Jesus till Mänskligheten

Onsdag 4 juni 2014, Kl. 14:13

03.03.2017 13:53

Jag förklarar denna dag, 4 juni 2014, som Frälsningens Moders Högtidsdag. På denna dag, när ni reciterar denna bön, Korstågsbön (154) "Frälsningens Moders Högtidsdags Bön", kommer jag medla å alla själars vägnar för Frälsningens Gåva, speciellt för dem som är i stort andligt mörker av själen.

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode