Jesus till Mänskligheten

Viktigt för din överlevnad

29.03.2017 19:36

Den nya världsorganisationen planerar att kontrollera era pengar och er mat

Söndag 17 april 2011, Kl. 09:00

Min älskade dotter, berätta för världen att de nu är på väg att bevittna ett flertal ekologiska katastrofer. De kommer att inträffa på de mest oväntade och ovanliga platserna och kommer att vara allvarliga i sin intensitet. Människans syndiga uppförande har lett till detta. Omvänd er, ni alla, och kom ihåg dessa klimatkatastrofer kommer att väcka er från er blinda slummer och bristande tro. De äger också rum för att späda ut effekten av den onda gruppen av globala allianser och deras onda, korkade aktiviteter. Dessa grupper, i enlighet vad Jag kommer att kalla en "ny världsregering" i väntan, planerar nu att framträda under antikrists ledarskap. Samma grupper har lett fram till en kollaps i banksystemet och kommer nu att förstöra valutor överallt. Det är för att de ska kontrollera er.

Min dotter, när Jag först delade med Mig detta Meddelande för några månader sedan tyckte du att dessa Meddelanden verkade bisarra, ändå skrev du ner vad Jag sa åt dig. Den ondskefulla plan, dessa ormar, satans anhängare, har konspirerat under en längre tid nu. Vissa av deras listiga planer har redan avslöjats men ändå tror många människor att världen helt enkelt går igenom ännu en finanskris. Vakna nu, alla. Se er omkring och se själva. Sluta försöka att antyda att världen bara är mitt i en depression, orsakad av en slump i ekonomin, eftersom detta inte är sant. Dessa människor kommer nu att kontrollera varenda en utav er genom en global valuta och era länders skuldsättning, Inget land kommer att undkomma deras grepp. Snälla beakta Mina Ord. Era pengar kommer att bli värdelösa. Er tillgång till mat och andra förnödenheter kommer endast att vara möjligt genom "märket", identifieringen Jag Talade om. Snälla, snälla acceptera inte detta märke eftersom ni kommer att vara förlorade för Mig. Detta märke kommer att döda dig, inte bara fysiskt, utan också andligt. Håll er utanför denna behörighet. Börja planera era matlager, filtar, ljus och vatten nu om ni vill undvika att ta emot märket, odjurets märke.

Han, antikrist, som kommer att styra denna nya världsregering, tror att han kommer att stjäla mänsklighetens själar. Men det kommer han inte. Precis som många kommer att falla för hans inflytande, så kommer också Mina efterföljare att förbli orubbligt lojala till Mig deras Gudomlige Frälsare.

Åt alla er som kommer håna dessa profetior, lyssna nu. Hamna under denna globala makts inflytande och ni kommer bli förlorade. Ni kommer att behöva en stark tro för att överleva. Böner som ni ber om kommer att bli besvarade. Jag kommer att skydda er under denna skrämmande tiden på jorden. Förbered nu för gruppsamlingar, där ni kommer ha möjligheten att be i lugn och ro och i hemlighet. De, den nya världsorganisationen, kommer också att vara i bön i sina egna vidriga kyrkor. Dessa kyrkor finns överallt även om de har inrättats i smyg. De utför offer och hedrar sin idol, satan. Dessa kulter är vanligt förekommande nu och de delar ett enda vanvettigt mål - att kontrolera mänskligheten. De kommer att göra detta genom att försöka att ta kontroll över era pengar, livsmedel och energi. Slåss mot dem på det bästa sättet ni kan, genom bön och spridningen av omvändelse. Be också för dessa vilseledda människor, som har blivit lovade en stor rikedom, teknologi, längre liv och mirakel. Vad fel de har. De har verkligen blivit lurade. När de får reda på Sanningen kommer de ha blivit kastade in i Helvetets djup och det kommer att vara för sent.

Be, be alla, Min Gudomliga Barmhärtighet och den Allraheligaste Rosenkransen, varje dag så ofta ni kan, för att mildra effekterna av denna försåtliga och demoniska plan. Be också för de själar som kommer att försvinna i de oundvikliga globala ekologiska katastroferna till följd av Gud Faders Hand. De behöver era böner. Vänligen lyssna till Min Vädjan om bön, för de kommer att besvaras.

Er älskade Frälsare

Jesus Kristus

 

Lördag 20 november 2010, Kl. 07:20 

Be, be, be för modet, att inte acceptera märket av den onda besten. Han, genom sin onda armé, kommer att försöka åsamka, vad som först kommer att bli en ond identitetsstämpel. Detta kommer att ges till er och presenteras som avgörande för att ta ut pengar, köpa mat, resa, leva i era hem och utbyteshandel. Detta är den ultimata kontrollen. Ni och era genuina politiska ledare kommer att bli maktlösa.

 

Tisdag 23 november 2010, Kl. 03:00

Planera inför kriget som kommer

Frukta inte, Min dotter du är säker, även om du känner dig maktlös och räds osäkerheten. Världen, inklusive ditt eget land är på väg att uppleva mer smärta som en följd av global kontroll som kommer att göra människor maktlösa, så det är därför det är viktigt att förbereda sig nu.

Jag har sagt åt dig innan att du måste tala om för Mina barn att börja planera nu, innan det skräckinjagande globala kriget börjar. Kriget, som Jag Talar om är nu att bli iscensatt av den Röda Draken. Draken, den nya världens energi, intrigerar nu och kommer att förstöra städerna i Väst. Tiden är nära. Be, be för konvertering eftersom detta onda inte kan stoppas eftersom det inte finns tillräckligt många böner för att förhindra det. Be, för de själar som genom detta kärnvapenkrig kommer att dö.

 

Tre år innan sammansvärjningen utvecklas

Be för de själarna, nu. Då en global makt tar över, försiktigt med en falsk medkänsla, kommer de, Min dotter, sikta in sig på att styra din frihet - leva, äta och be. Därför måste Mitt folk sträva efter att bli självförsörjande. Odla er mat. Hitta skydd i tid, där ni kan träffas för att ge en hyllning till er Gudomliga Frälsare. Håll dig bara stark. Säg inte till alltför många människor, varför du gör det här. Det kommer bara att ta tre år för dessa Tecken, på denna komplott att utvecklas inför dina ögon. Till dess, kommer dina planer att ge avkastning i en form av stöd som du kan ha ifrågasatt och tyckt, ibland, vara konstig. Odla din egen mat nu. Köp frön som inte kommer att finnas till försäljning i framtiden, nu. Detta kommer mata din familj när den globala svälten äger rum.

 

Fredag 26 november 2010, Kl. 03:00

Varning för globala vaccinationer

Först av allt be i grupper. Be, för dessa människor som är satans ivriga anhängare. Bön kommer bidra till att avlägsna några av dessa katastrofer. Se upp för de grymheter som de kommer att försöka åsamka genom vaccination. Lita inte på det plötsliga globala initiativet till vaccinering som kan verka medkännande i sin avsikt. Var på din vakt. Land efter land, är dessa i maskopi för att styra så många människor som möjligt.

 

Bunkra upp mat

Förlita dig inte på matleverantörer. Förbered nu för framtiden. Börja samla in matvaror och plantera dina egna. Bunkra upp som om ett krig är på väg. Dem som gör det, kommer att vara okej. Bön och hängivenhet kommer att förstärka era själar och rädda er från dessa människors onda avsikter. Låt dem aldrig styra era sinnen eller er tro genom deras insisterande på att införa lagar för att förstöra familjer. De kommer att sträva efter att separera familjer genom att uppmuntra separation, inklusive främjandet av skilsmässa, sexuell och religiös frihet.

 

Dessa händelser, som Jag Talar om kommer att börja hända inom kort. Håll er tätt ihop, håll din egen livsmedelsförsörjning redo, försök odla dina egna grönsaker och andra föremål för överlevnad. Detta är ett krig mot dig, men det kommer inte kännas som det. Var bara på din vakt.

 

Tisdag 30 november 2010, Kl. 00:00

Förenta Nationerna, ett av de många ansikten för denna nya världsordning, försöker stämpla ut alla Mina Undervisningar och kommer att använda alla dödliga vapen till sitt förfogande för att göra detta.

 

Tisdag 30 november 2010, Kl. 00:00

Pengar, materiell rikedom och alla goda ting som gjorts av de personer som anser sig lyckliga måste delas mellan dem som behöver det. Pengar som ges bort till välgörenhet är meningslösa om det görs i syfte att söka ära eller uppmärksamhet.

Var säker på att, med det onda som nu planeras i världen, när viljan att lämna er med tomma fickor blir verklighet, först då kommer ni att inse hur litet värde pengarna har. När de, de onda enheterna, tar över era pengar och gör er maktlösa att röra dem utan att acceptera deras villkor, så kommer ni till slut inse att ni behöver en alternativ väg till lycka. Era pengar kommer bli värdelösa. Ni kommer då behöva överleva genom djungelns lagar. De med överlevnadsinstinkter kommer få det lättare än dem som aldrig förut har jobbat hårt på deras bara knän. Fröer för att kunna odla er egen mat komma betyda mer för er än en miljon dollar. En enkel frukt kommer betyda mer än en överdrivet lyxig bil. För när du är utblottad kommer du att ropa ut till din Skapare.

 

Lördag 18 december 2010, Kl. 09:40

Tolerans som en maskering för ondskan

Tolerans kan vara den mest perfekta masken för ondskan. Det är uppenbart för alla som är alerta, genom Mina Lärdomar, för att genast upptäcka när dessa brott mot mänskligheten utvecklas inför era ögon. I toleransens namn mördas människor, förnekas sin frihet och framför allt, rätten att kämpa för moralisk rättvisa. O, ja barn var medvetna, vakna upp och var på er vakt när ni hör ordet "tolerans" eftersom det är ett av satans favoritspel, av svek.

 

Måndag 20 december 2010, Kl. 10:00

Börja planera nu.

Dessa människor måste bekämpas eftersom de försöker kontrollera dina pengar, din hälsa, din mat och även din tro. Stå upp och skydda er själva och era familjer med bön. Uppmana alla de helgon du vördar att hjälpa dig som förbedjare hos Min Evige Fader.Börja planera nu.

Dessa människor måste bekämpas eftersom de försöker kontrollera dina pengar, din hälsa, din mat och även din tro. Stå upp och skydda er själva och era familjer med bön. Uppmana alla de helgon du vördar att hjälpa dig som förbedjare hos Min Evige Fader.

 

Lördag 1 januari 2011, Kl. 02.00

Fatimas Hemlighet - anknytning med framtiden

Så många av er, oskyldiga och förtroendefulla själar, förstår inte det onda som är på väg att utvecklas. Mina barn, och Jag inkluderar de som läser dessa Meddelanden för första gången som av nyfikenhet kan känna en lucka i ert andliga välbefinnande, lyssna nu.

Ni och era medmänniskor blir ledda in i en värld, dikterad genom den grupp som förutsagts i Fatimas Sista Hemlighet, som ni inte har blivit invigda i, där ni snart kommer finna följande:

1. Era pengar kommer att bli värdelösa och det enda sättet att handla kommer att vara genom guld eller silver.

2. Ni måste be i grupper och hitta en helig tjänare, som är tillräckligt modig, att stå upp inför förföljelsen.

3. Ni måste finna skydd för tillbedjan eftersom era Kyrkor kommer bli sålda för monetär vinst.

4. Håll fast i Skrifterna, ni kanske aldrig har läst Dem förut, men försäkra er, för i framtiden kommer det bli omöjliga att köpa.

5. Starta bönegrupper, för att be om mänsklighetens frälsning. Om tre års tid kommer du att förstå varför detta är så viktigt.

 

Tisdag 11 januari 2011, Kl. 00:30

Snälla tro på, att såvida ni inte undersöker ert eget samvete nu och ber om Vägledning så kan och kommer ni inte att bli räddade.

 

Söndag 16 januari 2011, Kl. 15:00

Lev enkla liv, barn och gör allt med måtta. När ni äter, dricker, sover, vilar och kopplar av, se till att det är gjort med måttfullhet. När väl ert fysiska behov är stillat, skall ni inte söka efter mer, då det suger ut er livskraft. Botgörelse, Mina barn, är livsviktigt för er att komma närmare Mig. Med det menar Jag personliga offringar. Fasta är bara ett exempel på botgörelse. Jag predikade om vikten av botgöring under Min Tid på jorden. Så gjorde också Min dyrbara profet, Helgonet Johannes Döparen. Jag, gjorde så för att visa er ett exempel, genom att fasta i 40 dagar. Det är bara genom fastan, barn, som ni kan hjälpa till att driva ut den onde.

 

Måndag 24 januari 2011, Kl. 22:00

Det är genom bön, fasta och hängivenhet till den Heliga Nattvarden som ni kommer komma närmare Mig. Detta kräver tid, som måste avsättas.

 

Fredag 18 mars 2011, Kl. 00.00 

Välsigna ditt hem och bär Radbandet, ett Benediktiner Kors samt Heligt Vatten hela tiden nu

 

Torsdag 24 mars 2011, Kl. 23:00

Gå in i er Kyrka och be till Mig. Tala till Mig hemma, på väg till jobbet. Vart ni än är, bara ropa på Mig. Ni kommer att veta ganska snabbt hur Jag Svarar.

 

 

Fredag, 15 april 2011, Kl. 23:00

Han kommer att få det mycket svårt, däremot, att rikta in sig på dig om du är i ett tillstånd av Nåd, som uppnås genom Bikt och de Välsignade Sakramentet.

Rosenkransen är särskilt effektiv mot satan, på grund av de befogenheter som den Heliga Jungfrun, Min Moder, fått av Gud den Evige Fadern. Hon har en enorm makt över bedragaren. Han är maktlös mot henne och han vet det. Om ni tillåter Min Heliga Moder att Vägleda er gentemot de Nådegåvor hon kan be om förbön för, å era vägnar, då kommer ni att vara immuna mot hans inflytande.

 

det är helt enkelt inte möjligt att bibehålla frid och glädje i era liv om ni inte tror på Gud den Evige Fadern.

 

Lev aldrig era liv på jorden som om det var den enda delen av ert existentiella kretslopp, eftersom det inte är det. Ert riktiga hem kommer att vara i Paradiset med Mig.

 

Lördag 16 april 2011. Kl. 10:00

skynda dig att trappa upp medvetenheten kring Mina Meddelanden för Varningen är nästan över världen. Berätta för de själar som vägrar att be, att skjuta undan sin stolthet och avsmak och vända sig till Mig nu och be om förlåtelse. Var tydligt med att väldigt många själar inte kommer att överleva denna överhängande Händelsen. Många av dessa själar är helt enkelt lata och då de, trots allt, tror på Gud den Evige Fadern, tror de att det är någon gång i framtiden som de sedan kommer att ta itu med sin andliga övertygelse. Men det kommer att vara för sent.

 

 

bönen är avgörande för att komma in i Paradiset

Fortsätt att fråga Mig dagligen om starkare tro.

 

Lördag 16 april 2011, Kl. 22.45

Jag ber er att nu be för förlåtelse för deras synder.

När Varningen nu kommer att äga rum, så kommer också de ekologiska katastroferna att drabba mänskligheten. Bönen är ert enda vapen nu, Mina barn, att rädda er själva och mänskligheten från Helvetets eldar.

När Varningen är förbi, kommer Fred och Glädje att ta över. Och därefter kommer förföljelsen genom den nya världsalliansen att inledas. Deras makt kommer försvagas om tillräckligt många utav er sprider omvändelse och ber hårt.

Var inte rädda, Mina kära efterföljare, ni kommer tillsammans att arbeta nära för att be om mänsklighetens frälsning. Och ni kommer att rädda miljontals själar i processen.

Er älskade Frälsare

 

Varje person, vid liv i världen, kommer se sin själ och veta, för första gången i många

fall, att de har en

Måndag 9 juli 2012, Kl. 23:00

Min högt älskade dotter, Jag Önskar att förbereda alla Mina efterföljare nu, på ett sätt som inte bara kommer att hjälpa dem men alla deras nära och kära, inför Varningen.

Det är inte tillräckligt att ångra sig på grund av rädsla. Det krävs en botgöring.

Åt alla utav er, Mina efterföljare, hör Mina Instruktioner nu och förbered era själar för

Varningen.

Ni måste börja begrunda över alla förseelser ni är skyldiga till, gentemot er själva och era

grannar.

För Katolikerna ibland er, ni måste mottaga Biktens Sakrament varannan vecka om ni önskar

förbli i ett tillstånd av Nåd. På det här viset kommer er smärta under Varningen vara mild och

ni kommer att ha styrkan att hjälpa era bröder och systrar som kommer drabbas av en

fruktansvärd smärta och skuld, då de försöker att komma underfund med Upplysningen av

deras samvete.

För dem i bland er, som är Kristna eller andra trosbekännelser och som tror på dessa

Meddelanden, ni måste recitera bönen given till er genom Korstågsbön (24) "Gränslöst

Överseende för Syndaförlåtelse".

Ni måste recitera denna bön under sju dagar i följd så kommer Jag, er Jesus, att ge er

benådning.

Korstågsbön (24) "Gränslöst Överseende av Syndaförlåtelse"

"O min Jesus, Du är Ljuset på jorden.

Du är Lågan som berör alla själar.

Din Barmhärtighet och Kärlek har inga gränser.

Vi är inte värdiga det Offer Du Gjorde genom Din Död på Korset, men vi vet att Din Kärlek till oss är större än den kärlek vi har för Dig.

Bevilja oss, o Herre, Ödmjukhetens Gåva, så att vi förtjänar Ditt Nya Kungarike.

Fyll oss med den Helige Ande, så att vi kan marschera fram och leda Din Armé för att förkunna Sanningen om Ditt Heliga Ord och förbereda våra bröder och systrar för Äran av Din Andra Ankomst på jorden.

Vi hedrar Dig.

Vi prisar Dig.

Vi erbjuder oss själva, våra sorger, våra lidanden som en gåva till Dig för att rädda själar.

Vi älskar Dig, Jesus.

Ha Barmhärtighet över alla Dina barn, oavsett var de befinner sig. Amen."

 

Jag Testamenterar också nu en speciell bön åt er att säga för de stackars själarna som kan dö i

chock under Varningen och som kan befinna sig i dödssynd.

Korstågsbön (65) ”För dem i dödssynd”

"O käre Jesus, mänsklighetens Frälsare, genom Din Gudomliga Nåd vädjar jag om förmildring för alla de stackars själar i synd, som kan tas ifrån denna jord under Varningen.

Förlåt dem deras synder och till minne av Din Lidelse, ber jag Dig att ge mig denna speciella tjänst, i försoning för deras synder.

Jag erbjuder mig till Dig i sinne, kropp och själ, som botgöring för att rädda deras själar och för att föra dem till Evigt Liv. Amen."

Mina efterföljare, Varningen kommer att vara en Stor Händelse av Frälsning, där Jag kommer

bevisa Min Gudomliga Barmhärtighet för världen.

Varje person, vid liv i världen, kommer se sin själ och veta, för första gången i många fall, att

de har en. Tiden är knapp nu och ni måste börja förbereda er.

Glöm inte Mina Instruktioner att ha mat som varar tio dagar, vaxljus som är välsignade och heliga objekt i era hem.

Lita på Mig och jubla eftersom många själar kommer bli räddade. Jag kommer inte att avslöja

ett datum, men ni kommer veta vad som måste göras.

När era synder är avslöjade, måste ni be Mig att förlåta er och böja er i ödmjuk tacksägelse för denna Gudomliga Gåva, vilken är ert pass till Evigt Liv i det Nya Paradiset på Jorden. Kom ihåg, det finns inte en enda synd, oavsett hur allvarlig, som inte kan bli förlåten när väl sann ånger är visad.

Er älskade Frälsare

Jesus Kristus 

Efter världskriget kommer hungersnöden att komma och därefter farsoterna. Dock, kan böner mildra Tuktan

Fredag 13 juli 2012, Kl. 16:25

Min högt älskade dotter, Mina efterföljare behöver veta ordningsföljden av händelserna, för

genom att förstå detta, kommer de att bli bemyndigade med kunskapen så att de kan hjälpa till att mildra Tuktan.

Varningen äger rum som en sista utväg genom Min Evige Fader, för att gjuta in Guds Ljus,

Sanningens Ljus, i mänsklighetens hjärtan. Utan det skulle de mesta av mänskligheten bli

inkastade i Helvetet, för de skulle inte vara värdiga av Min Faders Rike. Detta är en Stor

Gudomlig Barmhärtighetshandling för att plocka alla utav Guds barn från ondskan och ta in

dem i deras rättmätiga Arv.

På grund av det stora mörkret som täcker jorden vid denna tidpunkt, där Guds Ljus blott är ett

skimmer, är denna Handling av Gud nödvändig. Det kommer dela de goda från dem som

drunknar i synd, men som envist kommer klänga sig fast till odjuret och all härlighet han

lovar dem på den här jorden. Det är slöseri med tid för sådana stackars själar eftersom de

måste veta att deras tid på jorden är kort.

Jorden kommer bli ersatt av ett Nytt Paradis, till vilka de kommer bli vägrade inträde om de

avvisar Min Handling av Kärlek och Barmhärtighet. Många kommer stanna i mörkret. Många

kommer omedelbart konvertera. Om de flesta av människligheten ångrar sig, då kommer inte de Stora Vedermödorna bli lika svåra.

Världskriget kommer inte att ha samma påverkan om majoriteten av människor ångrar sig efter Varningen. Efter världskriget kommer hungersnöden att komma och därefter farsoterna.

Dock, kan böner mildra Tuktan. Be hårt så att kriget, och Straffet som kommer att följa det, kan spädas ut och avvärjas. Endast mänsklighetens tro och lojalitet till Mig, er Gudomliga Frälsare, kan uppnå detta.

Min dotter, det är inte Jag, er Jesus, som kommer få till stånd dessa fruktansvärda sorger. Det

kommer att skapas av människans ogudaktiga synder, vars begär för makt, pengar och

kontroll av världen för hens egen vinning är omättligt.

Medan många utav Mina efterföljare kommer vänta tålmodigt och ivrigt för Min Andra

Ankomst kommer där bli mer förvirring. Många kommer att komma fram och påstå sig vara

Mig, Messias, och folk kommer bli lurade.

Kom ihåg vad Jag har Sagt er, Jag kommer återkomma till jorden precis som Jag lämnade den när Jag Uppsteg genom molnen. Ignorera någon som påstår sig vara Jag, i köttet, för detta kommer inte att hända.

Mina efterföljare kommer vara starka på grund av deras kärlek för Mig och de måste fokusera på den enda Önskan som, om uppfylld, kommer ge Mig Glädje och Tröst. Det kommer vara Uppdraget att rädda själar, alla själar, innan Jag kommer igen.

Kom ihåg, att trohet till Mig kommer vara nyckeln till frälsning och den framtida världen,

som inte kommer ha något slut, eftersom det kommer att vara det Nya Paradiset som erbjuder

var och en utav er Evigt Liv.

Er älskade Jesus

De Mirakel som Jag Lovade världen, genom Mina Korstågsböner, kommer att öka

Lördag 11 maj 2013, Kl. 20:20

Min högt älskade dotter, det spelar ingen roll om du måste uthärda smärta på grund av det sätt som du avvisas på, på grund av Mig, för Mitt Ord kommer aldrig att dö. Det kommer att stiga och bli starkare, som en mäktig vind, tills det kommer att öka i intensitet tills bruset av Min Röst dånar ut som åska över jorden. Det kommer att vara väldigt få som inte kommer att höra Min Röst och även de som avvisar Mig kommer att fortsätta att tala om Mig. De kommer att finna det omöjligt att ignorera.

Precis som alla barn födda av sin mor, kommer Guds barn - inklusive dem som vägrar att erkänna Honom- dras till Honom, för att kan de inte hjälpa det. Som en ny bebis som skapar en relation med sin mor, kommer varje Guds barn att känna igen sin egen genom beröring, ljud och lukt. Guds barn kommer att känna när Guds Närvaro berör deras själar. Precis som Jag Känner Min Egen, så kommer också de som älskar Mig att svara på Min Uppmaning.

Min dotter, Guds Heliga Vilja är Kraftfull och kommer att besegra alla de som motsätter sig Guds Ord. När du känner att det finns så mycket motstånd och så mycket hat mot detta Uppdrag måste du alltid låta dig tröstas av Mitt Högtidliga Löfte. Det är att rädda alla själar, så att Mitt Nya Paradis kan presenteras för mänskligheten snart och med så lite lidande som möjligt. Lidandet kan minskas genom böner från Min Kvarlevande Armé, eftersom Jag efterlämnar dem speciella Nådegåvor.

De Mirakel Jag Lovade världen, genom Mina Korstågsböner, kommer att öka och många kommer att bevittna helande och konverteringar. Det blir genom dessa Mirakel som Jag kommer att göra Mig tillkänna, även till den mest härdade skeptiker. Det kommer att ske genom de Korstågsböner som tjänarna i Mina Kristna Kyrkor kommer visas Min Barmhärtighet och snart kommer många av dem att få bevis på Äktheten av dessa Meddelanden.

Min Vilja kommer att Ske och ingen människa kommer att stoppa det. Många kommer att motsätta sig Min Vilja, skrika, missbruka Mitt Ord och spotta på dig, Min dotter, men deras hat kommer att utplånas och snart kommer de att öppna sina hjärtan, för de kommer inte att vara något tvivel om att det är deras Mästare som Kallar dem. Jag Är Kärlet genom vilken de kommer att renas. Det kommer att ske genom Mig som de kommer att få det enda möjliga Skyddet från antikrist. Mitt Skydd måste sökas upp och den Levande Gudens Sigill måste Ges till så många själar som möjligt.

Lyssna på Mina Instruktioner och allt kommer bli bra. Ignorera Mina Varningar och försök bekämpa de orättvisorna som kommer att vara utbredda när världen styrs av odjuret, på egen hand kommer du inte att vara tillräckligt stark. Acceptera Mina Gåvor och du kommer att förbli stående, trygg i vetskapen om att Jag Skyddar dig, din familj och dina vänner.

Er Jesus

Fredag 17 maj 2013, Kl. 14:02

Min käraste dotter, Jag Avslöjar för dig i Intimitet Min Smärta och Sorg som Jag Återupplever, igen, våndan Jag Uthärdade i olivträdgården.

Då Skapades Min Smärta av den onde, som visade Mig framtidsvisioner, som orsakades av hedendomen som skulle svepa över jorden i er tid. Jag visste då, precis som man kan se nu, hatet i världen som existerar för Mig, Jesus Kristus.

Mitt Lidande förvärras av det faktum att mänskligheten ännu inte fullt ut förstår Offringen, som Jag Gjorde för deras själar. Min Korsfästelse var till för att rädda varje generation, inklusive dem i världen i dag. Min Smärta är Stor vid denna tid och Mitt Lidande manifesteras inom dig Min dotter och andra offersjälar, så att Jag kan Rädda de mest förstörda i bland er.

Jag Gråter bittra tårar och Mitt Hjärta häver sig när Synden sprids genom lagarna i era länder, vilka kommer att tvinga oskyldiga själar in i frestelse. De kommer inte bara att känna att Synden nu kan motiveras, eftersom lagarna i deras länder tolererar dem, men de kommer också att anklagas för att bryta mot lagarna i deras land, om de upprätthåller Mitt Heliga Ord.

Åh, hur bedragna ni är. Hur långt ni har vandrat bort ifrån Mig. Vad mycket ni förolämpar Mig. De som ansvarar för att förkunna Mitt Ord, hör Mig nu. Er uppgift är att skydda Mitt Heliga Ord vid alla tidpunkter. Ert löfte är att lyda Mitt Ord och Min Undervisning, då de ingick i skapandet av Min Kyrka på jorden. Frångå aldrig från Sanningen. Förbered era själar, för snart kommer ni att tvingas, mot er vilja, att förneka Mig genom Sakramenten. Ni måste hela tiden vara alerta till de stora förändringarna, som ligger framför er.

Till hela mänskligheten, Jag Uppmanar er att svara på Min Röst, Sanningens Röst, Kärlekens Röst, Rösten av er Herre. Snart kommer ni att se Mig. Då kommer spindelväv att rensas bort från era ögon och sedan kommer Sanningen att bli tydlig. När Dagen av Min Barmhärtighet gryr, måste ni veta att Min Andra Ankomst kommer att ske mycket snart därefter. Och medan Jag Trängtar för er alla att vända er till Mig, Gråter Jag med sorg för de själar som är förlorade för Mig.

Jag måste Varna dem som försöker stoppa Mig i själarnas frälsning, att Jag kommer att Straffa er, om ni fortsätter att trotsa Guds Ord. Jag syftar inte på dessa Meddelanden, även om Jag Är Ledsen över att ni inte kommer att lyssna på Mig, men för avskaffandet av Mitt Heliga Ord i era nationer.

Ljuset kommer att slåss mot mörkret.

Guds Ljus håller er vid liv. Mörkret förstör er. Mitt Ljus blir klarare och klarare fram tills det att Min Heliga Nattvard är bannlyst. Sedan kommer Det att blekna. Då, kommer Min Kyrka att falla sönder och verka vara död. Världen kommer att jubla, för tillsammans med Min Kyrka i Rom, kommer de Judiska nationerna minska. Detta kommer att vara det största bedrägeri som kommer att drabba mänskligheten och dem som accepterar denna onda form av hedendom kommer att sköljas bort i översvämningen. Och sedan, efter de bränder som kommer att svepa över jorden, kommer Min Kyrka åter att stiga, i Sin fulla härliga form. Detta kommer att bli slutet för syndare som vägrar Min Hand, men det är början av Evigt Liv för dem som älskar Mig.

Er Jesus

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode