Jesus till Mänskligheten

Helig Ande

27.07.2017 14:04

När den Helige Ande är Närvarande, kommer Den att spridas som en eld och kommer att upprepa Guds Ord på flera språk

Lördag 18 maj 2013, Kl. 13:16

Min högt älskade dotter, Gåvan av den Helige Ande är mycket missförstådd. Det är en dyrbar Gåva och hälls över mänskligheten genom Guds Generositet. Den Ges med Stor Kärlek till alla, men inte alla accepterar den. Inte alla är kapabla att ta emot denna Gåva. De som tror att de förtjänar denna Gåva, eftersom de säger att de känner Mig och som är utbildade i alla aspekter av teologi, är inte nödvändigtvis beredda att ta emot denna Allraheligaste Gåva.

Under de 10 dagarna i nattvardssalen fick Min älskade Moder tålmodigt förklara för Mina apostlar, Vikten av Ödmjukhet. Utan ödmjukhet kan ni inte fyllas med denna Gåva från Himlen. Några av Mina apostlar trodde, att som utvalda lärjungar, var de bättre än vanliga människor, eftersom de var närmare Mig och att andra automatiskt skulle slänga sig framför deras fötter. Men, naturligtvis är inte detta vad Jag Lärt dem. Min Moder tillbringade många långa timmar för att förklara för dem hur högmod kan hindra den Helige Ande att komma in i deras själar.

När den Helige Ande äntrar en själ, för Den med sig många Gåvor. Det kan vara Kunskapens Gåva, Språkens Gåva, Visdomens Gåva, Kärlekens Gåva, Helandets Gåva eller Profetians Gåva. I Mina apostlars fall, insåg de snart, att så fort de hade mottagit denna Gåva kunde de inte tillåta Synden av Högmodet att därefter befläcka deras Uppdrag. För så snart stolthet träder in hos en person, som har mottagit den Helige Andes Gåva, försvinner Guds Ande och i dess ställe, kommer mörkrets ande att uppehålla sig.

En mörk själ kan inte sprida ut Ljuset av den Helige Ande över andra. Den kan bara sprida mörker. Mörkret hos anden lurar andra. Den är särskilt bedräglig när den kommer från någon som man anser vara en helig lärjunge eller en expert i Mina Undervisningar. Allt det resulterar i är hat, obehag och en känsla av hopplöshet.

För att motta Gåvan av den Helige Ande, måste era själar vara renade och fria från Stolthetens Synd, annars kommer den aldrig att beviljas åt er. 

När den Helige Ande är Närvarande, kommer Den att spridas som en eld och upprepa Guds Ord på flera språk. Det kommer att leda till läkning av kropp, själ och ande och kommer att föra med sig visdom, som bara kan komma från Gud. Den kommer att sprida global konvertering.

Detta kommer då bli frukterna genom vilka ni kommer att veta när den Helige Ande är Närvarande. Överflödet av alla tänkbara Gåvor, inklusive Mirakel från Himlen, har nu manifesteras i Sanningens Bok för allas bästa - Boken som Utlovats till hela mänskligheten för dessa tider. Acceptera den med ett älskvärt hjärta och tacka Gud för en av de sSsta Gåvorna från Himlen innan den Stora Dagen.

Er Jesus

 

När väl den Helige Ande Omsluter en själ, kommer den att resa sig, omedelbart dras gentemot Min Faders Vilja och svara i totalt övergivande

Onsdag 30 oktober 2013, Kl. 18:00

Min högt älskade dotter, när Min Helige Ande nedstiger över en person, händer ett antal saker. Det första är en känsla av häpnad och misstro. Det andra är förnimmelsen av att vara överväldigad av något så kraftfullt att det fullständigt överlämnar personen beroende av Guds Heliga Vilja. Tron på det egna överlägsna mänskliga intellektet kommer försvinna, för intellektet spelar inte längre en meningsfull betydande roll. Istället, kommer själen ingjutas med kunskap, en insikt och en förståelse som är bortom deras egen sköra mänskliga tolkning.

När väl den Helige Ande Omsluter en själ, kommer den att resa sig, omedelbart dras gentemot Min Faders Vilja och svara i totalt övergivande. När väl den första rädslan har avtagit, kommer en djup frid att kännas och personens rädsla att bli sedd att förkunna Guds Ord kommer att försvinna. De kommer inte bry sig om vad andra människors åsikter är, för ut ur deras munnar kommer Sanningen att flöda. Själens personlighet, huruvida den är utåtriktad, tillbakadragen eller blyg, kommer att stå tillbaka och kommer komma i andra hand på det vis som de förkunnar Guds Ord.

Alla själar som mottar Gåvan av den Helige Ande- utan undantag- kommer att överlämna sin egen fria vilja till Min Faders Vilja. För själar som verkligen har Blivit Välsignade med Gåvan av den Helige Ande, deras roll kommer att vara att sprida Guds Ord och för detta kommer de att lida. Manteln av Guds Kärlek, emellertid, Täcker sådana själar då de marscherar fram, utan rädsla och med mod at förkunna Guds Ord. De som förkunnar Sanningen om Mina Undervisningar, i dessa tider, kommer att få extra styrka för att försäkra att Min Röst blir hörd. Styrkan kommer att komma från Gud, Min älskade Fader. Det kommer att vara genom Kraften av Guds Styrka som många av satans armé kommer omvändas, medan resten kommer att bli förstörd.

Den Helige Ande, som Svärd av Brinnande Flammor, kommer skära igenom hjärtan av alla dem som lyssnat och accepterat Sanningen.

Er Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode