Jesus till Mänskligheten

ODJURETS MÄRKE

10.02.2017 13:46

Lördag 19 oktober 2013, Kl. 20:00

De som accepterar märket, som kommer att vara en form av ett bankkort och särskilt chip, som kommer att bäddas in i din hand, kommer förlora sina själar till honom. Alla dem som bär den Levande Gudens Sigill kommer att undkomma från antikrists klor och bli immuna mot fasan. Ignorera inte denna Varning. Frukta den inte, för om ni följer Mina Instruktioner, kommer ni vara Skyddade.


Odjurets märke kommer föra med sig död- själslig död och död genom en fruktansvärd sjukdom

Måndag 29 juli 2013, Kl. 11:23

Min högt älskade dotter, Mitt Namn är sällan omnämnt i samma andetag, av dem som påstår sig representera Mig och skriker ut hädelser gentemot Gud. Min Död på Korset kommer inte bara att avfärdas och inte talad om, men bilder på demoner kommer att användas som en ersättning för Min döda Kropp på Korset. Om det inte är Mig de dödade på Korset, vem är det då? Vilka är dem, som förkunnar Mitt Ord till världen, men som yttrar fula ord, som kommer från deras munnar?

Akta er för miraklen som männen i de vita rockarna kommer att påstå att utföra, då de är gjorda av Mitt Kött och välsignade med Min Ande. När ni ser underbara och till synes mirakulösa händelser äga rum, vet då om att så inte är fallet.

Ni kommer få höra att miraklerna har blivit skapade av den falske profeten. Ni kommer därefter förväntas att visa stor respekt och ni kommer bli tillsagda, till en början, att han är ett levande helgon. Han kommer bli dyrkad, älskad och beundrad och alla kommer att säga att han är favoriserad av Gud. De kommer tro, i sinom tid, att dessa mirakel äger rum för att kungöra Min Andra Ankomst.

Och då, kommer odjuret att uppenbaras. Och han kommer att hedra den förste. Och världen kommer att bli upptagen i en fruktansvärd förvirring. De kommer bli fångade. Å ena sidan, kommer den falske profeten att kontrollera alla världens religioner och jaga kärleken hos dem som känner till Sanningen. De som känner till Sanningen, kommer inte att avvisa Mig, för deras är Guds Rike. Antikrist kommer att visa stor vördnad gentemot den falske profeten. Men, eftersom han kommer att ha en politisk roll, kommer deras lojalitet att förena många människor som kommer att applådera deras förbund.

Dessa händelser kommer snart att bli förstådda. De som försöker ta er med sig in i en falsk tro, inte av Gud, kommer att vara väldigt övertygande. De kommer aldrig att avslöja sin riktiga avsikt, förrän de tror att de vinner denna kamp. Men då, kommer de att förgöra många som vägrar att acceptera odjurets märke. De kommer att säga att detta är ett tecken på verklig världsfred, kärlek och enhetlighet, men i dess vidriga kärna kommer siffrorna 666 vara gömd, odjurets tecken.

Precis som heliga medaljonger erbjuder skydd från Himlen med Kraften från Gud, kommer odjurets märke att föra med sig död- själslig död och död genom fruktansvärd sjukdom. De som vägrar det kommer behöva gömma och förbereda sig. Jag vet att detta är skrämmande, men det är sant. Jag kommer att Ingripa med Hjälp av era böner för att få ett slut på förföljelsen.

Ni, Mina kära efterföljare, som känner till Sanningen, förbereds för att hjälpa dem som kommer att kämpa med denna kunskap. Vid tiden då detta inträffar, kommer Min Kvarlevande Armé, att vara en kraft att räkna med. Deras styrka kommer att ligga i deras förmåga att rädda dem som kommer att lida genom denna handling av djävulsk hämnd på Guds barn.

Er JesusBild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode