Jesus till Mänskligheten

Ert liv på jorden är ett prov på er kärlek för Mig

17.08.2017 12:44

Onsdag 12 november 2014. Kl. 23:45

Min högt älskade dotter, det är bara naturligt för folk att frukta det okända och detta är varför de fruktar döden. Döden är en av de mest skrämmande sakerna i människans sinne, för många är blinda till Mitt Löfte om Evigt Liv. Vore de att bevittna Mitt Ärorika Kungarike då skulle döden inte ha någon makt över dem.

Jag Välkomnar in alla själar i Mitt Rike. Jag reserverar inte en plats endast för de heliga och de utvalda, även om det finns en speciell plats i Mitt Rike för dem. Jag Välkomnar alla syndare, inklusive dem som har begått fruktansvärda Synder, för Jag Är först och främst en Gud av Stor Kärlek. Jag kommer Välkomna vem som helst som ropar ut till Mig i försoning och ånger. När väl detta händer, innan tidpunkten för döden, kommer varje själ bli Hälsad av Mig och Jag kommer Omfamna dem.

Den enda barriären mellan människans själ och Mitt Rike är Stolthetens Synd. Den stolta människan, medan hen må vara skamsen för sina Synder, kommer alltid sträva efter att rättfärdiga det på något sätt. Jag Säger till hen nu: Två fel gör inte en ond handling rätt. Den stolta människan kommer slösa så mycket tid att begrunda över huruvida eller inte hen behöver bli återlöst av Mig. Men döden kan komma på bara ett ögonblick och när den minst förväntas. Den människa som är fri från stolthet kommer att falla ner inför Mig och bönfalla Mig att förlåta hen, och hen kommer bli upphöjd.

Frukta inte döden för det är en dörr som leder till Mitt Rike. Allt Jag Ber om är att ni förbereder för den Dagen genom att leva livet som Jag har Lärt er. Jag Ber er inte att sluta med era dagliga ansvar, Ni har en plikt till andra, ni får aldrig känna att ni måste isolera er själva från era nära och kära när ni följer Mig. Jag Önskar att ni älskar era familjer och era vänner och att ni ger tiden de behöver för att försäkra att kärleken är uttryckt öppet för varandra. Älska alla så som Jag älskar er. Ni gör detta på det viset ni behandlar folk på, tiden ni ägnar levandes i harmoni med andra, vad ni säger om dem till andra och hur ni hjälper dem som inte kan hjälpa sig själva. Ert liv på jorden är ett prov på er kärlek för Mig. Ni visar er kärlek för Mig genom kärleken ni visar för andra, inklusive dem som förbannar er.

Det är Viktigt att alltid tala med Mig, dagligen, även om det bara är några få minuter. Det är under denna tidpunkt som Jag Välsignar er. Vänligen, tillåt aldrig fruktan för den kommande nya världen att uppmuntra er till att överge dem som är er nära. Ni måste fokusera på Mig och när ni gör det kommer ni att finna frid. Ni måste sedan ta denna Gåva av Frid till era nära och kära. Vet dock att ni kommer lida på grund av er kärlek för Mig och ni kommer uppleva hat från andra. För att resa sig över hatet måste ni bara svara med kärlek. Alltid.

Jag Bringar er frihet från dödens band och det kommer inte ha något grepp över er. På grund av Min Uppståndelse kommer ni bli hela igen, i perfekt kropp och själ, i Mitt Nya Rike. Vad finns det att frukta om Jag Bringar er denna Gåva av Evigt Liv?

Er älskade Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode