själar i Ditt Sakrala Hjärtas Fristad. Amen."
 
 *Korstågsbön (121)
"Trohet till Jesus Kristus Armé"
"Vi står enade till Ditt Heliga Hjärta, käre Jesus.
Vi talar Guds Sanna Ord med auktoritet.
Vi kommer att gå till jordens ände för att sprida Sanningen.
Vi kommer aldrig acceptera några nya, falska, doktriner i Ditt Namn, andra än dem Du Själv Undervisade till oss.
Vi förblir sanna, lojala och ståndaktiga i vår tro.
Vi kommer behandla dem som förråder Dig med kärlek och medkänsla, i hopp om att de kommer tillbaka till Dig.
Vi kommer att vara bestämda, men tålmodiga med dem som förföljer oss i Ditt Namn.
Vi kommer att gå segerrika hela vägen till Ditt Nya Paradis.
Vi lovar, att vi genom våra plågor och lidanden, kommer att ge Dig alla de själar som är utsvultna på Din Kärlek.
Snälla acceptera våra böner för alla syndare i världen, så att vi kan bli en familj, enade i kärlek till Dig, i den Nya Eran av Fred. Amen."
 
 *Korstågsbön (122)
 "För invigningen av Jesu Kristi Dyrbara Blod"
"Käre Jesus jag ber Dig att inviga mig, min familj, mina vänner och min nation i Skyddet av Ditt Dyrbara Blod.
Du Dog för mig och Dina Sår är mina sår då jag behagfullt accepterar lidandet, som jag kommer att uthärda ända fram till Din Andra Ankomst.
Jag lider med Dig Käre Jesus medan Du försöker samla in alla Guds barn i Ditt Hjärta, så att vi kommer att få Evigt Liv.
Täck mig och alla som behöver Ditt Skydd med Ditt Dyrbara Blod. Amen."
 
Korstågsbön (123)
"Gåva av fri vilja till Gud"
"Min käraste Jesus, hör denna bön från mig, en nästan ovärdig själ och Hjälp mig att älska Dig mer.
Genom min fria vilja, erbjuder jag den här Gåvan tillbaka till Dig, Käre Jesus, så att jag kan bli Din ödmjuke tjänare och förbli lydig till Guds Vilja.
Min vilja är Din Vilja.
Din Befallning betyder att jag hörsammar alla Dina Önskemål.
Min fria vilja är Din att Göra med den det som behövs göras för att rädda alla människor, över hela världen, som är separerade från Dig.
Jag beviljar denna Gåva, som gavs till mig vid födseln, till Din Allraheligaste Tjänst. Amen."
 
*Korstågsbön (124)
"Hör min vädjan om frihet"
"O Gud, min Barmhärtighetsfulle Fader, Skapare av allt som Är, hör min vädjan för frihet.
Frigör mig från slaveriets kedjor och Skydda mig från ondskefull förföljelse.
Hjälp mig att urskilja Sanningen och Kom till min undsättning, även om jag är förvirrad och kanske tvivlar på Ditt Ord.
Förlåt mig om jag förolämpar Dig och ta mig in i fristaden av Ditt Nya Paradis på jorden. Amen."
 
Korstågsbön (125)
"Att försvara Guds Allraheligaste Ord"
"O Frälsningens Moder, hjälp mig, en ödmjuk tjänare av Gud, att försvara Hans Allraheligaste Ord, i tider av plåga.
Invig mig, kära Moder, till din Son, så att Han kan Täcka mig med Sitt Dyrbara Blod.
Bevilja mig, kära Moder, genom Medlingen av din Son, Jesus Kristus, Nådegåvorna, styrkan och viljan att förbli sann till Kristi Undervisning i Vedermödornas Tider, som kommer att sluka Hans Allraheligaste Kyrka på jorden. Amen."
 
*Korstågsbön (126)
"För att stå emot religiös förföljelse"
"Käre Jesus, Hjälp mig att stå emot alla typer av förföljelser i Ditt Heliga Namn.
Hjälp dem som faller in i förseelser, i tron om att de bär vittne till Ditt Verk.
Öppna ögonen på alla dem som må bli frestade att förgöra andra, genom ondskefulla handlingar, dåd och gester.
Skydda mig mot Guds fiender, som kommer resa sig för att försöka att tysta Ditt Ord och som kommer att försöka förvisa Dig.
Hjälp mig att förlåta dem som förråder Dig och Ge mig Nåden att förbli trofast i min kärlek till Dig.
Hjälp mig att leva Sanningen som Du lärt oss och att förbli under Ditt Beskydd, för Evigt. Amen."
 
Korstågsbön (127)
"För att rädda min själ och mina nära och käras själar"
"O Jesus, Förbered mig, så att jag kan komma inför Dig utan skam.
Hjälp mig och mina nära och kära (namnge dem här) att vara beredda att bekänna våra förseelser.
Att erkänna våra brister.
Att be om förlåtelse för alla synder.
Att visa kärlek till dem som vi har kränkt.
Att be om Nåd för frälsning.
Att ödmjuka oss själva inför Dig, så att mitt och mina nära och käras samveten (namnge dem här), på Dagen av den Stora Upplysningen kommer att bli rent och att Du kommer att Översvämma min själ med Din Gudomliga Barmhärtighet. Amen."
 
*Korstågsbön (128)
"För att sammanföra och ena alla själar"
"Käraste Jesus, hjälp oss, Dina älskade lärjungar, att samla ihop världen i Dina Armar och presentera för Dig de själar som är i störst behov av Din Stora Barmhärtighet.
Berättiga oss med Gåvan av den Helige Ande för att försäkra att Sanningens Flammor uppslukar alla dem som har blivit separerade från Dig.
Ena alla syndare så att var och en får var chans till förlikning.
Ge oss alla styrkan att förbli ståndfasta till Ditt Heliga Ord när vi är tvingade att avvisa Sanningen, som har blivit förkunnad till världen genom de Allraheligaste Evangelierna.
Vi förblir i Dig, med Dig och för Dig, varenda steg av denna, vår resa till Frälsningen. Amen."
 
*Korstågsbön (129)
"För Kärlekens Gåva"
"O Gud, snälla fyll mig med Din Kärlek.
Hjälp mig att dela Kärlekens Gåva med alla dem som är i behov av Din Barmhärtighet.
Hjälp mig att älska Dig mer.
Hjälp mig att älska alla dem som är i behov av Din Kärlek.
Hjälp mig att älska Dina fiender.
Tillåt kärleken Du Välsignar mig med att användas för att uppsluka hjärtana av alla dem som jag kommer i kontakt med.
Med Kärleken, som Du Ingjuter i min själ, Hjälp mig att besegra all ondska, omvända själar och besegra djävulen och alla hans ondskefulla medhjälpare, som försöker förgöra Sanningen om Ditt Heliga Ord. Amen."
 
Korstågsbön (130)
"Frälsningens Novena"
"Min älskade Frälsningens Moder, snälla tillvinn åt alla själar, Gåvan av Evig Frälsning genom din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet.
Genom din förbön vädjar jag om att du kommer be om att släppa alla själar från satans träldom.
Snälla be din Son att visa Barmhärtighet och förlåtelse för de själar som avvisar Honom, sårar Honom med deras likgiltighet och som dyrkar falska doktriner och falska gudar.
Vi bönfaller dig kära Moder, att be om Nåd för att öppna hjärtat på de själar som är i störst behov av din hjälp. Amen."
 
Korstågsbön (131)
"Barmhärtighetsbönen"
"O min kära Frälsningens Moder, vänligen be din Son, Jesus Kristus, att bevilja Barmhärtighet till (namnge alla här...), under Varningen och återigen på den Slutliga Dagen, innan de kommer inför din Son.
Snälla be att var och en av dem kommer att bli räddade och njuta frukterna av Evigt Liv.
Skydda dem varje dag och ta dem till din Son, så att Hans Närvaro kommer visas till dem och att de kommer bli beviljade frid i anden och uppnå stora Nådegåvor. Amen."
 
*Korstågsbön (132)
"Avsäga sig satan, för att skydda detta Uppdrag"
"O Frälsningens Moder, kom till detta Uppdragets undsättning.
Hjälp oss, Guds Kvarlevande Armé, att avsäga oss satan.
Vi bönfaller dig att krossa odjurets huvud med din häl och ta bort alla hinder i vårt uppdrag att rädda själar. Amen."
 
Korstågsbön (133)
"Ett rop att återvända till Gud"
"Käre Jesus, förlåt mig, en främmande själ, som avsagt sig Dig, eftersom jag var blind.
Förlåt mig för att ha ersatt Din Kärlek med värdelösa saker som inte betyder något.
Hjälp mig att plocka upp modet att gå vid Din Sida, att acceptera med tacksamhet, Din Kärlek och Barmhärtighet.
Hjälp mig att förbli nära Ditt Sakrala Hjärta och att aldrig vandra bort från Dig igen. Amen."
 
Korstågsbön (134)
"Att tro på Guds Existens"
"O Gud den Allrahögste, hjälp mig att tro på Din Existens.
Kasta alla mina tvivel åt sidan.
Öppna mina ögon för Sanningen om livet efter detta och Vägled mig mot vägen till Evigt Liv.
Låt mig känna Din Närvaro och  Bevilja mig Gåvan av Sann Tro innan den dag jag dör. Amen."
 
*Korstågsbön (135)
"För att försvara Sanningen"
"O älskade Frälsningens Moder, hjälp mig i min stund av nöd.
Be att jag välsignas med Gåvorna, hällda ned över min ovärdiga själ genom den Helige Ande, för att försvara Sanningen vid alla tillfällen.
Upprätthåll mig i varje incident, där jag är tillfrågad att förneka Sanningen, Guds Ord, de Heliga Sakramenten och den Allraheligaste Nattvarden.
Hjälp mig att använda Nådegåvorna jag tar emot för att stå emot Satans ondska och alla de stackars själar han använder för att besudla din Son, Jesus Kristus.
Hjälp mig i min nöds timme.
Med hänsyn till själarna, ge mig modet att förse Sakramenten åt varenda Guds barn, när jag må vara förbjuden av Guds fiender att göra så. Amen."
 
Korstågsbön (136)
"För att hålla ert ord"
"Käraste Jesus, Hjälp mig att höra Ditt Ord.
Leva Ditt Ord.
Tala Ditt Ord.
Förläna Ditt Ord.
Ge mig styrkan att upprätthålla Sanningen, även när jag är förföljd för att göra så.
Hjälp mig att hålla Ditt Ord levande när det överröstas av Dina fiender.
Låt mig känna Ditt Mod när jag är nere.
Fyll mig med Din Styrka när jag är svag.
Ge mig Nåden att förbli värdig, när Helvetets Portar får övertaget emot mig, för att förblivit lojal till Din Allraheligaste Vilja. Amen."
 
Korstågsbön (137)
"Återställningens Bön"
"O Gud den Allsmäktige, O Gud den Allrahögste, Se på mig, Din ödmjuke tjänare, med Kärlek och Förbarmande i Ditt Hjärta.
Återställ mig i Ditt Ljus.
Lyft tillbaka mig i Din Favör.
Fyll mig med Nåd, så att jag kan erbjuda mig själv till Dig i ödmjuk tjänst och i enlighet med Din Allraheligaste Vilja.
Befria mig från Stolthetens Synd och allt som förolämpar Dig och hjälp mig att älska Dig med en djup och varaktig önskan att tjäna Dig i alla mina dagar i evigheters evighet. Amen."
 
Korstågsbön (138)
"Skydd mot hat"
"O Frälsningens Moder, skydda mig från varenda typ av hat.
Hjälp mig att förbli tyst när jag konfronteras av hatet.
Håll mig stark i min lojalitet till Jesus Kristus, när jag är som svagast.
Försegla mina läppar.
Hjälp mig att vända ryggen åt dem som engagerar mig med ord som förnekar din Sons Undervisningar eller din Son eller dem som pikar mig på grund av min tro.
Be för dessa själar, kära Moder, så att de kommer att avsäga sig satan och känna friden av din kärlek och Rådandet av den Helige Ande, inuti sina själar. Amen."
 
*Korstågsbön (139)
"För styrkan att besegra ondskan"
"Käre Jesus, Skydda mig från djävulens ondska.
Täck mig och alla dem som är svaga och försvarslösa i hans närvaro med Ditt Dyrbara Blod.
Ge mig modet att förneka honom och hjälp mig att undvika alla försök från honom att engagera mig på något sätt, varje dag. Amen."
 
*Korstågsbön (140)
"Skydd från Hierarkin av Änglar"
"Käraste Fader, Gud över hela Skapelsen, Gud den Allrahögste, Bevilja mig Nåd och Skydd genom Din Hierarki av Änglar.
Möjliggör för mig att fokusera på Din Kärlek för vart och ett av Dina barn, oavsett hur de förnärmar Dig.
Hjälp oss att sprida nyheterna om det Slutliga Förbundet, att förbereda Dina speciella Nådegåvor och Välsignelser, för att resa sig över förföljelsen vållad uppå oss av satan, hans demoner och hans representanter på jorden.
Tillåt mig aldrig att frukta Dina fiender.
Ge mig styrkan att älska mina fiender och dem som förföljer mig i Guds Namn. Amen."
 
*Korstågsbön (141)
"Skydd mot förföljelse"
"Käre Jesus, skydda mig i min kamp att förbli sann till Ditt Ord till varje pris.
Skydda mig gentemot Dina fiender.
Skydda mig från dem som förföljer mig på grund av Dig.
Ta del av min smärta.
Lindra mitt lidande.
Lyft upp mig i Ljuset i Ditt Ansikte, tills Dagen då Du kommer igen för att bringa Evig Frälsning till världen.
Förlåt dem som förföljer mig.
Använd mitt lidande för att sona för deras synder så att de kan finna frid i sina hjärtan och välkomna Dig med ånger i sina själar på den Sista Dagen. Amen."
 
*Korstågsbön (142)
"Förbereda sig för döden"
"Min käraste Jesus, förlåt mig mina synder.
Rena min själ och förbered mig att äntra Ditt Rike.
Bevilja mig Nåden att förbereda min förening med Dig.
Hjälp mig att övervinna all rädsla.
Bevilja mig modet, för att förbereda mitt sinne och min själ, så att jag är lämpad att stå inför Dig.
Jag älskar Dig.
Jag litar på Dig.
Jag ger Dig, mig själv i sinne, kropp och själ för evigt.
Låt Din Vilja bli min och lösgör mig från smärta, tvivel eller förvirring. Amen."
 
*Korstågsbön (143)
"För att skydda Frälsningens Uppdrag"
“O Frälsningens Moder skydda detta Uppdrag, en Gåva från Gud, att bringa Evigt Liv åt alla Hans barn överallt.
Snälla ingrip, å våra vägnar, genom din älskade Son, Jesus Kristus, för att ge oss modet att fullfölja våra plikter att tjäna Gud vid alla tillfällen och speciellt när vi lider på grund av detta.
Hjälp detta Uppdrag att omvända miljarder utav själar, i enlighet med Guds Gudomliga Vilja och för att vända de hjärtan utav sten in till kärleksfulla tjänare åt din Son.
Ge alla utav oss, som tjänar Jesus i detta Uppdrag, styrkan att övervinna hatet och förföljelsen av Korset och att välkomna lidandet som följer med det, med ett generöst hjärta och med full acceptans av vad som kan komma framöver. Amen"
 
Korstågsbön (144)
"För att skydda den Kristna Tron"
"O Frälsningens Moder, snälla medla å Kristna själars vägnar över hela världen.
Snälla hjälp dem att bibehålla sin tro och att förbli lojala till Jesus Kristus Undervisningar.
Be att de kommer ha styrka i sinne och själ för att upprätthålla sin tro vid alla tillfällen.
Medla, kära Moder, å deras vägnar, för att öppna deras ögon till Sanningen och för att ge dem Nådegåvorna att urskilja någon falsk lära, presenterade åt dem i din Sons Namn.
Hjälp dem att förbli sanna och lojala tjänare av Gud och att avsäga sig ondskan och lögnerna, även om de behöver drabbas av smärta och förlöjligande på grund av detta.
O Frälsningens Moder, skydda alla dina barn och be att varenda Kristen kommer följa Herrens Väg tills hens sista andetag. Amen."
 
Korstågsbön (145)
"Fyll mig med Din Gåva av Kärlek"
"Käraste Jesus, fyll mig, ett tomt kärl, med Gåvan av Din Kärlek.
Översvämma min själ med Din Närvaro.
Hjälp mig att älska andra så som Du Älskar mig.
Hjälp mig att bli ett kärl för Din Fred, Ditt Lugn och Din Barmhärtighet.
Öppna mitt hjärta, alltid, till andras svåra situation och ge mig Nåden att förlåta dem som avvisar Dig och som gör intrång mot mig.
Hjälp mig att förkunna Din Kärlek genom exempel, så som Du skulle Gjort i mitt ställe. Amen."
 
Korstågsbön (146)
"Skydd gentemot villfarelse"
"Kära Frälsningens Moder, skydda mig med Nådegåvan av Skydd gentemot villfarelser, skapade av satan för att förstöra de Kristnas tro.
Skydda oss mot dem som är Guds fiender.
Håll oss säkra från lögner och kätteri, använt för att försvaga vår kärlek för din Son.
Öppna våra ögon för osanningar, villfarelser och varenda attentat vi må möta för att uppmuntra oss att förneka Sanningen. Amen."
 
Korstågsbön (147)
Gud Fadern, visa Barmhärtighet över dem som förnekar Din Son
"O Gud, min Evige Fader, jag ber Dig att visa Barmhärtighet åt dem som förnekar Din Son.
Jag vädjar för själarna av dem som försöker förgöra Dina profeter.
Jag bönfaller om konvertering av själar, som är förlorade för Dig och jag ber att Du Hjälper alla Dina barn att förbereda sina själar och ändra sina liv, i enlighet med Din Gudomliga Vilja, i förväntan av Din älskade Sons, Jesus Kristus, Andra Ankomst. Amen."
 
Kortågsbön (148)
"Kom till min hjälp"
”O min Jesus, hjälp mig i min tid av nöd.
Håll mig i Dina Armar och ta mig in i Ditt Hjärtas tillflykt.
Torka bort mina tårar.
Lugna min beslutsamhet.
Lyft mitt sinne och fyll mig med Din Frid.
Snälla Bevilja mig den här speciella förfrågan (nämn den här).
Kom till min Hjälp, så att min förfrågan blir besvarad och att mitt liv kan bli fridfullt och i förening med Dig, käre Herre.
Om min förfrågan inte kan bli beviljad, fyll då mig med Nåden att acceptera, att Din Heliga Vilja är för det bästa för min själ och att jag kommer förbli trogen till Ditt Ord för Evigt, med ett vänligt och älskvärt hjärta. Amen."
 
Korstågsbön (149)
"För att söka Guds Kärlek"
"O Jesus, fyll mig med Guds Kärlek.
Fyll mig med Ditt Gudomliga Ljus och översvämma mig med kärleken jag behöver för att sprida fröet av Guds Barmhärtighet bland alla nationer.
Tillåt Din Gudomliga Kärlek att spridas av mig bland alla dem som jag kommer i kontakt med.
Sprid Din Kärlek, så att det lyser uppå alla själar, alla trosuppfattningar, alla trosbekännelser, alla nationer- som en dimma, för att hänrycka alla Guds barn i enighet.
Hjälp oss att sprida Guds Kärlek, så att Den kan och kommer att besegra all ondska i världen. Amen."
 
*Korstågsbön (150)
"För att rädda icke troendes själar"
"Käre Jesus, jag ber Dig att rädda dem som, inte genom deras eget fel, vägrar att erkänna Dig.
Jag erbjuder, åt Dig, mitt lidande för att bringa Dig själarna av dem som avvisar Dig och för Barmhärtigheten Du kommer hälla ut över hela världen.
Ha Barmhärtighet över deras själar.
Ta dem in i Din Himmelska Tillflykt och Förlåt dem deras synder. Amen"
 
Korstågsbön (151)
"För att försvara Tron"
"O Guds Moder, Marias Obefläckade Hjärta, Frälsningens Moder, be att vi förblir lojala till Guds Sanna Ord vid alla tillfällen.
Förbered oss för att försvara Tron, för att upprätthålla Sanningen och för att avvisa kätteri.
Skydda alla dina barn i tider av svårigheter och ge var och en utav oss Nådegåvan att vara modiga när vi är utmanade att avvisa Sanningen och för att avsäga oss din Son.
Be, Guds Heliga Moder, att vi blir Givna det Gudomliga Ingripandet att förbli Kristna, i enlighet med Guds Heliga Ord. Amen"
 
Korstågbön (152)
"Hjälp mig i min timme av hjälplöshet"
"Käre Jesus, hjälp mig i min timme av hjälplöshet.
Befria mig från synd och öppna mina ögon, mitt hjärta och min själ för djävulens bedrägeri och hans onda tillvägagångssätt.
Fyll mig med Din Kärlek, när jag känner hat i mitt hjärta.
Fyll mig med Din Närvaro, när jag känner sorg.
Fyll mig med Din Styrka, när jag är svag.
Rädda mig från det inre fängelse vilket jag befinner mig i, så att jag kan bli fri och hållas trygg i Dina Heliga Armar. Amen."
 
Korstågsbön (153)
"Gåvan av Beskydd för barn"
(Ni måste recitera denna Bön, en gång i veckan, framför en avbild av mig, er älskade Moder och välsigna er med Vigvatten innan ni reciterar den.)
 
"O Guds Moder, Frälsningens Moder, jag ber att du inviger själarna av dessa barn (lista dem här...) och presenterar dem åt din älskade Son.
Be att Jesus, genom Kraften av Sitt Dyrbara Blod,kommer Täcka och Skydda dessa små själar med varje typ av Skydd från ondska.
Jag ber dig, kära Moder, att skydda min familj i tider av stora svårigheter och att din Son kommer Se gynnsamt uppå min förfrågan att förena min familj i ett med Kristus och Bevilja oss Evig Frälsning. Amen."
Korstågsbön (154)
"Frälsningens Moders Högtidsdags Bön"
"O Frälsningens Moder, jag placerar framför dig idag på denna dag, 4 juni, Frälsningens Moders Högtidsdag, själarna av följande (namnge dem här).
Vänligen ge mig och alla dem som hedrar dig, kära Moder, och som distribuerar Frälsningens Medaljong, varenda Skydd från den onde och alla dem som avvisar din älskade Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet och alla Gåvorna Han Testamenterat åt mänskligheten.
Be, kära Moder, att alla själar kommer bli beviljade Gåvan av Evig Frälsning. Amen."
 
*Korstågsbön (155)
"För beskydd av Frälsningens Uppdrag"
"O käraste Frälsningens Moder, hörsamma vårt anrop för beskyddet av Frälsningens Uppdrag och för beskyddet utav Guds barn.
Vi ber för dem som trotsar Guds Vilja i denna stund i historien.
Vi ber att du skyddar alla dem som svarar till ditt anrop och Guds Ord, för att rädda alla från Guds fiender.
Vänligen hjälp till att frigöra de själarna som faller offer till djävulens bedrägeri och öppna deras ögon till Sanningen.
O Frälsningens Moder, hjälp oss stackars syndare att göras värdiga att ta emot Uthållighetens Nådegåvor i vår tid av lidande, i Namnet på din älskade Son, Jesus Kristus.
Skydda detta Uppdrag från harm.
Skydda dina barn från förföljelse.
Täck oss alla med din Allraheligaste Mantel och gynna oss med Gåvan att behålla vår tro, varje gång vi är utmanade för att ha talat Sanning, för att förmedla Guds Heliga Ord, i resten utav våra dagar nu och för alltid. Amen."
 
Korstågsbön (156)
"Skydd från hatet"
"Käre Jesus, ge mig Din Kärlek och öppna mitt hjärta för att acceptera Din Kärlek med tacksamhet.
Genom Kraften av den Helige Ande, låt Din Kärlek skina uppå mig, så att jag blir en fyr av Din Barmhärtighet.
Omge mig med Din Kärlek och låt min kärlek för Dig späda ut varenda typ av hat, som jag möter när jag sprider nyheterna om Ditt Ord.
Häll Din Barmhärtighet uppå oss och förlåt dem som avvisar Dig, förolämpar Dig och som är likgiltiga till Din Gudomlighet och ge dem Kärlekens Gåva. 
Låt Din Kärlek, skina igenom vid tider av ovisshet, svag tro, i tider av prövningar och lidanden och genom den Helige Andes Kraft, Hjälpa mig att bringa Sanningen till dem som är i störst behov av Din Hjälp. Amen."
 
Korstågsbön (157)
"För själar i fångenskap"
"O käre Jesus, frigör de själarna som är slavar till falska gudar och satan.
Hjälp oss genom våra böner att bringa dem lättnad från smärtan av besatthet.
Öppna portarna av deras fängelse och visa dem vägen till Guds Rike, innan de tas som gisslan av satan, in i Helvetets Avgrund.
Vi bönfaller Dig, Jesus, att täcka dessa själar med Kraften av den Helige Ande, så att de kommer söka ut Sanningen och Hjälp dem finna modet att vända sina ryggar mot snarorna och djävulens ogudaktighet. Amen."
 
Korstågsbön (158)
"Skydda mig från den enade världsreligionen"
"Käre Jesus, Skydda mig från ondskan av den nya enade världsreligionen, som inte kommer från Dig.
Upprätthåll mig på min resa till frihet, längs med vägen till Ditt Heliga Rike.
Håll mig i förening med Dig, närhelst jag är plågad och tvingad att svälja lögner, som är spridda av Dina fiender för att förstöra själar.
Hjälp mig att stå emot förföljelse, att förbli ståndaktig till Guds Sanna Ord gentemot falska doktriner och andra helgerån, som jag må bli tvingad att acceptera.
Genom Gåvan av fri vilja, ta mig in i Ditt Rikes Domän, för att möjliggöra mig att stå upp och förkunna Sanningen, när den kommer förklaras vara en lögn.
Tillåt mig aldrig att fela, tveka eller springa iväg i rädsla, i ansiktet av förföljelsen.
Hjälp mig att förbli bestämd och ståndaktig mot Sanningen så länge jag lever. Amen."
 
Korstågsbön (159)
"Vädjan om Guds Kärlek"
"O Frälsningens Moder, jag ber dig att medla å mina vägnar då jag vädjar om Guds Kärlek.
Fyll min själ, ett tomt kärl, med Guds Kärlek, så att när det svämmar över, kommer det att hällas över själarna vilka jag kämpar att visa medkänsla för.
Genom Guds Kraft, ber jag att jag är befriad från någon känsla av hat jag må hysa för dem som förråder din Son.
Ödmjuka mig i anden och fyll mig med själslig generositet så att jag kan följa Kristi Undervisningar och sprida Hans Kärlek i varje del av mitt liv. Amen."
 
Korstågsbön (160)
"Hjälp mig att älska Dig mer"
"Å min Jesus, Frälsare av världen, hjälp mig att älska Dig mer.
Hjälp mig att växa i min kärlek för Dig.
Fyll mitt hjärta med Din Kärlek och Ditt Medlidande, så att jag kan upprätthålla Nådegåvorna, att älska Dig på det sättet som Du Älskar mig.
Fyll min otacksamma själ med en djup och varaktig kärlek för Dig och allt som Du Representerar.
Genom Kraften av Dina Nådegåvor, hjälp mig att älska min granne så som Du älskar varenda Guds barn och att visa medkänsla åt dem som är i behov av Din Kärlek och som är utan tro.
Förena mig i förening med Dig, så att jag kan föra det Kristna liv som Du lärde oss genom Dina Exempel under Din Tid på jorden. Amen."
 
*Korstågsbön (161)
"För förtroende och frid"
"Jesus, jag litar på Dig.
Hjälp mig att älska Dig mer.
Fyll mig med förtroendet att kapitulera i fullständig och slutlig förening med Dig.
Hjälp mig att öka min tillit på Dig under svåra tider.
Fyll mig med Din Frid.
Jag kommer till Dig, käre Jesus, som ett barn, fri från världsliga band, fri från alla villkor och jag överräcker min vilja till Dig, för att göra med den, det som Du anser lämpligt med hänsyn till min egen och andras själar. Amen."
 
Korstågsbön (162)
"För att skydda de svaga och oskyldiga"
"O Gud, Allsmäktige Fader, snälla Skydda de svaga och de oskyldiga, som lider i händerna på dem med hat i sina hjärtan.
Lätta på lidandet, uthärdat av Dina stackars hjälplösa barn.
Ge dem alla Nådegåvorna de behöver för att skydda sig själva från Dina fiender.
Fyll dem med mod, hopp och människokärlek, så att de kan finna det i sina hjärtan att förlåta dem som plågar dem.
Jag ber Dig, Käre Herre, min Evige Fader, att förlåta dem som trotsar Livets Lagar och hjälp dem att se hur mycket deras handlingar förolämpar Dig, så att de kan ändra sina tillvägagångssätt och söka tröst i Dina Armar. Amen."
 
*Korstågsbön (163)
 "Rädda mig från förföljelse"
"O Jesus bevara mig från smärtan av förföljelse i Ditt Namn.
Gör mig kär till Ditt Hjärta.
Befria mig från stolthet, girighet, ondska, ego och hat i min själ.
Hjälp mig att verkligen överlämna mig till Din Barmhärtighet.
Ta bort mina rädslor.
Hjälp mig att lätta bördan av min smärta och ta bort all förföljelse ifrån mig, så att jag kan följa Dig som ett barn, i vetskapen om att alla ting är inom Din Kontroll.
Befria mig från det hat som visas av alla som förkunnar att vara Dina men som verkligen förnekar Dig.
Låt inte deras skärande tungor gissla mig eller deras onda handlingar avleda mig från Sanningens Väg.
Hjälp mig att bara fokusera på Ditt kommande Rike och att hålla ut, med värdighet gentemot alla förolämpningar, som jag må uthärda å Dina vägnar.
Bringa mig sinnesfrid, frid i hjärtat, själafrid. Amen.
 
Korstågsbön (164)
"Bön om fred för nationer"
"O Jesus bringa mig fred.
Bringa fred till min nation och alla de länder, sönderrivna på grund av krig och delning.
Så fredens fröer i bland de förhärdade hjärtan som orsakar lidande för andra i rättvisans namn.
Ge alla utav Guds barn, Nåden att ta emot Din Fred så att kärlek och harmoni kan frodas, så att kärlek för Gud kommer segra över ondskan och att själar kan bli räddade från korruption, falskhet, grymhet och onda ambitioner.
Låt fred råda över alla av dem som ägnar sina liv till Sanningen av Ditt Heliga Ord och dem som inte känner Dig överhuvudtaget. Amen."
 
Korstågsbön (165)
"För Gåvan av Evigt Liv"
"Jesus, hjälp mig att tro på Din Existens.
Ge mig ett Tecken så att mitt hjärta kan svara till Dig.
Fyll min tomma själ med de Nådegåvor som jag behöver för att öppna mitt sinne och mitt hjärta till Din Kärlek.
Ha Förbarmande över mig och rena min själ från varenda missgärning som jag har begått i mitt liv.
Förlåt mig för att ha avvisat Dig, men snälla fyll mig med kärleken som jag behöver för att göras värdig Evigt Liv.
Hjälp mig att känna Dig, att se Din Närvaro i andra människor och fyll mig med Nådegåvorna för att känna igen Guds Tecken i varje vacker Gåva, vilken Du har Givit åt den mänskliga rasen.
Hjälp mig att förstå Dina Tillvägagångssätt och rädda mig från separationen och smärtan av mörkret som jag känner i min själ. Amen."
 
*Korstågsbön (166)
"För att begränsa mord på oskyldiga"
"Käraste Frälsningens Moder, vänligen presentera detta, vår vädjan om att begränsa mord på oskyldiga, till din älskade Son, Jesus Kristus.
Vi ber att Han i Sin Barmhärtighet kommer att avlägsna hotet av folkmord, förföljelse och terror gentemot Guds barn, i varje form.
Snälla, vi bönfaller dig, kära Frälsningens Moder, att höra vårt rop på kärlek, enighet och fred i denna sorgsna värld.
Vi ber att Jesus Kristus, Människosonen, kommer att skydda oss alla under dessa tider av fruktansvärd smärta och lidande på jorden. Amen."
 
Korstågsbön (167)
"Skydda min familj"
"Å Gud, min Evige Fader, genom Nåden av Din älskade Son, Jesus Kristus, snälla skydda min familj, vid alla tillfällen, från ondska.
Ge oss styrkan att resa oss över ondskefulla uppsåt och förbli enade i vår kärlek för Dig och varandra.
Upprätthåll oss genom varje prövning och lidande vi må uthärda och håll vid liv den kärlek vi har för varandra så att vi är i förening med Jesus.
Välsigna våra familjer och ge oss Kärlekens Gåva, även i tider av stridigheter.
Stärk vår kärlek så att vi må dela glädjen av vår familj med andra, så att Din Kärlek må bli delad med hela världen. Amen."
 
Korstågsbön (168)
"För Gåvan av Guds Kärlek"
"O Käraste Fader, o Du Evige, Gud den Allrahögste, gör mig värdig av Din Kärlek.
Snälla förlåt mig för att ha sårat andra och för alla orättfärdigheter som har orsakat lidande till någon utav Dina barn.
Öppna mitt hjärta så att jag kan välkomna Dig in i min själ, och rena mig från något hat jag må känna gentemot någon annan person.
Hjälp mig att förlåta mina fiender och att så fröerna av Din Kärlek överallt jag går och i bland dem som jag möter varje dag.
Ge mig, Käre Fader, Uthållighetens och Tillitens Gåvor, så att jag kan upprätthålla Ditt Heliga Ord och således hålla vid liv, i en fördunklad värld, Flammorna av Din Stora Kärlek och Barmhärtighet. Amen.
 
Korstågsbön (169)
"För frälsningen av dem som avvisar Kristus"
"Käraste Jesus, genom Ditt Medlidande och Din Barmhärtighet, bönfaller jag Dig om frälsningen av dem som har avvisat Dig, som förnekar Din Existens, som medvetet motsätter sig Ditt Heliga Ord och vars bittra hjärtan har förgiftat deras själar gentemot Ljuset och Sanningen om Din Gudomlighet.
Ha Barmhärtighet över alla syndare.
Förlåt dem som hädar gentemot den Heliga Treenigheten och hjälp mig, på mitt eget sätt och genom mina personliga uppoffringar att omfamna, inuti Dina Kärleksfulla Armar, de syndare som behöver Din Barmhärtighet allra mest.
Jag ger Dig mitt löfte, att genom mina tankar, mina handlingar och det talade ordet, tjäna Dig det bästa jag kan i Ditt Uppdrag av Frälsning. Amen."
 
Korstågsbön (170)
"För att upprätthålla Guds Heliga Ord"
”O Käre Herre, Min älskade Jesus Kristus håll om mig.
Skydda mig.
Förvara mig i Ljuset av Ditt Ansikte då min förföljelse intensifieras, när min enda synd är att upprätthålla Sanningen, Guds Heliga Ord.
Hjälp mig att finna modet att tjäna Dig troget vid alla tillfällen.
Ge mig Ditt Mod och Din Styrka, då jag kämpar för att försvara Dina Undervisningar gentemot våldsamt motstånd.
Överge aldrig mig, Jesus, i min tid av nöd och förse mig med allt jag behöver för att fortsätta att tjäna Dig, genom tillhandahållandet av de Heliga Sakramenten och Din Dyrbara Kropp och Ditt Blod, genom den Heliga Offringen av Mässan.
Välsigna mig Jesus.
Gå med mig.
Vila i mig.
Stanna med mig. Amen."
 

*Korstågsbön (1)

"Min gåva till Jesus för att Frälsa Själar"

"Min käraste Jesus, Du som älskar oss så mycket, låt mig, på mitt ödmjuka sätt hjälpa till att rädda Dina dyrbara själar.

Förbarma Dig över alla syndare, oavsett hur allvarligt de förolämpat Dig.

Låt mig, genom böner och lidande hjälpa de själar, som kanske inte överlever Varningen, att söka en plats bredvid Dig i Ditt Rike.

Hör min bön, o rara Jesus, för att hjälpa Dig att vinna över dessa själar som Du så innerligt längtar efter.

O Jesus Heliga Hjärta, jag lovar min trohet till Din Allraheligaste Vilja, vid alla tillfällen. Amen."

 

*Korstågsbön (2)

"Bön för globala härskare"

"Min Evige Fader, i Namnet på Din älskade Son, Jesus Kristus, ber jag att Du skyddar Dina barn från förföljelsen som håller på att sammansvärjas av globala makter mot oskyldiga nationer.

Jag ber om syndernas förlåtelse för de själar som är orsaken till detta lidande, så att de kan vända sig till Dig med ödmjuka och botfärdiga hjärtan.

Vänligen ge Dina plågade barn styrkan att stå emot ett sådant lidande i försoning för världens synder, genom Kristus vår Herre. Amen."

 

Korstågsbön (3)

"Befria världen från rädsla"

"O min Herre Jesus Kristus, jag bönfaller Dig att befria världen från rädsla, som lösgör själar från Ditt Kärleksfulla Hjärta.

Jag ber att själar som kommer att uppleva riktig fruktan under Varningen kommer att stanna upp och låta Din Barmhärtighet översvämma deras själar, så att de kommer att vara fria att älska Dig på det sättet de borde. Amen."

 

Korstågsbön (4)

"Förena alla familjer"

"Jesus, förena alla familjer under Varningen, så att de kan få Evig Frälsning.

Jag ber att alla familjer håller ihop, i förening med Dig, Jesus, så att de kan ärva Ditt Nya Paradis på jorden. Amen."

 

 

*Korstågsbön (5)

"Lovprisning till Gud den Allrahögste"

"O Evige Fader, vi erbjuder Dig våra böner i glädjande tacksägelse, för Din dyrbara Gåva av Barmhärtighet åt hela mänskligheten.

Vi gläds över och erbjuder Dig, Mest Ärorika Konung, vår lovprisning och tillbedjan för Din Kärleksfulla och milda Barmhärtighet.

Du, Gud den Allrahögste, är vår Konung och för denna Gåva som Du nu ger till oss lägger vi oss vid Dina Fötter i ödmjuk tjänst.

Snälla Gud, förbarma Dig över alla Dina barn. Amen."

 

*Korstågsbön (6)

"Bön för att stoppa antikrist"

"O Jesus, jag ber att Gud, i Sin Barmhärtighet, kommer att förhindra antikrist och hans vidriga armé från att orsaka skräck och vålla svårigheter på Era barn.

Vi ber att han stoppas och att tuktan kommer att undvikas, genom omvandlingen som uppnåtts under Varningen. Amen."

 

Korstågsbön (7)

"Bön för dem som vägrar Barmhärtighet"

"Jesus, jag bönfaller Dig att förlåta de syndare, så mörka i själen, som kommer vägra Ljuset av Din Barmhärtighet.

Förlåt dem, Jesus, jag vädjar till Dig att återlösa dem från de synder som de tycker är så svåra att dra sig ifrån.

Översvämma deras hjärtan med Dina Strålar av Barmhärtighet och ge dem en chans att återvända till Din Hjord. Amen."

 

*Korstågsbön (8)

"Bekännelsen"

"Käraste Jesus, jag ber Dig om förlåtelse för alla mina synder och för smärta och skador jag orsakat andra.

Jag ber ödmjukt om Nådegåvor, för att undvika att kränka Dig igen och för att erbjuda botgöring enligt Din Allra Heligaste Vilja.

Jag vädjar om förlåtelse för eventuella framtida överträdelser, som jag kan delta i och som kommer att orsaka Dig smärta och lidande.

Ta mig med Dig in i den Nya Eran av Fred, så att jag kan bli en del av Din Familj för Evigt.

Jag älskar Dig, Jesus.

Jag behöver Dig.

Jag hedrar Dig och allt du står för.

Hjälp mig, Jesus, så att jag kan vara värdig att komma in i Ditt Rike. Amen."

 

Korstågsbön (9)

"Erbjuda lidandet som gåva"

"O Jesu Allra Heligaste Hjärta, lär mig att acceptera förolämpningar i Ditt Heliga Namn, när jag förkunnar Ditt Ord med ödmjuk tacksägelse.

Lär mig att förstå hur förnedring, smärta och lidande tar mig närmare Ditt Heliga Hjärta.

Låt mig acceptera sådana prövningar med kärlek och själslig generositet, så att jag kan lägga fram dem som gåvor, som är så värdefullt för Dig, i syftet att rädda själar. Amen."

 

Korstågsbön (10)

"Bära Flamman av Din Kärlek"

"Hjälp oss, Käre Jesus, att oförskräckt höja oss i Ditt Namn och att bära Flamman av Din Kärlek genom alla nationer.

Ge oss, Dina barn, styrkan att möta övergreppen som vi kommer att ställas inför, bland alla dem som inte verkligen tror på Din Barmhärtighet. Amen."

 

Korstågsbön (11)

"Stoppa hat mot visionärer"

"O Jesu Heliga Hjärta, vänligen stoppa hat och svartsjuka, som finns bland Dina efterföljare, gentemot Dina sanna visionärer i dessa tider.

Jag ber att Du hör min bön, att Du ger Dina visionärer den styrka de behöver för att förkunna Ditt Allra Heligaste Ord till en icke-troende värld. Amen."

 

*Korstågsbön (12)

"Bön för att undvika synden av högmod"

"O min Jesus, hjälp mig att undvika stolthetens synd när jag talar i Ditt Namn.

Förlåt mig om jag någonsin förringar någon i Ditt Heliga Namn.

Hjälp mig att lyssna Jesus, när Din Röst Talar och fyll mig med Din Helige Ande, så att jag kan urskilja Sanningen om Ditt Ord när Du Ropar ut till mänskligheten. Amen."

 

*Korstågsbön (13)

"Bön som uppmanar till immunitet"

"O Himmelske Fader, genom Kärlek till Din Älskade Son, Jesus Kristus, Vars Lidande på korset räddade oss från synden, vänligen rädda alla dem som fortfarande avvisar Hans Hand av Barmhärtighet.

Översvämma deras själar, Käre Fader, med Ditt Bevis på Kärlek.

Jag vädjar till Dig, Himmelske Fader, hör min bön och rädda dessa själar från Evig Fördömelse.

Tillåt dem, genom Din Barmhärtighet att vara de första att gå in i den Nya Eran av Fred på Jorden. Amen."

 

*Korstågsbön (14)

"Bön till Gud Fadern för beskydd gentemot kärnvapenkrig"

"O Allsmäktige Fader, Gud den Allra  Högste, vänligen Förbarma Dig över alla syndare.

Öppna deras hjärtan för att ta emot Frälsningen och att motta ett överflöd av Nåd.

Hör min vädjan för min egen familj och se till att var och en av dem kommer finna ynnest ifrån Ditt Kärleksfulla Hjärta.

O Gudomlige Himmelske Fader, skydda alla Dina barn på jorden från alla kärnvapenkrig, eller andra handlingar, som håller på att planeras för att förstöra Dina barn.

Ha oss i behåll från allt ont och skydda oss.

Upplys oss så att vi kan öppna våra ögon, höra och acceptera Sanningen om vår Frälsning, utan någon rädsla i våra själar. Amen."

 

*Korstågsbön (15)

"Tack för den Gudomliga Barmhärtighetens Gåva"

"O min Himmelske Fader, vi hedrar Dig med en djup uppskattning för Offret Du gjorde när Du skickade en Frälsare till världen.

Vi erbjuder Dig, i glädje och tacksägelse, vår bön i ödmjuk tacksamhet för den Gåva Du nu ger till Dina barn, den Gudomliga Barmhärtighetens Gåva.

O Gud den Allra Högste, gör oss värdiga att ta emot denna Stora Barmhärtighet med tacksamhet. Amen."

 

Korstågsbön (16)

"För att acceptera Nåden som erbjuds under Varningen"

"O min Jesus, håll mig stark under denna, Din Stora Barmhärtighets rättegång.

Ge mig den Nåd som behövs för att bli liten i Dina Ögon.

Öppna mina ögon för Sanningen om Ditt Löfte om Evig Frälsning.

Förlåt mig mina synder och visa mig Din Kärlek och Vänskapens Hand.

Omslut mig i Armarna hos den Heliga Familjen, så att vi alla kan bli ett igen.

Jag älskar dig Jesus och lovar att jag från denna dag framåt, kommer förkunna Ditt Heliga Ord utan rädsla i mitt hjärta och med renhet i själen för Evigt. Amen."

 

Korstågsbön (17)

"Frälsningens Moders bön för mörka själar"

"O Marias Obefläckade Hjärta, Frälsningens Moder och alla Gracernas Mediatrix, du som kommer att delta i frälsningen av mänskligheten från satans ondska, be för oss.

Frälsningens Moder, be att alla själar kan räddas och accepterar Kärleken och Barmhärtigheten visat av din Son, vår Herre Jesus Kristus, som kommer än en gång för att rädda mänskligheten och ge oss möjlighet till Evig Frälsning. Amen."

 

*Korstågsbön (18)

"Hjälp att stoppa antikrist"

"O käre Jesus, rädda världen från antikrist.

Skydda oss från satans onda snaror.

Rädda återstoden av Din Kyrka från det onda.

Ge alla Dina Kyrkor den styrka och Nåd som behövs för att försvara sig mot krig och från förföljelsen som planeras av satan och hans armé av terrorister. Amen."

 

Korstågsbön (19)

"Bön för ungdomar"

"Frälsningens Moder, jag ber dig att be om Nåd för unga själar som är i fruktansvärt mörker, så att de känner igen din älskade Son när Han kommer för att Lösa in hela mänskligheten.

Låt inte en endaste själ falla i glömska.

Låt inte en enda själ förkasta Hans Stora Barmhärtighet.

Jag ber, Moder, att alla räddas och ber dig att täcka dessa själar med din Heliga Mantel för att ge dem det skydd de behöver från bedragaren. Amen."

 

*Korstågsbön (20)

“För att hjälpa till att stoppa antikrist från att förgöra Mina barn.”

"O Gud Fadern, i Namnet av Din Dyrbare Son, uppmanar jag Dig att förhindra antikrist från att snärja Dina barns själar.

Jag bönfaller Dig, Allsmäktige Fader, att stoppa honom från att vålla skräck hos Dina barn.

Jag bönfaller Dig att stoppa honom från att förorena Din Skapelse och ber Dig att förbarma Dig över de stackars själarna som kommer att vara maktlösa gentemot honom.

Hör min bön, käre Fader och rädda alla Dina barn från denna fruktansvärda ondska. Amen."

 

*Korstågsbön (21)

"Tacksägelse till Gud Fadern för mänsklighetens frälsning"

"Vi prisar Dig och tackar Dig, o Helige Gud, mänsklighetens Allsmäktige Skapare, för den Kärlek och Medkänsla Du har för människosläktet.

Vi tackar Dig för Frälsningens Gåva som Du Skänker till Dina stackars barn.

Vi bönfaller Dig, Herre, att rädda dem som följer den onde och för att deras hjärtan skall öppnas för Sanningen om deras Eviga Liv. Amen."

 

*Korstågsbön (22)

"Så Katolska präster kan upprätthålla Kyrkans lära"

"O min älskade Jesus, håll mig stark och lågan av min kärlek tänd för Dig varje ögonblick av min dag.

Låt aldrig denna låga av kärlek till Dig flimra eller dö.

Tillåt mig aldrig att försvagas i frestelsens närvaro.

Ge mig de Nådegåvor som behövs för att hedra mitt kall, min hängivenhet, min lojalitet och för att upprätthålla Undervisningarna från den Ortodoxa Katolska Kyrkan.

Jag erbjuder Dig min lojalitet, vid alla tillfällen.

Jag lovar mitt engagemang, att slåss i Din Armé, så att den Katolska Kyrkan kan resa sig igen i härlighet för att välkomna Dig, käre Jesus, när Du kommer igen. Amen."

 

Korstågsbön (23)

"Bön för påve Benedictus XVI' s säkerhet"

"O, min Evige Fader, på uppdrag av Din älskade Son, Jesus Kristus och det lidande Han Uthärdade för att rädda världen från synd, ber jag nu, att Du skyddar Din helige ställföreträdare, påven Benedictus, chef för Din Kyrka på jorden, så att han också kan hjälpa till att rädda Dina barn och alla Dina heliga tjänare, från det gissel som satan och hans herravälde av fallna änglar skapar när de vandrar på jorden för att roffa åt sig själar.

O, Fader, skydda Din påve, så att Dina barn kan vägledas på den Sanna Vägen mot Ditt Nya Paradis på Jorden. Amen."

 

*Korstågsbön (24)

"Gränslöst Överseende av Syndaförlåtelse"

"O min Jesus, Du är Ljuset på jorden.

Du är Lågan som berör alla själar.

Din Barmhärtighet och Kärlek har inga gränser.

Vi är inte värdiga det Offer Du Gjorde genom Din Död på Korset, men vi vet att Din Kärlek till oss är större än den kärlek vi har för Dig.

Bevilja oss, o Herre, Ödmjukhetens Gåva, så att vi förtjänar Ditt Nya Kungarike.

Fyll oss med den Helige Ande, så att vi kan marschera fram och leda Din Armé för att förkunna Sanningen om Ditt Heliga Ord och förbereda våra bröder och systrar för Äran av Din Andra Ankomst på jorden.

Vi hedrar Dig.

Vi prisar Dig.

Vi erbjuder oss själva, våra sorger, våra lidanden som en gåva till Dig för att rädda själar.

Vi älskar Dig, Jesus.

Ha Barmhärtighet över alla Dina barn, oavsett var de befinner sig. Amen."

 

Korstågsbön (25)

"För skydd av visionärer runt om i världen"

"O Gud den Allrahögste, jag vädjar till Dig att erbjuda skydd åt alla Dina heliga budbärare i världen.

Jag ber att de är skyddade från andras hat.

Jag ber att Ditt Allraheligaste Ord snabbt sprids över hela världen.

Skydda Dina budbärare från förtal, misshandel, lögner och all slags fara.

Skydda deras familjer och täck dem med den Helige Ande, alltid, så att de meddelanden som de ger till världen beaktas med ångerfulla och ödmjuka hjärtan. Amen."

 

*Korstågsbön (26)

"Be Rosenkransen för att rädda ert land"

Den Heliga Jungfru Marias Rosenkrans

Man börjar med att ta Rosenkransens Krucifix, kyssa det, göra korstecknet- i Faderns, Sonens och den Helige Andes Namn. Amen) med det och recitera Den Apostoliska Trosbekännelsen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, Himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans Enfödde Son, vår Herre, Vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst, död och begraven. 

Nedstigen till Dödsriket, på tredje dagen Uppstånden igen ifrån de döda, Uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att Döma levande och döda.

Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett Evigt Liv. Amen.

 

Efter Den Heliga Trosbekännelsen ber man dessa böner enligt ”pendangens” kulor (den lilla delen av rosenkransen som krucifixet hänger i).

 

Herrens Bön/ Fader vår

Fader vår, som är i Himmelen. 

Helgat varde Ditt Namn. 

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem som oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

 

Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av Nåd, Herren är med dig, Välsignad är du i bland kvinnor och Välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Efter Jesus tillfogas:

+ som i oss förökar tron (första gången)

+ som i oss styrker hoppet (andra gången)

+ som i oss upptände kärleken (tredje gången)

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Vid varje hemlighet börjar man på den ensamma kulan med: Ära vare Fadern, Fatimabönen, Fader vår. Mysteriet. Sedan, på de tio kulorna (dekad), Var hälsad Mariabönen.

 

Lovprisningen (Ära vare Fadern)

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från Evighet till Evighet. Amen.

 

Fatimabönen

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från Helvetets Eld. 

Led alla själar till Himmelen, i synnerhet dem som behöver Din Barmhärtighet allra mest.

 

Herrens Bön/ Fader vår

Fader vår, som är i Himmelen. 

Helgat varde Ditt Namn. 

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem som oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

 

Kungör Mysteriet

Man inleder varje dekad med ett Mysterium (se nedan).

 

MÅNDAG

LÖRDAG

1:a Mysteriet

Glädjens Hemligheter

- Herrens Bebådelse

- Marias besök hos Elisabeth

- Jesus Födelse

- Jesus frambärande i Templet

- Jesus återfinnande i Templet

 

TISDAG

FREDAG

3:e Mysteriet

Smärtornas Hemligheter

– Jesu dödsångest i Getsemane

– Jesus blir dömd och torterad

– Jesus blir krönt med törnen

– Jesus bär Korset

– Jesus dör på Korset

 

TORSDAG

2:a Mysteriet

Ljusets Hemligheter

– Jesus Dop i Jordanfloden

– Bröllopet i Kana

– Jesus förkunnelse av Guds Rike

– Kristi förklaring på berget Tabor

– Instiftelsen av Eukaristin

 

SÖNDAG 

ONSDAG

 4:e Mysteriet

Ärans Hemligheter

– Jesus Uppståndelse från de döda

– Jesus Himmelsfärd

– Den Helige Ande utgjuts över Apostlarna,förenade med Maria i bön

- Marias Upptagning till Himmelen med kropp och själ

- Marias Kröning i Himmelen

 

Var hälsad Maria 

Var hälsad, Maria, full av Nåd, Herren är med dig, Välsignad är du i bland kvinnor och Välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Avslutningsvis: När man kommit fram till "medaljongen" eller den delen där pendangen sammankopplas, ber man Salve Regina.

 

Salve Regina

Var hälsad o Drottning, Barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, var hälsad! 

Till dig ropar vi, Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi, sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. 

Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din Välsignade Livsfrukt. 

O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

 

 

*Korstågsbön (27)

"Bön för fred i världen"

"O min Jesus, jag ber om Nåd för dem som drabbas av fruktansvärda krig.

Jag vädjar för att fred ska ingjutas i de torterade nationer som är blinda för Sanningen om Din Existens.

Vänligen täck dessa nationer med Kraften hos den Helige Ande, så att de kommer att stoppa deras strävan efter makt över oskyldiga själar.

Ha Barmhärtighet över alla Dina länder som är maktlösa mot de onda illdåd, som täcker hela världen. Amen."

 

*Korstågsbön (28)

"Jungfru Marias bön för enandet av alla Kristna Kyrkor"

"O Gud den Allrahögste, vi knäböjer inför Dig för att bönfalla om enandet av alla Dina barn i kampen för att behålla Dina Kristna Kyrkor på jorden.

Låt inte våra meningsskiljaktigheter splittra oss i denna tid av denna stora apostasi i världen.

I vår kärlek till Dig, Käre Fader, bönfaller vi Dig att ge oss Nådegåvan att älska varandra i Din älskade Sons Namn, vår Frälsare, Jesus Kristus.

Vi tillber Dig.

Vi älskar Dig.

Vi förenas för att kämpa för styrkan att behålla Dina Kristna Kyrkor på jorden i de prövningar vi kan komma att möta under de kommande åren. Amen."

 

*Korstågsbön (29)

"Skydda utövandet av Kristendomen"

"O min Herre Jesus Kristus, jag bönfaller Dig att hälla ner Din Helige Ande över alla Dina barn.

Jag ber Dig att förlåta dem som har hat i sina själar för Dig.

Jag ber att ateister öppnar upp sina förhärdade hjärtan under Din Stora Barmhärtighet och att Dina barn som älskar Dig kan hedra Dig med värdighet och att höja sig över all förföljelse.

Vänligen fyll alla Dina barn med Din Andes Gåva, så att de kan höja sig med mod och leda in Din Armé i den slutliga striden mot satan, hans demoner och alla de själarna som är slavar under hans falska löften. Amen."

 

*Korstågsbön (30)

"Bön för att förhindra krig, svält och religiös förföljelse"

"O min Evige Fader, Gud Skaparen av universum, i Namnet av Din dyrbare Son ber jag Dig att få oss att älska Dig mer.

Hjälp oss att vara modiga, orädda och starka trots motgångarna.

Acceptera våra uppoffringar, lidanden och prövningar, som en gåva inför Din Tron​​, för att rädda Dina barn på jorden.

Mjuka upp hjärtat hos orena själar.

Öppna deras ögon för Sanningen om Din Kärlek, så att de kan ansluta sig tillsammans med alla Dina barn i Paradiset på Jorden som Du Kärleksfullt har Skapat åt oss enligt Din Gudomliga Vilja. Amen."

 

*Korstågsbön (31)

"Kedja för Beskydd"

"O min Jesus, låt min bön åberopa Din Helige Ande att stråla ned över dessa ledare som drivs av lust, glupskhet, girighet och stolthet, att stoppa förföljelsen av Dina oskyldiga barn.

Jag ber Dig att stoppa fattigdom, svält och krig från att sluka Dina barn och jag ber att de Europeiska ledarna kommer att öppna sina hjärtan för Sanningen om Din Kärlek. Amen.”

 

Korstågsbön (32)

"Be för att stoppa abort på Irland”

"O Frälsningens Moder, be för dina barn på Irland för att förhindra den onda handlingen av abort från att bli tillfogad över dem.

Skydda denna heliga nation från att sjunka djupare in i förtvivlan från mörkret som omfattar deras land.

Befria dem från den onde som vill förstöra dina barn som ännu inte fötts.

Be, att deras ledare kommer att ha modet att lyssna till dem som älskar din Son, så att de kommer att följa vår Herres, Jesus Kristus, Undervisningar. Amen."

 

*Korstågsbön (33)

"Res er nu och acceptera den Levande Gudens Sigill"

"O Min Gud, Min Kärleksfulle Fader, jag accepterar med kärlek och tacksamhet Ditt Beskyddande Gudomliga Sigill, Din Gudomlighet omfattar min kropp och själ för evigt.

Jag bugar i ödmjuk tacksägelse och erbjuder min djupa kärlek och lojalitet till Dig min Älskade Fader.

Jag bönfaller Dig att skydda mig och mina nära och kära med detta speciella Sigill och jag förbinder mitt liv till Din tjänst i evigheters evighet. 

Jag älskar Dig Käre Fader.

Jag tröstar Dig i dessa tider Käre Fader.

 

Jag erbjuder Dig Kroppen, Blodet, Själen och Gudomligheten av Din högt älskade Son i försoning för världens synder och för frälsningen av alla Dina barn. Amen"

 

Korstågsbön (34)

"Min fastegåva till Jesus"

"O min Jesus, hjälp mig på mitt eget lilla sätt, att imitera Ditt Liv av Uppoffring för att rädda mänskligheten.

Låt mig ge Dig gåvan av fasta, en dag i veckan under hela fastan, för att rädda hela mänskligheten, så att de kan komma in genom Portarna till Ditt Nya Paradis på Jorden.

Jag erbjuder Dig, käre Jesus, min uppoffring med kärlek och glädje i mitt hjärta.

För att visa Dig omfattningen av min kärlek, genom detta offer, ber jag Dig att frälsa varje själ som kan ha fallit i onåd. Amen."

 

*Korstågbön (35)

"Bön för själar för att komma in i Paradiset"

"O min Jesus, hjälp mig hjälpa Dig att rädda återstoden av Dina barn på jorden.

Jag ber att Du, genom Din Barmhärtighet, kommer att rädda själar från mörkrets ande.

Acceptera mina prövningar, lidande och sorg i detta liv för att rädda själarna från eldarna i Helvetet.

Fyll mig med Nåd att erbjuda Dig dessa lidanden, med kärlek och glädje i mitt hjärta, så att vi alla kommer att förenas som en, i kärlek till den Heliga Treenigheten och leva med Er, som en Helig Familj i Paradiset. Amen."

 

Korstågsbön (36)

"För dem som behöver hjälp för att hedra den Ende Sanne Guden"

"Jesus, hjälp mig, för jag är vilsen och förvirrad.

Jag vet inte Sanningen om livet efter döden.

Förlåt mig om jag förolämpat Dig genom att hedra falska gudar som inte är den Sanne Guden.

Rädda mig och hjälp mig att se Sanningen med klarhet och rädda mig från mörkret i min själ.

Hjälp mig att komma in i Ljuset av Din Barmhärtighet. Amen."

 

*Korstågsbön (37)

"Sammanslagning av alla Guds barn"

"O käre Jesus, förena alla Dina älskade följeslagare i kärlek, så att vi kan sprida Sanningen om Ditt Löfte om Evig Frälsning i hela världen.

Vi ber att de ljumma själarna, rädda för att erbjuda sig till Dig i sinne, kropp och själ, kommer att släppa sin rustning av stolthet och öppna sina hjärtan för Din Kärlek och bli en del av Din Heliga Familj på Jorden.

Omfatta alla de förlorade själarna, käre Jesus, och låt vår kärlek, som deras bröder och systrar, lyfta dem från vildmarken och ta dem med oss in i Famnen, Kärleken och Ljuset hos den Heliga Treenigheten.

Vi sätter allt vårt hopp, tillit och kärlek i Dina Heliga Händer.

Vi ber Dig att utöka vår hängivenhet så att vi kan hjälpa till att rädda fler själar. Amen."

 

Korstågsbön (38)

"Frälsningens bön för Katolska Kyrkan"

"O Heliga Frälsningens Moder, vänligen be för den Katolska Kyrkan i dessa svåra tider och för vår älskade påve Benedictus XVI för att lindra hans lidande.

Vi ber Dig, Frälsningens Moder, att täcka Guds heliga tjänare med Din Heliga Mantel, så att de mottar Nådegåvorna att vara Starka, Lojala och Modiga under prövningarna de möter.

Be också att de kommer att ta hand om sin flock, i enlighet med de Sanna Lärdomarna från den Katolska Kyrkan.

O Heliga Guds Moder, ge oss, din Kvarlevande Kyrka på jorden, Ledarskapets Gåva, så att vi kan hjälpa till att leda själar till Din Sons Kungarike.

Vi ber dig, Heliga Frälsningens Moder, att hålla bedragare borta från din Sons följeslagare, i deras strävan att skydda sina själar, så att de är lämpliga att gå in genom Portarna till det Nya Paradiset på Jorden. Amen."

 

*Korstågsbön (39)

"Hjälp förbereda själar för det Nya Paradiset"

"O Jesus, min älskade Frälsare, jag ber Dig att täcka mig med Din Helige Ande, så att jag kan förmedla Ditt Allraheligaste Ord med auktoritet, för att förbereda alla Guds barn för Din Andra Ankomst.

Jag bönfaller Dig, Herre Jesus, om alla Nådegåvor som jag behöver, så jag kan nå ut till alla religioner, trosbekännelser och nationaliteter, vart jag än går.

Hjälp mig att tala med Din Tunga, lugna stackars själar med Dina Läppar och älska alla själar med den speciella Gudomliga Kärlek som flödar ut från Ditt Heliga Hjärta.

Hjälp mig att rädda själar, så nära Ditt Hjärta och tillåt mig att trösta Dig, Käre Jesus, när förlorade själar fortsätter att avvisa Din Barmhärtighet.

Jesus, jag är ingenting utan Dig, men med Ditt generösa stöd kommer jag att kämpa i Ditt Namn för att hjälpa till att rädda hela mänskligheten. Amen."

 

Korstågsbön (40)

"Bön för prästerskapet att förbereda själar för Andra Ankomsten"

"O min Jesus, jag är bara en ödmjuk tjänare och behöver Dig för att Vägleda mig, så jag kan förbereda själar för Din Ärorika Andra Ankomst.

Hjälp mig att konvertera själar och förbereda dem, enligt Din Heliga Vilja, så att de är lämpliga att gå in i den Nya Himlen och Jorden, som Du Lovade hela mänskligheten genom Din Död på korset.

Ge mig de Nådegåvor jag behöver, så att jag kan förmedla Ditt Ord till törstiga själar och att jag aldrig avstår i min plikt till Dig, Käre Jesus, till Vem jag lovade min lojalitet genom mina Sakrala Löften. Amen."

 

Korstågsbön (41)

“För icke-troende själar”

"O min Jesus, hjälp Dina stackars barn som är blinda för Ditt Löfte om Frälsning.

Jag bönfaller Dig, med hjälp av mina böner och lidanden, att öppna ögonen på de icke-troende så att de kan se Din Ömma Kärlek och springa in i Dina Heliga Armar för att skyddas.

Hjälp dem att se Sanningen och söka förlåtelse för alla sina synder, så att de kan räddas och bli de första att kliva in i Porten till det Nya Paradiset.

Jag ber för dessa stackars själar, inklusive män, kvinnor och barn och uppmanar Dig att frikänna dem från deras synder. Amen."

 

Korstågsbön (42)

”Bön av fasta för att stoppa den allomfattande världsvalutan”

"O Gud den Allrahögste, jag erbjuder Dig min gåva av fasta, så att Du kan stoppa ondskans grepp i världen, som planerar att svälta mitt land genom livsmedelsbrist, däribland Livets Bröd.

Acceptera mitt erbjudande och lyssna på min vädjan för andra länder, för att hindra dem från det lidande som planeras av antikrist.

Fräls oss, Käre Herre, från denna ondska och skydda vår tro, så att vi kan hedra Dig, med den frihet vi behöver för att älska och dyrka Dig, i all evighet. Amen."

 

*Korstågsbön (43)

"Rädda själar under Varningen"

"O Gud Allsmäktige Fader, å Din älskade Sons, Jesus Kristus, vägnar och till åminnelse av Hans Död på Korset för att rädda oss från våra synder, ber jag Dig att rädda själarna som inte kan rädda sig själva och som kan dö i dödssynden under Varningen.

I försoning för Din älskade Sons lidande, uppmanar jag Dig att förlåta dem som inte kan söka återlösning eftersom de inte kommer att leva länge nog för att be Jesus, Din Son, om Barmhärtigheten att befria dem från synden. Amen."

 

*Korstågsbön (44)

”Styrka att försvara min tro gentemot den falske profeten”

"Käre Jesus, ge mig styrkan att fokusera på Din Undervisning och att alltid förkunna Ditt Heliga Ord.

Tillåt mig aldrig att frestas till att avguda den falske profeten, som kommer att försöka presentera sig själv som Dig.

Håll min kärlek stark för Dig.

Ge mig Urskillningsförmågans Nådegåvor, så att jag aldrig kommer att förneka Sanningen som finns i den Heliga Bibeln, oavsett hur många lögner som presenteras till att uppmuntra mig att vända ryggen mot Ditt Sanna Ord. Amen."

 

Korstågsbön (45)

”Bön för att erövra negativa tankar”

"O Jesus, jag vet väldigt lite om Dig, men snälla hjälp mig att öppna mitt hjärta, för att tillåta Dig att komma in i min själ, så att Du kan läka mig, trösta mig och fylla mig med Din Frid.

Hjälp mig att känna glädje, att erövra alla negativa tankar och lär mig sättet att förstå hur jag kan behaga Dig, så att jag kan komma in i Ditt Nya Paradis, där jag kan leva ett liv i kärlek, glädje och förundras med Dig, i evigheters evighet. Amen."

 

*Korstågsbön (46)

”Befria mig från satans kedjor”

"O Jesus, jag är borttappad.

Jag är förvirrad och känner mig som en fånge som fångats i ett nät jag inte kan fly ifrån.

Jag litar på Dig, Jesus, att komma till min undsättning och befria mig från kedjorna från satan och hans demoner.

Hjälp mig, för jag är förlorad.

Jag behöver Din Kärlek för att ge mig styrkan att tro på Dig och lita på Dig, så att jag kan räddas från detta onda och att bli visad Ljuset - så att jag till sist kan finna ro, kärlek och lycka. Amen."

 

Korstågsbön (47)

”Återantänd din kärlek till Jesus”

"O välsignade Moder, Frälsningens Moder åt hela världen, hoppas att min kärlek till Jesus kan återantända.

Hjälp mig att känna Flamman av Hans Kärlek, så att den fyller min själ.

Hjälp mig att älska Jesus mer.

Be att min tro, kärlek och hängivenhet, för Honom, blir starkare.

Skingra alla tvivel som plågar mig och hjälp mig, att klart se Sanningens Gudomliga Ljus, som Strålar från Din älskade Son, Frälsaren av hela mänskligheten. Amen."

 

*Korstågsbön (48)

”Bön för Nåden att förkunna Kristus Andra Ankomst”

"O min Jesus, bevilja mig Nådegåvorna att förkunna Ditt Heliga Ord till hela mänskligheten, så att själar kan räddas.

Häll Din Helige Ande över mig, Din ödmjuke tjänare, så att Dina Heliga Ord kan höras och accepteras, särskilt av de själarna som allra mest behöver Din Barmhärtighet.

Hjälp mig att hedra Din Heliga Vilja, vid alla tillfällen och aldrig förolämpa eller fördöma dem som vägrar Din Hand av Barmhärtighet. Amen."

 

Korstågsbön (49)

”Högtidligt löfte av lojalitet för Kristna prästerskap”

"O Jesus, jag är Din ödmjuka tjänare och jag lovar högtidligt min kärlek och lojalitet till Dig.

Jag ber Dig att ge mig ett Tecken på Ditt Kall.

Hjälp mig att öppna mina ögon och bevittna Ditt Löfte.

Välsigna mig med Nådegåvor från den Helige Ande, så att jag inte blir lurad av dem som påstår sig komma i Ditt Namn, men som inte talar Sanning.

Visa mig Sanningen.

Låt mig känna Din Kärlek, så att jag kan uppfylla Din Allraheligaste Vilja.

Jag ber Dig, med ett ödmjukt hjärta, att visa mig det sättet som jag kan hjälpa Dig att rädda mänsklighetens själar på. Amen."

 

Korstågsbön (50)

”Jesus hjälp mig att veta vem Du är”

"O Käre Jesus, hjälp mig att veta vem Du Är.

Förlåt mig för att inte ha talat med Dig, förrän nu.

Hjälp mig att hitta frid i det här livet och att bli visad Sanningen om Evigt Liv.

Lugna mitt hjärta.

Lindra min oro.

Ge mig frid.

Öppna mitt hjärta, nu, så att Du kan fylla min själ med Din Kärlek. Amen."

 

Korstågsbön (51)

”För Gåvan av den Helige Ande”

"O kom Helige Ande, häll Din Gåva av Kärlek, Visdom och Kunskap, över min ödmjuka själ.

Fyll mig med Sanningens Ljus, så att jag kan urskilja Guds Sanning, från lögnerna som sprids av satan och hans änglar.

Hjälp mig att gripa facklan och sprida Förståelsens Flamma till alla dem jag möter, genom Kristus Vår Herre. Amen."

 

*Korstågsbön (52)

”Bön till Fadern”

"Min Käraste Fader, i Namnet av Din Dyrbare Son och till minne av Hans Lidande på Korset, ropar jag till Dig.

Du, Gud den Allrahögste, Skaparen av världen och allt som är, håll vår frälsning i Dina Heliga Händer.

Omfamna alla Dina barn, inklusive dem som inte känner Dig och dem som gör det, men som ser åt andra hållet.

Förlåt oss våra synder och rädda oss från förföljelsen från satan och hans armé.

Ta oss in i Dina Armar och fyll oss med det hopp vi behöver för att se Sanningens Väg. Amen."

 

*Korstågsbön (53)

”Bön för den Katolska Kyrkan”

"O, Gud Fadern, i Din Älskade Sons Namn ber jag Dig att ge styrkan och Nådegåvorna som behövs för att hjälpa präster att motstå förföljelsen de uthärdar.

Hjälp dem att ansluta sig till Sanningen av Din Sons, Jesus Kristus, Undervisningar och aldrig ge sig in i, försvaga eller underkasta sig osanningar om förekomsten av den Heliga Nattvarden. Amen."

 

*Korstågsbön (54)

”Bön till Fadern för att dämpa effekten av 3:e världskriget”

"O Himmelske Fader, i Namnet på Din Älskade Son, Jesus Kristus, som led svårt för mänsklighetens synder, snälla hjälp oss i dessa svåra tider vi står inför.

Hjälp oss att överleva förföljelsen som planeras av giriga ledare och dem som vill förstöra Dina Kyrkor och Dina barn.

Vi ber Dig, Käre Fader, att hjälpa till att mata våra familjer och rädda livet på dem som kommer att tvingas in i krig mot sin vilja.

Vi älskar Dig, Käre Fader.

Vi ber Dig att hjälpa oss i vår tid av nöd.

Rädda oss från antikrists grepp.

Hjälp oss att överleva hans märke, odjurets märke, genom att vägra att acceptera det.

Hjälp dem som älskar Dig att förbli trogna Ditt Heliga Ord, hela tiden, så att Du kan skänka oss de Nådegåvor att överleva i kropp och själ. Amen."

 

*Korstågsbön (55)

”Förbereda för Varningen”

"O min käre Jesus, vänligen öppna hjärtat hos alla Guds barn till Gåvan av Din Stora Barmhärtighet.

Hjälp dem att acceptera Din Gudomliga Barmhärtighet med kärlek och tacksamhet.

Gör det möjligt för dem att bli ödmjuka inför Dig och bönfalla om förlåtelse för sina synder, så att de kan bli en del av Ditt Ärorika Kungarike. Amen."

 

*Korstågsbön (56)

”Präster som söker skydd för den Heliga Nattvarden”

"O, käre Fader, i Din Dyrbare Sons Namn, som offrade Sig Själv på Korset för hela mänskligheten, hjälp mig att hålla fast vid Sanningen.

Täck mig med Din Sons Dyrbara Blod och ge mig Nådegåvorna att fortsätta att tjäna Dig i tro, tillit och heder, i resten av mitt ämbete.

Låt mig aldrig avvika från den Sanna Meningen med Erbjudandet av den Heliga Mässan eller Presentationen av den Heliga Nattvarden till Dina barn.

Ge mig styrka att företräda Dig och mata Din hjord, på det viset som de måste matas, med Kroppen, Blodet, Själen och Gudomligheten av Din Son, Jesus Kristus, mänsklighetens Frälsare. Amen."

 

Korstågsbön (57)

”Bön för prästerskapet - Jesus låt mig höra Ditt Rop”

"O min käre Jesus, öppna mina öron för ljudet av Din Röst.

Öppna mitt hjärta till Ditt Kärleksfulla Rop.

Fyll min själ med den Helige Ande, så att jag kan känna igen Dig i denna tid.

Jag erbjuder Dig min ödmjuka lojalitet till allt som Du begär av mig.

Hjälp mig att urskilja Sanningen, att resa mig, svara och följa Din Röst så att jag kan hjälpa Dig att rädda själarna hos hela mänskligheten.

Din Vilja är min lag.

Ge mig mod att låta Dig Vägleda mig, så att jag kan ta upp rustningen som krävs för att leda Din Kyrka gentemot Ditt Nya Kungarike. Amen."

 

*Korstågsbön (58)

”Korståg för omvandling”

"O käre Jesus, jag ropar ut till Dig, att omfamna alla Guds barn och täck dem med Ditt Dyrbara Blod.

Låt varje droppe av Ditt Blod täcka varje själ och skydda dem från den onde.

Öppna allas hjärtan, speciellt härdade själar och de som känner Dig, men som fläckats ned med stolthetens synd, att falla ned och tigga efter Ljuset av Din Kärlek för att översvämma deras själar.

Öppna deras ögon för att se Sanningen, så att början av Din Gudomliga Barmhärtighet kommer att ösa ner på dem när de täcks med Strålarna av Din Nåd.

Konvertera alla själar genom den nåd jag ber Dig om nu, käre Jesus, (personlig avsikt här).

Jag ber Dig om Barmhärtighet och erbjuder Dig denna gåva, att fasta för en dag, varje vecka (för denna juni månad), i försoning för allas synder. Amen."

 

Korstågsbön (59)

”Ett löfte av lojalitet till den Gudomliga Viljan”

"O Gud den Allrahögste, O Himmelske Fader, jag lovar Dig högtidligt min fasta lojalitet, att ära och lyda Dig i allting, förenad till Din Gudomliga Vilja på Jorden.

Jag, genom det Heliga Blodet av Din Ende älskade Son, den Sanne Messias, erbjuder Dig mitt sinne, min kropp och min själ, å alla själars vägnar, så att vi kan förenas som ett i Ditt Himmelska Kungarike framöver, så att Din Gudomliga Vilja sker på Jorden såsom det är i Himlen. Amen."

 

*Korstågsbön (60)

”Bön för konvertering av familjer under Varningen”

"O käre söte Jesus, jag bönfaller om nåd för själarna i min familj, (namnge dem här).

Jag erbjuder Dig mina lidanden, mina prövningar och mina böner för att rädda deras själar från mörkrets ande.

Låt inte en av dessa, Dina barn, avsäga sig Dig eller avvisa Din Hand av Barmhärtighet.

Öppna deras hjärtan, för att sammanfläta det med Ditt Heliga Hjärta, så att de kan söka den förlåtelse som krävs för att rädda sig från Helvetets eldar.

Ge dem chansen att göra bot, så att de kan omvandlas med Strålarna av Din Gudomliga Barmhärtighet. Amen."

 

*Korstågsbön (61)

”Avstyr en allomfattande världsstyrning”

"O käre Himmelske Fader, till minne av Korsfästelsen av Din älskade Son, Jesus Kristus, bönfaller jag Dig att skydda oss, Dina barn, från Korsfästelsen som planeras för att förstöra Dina barn, genom antikrist och hans anhängare.

Ge oss den Nåd vi behöver för att vägra odjurets märke och skänk oss den hjälp vi behöver för att bekämpa ondskan i världen, som sprids av dem som följer satans väg.

Vi bönfaller Dig, käre Fader, att skydda alla Dina barn i dessa fruktansvärda tider och gör oss starka nog att stå upp för och förkunna Ditt Heliga Ord under alla tillfällen. Amen."

 

Korstågsbön (62)

”För förlorade och hjälplösa syndare”

"O Jesus, hjälp mig, för jag är en syndare förlorad, hjälplös och i mörker.

Jag är svag och saknar modet att uppsöka Dig.

Ge mig styrkan att kontakta Dig, nu, så att jag kan bryta mig loss från mörkret inuti min själ.

Ta mig in i Ditt Ljus, käre Jesus.

Förlåt mig.

Hjälp mig att bli hel igen och led mig till Din Kärlek, Frid och Evigt Liv.

Jag litar på Dig, fullständigt och jag ber Dig att ta mig i sinne, kropp och själ, som jag överlämnar till Din Gudomliga Barmhärtighet. Amen."

 

Korstågsbön (63)

"Bevara mig på denna resa”

"O min älskade Frälsningens Moder, jag ber dig om, att be om, att jag får Livets Bröd att bevara mig på denna resa att rädda alla Guds barn.

Snälla hjälp alla som luras av falska avgudar och falska gudar att öppna sina ögon för Sanningen om din Sons Död på Korset, för att rädda varenda en utav Guds barn och ge var och en Evigt Liv. Amen."

 

Korstågsbön (64)

”Rädda mina bröder och systrar”

"O min käraste Frälsare, Jesus Kristus, acceptera bönens gåva och uppoffringar från mig, för att hjälpa till att rädda mina bröder och systrar från mörkrets fängelse som de befinner sig i.

Tillåt mig att hjälpa till att rädda deras själar.

Jag ber Dig att förlåta dem för deras synder och jag ber Dig att översvämma deras själar med den Helige Ande, så att de kan springa in i Dina Armar, som den fristad de så innerligt behöver, innan de går förlorade för alltid.

Jag erbjuder Dig kapituleringens gåva från mig, för dessa själar, i ödmjuk tjänst och tacksägelse. Amen."

 

Korstågsbön (65)

”För dem i Dödssynd”

"O käre Jesus, mänsklighetens Frälsare, genom Din Gudomliga Nåd vädjar jag om förmildring för alla de stackars själar i synd, som kan tas ifrån denna jord under Varningen.

Förlåt dem deras synder och till minne av Din Lidelse, ber jag Dig att ge mig denna speciella tjänst, i försoning för deras synder.

Jag erbjuder mig till Dig i sinne, kropp och själ, som botgöring för att rädda deras själar och för att föra dem till Evigt Liv. Amen."

 

Korstågsbön (66)

”För präster: Hjälp mig att hålla fast vid Ditt Allraheligaste Ord”

"O käre Jesus, hjälp mig att, under alla tillfällen, hålla fast vid Ditt Allraheligaste Ord.

Ge mig styrkan att upprätthålla Sanningen av Din Kyrka inför alla motgångar.

Fyll mig med Nådegåvorna, att administrera de Heliga Sakramenten på det viset som Du Lärde oss.

Hjälp mig att mata Din Kyrka med Livets Bröd och att förbli lojal gentemot Dig, även när jag är förbjuden att göra det.

Befria mig från den kedja av svek jag kan ställas inför, för att förkunna Guds Sanna Ord.

Täck alla Dina heliga tjänare med Ditt Dyrbara Blod, vid denna tid, så att vi kommer att förbli modiga, lojala och orubbliga i vår trohet till Dig, vår älskade Frälsare, Jesus Kristus. Amen."

 

Korstågsbön (67)

”Håll mina barn säkra från lögnens konung”

"Snälle käre Jesus, Jag ber Dig att hålla mina barn säkra från lögnens konung.

Jag viger dessa barn (namnge dem här) till Ditt Heliga Hjärta och ber att Du, genom Manteln av Ditt Dyrbara Blod, kommer att upplysa deras själar och ta dem tryggt in i Dina Kärleksfulla Armar, så att de kan skyddas från allt ont.

Jag ber att Du öppnar deras hjärtan och översvämmar deras själar med Din Helige Ande, under Upplysningen utav samvetet, så att de renas från varenda orättfärdighet. Amen."

 

*Korstågsbön (68)

”Skydda mig från satans inflytande”

 "O Guds Moder, Frälsningens Moder, täck mig med din Allraheligaste Mantel och skydda min familj från satan och hans fallna änglars inflytande.

Hjälp mig att lita på din älskade Sons, Jesus Kristus, Gudomliga Barmhärtighet, för alltid.

Upprätthåll mig i min kärlek till Honom och tillåt mig aldrig att vandra bort från Sanningen om Hans Undervisningar, oavsett hur många frestelser som placeras framför mig. Amen."

 

Korstågsbön (69)

”Bön för att acceptera Min Faders Gudomliga Vilja”.

"Gud den Allsmäktige Fadern, jag accepterar Din Gudomliga Vilja.

Hjälp Dina barn att acceptera Den.

Stoppa satan från att förneka Dina barns rätt till deras Faders Arv.

Låt oss aldrig ge upp kampen för vårt Arv i Paradiset.

Hör vår vädjan om att förvisa satan och hans fallna änglar.

Jag ber Dig, käre Fader, att rena jorden med Din Barmhärtighet och att täcka oss med Din Helige Ande.

Led oss till ​​att bilda Din Allraheligaste Armé, fullastade med makten att bannlysa odjuret, för alltid. Amen."

 

Korstågsbön (70)

”Bön för prästerskapet: att förbli uthålliga och trogna Guds Heliga Ord”

"O käre Jesus, hjälp Dina heliga tjänare att erkänna splittringen inom Din Kyrka, allt eftersom den utvecklar sig.

Hjälp Dina heliga tjänare att förbli uthålliga och trogna Ditt Heliga Ord.

Låt aldrig världsliga ambitioner fördunkla deras rena kärlek till Dig.

Ge dem Nådegåvorna att förbli rena och ödmjuka inför Dig och för att hedra Din Allraheligaste Närvaro i Nattvarden.

Hjälp och Vägled alla de heliga tjänare som kan vara ljumma i sin kärlek till Dig och återtänd Lågan av Den Helige Ande i deras själar.

Hjälp dem att känna igen frestelsen placerad framför dem för att distrahera dem.

Öppna deras ögon, så att de kan se Sanningen i alla lägen.

Välsigna dem, käre Jesus, vid denna tidpunkt och täck dem med Ditt Dyrbara Blod för att hålla dem säkra från skada.

Ge dem styrkan att motstå satans lockelser, om de skulle distraheras av tjusningen i att förneka Syndens Existens. Amen."

 

*Korstågsbön (71)

”Bön för att rädda oss från förföljelsen”

"O Jesus, rädda Guds barn från antikrist.

Skydda oss från planerna på att styra jorden.

Herre, rädda oss från förföljelsen.

Skydda mörka själar från antikrist, så att de kan förnyas i Dina Ögon.

Hjälp oss i vår svaghet.

Stärk oss i anden, så att vi kan resa oss och leda varandra, då vi marscherar i Din Armé till Paradisets Portar.

Jag behöver Dig, käre Jesus.

Jag älskar Dig, käre Jesus.

Jag förhärligar Din Närvaro på jorden.

Jag skyr mörkret.

Jag dyrkar Dig och överlämnar mig i kropp och själ, så att Du kan uppenbara Sanningen om Din Närvaro för mig, så att jag alltid kommer att lita på Din Barmhärtighet, under alla tillfällen. Amen."

 

Korstågsbön (72)

”Lärjungens Bön”

"Käre Jesus, jag är redo att sprida Ditt Heliga Ord.

Ge mig modet, styrkan och kunskapen att föra Sanningen vidare, så att så många själar som möjligt kan föras till Dig.

Ta mig in i Ditt Heliga Hjärta och täck mig med Ditt Dyrbara Blod, så att jag är fylld med Nådegåvorna att sprida konvertering för frälsningen av alla Guds barn, i alla delar av världen, oavsett vad deras trosbekännelse är.

Jag litar på Dig, alltid.

Din älskade lärjunge. Amen."

 

Korstågsbön (73)

”För unga själar, småbarn”

"O Jesus, hjälp mig att rädda själar på unga människor över hela världen.

Låt mig, genom Din Nåd, hjälpa dem att se Sanningen av Din Existens.

För dem till Ditt Heliga Hjärta och öppna deras ögon för Din Kärlek och Barmhärtighet.

Rädda dem från Helvetets Eldar och förbarma Dig över deras själar, genom mina böner. Amen."

 

*Korstågsbön (74)

”För Urskiljningsförmågans Gåva”

"O Guds Moder, hjälp mig att förbereda min själ för Gåvan av den Helige Ande.

Ta mig som ett barn vid handen och led mig på vägen mot Urskiljningsförmågans Gåva, genom Kraften av den Helige Ande.

Öppna mitt hjärta och lär mig att överlämna mig i kropp, sinne och själ.

Befria mig från Stolthetens Synd och be att jag kommer bli förlåten för alla tidigare synder så att min själ blir renad och att jag görs hel, så att jag kan ta emot Gåvan av den Helige Ande.

Jag tackar Dig Frälsningens Moder för din förbön och jag väntar med kärlek i mitt hjärta för denna Gåva, som jag trängtar till med glädje. Amen."

 

Korstågsbön (75)

”Jag tilldelar Dig min smärta käre Jesus”

"Jesus, jag tilldelar min smärta och lidande till Ditt Lidande under Din Dödskamp på Golgata.

För varje övergrepp och verbala anstormningar jag lider av, offrar jag det för att hedra Din Kröning med Törnekronan.

För varje orättvis kritik om mig, offrar jag i heder av Din förnedring framför Pilatus.

För varje fysisk plåga jag uthärdar genom andra, det offrar jag för att hedra Din prygel vid pelaren.

För varje förolämpning jag står ut med, offrar jag för att hedra den fysiska tortyr Du uthärdade under Kröningen med Törnekronan när de slet ut Ditt Öga.

För varje gång jag efterliknar Dig, förmedlar Din Undervisning och när jag är hånad i Ditt Namn, låt mig hjälpa Dig på vägen till Golgata.

Hjälp mig att bli av med stoltheten och aldrig vara rädd för att erkänna att jag älskar Dig, käre Jesus.

Därefter, när allt verkar hopplöst i mitt liv, käre Jesus, hjälp mig att vara modig, genom att minnas hur Du villigt lät Dig att bli korsfäst på ett vidrigt och grymt sätt.

Hjälp mig att stå upp och räknas som en sann Kristen, en sann soldat i Din Armé, ödmjuk och ångerfull i mitt hjärta till minnet av Offret, Du Gjort för mig.

Håll min hand, käre Jesus, och visa mig, hur mitt eget lidande kan inspirera andra att ansluta sig till Din Armé med likasinnade själar som älskar Dig.

Hjälp mig att acceptera lidandet och erbjuda det till Dig, som en gåva, för att rädda själar i den slutliga striden mot den ondes tyranni. Amen."

 

Korstågsbön (76)

”Ateist Bönen”

"Jesus, hjälp mig att acceptera Guds Kärlek, allt eftersom den visas för mig.

Öppna mina ögon, mitt sinne, mitt hjärta och min själ, så att jag kan räddas.

Hjälp mig att tro, genom att fylla mitt hjärta med Din Kärlek.

Håll sedan om mig och rädda mig från tvivlens kval. Amen."

 

Korstågsbön (77)

”För Storbritannien”

"O Högst Himmelske Fader, Gud Skaparen av människan, snälla hör min bön.

Jag bönfaller Dig att rädda Storbritannien från ondskans grepp och från diktatur.

Jag ber att Du förenar oss alla, alla religioner, trosbekännelser och färger, som en familj i Dina Ögon.

Ge oss styrkan att förenas i strid mot de lagar som införs för att förbjuda Din Undervisning.

Ge oss styrkan och modet att aldrig överge Dig och bidra till att rädda alla Dina barn genom våra böner.

Sammanför alla mina bröder och systrar i gemenskap för att hylla Ditt Löfte att ge oss Evigt Liv och inträde till Ditt Paradis. Amen."

 

*Korstågsbön (78)

”Rädda mig från det onda”

"O Jesus, skydda mig från satans makt.

Ta mig in i Ditt Hjärta, så jag släpper all min lojalitet till honom och hans onda sätt.

Jag överlämnar min vilja och kommer inför Dig, på mina knän, med ett ödmjukt och ångerfullt hjärta.

Jag lämnar mitt liv i Din Heliga Famn.

Rädda mig från det onda.

Frigör mig och ta mig till Din Skyddande Fristad, nu och för Evigt. Amen."

 

*Korstågsbön (79)

”För 2 miljarder vilsna själar”

"O käre Jesus, jag ber Dig att hälla Din Barmhärtighet över de vilsna själarna.

Förlåt dem deras avvisande mot Dig och använd min bön och lidande, så att Du, genom Din Barmhärtighet, kan hälla över dem den Nåd de behöver för att helga sina själar.

Jag ber Dig om Förmildringens Gåva för deras själar.

Jag ber Dig att öppna deras hjärtan, så att de går till Dig och ber Dig om att fylla dem med den Helige Ande, så att de kan acceptera Sanningen om Din Kärlek och leva med Dig och alla i Guds Familj för Evigt. Amen."

 

Korstågsbön (80)

”För de själar som begår mord”

"O käre Jesus, jag ber om Nåd för dem som begår mord.

Jag vädjar om benådning för dem i Dödssynd.

Jag erbjuder mitt eget lidande och svårigheter till Dig, så att Du kan öppna Ditt Hjärta och förlåta dem deras synder.

Jag ber, att Du täcker alla med onda avsikter i sina själar med Ditt Dyrbara Blod, så att de kan tvättas rena från sina orättfärdigheter. Amen."

 

Korstågsbön (81)

”För Gåvan av den Heliga Nattvarden”

"O Himmelska Värd, fyll min kropp med den näring den behöver.

Fyll min själ med den Gudomliga Närvaron av Jesus Kristus.

Ge mig Nåden att uppfylla Guds Heliga Vilja.

Fyll mig med lugn och ro, som kommer från Din Heliga Närvaro.

Låt mig aldrig tvivla på Din Närvaro.

Hjälp mig att acceptera Dig, i kropp och själ och genom den Heliga Nattvarden, att de Nådegåvor som tilldelats mig kommer att hjälpa mig att förkunna Härligheten av Vår Herre, Jesus Kristus.

Rena mitt hjärta.

Öppna min själ och helga mig när jag tar emot den Heliga Nattvardens Stora Gåva.

Bevilja mig de Nådegåvor och den ynnest det skänker alla Guds barn och ge mig immunitet från eldarna i Skärselden. Amen."

 

*Korstågsbön (82)

”För segern av den Kvarlevande Kyrkan”

"Jesus, Kung och Frälsare av världen, till Dig lovar vi vår ära, vår lojalitet och våra gärningar, för att förkunna Din Härlighet för alla.

Hjälp oss att få styrkan och förtroendet, att stå upp för och uppge Sanningen hela tiden.

Tillåt oss aldrig att vackla eller fördröja i vår marsch mot segern och i vår plan att rädda själar.

Vi lovar vår kapitulation, våra hjärtan och allt som vi besitter så att vi är fria från hinder, när vi fortsätter den besvärliga vägen mot Grindarna till det Nya Paradiset.

Vi älskar Dig, käraste Jesus, vår älskade Frälsare och Återlösare.

Vi förenar oss i kropp, själ och ande i Ditt Heliga Hjärta.

Häll Din Skyddande Nåd över oss.

Täck oss med Ditt Dyrbara Blod, så att vi fylls med mod och kärlek, för att stå upp för och förkunna Sanningen om Ditt Nya Kungarike. Amen."

 

*Korstågsbön (83)

”För att begränsa tuktan”

"O käre Fader, Gud den Allrahögste, vi, Dina stackars barn, kastar oss ner inför Din Ärorika Tron i Himlen.

Vi ber Dig att befria världen från ondska.

Vi bönfaller om Din Barmhärtighet för de själar som orsakar fruktansvärda vedermödor åt Dina barn på jorden.

Förlåt dem.

Ta bort antikrist, så snart han ger sig tillkänna.

Vi bönfaller Dig, käre Herre, att mildra Din Tuktans Hand.

Istället ber vi Dig att acceptera våra böner och våra lidanden, för att lindra pinan för Dina barn, vid denna tidpunkt.

Vi litar på Dig.

Vi hedrar Dig.

Vi tackar Dig för det Stora Offret Du Gjorde när Du Sände Din Ende Son, Jesus Kristus,för att rädda oss från Synden.

Vi välkomnar Din Son, återigen, som mänsklighetens Frälsare.

Snälla Skydda oss.

Bevara oss ifrån skada.

Hjälp våra familjer.

Förbarma Dig över oss. Amen."

 

*Korstågsbön (84)

”För att upplysa själarna hos eliten som styr världen”

"O käre Jesus, jag ber Dig att upplysa själarna hos eliten som styr världen.

Ge dem bevis på Din Barmhärtighet.

Hjälp dem att öppna sina hjärtan och att visa sann ödmjukhet, i heder till Din Stora Uppoffring, genom Din Död på Korset, när Du Dog för deras Synder.

Hjälp dem att urskilja Vem deras verkliga Källa Är, Vem deras verkliga Skapare Är och fyll dem med Nåden att kunna se Sanningen.

Snälla förhindra deras planer, att skada miljontals människor genom vaccinationer, livsmedelsbrist, tvingade adoptioner av oskyldiga barn och splittring av familjer från att äga rum.

Bota dem.

Täck dem med Ditt Ljus och Omfamna dem i Ditt Hjärta för att rädda dem ifrån den ondes snaror. Amen.”

 

Korstågsbön (85)

”Att rädda Förenta Staterna från bedragarens hand”

"O käre Jesus, täck U.S.A med Ditt värdefullaste Skydd.

Förlåt dem deras synder mot Guds Budord.

Hjälp det Amerikanska folket att vända sig tillbaka till Gud.

Öppna deras sinnen för Herrens Sanna Väg.

Lås upp deras förhärdade hjärtan, så att de kommer att välkomna Din Hand av Barmhärtighet.

Hjälp denna nation att stå upp mot hädelserna, som kan komma att tillfogas på dem genom att de tvingas att förneka Din Närvaro.

Vi bönfaller Dig, Jesus, att rädda dem, beskydda dem från allt ont och omfamna deras folk i Ditt Heliga Hjärta. Amen."

 

Korstågsbön (86)

”Frigör mig från tvivlens plågor”

"Jag kommer inför Dig, förvirrad, osäker och frustrerad, käre Jesus, eftersom jag är orolig för Sanningen Du förkunnar i Dina Meddelanden.

Förlåt mig om jag har kränkt Dig.

Förlåt mig om jag inte kan höra Dig.

Öppna mina ögon, så att jag kan se vad det är Du vill att jag ska förstå.

Jag bönfaller Dig att ge mig Kraften av den Helige Ande som kan visa mig Sanningen.

Jag älskar Dig, käre Jesus och jag ber Dig att frigöra mig från tvivlens plågor.

Hjälp mig att svara på Dina Anrop.

Förlåt mig om jag har förnärmat Dig och för mig närmare Ditt Hjärta.

Vägled mig till Ditt Nya Kungarike och bevilja mig denna ynnest, så att jag, genom mina egna böner och lidanden, kan hjälpa Dig att rädda själar, som är så värdefulla för Ditt Heliga Hjärta. Amen.”

 

*Korstågsbön (87)

”Skydda vår nation från ondskan”

"O Fader, å Din Sons vägnar, rädda oss från kommunism.

Rädda oss från diktatur.

Skydda vår nation mot hedendom.

Rädda våra barn från skada.

Hjälp oss att se Guds Ljus.

Öppna våra hjärtan för Din Sons Undervisningar.

Hjälp alla Kyrkor att förbli trogna Guds Ord.

Vi ber Dig att hålla vår nation i säkerhet från förföljelse.

Käraste Herre, se på oss med Barmhärtighet, oavsett hur vi förolämpar Dig.

Jesus, Människosonen, täck oss med Ditt Dyrbara Blod.

Rädda oss från den ondes snaror.

Vi bönfaller Dig, käre Gud, att Ingripa och Stoppa det onda från att uppsluka världen vid denna tidpunkt. Amen."

 

Korstågsbön (88)

”För själar efter Varningen”

"O Jesu Heliga Hjärta, Förbarma Dig över oss alla stackars syndare.

Upplys de hjärtan utav sten, så desperata i sin strävan efter vägledning.

Förlåt dem deras brister.

Hjälp dem, genom Din Kärlek och Barmhärtighet, så att de finner det i sina hjärtan att förstå Din Stora Gåva av Återlösning.

Jag vädjar till Dig att förlåta alla själar som förkastar Guds Sanning.

Täck dem med Ditt Ljus, käre Jesus, så att det förblindar dem gentemot ondskan och djävulens snaror, som kommer att försöka ta bort dem ifrån Dig, för Evigt.

Jag bönfaller Dig att ge alla Guds barn, styrkan att vara tacksamma för Din Stora Barmhärtighet.

Jag ber att Du öppnar Dörren till Ditt Kungarike åt alla förlorade själar som vandrar på jorden i ett tillstånd av hjälplöshet och uppgivenhet. Amen."

 

Korstågsbön (89)

”För usla syndare”

"Käre Jesus, hjälp mig, en stackars usel syndare, att komma till Dig, med ånger i min själ.

Rena mig från de Synder, som har förstört mitt liv.

Ge mig Gåvan av ett Nytt Liv, fri från Syndens bojor, samt den frihet, som mina Synder förnekar mig.

Förnya mig i Ljuset av Din Barmhärtighet.

Omfamna mig i Ditt Hjärta.

Låt mig känna Din Kärlek, så att jag kan vara nära Dig och att min kärlek för Dig antänds.

Förbarma Dig över mig, Jesus, och håll mig fri från Synd.

Gör mig värdig att komma in i Ditt Nya Paradis. Amen."

 

*Korstågsbön (90)

”Tacksägelse för Din Högst Ärorika Andra Ankomst”

"O min Jesus, jag prisar och ger Dig tacksägelse för Din Högst Ärorika Andra Ankomst.

Du, min Frälsare, Föddes för att ge mig Evigt Liv och för att Befria mig från Synd.

Jag erbjuder Dig min kärlek, min tacksamhet och min tillbedjan, då jag förbereder min själ för Din Stora Ankomst. Amen."

 

*Korstågsbön (91)

”Håll mig lojal till min tro”

"O Heliga Frälsningens Moder, skydda mig i min nöd, när jag konfronteras med det onda.

Hjälp mig, att försvara Guds Ord med styrka och mod, utan rädsla i min själ.

Be, att jag förblir lojal mot Kristi Lära och att jag till fullo kan överlämna mina rädslor, min oro och min sorg, helt och hållet.

Hjälp mig, så att jag kan gå fram utan fruktan på denna ensliga väg, för att förkunna Sanningen om Guds Heliga Ord, även när Guds fiender, gör denna uppgift nästan omöjlig.

O Heliga Moder, jag ber att genom din medling, att alla Kristnas tro förblir stark hela tiden under förföljelsen. Amen."

 

*Korstågsbön (92)

”För Uthållighetens Nåd”

"O Käre Jesus, jag ber Dig om Uthållighetens Gåva.

Jag ber Dig att Skänka mig den Nåd jag behöver för att upprätthålla Ditt Allraheligaste Ord.

Jag ber Dig att Befria mig från eventuella kvardröjande tvivel.

Jag ber Dig att Översvämma min själ med vänlighet, tålamod och uthållighet.

Hjälp mig att förbli värdig när jag blir förolämpad i Ditt Heliga Namn.

Gör mig stark och täck mig med Nåden att fortsätta, även när jag är trött, saknar styrka och när jag står inför alla de vedermödor som ligger framför mig, då jag arbetar outtröttligt för att hjälpa Dig att Rädda mänskligheten. Amen."

 

Korstågsbön (93)

”För konverteringens tårar”

"O min Älskade Jesus, Du är nära mitt hjärta.

Jag är Ett med Dig.

Jag Älskar Dig.

Jag Högaktar Dig.

Låt mig känna Din Kärlek.

Låt mig känna Din Smärta.

Låt mig känna Din Närvaro.

Tilldela mig Ödmjukhetens Nådegåvor, så att jag blir värdig Ditt Rike på Jorden, så som det är i Himlen.

Tilldela mig Konverteringens Tårar så att jag verkligen kan erbjuda mig till Dig som en sann lärjunge, för att hjälpa Dig i Ditt Uppdrag att rädda varenda själ på jorden, innan Du kommer igen för att Döma de levande och de döda. Amen."

 

*Korstågsbön (94)

”För att bota sinne, kropp och själ”

"O Käre Jesus, jag lägger mig framför Dig, trött, sjuk, i smärta och med en längtan att få höra Din Röst.

Låt mig beröras av Din Gudomliga Närvaro, så att jag kan översvämmas av Ditt Gudomliga Ljus, genom mitt sinne, min kropp och själ.

Jag litar på Din Nåd.

Jag överlämnar min smärta och lidande, helt och hållet till Dig och jag ber att Du ger mig Nåd att lita på Dig, så att Du kan Bota mig från denna smärta och mörker, så att jag kan bli hel igen, så att jag kan följa Sanningens Väg och låta Dig Leda mig till livet i det Nya Paradiset. Amen."

 

Korstågsbön (95)

”För att få hjälp att finna tid för bön”

"O Frälsningens Moder, kom till min undsättning, eftersom jag kämpar att finna tid för bön.

Hjälp mig att ge Din älskade Son, Jesus Kristus, den tid Han förtjänar, för att visa Honom hur mycket jag älskar Honom.

Jag ber att du, min Frälsnings Heliga Moder, hjälper mig att söka efter Välsignelsen jag behöver och ber din älskade Son om varenda Nåd och Ynnest, så att Han kan Omfamna mig i Sitt Heliga Hjärta. Amen."

 

**Korstågsbön (96)

”För att välsigna och beskydda vår Korstågsbönegrupp”

"O min Käraste Jesus, Välsigna och Skydda oss, Din Korstågsbönegrupp, så att vi blir motståndskraftiga mot de onda övergreppen från djävulen och alla onda andar, som kan plåga oss i detta Heliga Uppdrag att rädda själar.

Må vi förbli lojala och starka, eftersom vi vidhåller att hålla Ditt Heliga Namn inför världen och aldrig frångå ifrån vår kamp att sprida Sanningen om Ditt Heliga Ord. Amen."

 

Korstågsbön (97)

”Att ena alla Korstågsbönegrupper”

"O älskade Frälsningens Moder, jag bönfaller dig att förena alla, i Guds Kvarlevande Armé över hela världen, genom dina böner.

Täck alla Korstågsbönegrupper med Nådens Frälsning, häll ut den över oss, genom din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet.

Sänd dina änglar att skydda var och en av oss, och framför allt, de präster som leder Korstågsbönegrupperna. 

Hjälp oss att undvika distraktioner som orsakar splittring mellan oss och skydda oss med Rustningens Gåva, så att vi blir immuna mot angreppen, som vi kommer att behöva uthärda, på grund av vår kärlek till Jesus Kristus, i detta Heliga Uppdrag att rädda själar. Amen."

 

*Korstågsbön (98)

”För Guds Nåd att översålla världens ledare”

"O min Välsignade Frälsningens Moder, vänligen be din Son att hälla ut Hans Nåd och Kärlek över de ledare som kontrollerar världen. Be att Guds Ljus kommer att bota dem från blindhet och låsa upp deras hjärtan av sten.

Stoppa dem från att tillfoga förföljelse på oskyldiga människor.

Snälla be att Jesus kommer att Vägleda dem och stoppa dem, från att förhindra Sanningen av Hans Undervisningar från att spridas till nationer utöver världen. Amen."

 

Korstågsbön (99)

”För frälsning av Australien och New Zealand”

"O Gud, den Allsmäktige Fadern, i Din älskade Sons, Jesus Kristus Namn, ha Barmhärtighet över alla Dina barn i Australien och Nya Zeeland.

Förlåt oss vårt avvisande av Ditt Heliga Ord.

Förlåt oss Likgiltighetens Synd.

Befria oss från vår hedniska kultur och täck oss med Nådegåvor, vi måste inspirera hopp, tro och människokärlek bland våra bröder och systrar.

Vi bönfaller Dig om Urskillningsförmågans Gåva och ber att Du Ger oss alla de Välsignelser vi behöver för att säkerställa att endast Sanningen om Ditt Heliga Ord kan bli hört och att alla själar får Nycklarna till Evigt Liv. Amen.”

 

*Korstågsbön (100)

”För Kristendomens överlevnad”

"O Käre Jesus, vi bönfaller Dig om kunskaperna att överleva de prövningar vi nu står inför, då den sista sanna påven avslutar sitt uppdrag för Dig.

Hjälp oss att hålla ut det fruktansvärda övergrepp vi nu kommer att ställas inför, på grund av kollapsen av den Kyrka som vi en gång kände till.

Låt oss aldrig avvika från Sanningen av Ditt Gudomliga Ord.

Hjälp oss att förbli tysta när angreppen är placerade uppå våra axlar för att locka oss att vända våra ryggar åt Dig och Sakramenten Du Gav till världen.

Täck Din Armé med den kraftfulla Kärlek vi behöver, som en sköld för att skydda oss mot den falske profeten och antikrist.

Hjälp Din Kyrka på jorden att spridas och föröka sig, så att de kan ansluta till Sanningen och hjälpa Dig att leda våra bröder och systrar på Sanningens Väg för att förbereda oss själva, adekvat, för Din Andra Ankomst. Amen."

"O käre Jesus, vi bönfaller Dig om kunskaperna att överleva de prövningar vi nu står inför, då den sista Sanna Påven avslutar sitt uppdrag för Dig.

Hjälp oss att hålla ut det fruktansvärda övergrepp vi nu kommer att ställas inför, på grund av kollapsen av den Kyrka som vi en gång kände till.Låt oss aldrig avvika från Sanningen av Ditt Gudomliga Ord.

Hjälp oss att förbli tysta när angreppen är placerade uppå våra axlar för att locka oss att vända våra ryggar åt Dig och Sakramenten Du gav till världen.

Täck Din Armé med den kraftfulla Kärlek vi behöver, som en sköld för att skydda oss mot den falske profeten och antikrist.

Hjälp Din Kyrka på jorden att spridas och föröka sig, så att de kan ansluta till Sanningen och hjälpa Dig att leda våra bröder och systrar på Sanningens Väg för att förbereda oss själva, adekvat, för Din Andra Ankomst. Amen."

 

Korstågsbön (101)

”Mirakelbön för att kunna känna Jesus Närvaro”

”O Käre Allsmäktige Fader, Skapare av allt som Är och kommer att Vara, Hjälp oss alla inom Kyrkan idag, som kan känna igen Närvaron av Din Älskade Son, att bli mycket starkare.

Hjälp mig att övervinna min rädsla, min ensamhet och avvisandet som jag lider av, från mina nära och kära, eftersom jag följer Din Son Jesus Kristus, min Frälsare.

Vänligen Skydda mina nära och kära från att falla i fällan att tro på lögner, som har tagits fram av satan för att förgöra, dela och orsaka förödelse bland alla Guds barn.

Snälla Hjälp alla dem, som följer styggelsen i Din Kyrka, att räddas från de Eviga Eldarna i Helvetet. Amen.”

 

*Korstågsbön (102)

"För att upprätthålla tron och tilltron i Guds Budskap till världen"

"Käraste Jesus, när jag nere, lyft upp mig.

När jag tvivlar, upplys mig.

När jag är sorgsen, visa mig Din Kärlek.

När jag kritiserar, hjälp mig att tiga.

När jag dömer en annan offentligt, försegla mina läppar.

När jag yttrar hädelser, i Ditt Namn, återlös mig och för mig tillbaka in i Ditt Beskydd.

När jag saknar mod, ge mig svärdet jag behöver för att kämpa och rädda de själar Du Begär.

När jag motstår Din Kärlek hjälp mig att kapitulera och överge mig, helt och hållet, i Din Kärleksfulla Omsorg.

När jag vandrar iväg, hjälp mig att finna Sanningens Väg.

När jag ifrågasätter Ditt Ord, ge mig svaren jag söker.

Hjälp mig att vara tålmodig, kärleksfull och god, även till dem som förbannar Dig.

Hjälp mig att förlåta dem som förolämpar mig och ge mig den Nåd jag behöver för att följa Dig till jordens ände. Amen."

 

Korstågsbön (103)

”För att dela Lidandets Bägare med Kristus”

"Jag lägger mig framför Dig och vid Dina Fötter, Käre Jesus, så att Du kan göra vad Du Önskar med mig, för allas gagn.

Låt mig dela Ditt Lidandes Bägare.

Ta denna gåva från mig, så att Du kan Rädda de stackars själarna som är förlorade och utan hopp.

Ta min kropp, så jag kan dela Din Smärta.

Håll mitt hjärta i Dina Heliga Händer och för min själ i förening med Dig.

Genom att ge Dig mitt lidande som gåva, tillåter jag Din Gudomliga Närvaro att Omfamna min själ, så att Du kan återlösa alla syndare och förena alla Guds barn i Evigheters Evighet. Amen."

 

*Korstågsbön (104)

"Frigör denna själ från slaveri"

”Käraste Jesus jag presenterar för Dig, min bror och systers själ, som har givit sina själar till satan.

Ta denna själ (namnge dem här) och lös in den i Dina Heliga Ögon.

Frigör denna själ från odjurets slaveri och ge den Evig Frälsning. Amen."

 

*Korstågsbön (105)

”Gåvan av konvertering för andra”

"O min käraste Jesus, med min kärlek för Dig vänligen acceptera min själ i förening med Dig.

Ta min själ, täck den med Din Helige Ande och hjälp mig, genom denna bön, att rädda alla dem som jag kommer i kontakt med.

Överväldiga varenda själ jag möter med Din Heliga Barmhärtighet och Erbjud dem den Frälsning de behöver för att komma in i Ditt Kungadöme.

Hör mina böner.

Lyssna till min vädjan och genom Din Barmhärtighet, Fräls själarna hos hela mänskligheten. Amen."

 

Korstågsbön (106)

"Barmhärtighet för de unga som inte erkänner Gud"

"Käre Jesus, ta dessa Guds barns själar som inte känner Dig, som inte erkänner Din Kärlek och som inte accepterar Ditt Löfte, under Ditt Beskydd.

Häll ut Konverteringens Nådegåvor över dem och Ge dem Evigt Liv.

Var Barmhärtig mot alla dem som inte tror på Din Närvaro och som inte kommer att söka botfärdighet för sina synder. Amen"

 

Korstågsbön (107)

"Rädda mig från Helvetets Eldar"

"Jag är en fruktansvärd syndare, Jesus.

Genom mina handlingar, har jag orsakat desperata lidanden gentemot andra.

Jag är slängd åt sidan till följd av det.

Jag är inte längre tolererad någonstans på jorden.

Rädda mig från denna vildmark och Skydda mig från ondskans grepp.

Tillåt mig att ångra mig.

Acceptera min ånger.

Fyll mig med Din Styrka och Hjälp mig att resa mig från förtvivlans djup.

Jag överräcker till Dig, Käre Jesus, min fria vilja för att göra med mig som Du Önskar, så att jag kan bli räddad från Helvetets Eldar. Amen"

 

Korstågsbön (108)

"Klättringen uppför Golgata"

"Jesus, hjälp mig att finna modet, tapperheten och djärvheten, att stå upp och räknas med, så att jag kan förena mig med Din Kvarlevande Armé och klättra uppför samma berg, Golgata, som Du fick Uthärda för mina synder.

Ge mig Kraften att bära Ditt Kors och Din Börda, så att jag kan hjälpa Dig att rädda själar.

Ta bort all min svaghet.

Skingra mina rädslor.

Krossa alla mina tvivel.

Öppna mina ögon till Sanningen.

Hjälp mig och alla dem som svarar till Kallelsen att bära Ditt Kors, att följa Dig med ett djupt och ödmjukt hjärta, så att andra kan fatta modet och göra likaledes genom att följa mitt exempel. Amen.”

 

Korstågsbön (109)

"För Tillitens Gåva"

"O min älskade Jesus, hjälp mig att lita på Dig.

Att lita på Ditt Löfte att Återkomma.

Att acceptera Sanningen om Din Andra Ankomst.

Att lita på Gud Faderns Löfte när Han Sade att Han skulle Ge Dig Ditt Rike.

Hjälp Mig att lita på Dina Undervisningar, i Din Plan att Rädda världen.

Hjälp mig att med Nåd, acceptera Dina Gåvor.

Hjälp Mig att lita på Dig, så att min rädsla försvinner så att jag kan tillåta Din Kärlek att översvämma mitt hjärta och min själ. Amen."

 

Korstågsbön (110)

"För att präster ska förbli sanna till Ditt Heliga Ord"

"O min käraste Jesus, jag ber Dig att hålla mig stark och modig, så att jag kan försvara Sanningen i Ditt Allraheligaste Namn.

Ge mig den Nåd jag behöver - jag bönfaller - för att avge vittnesmål åt Ditt Heliga Ord vid alla tillfällen.

Gör det möjligt för mig att stå emot trycket att främja osanningar, när jag vet i mitt hjärta att de förolämpar Dig.

Hjälp mig att hålla fast vid Ditt Heliga Ord, tills den dagen jag dör. Amen."

 

*Korstågsbön (111)

"För att inviga era barn till Jesus Kristus"

"Å kära Frälsningens Moder, Jag inviger mina barn (namnge barnet/ barnen här) inför din Son, så att Han kan Ge dem Frid i själen och Kärlek i hjärtat.

Snälla be så att mina barn blir accepterade i din Sons Barmhärtighetsfulla Armar och Skyddade från skada.

Hjälp dem att förbli sanna till Guds Heliga Ord, särskilt vid de tillfällen då de lockas till att vända sig från Honom. Amen."

 

Korstågsbön (112)

"För Frälsningens Nådegåvor"

"Älskade Jesus, jag ropar på Dig för att Täcka själarna, på dem som har blivit infekterade av satan, med Din Frälsnings speciella Nådegåva.

Befria deras stackars själar från det ondskefulla fångenskap som de inte kan fly ifrån. Amen."

 

*Korstågsbön (113)

"För att besegra ondskan i vårt land"

"O Frälsningens Moder, kom ner mitt i bland oss och täck vårt land med ditt skydd.

Krossa odjurets huvud och stampa bort hans ondskefulla inflytande mellan oss.

Hjälp dina stackars förlorade barn, att stå upp för och tala Sanning när vi är omgärdade av lögner.

O snälla Guds Moder, beskydda vårt land och håll oss starka, så att vi kan förbli lojala mot din Son i vår tid av förföljelse. Amen"

 

Korstågsbön (114)

"Så att präster kan få motta Sanningens Gåva"

"Min Herre, öppna mina ögon.

Tillåt mig att se fienden och stänga mitt hjärta för bedrägeri.

Jag överger allt åt Dig, käre Jesus.

Jag litar på Din Barmhärtighet. Amen."

 

*Korstågsbön (115)

"Konverteringens Gåva"

"Å Frälsningens Moder, täck min själ med dina Frälsningars Tårar.

Befria mig från tvivel.

Upplyft mitt hjärta så att jag kan känna din Sons Närvaro.

Ge mig tröst och lindring.

Be att jag verkligen kommer att bli omvänd.

Hjälp mig att acceptera Sanningen och öppna mitt hjärta för att mottaga din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet. Amen."

 

*Korstågsbön (116)

"Rädda mig från ondskans lögner"

"Älskade Jesus, hjälp mig.

Jag drunknar i sorgetårar.

Mitt hjärta är förvirrat.

Jag vet inte vem jag kan lita på.

Snälla fyll mig med Din Helige Ande, så att jag kan välja den rätta vägen till Ditt Rike.

Hjälp mig, Käre Jesus, att alltid förbli trogen Ditt Ord som givits åt världen genom Petrus och att aldrig avvika från det Du har Lärt oss eller att förneka Din Död på Korset.

Jesus, Du Är Vägen.

Visa mig Vägen.

Håll mig och Bär mig på Din Stora Barmhärtighetsresa. Amen."

 

*Korstågsbön (117)

"För dem som har sålt sin själ"

"Käraste Jesus, jag inviger själarna av (lista dem här) och alla dem som bytt sina själar mot berömmelse.

Befria dem från deras hemsökelse.

Vänd bort dem från hotet av Illuminati, som slukar dem.

Ge dem modet att gå ifrån från detta ondskefulla förbund utan rädsla.

Ta in dem i Dina Barmhärtighetsfulla Armar och vårda dem tillbaka till ett tillstånd av Nåd, så att de är lämpliga att stå inför Dig.

Genom Din Gudomlighet, hjälp mig genom denna bön, för satans antagna själar, att bända bort dem från Frimurarna.

Befria dem från de bojor som binder dem och som resulterar i en fruktansvärd tortyr i Helvetets kamrar.

Hjälp dem, genom lidandet hos utvalda själar, genom mina böner och genom Din Barmhärtighet, att vara i främsta ledet, redo att träda in i Portarna i den Nya Eran av Fred - det Nya Paradiset.

Jag ber Dig att Frigöra dem från fångenskap. Amen."

 

Korstågsbön (118)

"För den förlorade generationen av unga själar"

"Käre Jesus, jag ropar ut till Din Barmhärtighet, för den förlorade generationens unga själar.

För dem som inte känner Dig, täck dem med Synförmågans Gåva.

Åt dem som känner Dig, men som ignorerar Dig, dra dem tillbaka in i Din Barmhärtighet.

Snälla Ge dem Beviset på Din Existens, snart, och Vägled dem mot dem som kan hjälpa dem att vägleda dem mot Sanningen.

Fyll deras sinnen och själar med längtan efter Dig.

Hjälp dem att känna igen tomheten, som existerar i dem eftersom de inte känner Din Närvaro.

Jag bönfaller Dig, Käre Herre, att inte överge dem och i Din Barmhärtighet Bevilja dem Evigt Liv. Amen."

 

Korstågsbön (119)

"För att känna Jesus Kärlek"

"Jesus Hjälp mig, jag är så förvirrad.

Mitt hjärta vill inte öppna sig för Dig.

Mina ögon kan inte se Dig.

Min hjärna blockerar Dig.

Min mun kan inte yttra ord för att trösta Dig.

Min själ är fördunklad med mörker.

Snälla ha Förbarmande över mig, en stackars syndare.

Jag är hjälplös, utan Din Närvaro.

Fyll mig med Dina Nådegåvor, så att jag har modet att räcka ut till Dig, för att be Dig om Barmhärtighet.

Hjälp mig, Din förlorade lärjunge, som älskar Dig, men som inte längre känner kärleken röra om i mitt hjärta, att se och acceptera Sanningen. Amen."

 

*Korstågsbön (120)

"Stoppa spridningen av krig"

"Å min raraste Jesus, ta bort krigen, som förstör mänskligheten.

Skydda de oskyldiga från lidande.

Skydda själarna som försöker frambringa sann fred.

Öppna hjärtat hos dem som är drabbade av krigens smärta.

Skydda de unga och sårbara.

Rädda alla själar vars liv blir förstörda av krig.

Stärk oss alla, Käre Jesus, som ber för själarna av Guds barn och Bevilja oss Nåden att uthärda lidande, som kan ges till oss under tider av strid.

Vi bönfaller Dig att Stoppa spridningen av krig och föra in själar i Ditt Sakrala Hjärtas Fristad. Amen."

 

 *Korstågsbön (121)

"Trohet till Jesus Kristus Armé"

"Vi står enade till Ditt Heliga Hjärta, Käre Jesus.

Vi talar Guds Sanna Ord med auktoritet.

Vi kommer att gå till jordens ände för att sprida Sanningen.

Vi kommer aldrig acceptera några nya, falska, doktriner i Ditt Namn, andra än dem Du Själv Undervisade till oss.

Vi förblir sanna, lojala och ståndaktiga i vår tro.

Vi kommer behandla dem som förråder Dig med kärlek och medkänsla, i hopp om att de kommer tillbaka till Dig.

Vi kommer att vara bestämda, men tålmodiga med dem som förföljer oss i Ditt Namn.

Vi kommer att gå segerrika hela vägen till Ditt Nya Paradis.

Vi lovar, att vi genom våra plågor och lidanden, kommer att ge Dig alla de själar som är utsvultna på Din Kärlek.

Snälla acceptera våra böner för alla syndare i världen, så att vi kan bli en familj, enade i kärlek till Dig, i den Nya Eran av Fred. Amen."

 

 *Korstågsbön (122)

 "För invigningen av Jesu Kristi Dyrbara Blod"

"Käre Jesus jag ber Dig att inviga mig, min familj, mina vänner och min nation i Skyddet av Ditt Dyrbara Blod.

Du Dog för mig och Dina Sår är mina sår då jag behagfullt accepterar lidandet, som jag kommer att uthärda ända fram till Din Andra Ankomst.

Jag lider med Dig Käre Jesus medan Du försöker samla in alla Guds barn i Ditt Hjärta, så att vi kommer att få Evigt Liv.

Täck mig och alla som behöver Ditt Skydd med Ditt Dyrbara Blod. Amen."

 

Korstågsbön (123)

"Gåva av fri vilja till Gud"

"Min käraste Jesus, hör denna bön från mig, en nästan ovärdig själ och Hjälp mig att älska Dig mer.

Genom min fria vilja, erbjuder jag den här Gåvan tillbaka till Dig, Käre Jesus, så att jag kan bli Din ödmjuke tjänare och förbli lydig till Guds Vilja.

Min vilja är Din Vilja.

Din Befallning betyder att jag hörsammar alla Dina Önskemål.

Min fria vilja är Din att Göra med den det som behövs göras för att rädda alla människor, över hela världen, som är separerade från Dig.

Jag beviljar denna Gåva, som gavs till mig vid födseln, till Din Allraheligaste Tjänst. Amen."

 

*Korstågsbön (124)

"Hör min vädjan om frihet"

"O Gud, min Barmhärtighetsfulle Fader, Skapare av allt som Är, hör min vädjan för frihet.

Frigör mig från slaveriets kedjor och Skydda mig från ondskefull förföljelse.

Hjälp mig att urskilja Sanningen och Kom till min undsättning, även om jag är förvirrad och kanske tvivlar på Ditt Ord.

Förlåt mig om jag förolämpar Dig och ta mig in i fristaden av Ditt Nya Paradis på jorden. Amen."

 

Korstågsbön (125)

"Att försvara Guds Allraheligaste Ord"

"O Frälsningens Moder, hjälp mig, en ödmjuk tjänare av Gud, att försvara Hans Allraheligaste Ord, i tider av plåga.

Invig mig, kära Moder, till din Son, så att Han kan Täcka mig med Sitt Dyrbara Blod.

Bevilja mig, kära Moder, genom Medlingen av din Son, Jesus Kristus, Nådegåvorna, styrkan och viljan att förbli sann till Kristi Undervisning i Vedermödornas Tider, som kommer att sluka Hans Allraheligaste Kyrka på jorden. Amen."

 

*Korstågsbön (126)

"För att stå emot religiös förföljelse"

"Käre Jesus, Hjälp mig att stå emot alla typer av förföljelser i Ditt Heliga Namn.

Hjälp dem som faller in i förseelser, i tron om att de bär vittne till Ditt Verk.

Öppna ögonen på alla dem som må bli frestade att förgöra andra, genom ondskefulla handlingar, dåd och gester.

Skydda mig mot Guds fiender, som kommer resa sig för att försöka att tysta Ditt Ord och som kommer att försöka förvisa Dig.

Hjälp mig att förlåta dem som förråder Dig och Ge mig Nåden att förbli trofast i min kärlek till Dig.

Hjälp mig att leva Sanningen som Du lärt oss och att förbli under Ditt Beskydd, för Evigt. Amen."

 

Korstågsbön (127)

"För att rädda min själ och mina nära och käras själar"

"O Jesus, Förbered mig, så att jag kan komma inför Dig utan skam.

Hjälp mig och mina nära och kära (namnge dem här) att vara beredda att bekänna våra förseelser.

Att erkänna våra brister.

Att be om förlåtelse för alla synder.

Att visa kärlek till dem som vi har kränkt.

Att be om Nåd för frälsning.

Att ödmjuka oss själva inför Dig, så att mitt och mina nära och käras samveten (namnge dem här), på Dagen av den Stora Upplysningen kommer att bli rent och att Du kommer att Översvämma min själ med Din Gudomliga Barmhärtighet. Amen."

 

*Korstågsbön (128)

"För att sammanföra och ena alla själar"

"Käraste Jesus, hjälp oss, Dina älskade lärjungar, att samla ihop världen i Dina Armar och presentera för Dig de själar som är i störst behov av Din Stora Barmhärtighet.

Berättiga oss med Gåvan av den Helige Ande för att försäkra att Sanningens Flammor uppslukar alla dem som har blivit separerade från Dig.

Ena alla syndare så att var och en får var chans till förlikning.

Ge oss alla styrkan att förbli ståndfasta till Ditt Heliga Ord när vi är tvingade att avvisa Sanningen, som har blivit förkunnad till världen genom de Allraheligaste Evangelierna.

Vi förblir i Dig, med Dig och för Dig, varenda steg av denna, vår resa till Frälsningen. Amen."

 

*Korstågsbön (129)

"För Kärlekens Gåva"

"O Gud, snälla fyll mig med Din Kärlek.

Hjälp mig att dela Kärlekens Gåva med alla dem som är i behov av Din Barmhärtighet.

Hjälp mig att älska Dig mer.

Hjälp mig att älska alla dem som är i behov av Din Kärlek.

Hjälp mig att älska Dina fiender.

Tillåt kärleken Du Välsignar mig med att användas för att uppsluka hjärtana av alla dem som jag kommer i kontakt med.

Med Kärleken, som Du Ingjuter i min själ, Hjälp mig att besegra all ondska, omvända själar och besegra djävulen och alla hans ondskefulla medhjälpare, som försöker förgöra Sanningen om Ditt Heliga Ord. Amen."

 

Korstågsbön (130)

"Frälsningens Novena"

"Min älskade Frälsningens Moder, snälla tillvinn åt alla själar, Gåvan av Evig Frälsning genom din Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet.

Genom din förbön vädjar jag om att du kommer be om att släppa alla själar från satans träldom.

Snälla be din Son att visa Barmhärtighet och förlåtelse för de själar som avvisar Honom, sårar Honom med deras likgiltighet och som dyrkar falska doktriner och falska gudar.

Vi bönfaller dig kära Moder, att be om Nåd för att öppna hjärtat på de själar som är i störst behov av din hjälp. Amen."

 

Korstågsbön (131)

"Barmhärtighetsbönen"

"O min kära Frälsningens Moder, vänligen be din Son, Jesus Kristus, att bevilja Barmhärtighet till (namnge alla här...), under Varningen och återigen på den Slutliga Dagen, innan de kommer inför din Son.

Snälla be att var och en av dem kommer att bli räddade och njuta frukterna av Evigt Liv.

Skydda dem varje dag och ta dem till din Son, så att Hans Närvaro kommer visas till dem och att de kommer bli beviljade frid i anden och uppnå stora Nådegåvor. Amen."

 

*Korstågsbön (132)

"Avsäga sig satan, för att skydda detta Uppdrag"

"O Frälsningens Moder, kom till detta Uppdragets undsättning.

Hjälp oss, Guds Kvarlevande Armé, att avsäga oss satan.

Vi bönfaller dig att krossa odjurets huvud med din häl och ta bort alla hinder i vårt uppdrag att rädda själar. Amen."

 

Korstågsbön (133)

"Ett rop att återvända till Gud"

"Käre Jesus, förlåt mig, en främmande själ, som avsagt sig Dig, eftersom jag var blind.

Förlåt mig för att ha ersatt Din Kärlek med värdelösa saker som inte betyder något.

Hjälp mig att plocka upp modet att gå vid Din Sida, att acceptera med tacksamhet, Din Kärlek och Barmhärtighet.

Hjälp mig att förbli nära Ditt Sakrala Hjärta och att aldrig vandra bort från Dig igen. Amen."

 

Korstågsbön (134)

"Att tro på Guds Existens"

"O Gud den Allrahögste, hjälp mig att tro på Din Existens.

Kasta alla mina tvivel åt sidan.

Öppna mina ögon för Sanningen om livet efter detta och Vägled mig mot vägen till Evigt Liv.

Låt mig känna Din Närvaro och  Bevilja mig Gåvan av Sann Tro innan den dag jag dör. Amen."

 

*Korstågsbön (135)

"För att försvara Sanningen"

"O älskade Frälsningens Moder, hjälp mig i min stund av nöd.

Be att jag välsignas med Gåvorna, hällda ned över min ovärdiga själ genom den Helige Ande, för att försvara Sanningen vid alla tillfällen.

Upprätthåll mig i varje incident, där jag är tillfrågad att förneka Sanningen, Guds Ord, de Heliga Sakramenten och den Allraheligaste Nattvarden.

Hjälp mig att använda Nådegåvorna jag tar emot för att stå emot Satans ondska och alla de stackars själar han använder för att besudla din Son, Jesus Kristus.

Hjälp mig i min nöds timme.

Med hänsyn till själarna, ge mig modet att förse Sakramenten åt varenda Guds barn, när jag må vara förbjuden av Guds fiender att göra så. Amen."

 

Korstågsbön (136)

"För att hålla ert ord"

"Käraste Jesus, Hjälp mig att höra Ditt Ord.

Leva Ditt Ord.

Tala Ditt Ord.

Förläna Ditt Ord.

Ge mig styrkan att upprätthålla Sanningen, även när jag är förföljd för att göra så.

Hjälp mig att hålla Ditt Ord levande när det överröstas av Dina fiender.

Låt mig känna Ditt Mod när jag är nere.

Fyll mig med Din Styrka när jag är svag.

Ge mig Nåden att förbli värdig, när Helvetets Portar får övertaget emot mig, för att förblivit lojal till Din Allraheligaste Vilja. Amen."

 

Korstågsbön (137)

"Återställningens Bön"

"O Gud den Allsmäktige, O Gud den Allrahögste, Se på mig, Din ödmjuke tjänare, med Kärlek och Förbarmande i Ditt Hjärta.

Återställ mig i Ditt Ljus.

Lyft tillbaka mig i Din Favör.

Fyll mig med Nåd, så att jag kan erbjuda mig själv till Dig i ödmjuk tjänst och i enlighet med Din Allraheligaste Vilja.

Befria mig från Stolthetens Synd och allt som förolämpar Dig och hjälp mig att älska Dig med en djup och varaktig önskan att tjäna Dig i alla mina dagar i evigheters evighet. Amen."

 

Korstågsbön (138)

"Skydd mot hat"

"O Frälsningens Moder, skydda mig från varenda typ av hat.

Hjälp mig att förbli tyst när jag konfronteras av hatet.

Håll mig stark i min lojalitet till Jesus Kristus, när jag är som svagast.

Försegla mina läppar.

Hjälp mig att vända ryggen åt dem som engagerar mig med ord som förnekar din Sons Undervisningar eller din Son eller dem som pikar mig på grund av min tro.

Be för dessa själar, kära Moder, så att de kommer att avsäga sig satan och känna friden av din kärlek och Rådandet av den Helige Ande, inuti sina själar. Amen."

 

*Korstågsbön (139)

"För styrkan att besegra ondskan"

"Käre Jesus, Skydda mig från djävulens ondska.

Täck mig och alla dem som är svaga och försvarslösa i hans närvaro med Ditt Dyrbara Blod.

Ge mig modet att förneka honom och hjälp mig att undvika alla försök från honom att engagera mig på något sätt, varje dag. Amen."

 

*Korstågsbön (140)

"Skydd från Hierarkin av Änglar"

"Käraste Fader, Gud över hela Skapelsen, Gud den Allrahögste, Bevilja mig Nåd och Skydd genom Din Hierarki av Änglar.

Möjliggör för mig att fokusera på Din Kärlek för vart och ett av Dina barn, oavsett hur de förnärmar Dig.

Hjälp oss att sprida nyheterna om det Slutliga Förbundet, att förbereda Dina speciella Nådegåvor och Välsignelser, för att resa sig över förföljelsen vållad uppå oss av satan, hans demoner och hans representanter på jorden.

Tillåt mig aldrig att frukta Dina fiender.

Ge mig styrkan att älska mina fiender och dem som förföljer mig i Guds Namn. Amen."

 

*Korstågsbön (141)

"Skydd mot förföljelse"

"Käre Jesus, skydda mig i min kamp att förbli sann till Ditt Ord till varje pris.

Skydda mig gentemot Dina fiender.

Skydda mig från dem som förföljer mig på grund av Dig.

Ta del av min smärta.

Lindra mitt lidande.

Lyft upp mig i Ljuset i Ditt Ansikte, tills Dagen då Du kommer igen för att bringa Evig Frälsning till världen.

Förlåt dem som förföljer mig.

Använd mitt lidande för att sona för deras synder så att de kan finna frid i sina hjärtan och välkomna Dig med ånger i sina själar på den Sista Dagen. Amen."

 

*Korstågsbön (142)

"Förbereda sig för döden"

"Min käraste Jesus, förlåt mig mina synder.

Rena min själ och förbered mig att äntra Ditt Rike.

Bevilja mig Nåden att förbereda min förening med Dig.

Hjälp mig att övervinna all rädsla.

Bevilja mig modet, för att förbereda mitt sinne och min själ, så att jag är lämpad att stå inför Dig.

Jag älskar Dig.

Jag litar på Dig.

Jag ger Dig, mig själv i sinne, kropp och själ för evigt.

Låt Din Vilja bli min och lösgör mig från smärta, tvivel eller förvirring. Amen."

 

*Korstågsbön (143)

"För att skydda Frälsningens Uppdrag"

“O Frälsningens Moder skydda detta Uppdrag, en Gåva från Gud, att bringa Evigt Liv åt alla Hans barn överallt.

Snälla ingrip, å våra vägnar, genom din älskade Son, Jesus Kristus, för att ge oss modet att fullfölja våra plikter att tjäna Gud vid alla tillfällen och speciellt när vi lider på grund av detta.

Hjälp detta Uppdrag att omvända miljarder utav själar, i enlighet med Guds Gudomliga Vilja och för att vända de hjärtan utav sten in till kärleksfulla tjänare åt din Son.

Ge alla utav oss, som tjänar Jesus i detta Uppdrag, styrkan att övervinna hatet och förföljelsen av Korset och att välkomna lidandet som följer med det, med ett generöst hjärta och med full acceptans av vad som kan komma framöver. Amen"

 

Korstågsbön (144)

"För att skydda den Kristna Tron"

"O Frälsningens Moder, snälla medla å Kristna själars vägnar över hela världen.

Snälla hjälp dem att bibehålla sin tro och att förbli lojala till Jesus Kristus Undervisningar.

Be att de kommer ha styrka i sinne och själ för att upprätthålla sin tro vid alla tillfällen.

Medla, kära Moder, å deras vägnar, för att öppna deras ögon till Sanningen och för att ge dem Nådegåvorna att urskilja någon falsk lära, presenterade åt dem i din Sons Namn.

Hjälp dem att förbli sanna och lojala tjänare av Gud och att avsäga sig ondskan och lögnerna, även om de behöver drabbas av smärta och förlöjligande på grund av detta.

O Frälsningens Moder, skydda alla dina barn och be att varenda Kristen kommer följa Herrens Väg tills hens sista andetag. Amen."

 

Korstågsbön (145)

"Fyll mig med Din Gåva av Kärlek"

"Käraste Jesus, fyll mig, ett tomt kärl, med Gåvan av Din Kärlek.

Översvämma min själ med Din Närvaro.

Hjälp mig att älska andra så som Du Älskar mig.

Hjälp mig att bli ett kärl för Din Fred, Ditt Lugn och Din Barmhärtighet.

Öppna mitt hjärta, alltid, till andras svåra situation och ge mig Nåden att förlåta dem som avvisar Dig och som gör intrång mot mig.

Hjälp mig att förkunna Din Kärlek genom exempel, så som Du skulle Gjort i mitt ställe. Amen."

 

Korstågsbön (146)

"Skydd gentemot villfarelse"

"Kära Frälsningens Moder, skydda mig med Nådegåvan av Skydd gentemot villfarelser, skapade av satan för att förstöra de Kristnas tro.

Skydda oss mot dem som är Guds fiender.

Håll oss säkra från lögner och kätteri, använt för att försvaga vår kärlek för din Son.

Öppna våra ögon för osanningar, villfarelser och varenda attentat vi må möta för att uppmuntra oss att förneka Sanningen. Amen."

 

Korstågsbön (147)

"Gud Fadern, visa Barmhärtighet över dem som förnekar Din Son"

"O Gud, min Evige Fader, jag ber Dig att visa Barmhärtighet åt dem som förnekar Din Son.

Jag vädjar för själarna av dem som försöker förgöra Dina profeter.

Jag bönfaller om konvertering av själar, som är förlorade för Dig och jag ber att Du Hjälper alla Dina barn att förbereda sina själar och ändra sina liv, i enlighet med Din Gudomliga Vilja, i förväntan av Din älskade Sons, Jesus Kristus, Andra Ankomst. Amen."

 

Kortågsbön (148)

"Kom till min hjälp"

”O min Jesus, hjälp mig i min tid av nöd.

Håll mig i Dina Armar och ta mig in i Ditt Hjärtas tillflykt.

Torka bort mina tårar.

Lugna min beslutsamhet.

Lyft mitt sinne och fyll mig med Din Frid.

Snälla Bevilja mig den här speciella förfrågan (nämn den här).

Kom till min Hjälp, så att min förfrågan blir besvarad och att mitt liv kan bli fridfullt och i förening med Dig, Käre Herre.

Om min förfrågan inte kan bli beviljad, fyll då mig med Nåden att acceptera, att Din Heliga Vilja är för det bästa för min själ och att jag kommer förbli trogen till Ditt Ord för Evigt, med ett vänligt och älskvärt hjärta. Amen."

 

Korstågsbön (149)

"För att söka Guds Kärlek"

"O Jesus, fyll mig med Guds Kärlek.

Fyll mig med Ditt Gudomliga Ljus och översvämma mig med kärleken jag behöver för att sprida fröet av Guds Barmhärtighet bland alla nationer.

Tillåt Din Gudomliga Kärlek att spridas av mig bland alla dem som jag kommer i kontakt med.

Sprid Din Kärlek, så att det lyser uppå alla själar, alla trosuppfattningar, alla trosbekännelser, alla nationer- som en dimma, för att hänrycka alla Guds barn i enighet.

Hjälp oss att sprida Guds Kärlek, så att Den kan och kommer att besegra all ondska i världen. Amen."

 

*Korstågsbön (150)

"För att rädda icke-troendes själar"

"Käre Jesus, jag ber Dig att rädda dem som, inte genom deras eget fel, vägrar att erkänna Dig.

Jag erbjuder, åt Dig, mitt lidande för att bringa Dig själarna av dem som avvisar Dig och för Barmhärtigheten Du kommer hälla ut över hela världen.

Ha Barmhärtighet över deras själar.

Ta dem in i Din Himmelska Tillflykt och Förlåt dem deras synder. Amen"

 

Korstågsbön (151)

"För att försvara Tron"

"O Guds Moder, Marias Obefläckade Hjärta, Frälsningens Moder, be att vi förblir lojala till Guds Sanna Ord vid alla tillfällen.

Förbered oss för att försvara Tron, för att upprätthålla Sanningen och för att avvisa kätteri.

Skydda alla dina barn i tider av svårigheter och ge var och en utav oss Nådegåvan att vara modiga när vi är utmanade att avvisa Sanningen och för att avsäga oss din Son.

Be, Guds Heliga Moder, att vi blir Givna det Gudomliga Ingripandet att förbli Kristna, i enlighet med Guds Heliga Ord. Amen"

 

Korstågbön (152)

"Hjälp mig i min timme av hjälplöshet"

"Käre Jesus, hjälp mig i min timme av hjälplöshet.

Befria mig från synd och öppna mina ögon, mitt hjärta och min själ för djävulens bedrägeri och hans onda tillvägagångssätt.

Fyll mig med Din Kärlek, när jag känner hat i mitt hjärta.

Fyll mig med Din Närvaro, när jag känner sorg.

Fyll mig med Din Styrka, när jag är svag.

Rädda mig från det inre fängelse vilket jag befinner mig i, så att jag kan bli fri och hållas trygg i Dina Heliga Armar. Amen."

 

Korstågsbön (153)

"Gåvan av Beskydd för barn"

(Ni måste recitera denna Bön, en gång i veckan, framför en avbild av mig, er älskade Moder och välsigna er med Vigvatten innan ni reciterar den.)

"O Guds Moder, Frälsningens Moder, jag ber att du inviger själarna av dessa barn (lista dem här...) och presenterar dem åt din älskade Son.

Be att Jesus, genom Kraften av Sitt Dyrbara Blod,kommer Täcka och Skydda dessa små själar med varje typ av Skydd från ondska.

Jag ber dig, kära Moder, att skydda min familj i tider av stora svårigheter och att din Son kommer Se gynnsamt uppå min förfrågan att förena min familj i ett med Kristus och Bevilja oss Evig Frälsning. Amen."

 

Korstågsbön (154)

"Frälsningens Moders Högtidsdags Bön"

"O Frälsningens Moder, jag placerar framför dig idag på denna dag, 4 juni, Frälsningens Moders Högtidsdag, själarna av följande (namnge dem här).

Vänligen ge mig och alla dem som hedrar dig, kära Moder, och som distribuerar Frälsningens Medaljong, varenda Skydd från den onde och alla dem som avvisar din älskade Sons, Jesus Kristus, Barmhärtighet och alla Gåvorna Han Testamenterat åt mänskligheten.

Be, kära Moder, att alla själar kommer bli beviljade Gåvan av Evig Frälsning. Amen."

 

*Korstågsbön (155)

"För beskydd av Frälsningens Uppdrag"

"O käraste Frälsningens Moder, hörsamma vårt anrop för beskyddet av Frälsningens Uppdrag och för beskyddet utav Guds barn.

Vi ber för dem som trotsar Guds Vilja i denna stund i historien.

Vi ber att du skyddar alla dem som svarar till ditt anrop och Guds Ord, för att rädda alla från Guds fiender.

Vänligen hjälp till att frigöra de själarna som faller offer till djävulens bedrägeri och öppna deras ögon till Sanningen.

O Frälsningens Moder, hjälp oss stackars syndare att göras värdiga att ta emot Uthållighetens Nådegåvor i vår tid av lidande, i Namnet på din älskade Son, Jesus Kristus.

Skydda detta Uppdrag från harm.

Skydda dina barn från förföljelse.

Täck oss alla med din Allraheligaste Mantel och gynna oss med Gåvan att behålla vår tro, varje gång vi är utmanade för att ha talat Sanning, för att förmedla Guds Heliga Ord, i resten utav våra dagar nu och för alltid. Amen."

 

Korstågsbön (156)

"Skydd från hatet"

"Käre Jesus, ge mig Din Kärlek och öppna mitt hjärta för att acceptera Din Kärlek med tacksamhet.

Genom Kraften av den Helige Ande, låt Din Kärlek skina uppå mig, så att jag blir en fyr av Din Barmhärtighet.

Omge mig med Din Kärlek och låt min kärlek för Dig späda ut varenda typ av hat, som jag möter när jag sprider nyheterna om Ditt Ord.

Häll Din Barmhärtighet uppå oss och förlåt dem som avvisar Dig, förolämpar Dig och som är likgiltiga till Din Gudomlighet och ge dem Kärlekens Gåva. 

Låt Din Kärlek, skina igenom vid tider av ovisshet, svag tro, i tider av prövningar och lidanden och genom den Helige Andes Kraft, Hjälpa mig att bringa Sanningen till dem som är i störst behov av Din Hjälp. Amen."

 

Korstågsbön (157)

"För själar i fångenskap"

"O käre Jesus, frigör de själarna som är slavar till falska gudar och satan.

Hjälp oss genom våra böner att bringa dem lättnad från smärtan av besatthet.

Öppna portarna av deras fängelse och visa dem vägen till Guds Rike, innan de tas som gisslan av satan, in i Helvetets Avgrund.

Vi bönfaller Dig, Jesus, att täcka dessa själar med Kraften av den Helige Ande, så att de kommer söka ut Sanningen och Hjälp dem finna modet att vända sina ryggar mot snarorna och djävulens ogudaktighet. Amen."

 

Korstågsbön (158)

"Skydda mig från den enade världsreligionen"

"Käre Jesus, Skydda mig från ondskan av den nya enade världsreligionen, som inte kommer från Dig.

Upprätthåll mig på min resa till frihet, längs med vägen till Ditt Heliga Rike.

Håll mig i förening med Dig, närhelst jag är plågad och tvingad att svälja lögner, som är spridda av Dina fiender för att förstöra själar.

Hjälp mig att stå emot förföljelse, att förbli ståndaktig till Guds Sanna Ord gentemot falska doktriner och andra helgerån, som jag må bli tvingad att acceptera.

Genom Gåvan av fri vilja, ta mig in i Ditt Rikes Domän, för att möjliggöra mig att stå upp och förkunna Sanningen, när den kommer förklaras vara en lögn.

Tillåt mig aldrig att fela, tveka eller springa iväg i rädsla, i ansiktet av förföljelsen.

Hjälp mig att förbli bestämd och ståndaktig mot Sanningen så länge jag lever. Amen."

 

Korstågsbön (159)

"Vädjan om Guds Kärlek"

"O Frälsningens Moder, jag ber dig att medla å mina vägnar då jag vädjar om Guds Kärlek.

Fyll min själ, ett tomt kärl, med Guds Kärlek, så att när det svämmar över, kommer det att hällas över själarna vilka jag kämpar att visa medkänsla för.

Genom Guds Kraft, ber jag att jag är befriad från någon känsla av hat jag må hysa för dem som förråder din Son.

Ödmjuka mig i anden och fyll mig med själslig generositet så att jag kan följa Kristi Undervisningar och sprida Hans Kärlek i varje del av mitt liv. Amen."

 

Korstågsbön (160)

"Hjälp mig att älska Dig mer"

"Å min Jesus, Frälsare av världen, hjälp mig att älska Dig mer.

Hjälp mig att växa i min kärlek för Dig.

Fyll mitt hjärta med Din Kärlek och Ditt Medlidande, så att jag kan upprätthålla Nådegåvorna, att älska Dig på det sättet som Du Älskar mig.

Fyll min otacksamma själ med en djup och varaktig kärlek för Dig och allt som Du Representerar.

Genom Kraften av Dina Nådegåvor, hjälp mig att älska min granne så som Du älskar varenda Guds barn och att visa medkänsla åt dem som är i behov av Din Kärlek och som är utan tro.

Förena mig i förening med Dig, så att jag kan föra det Kristna liv som Du lärde oss genom Dina Exempel under Din Tid på jorden. Amen."

 

*Korstågsbön (161)

"För förtroende och frid"

"Jesus, jag litar på Dig.

Hjälp mig att älska Dig mer.

Fyll mig med förtroendet att kapitulera i fullständig och slutlig förening med Dig.

Hjälp mig att öka min tillit på Dig under svåra tider.

Fyll mig med Din Frid.

Jag kommer till Dig, Käre Jesus, som ett barn, fri från världsliga band, fri från alla villkor och jag överräcker min vilja till Dig, för att göra med den, det som Du anser lämpligt med hänsyn till min egen och andras själar. Amen."

 

Korstågsbön (162)

"För att skydda de svaga och oskyldiga"

"O Gud, Allsmäktige Fader, snälla Skydda de svaga och de oskyldiga, som lider i händerna på dem med hat i sina hjärtan.

Lätta på lidandet, uthärdat av Dina stackars hjälplösa barn.

Ge dem alla Nådegåvorna de behöver för att skydda sig själva från Dina fiender.

Fyll dem med mod, hopp och människokärlek, så att de kan finna det i sina hjärtan att förlåta dem som plågar dem.

Jag ber Dig, Käre Herre, min Evige Fader, att förlåta dem som trotsar Livets Lagar och hjälp dem att se hur mycket deras handlingar förolämpar Dig, så att de kan ändra sina tillvägagångssätt och söka tröst i Dina Armar. Amen."

 

*Korstågsbön (163)

 "Rädda mig från förföljelse"

"O Jesus bevara mig från smärtan av förföljelse i Ditt Namn.

Gör mig kär till Ditt Hjärta.

Befria mig från stolthet, girighet, ondska, ego och hat i min själ.

Hjälp mig att verkligen överlämna mig till Din Barmhärtighet.

Ta bort mina rädslor.

Hjälp mig att lätta bördan av min smärta och ta bort all förföljelse ifrån mig, så att jag kan följa Dig som ett barn, i vetskapen om att alla ting är inom Din Kontroll.

Befria mig från det hat som visas av alla som förkunnar att vara Dina men som verkligen förnekar Dig.

Låt inte deras skärande tungor gissla mig eller deras onda handlingar avleda mig från Sanningens Väg.

Hjälp mig att bara fokusera på Ditt kommande Rike och att hålla ut, med värdighet gentemot alla förolämpningar, som jag må uthärda å Dina vägnar.

Bringa mig sinnesfrid, frid i hjärtat, själafrid. Amen.

 

Korstågsbön (164)

"Bön om fred för nationer"

"O Jesus bringa mig fred.

Bringa fred till min nation och alla de länder, sönderrivna på grund av krig och delning.

Så fredens fröer i bland de förhärdade hjärtan som orsakar lidande för andra i rättvisans namn.

Ge alla utav Guds barn, Nåden att ta emot Din Fred så att kärlek och harmoni kan frodas, så att kärlek för Gud kommer segra över ondskan och att själar kan bli räddade från korruption, falskhet, grymhet och onda ambitioner.

Låt fred råda över alla av dem som ägnar sina liv till Sanningen av Ditt Heliga Ord och dem som inte känner Dig överhuvudtaget. Amen."

 

Korstågsbön (165)

"För Gåvan av Evigt Liv"

"Jesus, hjälp mig att tro på Din Existens.

Ge mig ett Tecken så att mitt hjärta kan svara till Dig.

Fyll min tomma själ med de Nådegåvor som jag behöver för att öppna mitt sinne och mitt hjärta till Din Kärlek.

Ha Förbarmande över mig och rena min själ från varenda missgärning som jag har begått i mitt liv.

Förlåt mig för att ha avvisat Dig, men snälla fyll mig med kärleken som jag behöver för att göras värdig Evigt Liv.

Hjälp mig att känna Dig, att se Din Närvaro i andra människor och fyll mig med Nådegåvorna för att känna igen Guds Tecken i varje vacker Gåva, vilken Du har Givit åt den mänskliga rasen.

Hjälp mig att förstå Dina Tillvägagångssätt och rädda mig från separationen och smärtan av mörkret som jag känner i min själ. Amen."

 

*Korstågsbön (166)

"För att begränsa mord på oskyldiga"

"Käraste Frälsningens Moder, vänligen presentera detta, vår vädjan om att begränsa mord på oskyldiga, till din älskade Son, Jesus Kristus.

Vi ber att Han i Sin Barmhärtighet kommer att avlägsna hotet av folkmord, förföljelse och terror gentemot Guds barn, i varje form.

Snälla, vi bönfaller dig, kära Frälsningens Moder, att höra vårt rop på kärlek, enighet och fred i denna sorgsna värld.

Vi ber att Jesus Kristus, Människosonen, kommer att skydda oss alla under dessa tider av fruktansvärd smärta och lidande på jorden. Amen."

 

Korstågsbön (167)

"Skydda min familj"

"Å Gud, min Evige Fader, genom Nåden av Din älskade Son, Jesus Kristus, snälla skydda min familj, vid alla tillfällen, från ondska.

Ge oss styrkan att resa oss över ondskefulla uppsåt och förbli enade i vår kärlek för Dig och varandra.

Upprätthåll oss genom varje prövning och lidande vi må uthärda och håll vid liv den kärlek vi har för varandra så att vi är i förening med Jesus.

Välsigna våra familjer och ge oss Kärlekens Gåva, även i tider av stridigheter.

Stärk vår kärlek så att vi må dela glädjen av vår familj med andra, så att Din Kärlek må bli delad med hela världen. Amen."

 

Korstågsbön (168)

"För Gåvan av Guds Kärlek"

"O Käraste Fader, o Du Evige, Gud den Allrahögste, gör mig värdig av Din Kärlek.

Snälla förlåt mig för att ha sårat andra och för alla orättfärdigheter som har orsakat lidande till någon utav Dina barn.

Öppna mitt hjärta så att jag kan välkomna Dig in i min själ, och rena mig från något hat jag må känna gentemot någon annan person.

Hjälp mig att förlåta mina fiender och att så fröerna av Din Kärlek överallt jag går och i bland dem som jag möter varje dag.

Ge mig, Käre Fader, Uthållighetens och Tillitens Gåvor, så att jag kan upprätthålla Ditt Heliga Ord och således hålla vid liv, i en fördunklad värld, Flammorna av Din Stora Kärlek och Barmhärtighet. Amen.

 

Korstågsbön (169)

"För frälsningen av dem som avvisar Kristus"

"Käraste Jesus, genom Ditt Medlidande och Din Barmhärtighet, bönfaller jag Dig om frälsningen av dem som har avvisat Dig, som förnekar Din Existens, som medvetet motsätter sig Ditt Heliga Ord och vars bittra hjärtan har förgiftat deras själar gentemot Ljuset och Sanningen om Din Gudomlighet.

Ha Barmhärtighet över alla syndare.

Förlåt dem som hädar gentemot den Heliga Treenigheten och hjälp mig, på mitt eget sätt och genom mina personliga uppoffringar att omfamna, inuti Dina Kärleksfulla Armar, de syndare som behöver Din Barmhärtighet allra mest.

Jag ger Dig mitt löfte, att genom mina tankar, mina handlingar och det talade ordet, tjäna Dig det bästa jag kan i Ditt Uppdrag av Frälsning. Amen."

 

Korstågsbön (170)

"För att upprätthålla Guds Heliga Ord"

”O Käre Herre, Min älskade Jesus Kristus håll om mig.

Skydda mig.

Förvara mig i Ljuset av Ditt Ansikte då min förföljelse intensifieras, när min enda synd är att upprätthålla Sanningen, Guds Heliga Ord.

Hjälp mig att finna modet att tjäna Dig troget vid alla tillfällen.

Ge mig Ditt Mod och Din Styrka, då jag kämpar för att försvara Dina Undervisningar gentemot våldsamt motstånd.

Överge aldrig mig, Jesus, i min tid av nöd och förse mig med allt jag behöver för att fortsätta att tjäna Dig, genom tillhandahållandet av de Heliga Sakramenten och Din Dyrbara Kropp och Ditt Blod, genom den Heliga Offringen av Mässan.

Välsigna mig Jesus.

Gå med mig.

Vila i mig.

Stanna med mig. Amen."

 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode