Jesus till Mänskligheten

Särskilda Nådegåvor utlovas när man kallar på Jesus bara för en dag

29.03.2017 18:23

Torsdag 14 april 2011, Kl. 11:00

Min älskade dotter, tack för att du ägnar mer tid åt detta Allraheligaste Verk. Det är dags för er alla att öppna era hjärtan åt Mig, bara för en dag, för att göra det möjligt för Mig att fylla er med speciella Nådegåvor. Dessa Nådegåvor kommer nu att skänkas till dem av er som har glömt att Jag Existerar, då tiden för Långfredagen närmar sig.

Då tiden för den Gudomliga Barmhärtighetens kraftfulla Novena kommer närmre, den här gången kommer den att användas för att översvämma era själar med en speciell Gåva från Mig. Gör nu som Jag säger och be med egna ord till Mig idag. De Nådegåvor Jag kommer att ge er kommer inte bara föra er närmare Mitt Heliga Hjärta, men de kommer att fylla er med den Helige Ande. Be Min Novena från och med Långfredagen och inkludera så många själar som möjligt och Jag kommer att rädda varenda en.

För dem av er som faller tillbaka, även efter hängivenhet till Mig, kommer Jag att lyfta upp om och om igen. Var aldrig rädda för att återvända till Mig om ni avviker. Jag kommer aldrig att överge dem som kommer tillbaka till Mig. Som syndare, tenderar detta att hända. Frukta aldrig, Jag står bredvid er alla, redo att omfamna er varje gång.Ena halvan kommer inte avvika från Sanningen. Den andra halvan kommer vrida

Sanningen

Onsdag 21 november 2012, Kl. 23:30

Min högt älskade dotter, för varje strängt Meddelande Jag Ger till alla Guds barn, kom alltid ihåg att Min Kärlek är ständigt Barmhärtighetsfull. Mitt Tålamod är Allom Uthärdande och Jag kommer Rädda varenda enskild person som anropar på Min Barmhärtighet, oberoende av allvaret i deras Synder.

Hur Jag Trängtar att befria alla från bedragarens grepp, som stramar åt hans grepp om varje själ han förför, så att många är maktlösa gentemot hans styrka. Låt ingen människa misslyckas att förstå detta; När du har sålt din själ, villigt, till satan, kommer han inte låta dig gå fri. Endast Jag kan befria dig. När de själarna, som är förlorade för Mig på grund av det syndfulla liv de för, försök att

förändra deras sätt, de kommer också kämpa gentemot odjuret. För detta är ett odjur som är

kränkt och han är ilsken.

För många, även dem som är hängivna till Mig, deras Jesus, kommer han att bli som en törn i sidan, då och då. Inget kommer tillfredsställa honom tills ni ger efter till hans frestelse, som skiljer sig från person till person. Eftersom varenda en utav er är en syndare och kommer

fortsätta att vara en tills ni är Renade från Synden, acceptera detta faktum, men bekämpa det.

Åt dem av er som känner Mig intimt, ni vet att ni kan lita på Min Barmhärtighet, alltid. Ni känner till vikten av att förbli i daglig kommunikation med Mig. Detta kan vara så enkelt som att prata till Mig under er arbetsdag. Detta är ett perfekt tillfälle att erbjuda lite uppoffringar till Mig; Om någon sårar dig, uppoffra denna prövning till Mig så att Jag kan rädda själar på grund av det. Om du är upprörd över besvären du möter, som du inte har någon kontroll över, måste du tillåta Mig att ta bort din börda.

Många människor arbetar långa, hårda timmar inuti och utanför hemmet. Allt Jag ber om är för er att vända er till Mig i era tankar när ni behöver stöd och hjälp, för Jag kommer svara till era böner. Gör aldrig felet genom att tro att ni bara kan kommunicera med Mig under er tid i Kyrkan eller innan och efter ni mottagit de Heliga Sakramenten. Jag Är där vid varje stund av dagen. Jag Svarar till varenda förfrågan, om det är enligt Min Heliga Vilja.

Mina älskade lärjungar, ni är alla Guds barn. Jag Förenar er, nation med nation, så att Jag kan

Bringa fred och enhet bland kaoset som kommer komma.

Låt Mig Bringa er in till Min Heliga Familj och ni kommer bli stärkta. Sedan kommer ni resa er och gå kraftigt framåt, förnyade och med ett nytt arrende för att leda Min Armé, som inte  har blivit formad än i många länder.

Håll er lojala till Mina Instruktioner.

Vänligen sprid den Levande Gudens Sigill överallt. Den får inte säljas. Den måste vara tillgänglig för alla. Dela ut kopior till alla dem som behöver bli beskyddade.

Delningen mellan de lojala efterföljarna, de som accepterar Min Faders Bok, den Allraheligaste Bibeln och dem som vill förändra Sanningen, är på väg att bli bredare.

Ena halvan kommer inte avvika från Sanningen. Den andra halvan kommer vrida Sanningen.

De kommer göra detta för att passa deras egna politiska och personliga motiv, som kommer vara gömda bakom ett inbäddat språk.

Sanningen kommer snart förkunnas att vara en lögn och Gud kommer bli tilldelad skulden. De kommer respektlöst förklara att lagarna, fastställda av Min Heliga ställföreträdare, är förlegade och passar inte det moderna samhället. Varenda listigt resonemang kommer vara i

direkt strid med Guds Lagar som uppgår till detta.

Dessa människor vill introducera lagar som legaliserar Synden. De älskar inte Gud. De säger att de gör det och många av dem som främjar sådana lagar är ateister, men avslöjar inte deras sanna övertygelser. Många av deras planer omfattar förbudet mot Kristna Lagar. Å ena sidan, tolererar de lagarna som tillåter kvinnor att abortera barn på grund av livsstilsval.

De använder argumenten av val, men detta val tillämpas till moderns behov, inte barnets.

Många kvinnor kommer bli plågade efter att de förstört Liv på det här viset. Många kommer känna en känsla av förlust eftersom de kommer veta i sina hjärtan att Livet som de förstörde var Skapat av Gud.

Varje kraftfullt och övertygande argument kommer att göras för att bringa till stånd lagstiftningen av abort. Varenda trick, använt för att samla stöd, som uppgår till abort, blir introducerat för alla. För den här Synden, kommer Jag riva ner deras länder. Synden av Abort

åsamkar Min Fader Stor Smärta och Han kommer inte tillåta detta att fortsätta.

Nationerna som ständigt försöker göra det tillgängligt åt fler kvinnor och som främjar det som att vara en bra sak, kommer bli uttagna och tilldelade en Bestraffning från vilken det inte kan finnas någon återhämtning. De kommer bevara skyldiga till Synden av Mord och kommer vara en av de första grupperna som kommer drabbas av smärta under Varningen.

Gud kommer inte tillåta er att röra Liven Han Skapade. Hans Straff kommer bli utmätt uppå er i form av jordbävningar och många nationer kommer fortsätta att ta emot Straff efter Straff tills Herrens Dag.

Abort och Mord, kommer vara de två Synderna för vilka Min Fader kommer kasta ner en allvarlig Tuktan uppå världen.

Synden, Mina lärjungar, är ungefär som en fläck, som fördärvar era själar varje dag. Men när ni är i ett tillstånd av Nåd, minskar den Synden. Ju mer ni tar emot Sakramenten av den Heliga Nattvarden och Bikten, desto större Nådegåvor mottager ni. Åt dem av er som deltar i dagliga Mässor; väldigt speciella Nådegåvor är Givna till er. För ni, Mina hängivna efterföljare, kommer släppas igenom Portarna till Mitt Paradis, snabbt.

Gå nu, och ägna lite mer tid med Mig. Prata med Mig. Jag tycker om lättsamt prat och det bringar Mig närmare er. Jag Trängtar efter er. Jag Trängtar efter intimiteten Jag längtar efter, så Jag kan bringa er närmre Mig.

Ni kan bygga en underbar relation med Mig bara genom att bli en vän först. Därefter kommer vår kärlek byggas, tills dess att ert hjärta kommer brista med kärlek för Mig och Mitt för er.

Det är inte komplicerat att börja en ny fräsch början, för att förbereda sig för Mitt Rike. Börja nu. Ropa på Mig.

Om ni älskar Mig, kommer ni snart lita på Mig och detta kommer leda er gentemot Reningen av er själ. Ni kommer bli gladare, i frid och ingenting av världen utanför kommer betyda någonting, förutom smärtan av Synd, som ni kommer bevittna.

Jag Är precis Här. Jag Väntar på er. Jag Vill att mänskligheten ska kunna få känna Mig

ordentligt.

Jag älskar er.

Er JesusBild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode