Jesus till Mänskligheten

Synden kan bli förlåten när ni är vid liv. Inte efter döden

07.07.2017 17:29

Onsdag 26 september 2012, Kl. 22:12

Min högt älskade dotter, Jag tillåter dig detta fysiska lidande för att rädda fler själar idag.

Erbjud denna smärta för de utvalda själarna som du måste hjälpa Mig rädda. Denna smärta kommer inte vara länge men när du är befriad vet om att många själar blev räddade från

Helvetets Eldar och är nu i Skärselden inväntandes Rening.

Som en offersjäl måste du acceptera att Jag kan tillåta dig tillfällen av lidande för att hjälpa till att rädda själarna av Guds barn. Du kommer, en dag, möta dessa själar och därefter kommer du förstå hur mycket glädje detta bringar Min Fader. Vet om att när du lider, lider

Jag med dig för att lindra din smärta. Du är inte ensam. När du känner att du inte kan andas, är detta samma känsla av kvävning som upplevs av själar som, efter döden, möter ångorna av Helvetets Eldar.

Om bara folk kände till Sanningen om livet efter döden. Efter att själen lämnar kroppen, antingen om det är i ett tillstånd av Nåd eller inte, plågar satan den genom kraften av förförelse. Han försöker, även då, att dra själar till sig. Böner för sådana själar är mycket

Viktiga.

Jag drar själar gentemot Mitt Ljus. Men bara dem som är i ett tillstånd av Nåd kan stå emot Kraften av Mitt Barmhärtighetsljus. Om de inte är Rena i själen då måste de bli Renade i Skärselden.

Det finns, Min dotter, många lager i Skärselden och beroende på Synderna, begångna av själen, kommer de bli fyllda med Reningens Eld från den Helige Ande.

Skärselden är smärtsam för själen och de som behöver spendera tid där känner det som fysisk smärta som om de fortfarande vore vid liv.

Låt ingen människa underskatta uppoffringarna som behövs för att hålla deras själ i ett tillstånd värdig av Min Faders Rike.

Min Fader älskar alla Sina barn, men själar måste förtjäna rätten att vara lämpade att äntra Min Faders Rike. För att vara värdiga måste de återlösa sig själva i Mina Ögon medan de fortfarande är vid liv. De måste gottgöra för sina Synder med ett uppriktigt hjärta.

Även vid dödstillfället, kan en syndare utnyttja Min Stora Barmhärtighet genom att be Mig att förlåta dem för deras Synder. Jag kommer rycka hen och ta hen in i Mina Armar. Jag kommer sedan hälla ut Min Barmhärtighet över hen och sedan ta hen vid handen till Paradisets Portar.

Synden kan bli förlåten när ni är vid liv. Inte efter döden.

Er Jesus

 

Det finns bara tre sätt att skydda er själva från den onde

Tisdag 25 september 2012, Kl. 12:50

Min högt älskade dotter, du får aldrig bli självbelåten och känna att detta Arbete, när det

verkar gå bra, kommer för ett ögonblick undfly den ondes gissel. Han är rasande. Han pickar

på varenda uppgift du åtar dig, skapar problem och hinder, vilket lämnar dig frustrerad och

hjälplös.

Så många människor är blinda till det gissel han vållar på mänskligheten. Eftersom de inte

kan se honom tror de inte att han existerar. De som öppnar vägen åt honom, genom Synd, och

tillåter honom in i sina själar, kommer finna det omöjligt att bli kvitt från den fruktansvärda

smärta och missnöjet han kommer bringa in i deras liv.

Det finns bara tre sätt att skydda er själva från den onde.

Det första är, Sakramentet av Bikt rensar er själ, om ni är äkta i er ånger. Till icke-Katoliker, vänligen acceptera Gåvan av Gränslöst Överseende för Syndaförlåtelse i Korstågsbön (24), Given till världen genom detta Uppdrag.

Det andra sättet är genom den dagliga hängivenheten till Min Moder som har blivit Given Kraften att krossa satan. Hennes Heliga Rosenkrans är en Viktig Sköld, som kommer täcka er och era familjer ifrån hans onda öga.

Den sista är genom tillståndet av Nåd, som ni kan uppnå genom regelbunden kommunikation med Mig genom att ta emot Mig i den Heliga Eukaristin.

Så många människor som vill undfly från satans klor och som i sina hjärtan vet att de har

sugits in i en virvel av ondska, måste vända sig till Mig och be Mig att Hjälpa dem, genom

denna speciella Korstågsbön (78) “Rädda mig från det onda”

"O Jesus, skydda mig från satans makt.

Ta mig in i Ditt Hjärta, så jag släpper all min lojalitet till honom och hans onda sätt.

Jag överlämnar min vilja och kommer inför Dig, på mina knän, med ett ödmjukt och ångerfullt hjärta.

Jag lämnar mitt liv i Din Heliga Famn.

Rädda mig från det onda.

Frigör mig och ta mig till Din Skyddande Fristad, nu och för Evigt. Amen."

Er Jesus

 

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode