Jesus till Mänskligheten

Mer tid för bön

15.01.2015 15:52

Utan Mig, skulle döden av kroppen och själen göra anspråk på hela mänskligheten

Tisdag 6 januari 2015, Kl. 19:30

Min högt älskade dotter, när en människa vänder sin rygg mot Mig, gråter Jag med stor sorg, men Jag Är Tålmodig och Förlåtande. Om hen avvisar Mitt Ord och inte längre visar kärlek för andra, vilket hen skulle göra om hen skulle följa i Mina Fotspår, orsakar detta Mig stor smärta. Dock är Jag Tålmodig i hoppet om att hen kommer komma tillbaka till Mig. Det är när en människa stjäler själar ifrån Mig och leder in dem i evigt mörker, som all hämnd är Min och Jag kommer vålla uppå hen ett stort straff. Denna bestraffning kan vara i form av lidande som kommer, om hen är tursam, genom att acceptera hens lott med ödmjukhet, kan rädda hen.

Min Barmhärtighet är omätlig, men när Jag Ät besudlad genom handlingar av stor elakhet orsakat gentemot Guds barn, är Min Ilska att frukta. Vet om att Jag kommer straffa Mina fiender, men detta är för deras eget bästa och för frälsningen av alla dem med vilka de kommer i kontakt med. Finns det något slut på vilken de föraktar Mig, Mitt Ord och Min Frälsningsplan, som de stolta arroganta och de okunniga inte kommer böja sig till? Svaret är att deras ogudaktighet är outtröttlig.

Aldrig förut har kärleken bland människor varit så avsaknad, som den är nu. Inte en själ vid livet i världen är immun till Satans inflytande. De som felaktigt tror att de är i Min Favör, men som behandlar andra hårt, kommer känna värsta tyngden av Min Hans. Mitt Tålamod är sinande, Mitt Hjärta tungt och Min Önskan att rädda dem som försöker att förstöra andra, utmattad.

Den ondes list är bortom er förståelse. Han kommer övertyga även dem med den starkaste tron, att förolämpa Mig genom denna allvarliga synd och dem med liten tro, att duka under även längre in i förtvivlans djup. Ingen är säker från Satan, såvida ni inte ber om Min Barmhärtighet, erbjuder personliga uppoffringar till Mig, då kommer förstörelsen att eskalera.

Miljontals går förlorade till Mig vid denna tid och ändå förstår inte många Kristna behovet av bön. Böner allena kommer förgöra djävulens inflytande och Jag ber er att ni utökar tiden ni ägnar i bön, för att försvaga greppet han har över den mänskliga rasen.

Utan Mitt Ingripande skulle miljontals fler själar vara förlorade. Utan Min Barmhärtighet skulle många av dem, förutbestämda för evigt mörker, aldrig se Mitt Ansikte.  Utan Min Närvaro i den Heliga Nattvarden, skulle det inte finnas något liv- liv av kroppen liksom själen. Utan Mig, skulle döden av kroppen och själen göra anspråk på hela mänskligheten, men på grund av Mig kommer döden inte längre vara närvarande i den kommande nya världen. Eftersom Jag besegrade döden genom Min Återuppståndelse, kommer ni också besegra den. Död kommer inte existera i Mitt Nya Rike på Jorden. Kroppen och själen kommer att vara en levande förening - en Gåva, som inte får bli avvisad.

Ni får aldrig glömma Mitt Löfte- alla dem som är med Mig och i Mig kommer ha evigt varaktigt liv.

 

Er Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode