Jesus till Mänskligheten

Nyheter

30.08.2017 20:54

OBS! Bönevaka

1. Jesus vill att vi organiserar en världsomfattande vaka där vi kommer bedja alla fyra Mysterierna av den Heliga Rosenkransen efter vart annat- utan avbrott. Vakan bör starta vid midnatt, oavsett tidszon. Ingen bör känna sig skyldig att deltaga men ju fler utav oss involverar oss, desto...
18.08.2017 14:45

Om ni förnekar ert samvete, då förnekar ni Gud.

Människans samvete är som en spegel till hens själ Lördag 13 december 2014, Kl. 00:15 Min högt älskade dotter, människans samvete är som en spegel till hens själ. Vad samvetet känns som, svarar till och tror på att återspeglas i hens själ. Detta betyder att om ert samvete varnar er till något som...
17.08.2017 12:44

Ert liv på jorden är ett prov på er kärlek för Mig

Onsdag 12 november 2014. Kl. 23:45 Min högt älskade dotter, det är bara naturligt för folk att frukta det okända och detta är varför de fruktar döden. Döden är en av de mest skrämmande sakerna i människans sinne, för många är blinda till Mitt Löfte om Evigt Liv. Vore de att bevittna Mitt Ärorika...
31.07.2017 14:07

Första Domen är nära

Första Domen är nära och Jag kommer att Kasta dem onda åt sidanTorsdag 15 augusti 2013, Kl. 21:57Min högt älskade dotter, Jag Anropar alla Mina lärjungar, som känner till Sanningen, att visa mod i dessa svåra tider för mänskligheten.Tiden då många krig kommer att bryta ut samtidigt i många länder,...
28.07.2017 21:03

Frälsningens Moder: Den sista hemligheten från Fatima var inte avslöjad, så skrämmande var den

Måndag 22 juli 2013, Kl. 20:17Mitt barn, bedrägeriet, som kommer att drabba världen, kommer vara så svår att urskilja, så bara dem som överger sig till Gud och lägger all sin tillit på min Son, kommer klara av att uthärda vedermödorna, som ligger framför er.Jag gav profetiorna åt världen 1917, men...
27.07.2017 12:28

Dem av er som har blivit välsignade med Urskiljningens Gåva av Min Röst, som ingår i Sanningens Bok, har en skyldighet åt Mig

Utdrag ur Meddelande: Fredag 10 maj 2013, Kl. 16.40 Min Önskan är att Mina efterföljare nu förbereder sig för att klättra upp för stegen, en lång och svår klättring, mot andlig perfektion. Dem av er som har blivit välsignade med Urskiljningens Gåva av Min Röst, som ingår i Sanningens Bok, har en...
08.07.2017 20:18

Om Paradiset

Där kommer finnas olika nivåer i det Nya Paradiset av tolv nationer Fredag 12 oktober 2012, Kl. 23:15 Min högt älskade dotter, Min Kärlek är så kraftfull att den nu börjar kännas av dem som inte känner Gud. Trots den onda närvaron i världen, känner människan nu en kärlek i sina hjärtan för...
06.07.2017 19:31

Viktigt Meddelande från Gud Fadern: Jag kommer bevilja Immunitet från Helvetets Portar åt de själar för vilka ni ber för

  Torsdag 23 augusti 2012, Kl. 15:15   Min käraste dotter, det har varit sällan som den Heliga Treenigheten har Kommunicerat till mänskligheten på det här viset och den första gången som Jag, er Fader, har Sanktionerat ett Uppdrag av detta slag. Mina barn, många av vilka inte inser...
04.07.2017 16:54

om Litaniorna

Ni, Mina efterföljare, kommer bli Givna speciella Korstågsbönelitanior för att bräcka och försvaga hans makt. Dessa måste sägas dagligen efter Varningen och, idealiskt, under Tillbedjan av den Heliga Eukaristin. Dessa Litanior, utformade att förgöra antikrist och hans armé, kommer vara en mäktig...
01.07.2017 16:18

Om Varningen

Varningen, för många, kommer bli en skrämmande händelse, när det kommer verka som om världen har kommit till ett slut Torsdag 12 juli 2012, Kl. 10:50 Min högt älskade dotter, låt ingen människa underskatta påverkan som Varningen kommer ha på hela mänskligheten. Varningen för många kommer bli...

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode