Jesus till Mänskligheten

Viktig Information

24.03.2013 00:00

När det gäller begäran om fastan under Påskveckan

 

Jesus var inte specifik, men det är vettigt att folk följer Kyrkans lagar för Långfredagen. Om människor inte kan fasta på mat kan de fasta på något annat som ger dem glädje som TV, internet, godis, kött. Jesus vill inte att någon ska äventyra sin hälsa. Om människor har möjlighet verkar det som att en fasta på  bröd och vatten skulle vara tilltalande för Honom. Jesus har gett oss en chans att göra ett beslut om vad vi kan göra i detta meddelande. Fastan begärs från midnatt på söndag till 15:30 på Långfredag. Jesus har inte bett oss att fasta på Eukaristin.


Frälsningens Moder: antikrist kommer, på sitt tillkännagivande, att förklara att han är en hängiven Kristen

Fredag 23 augusti, 2013, Kl. 14:09

Mitt barn, vad Kristna kommer att lida när syndens sjukdom slukar världen överallt, i många skepnader.

Det är ett organiserat försök som görs, för att utplåna Kristendomen och det förekommer i många former. Ni kommer att veta när Kristna förnekas rätten att offentligt förklara sin trohet till Gud, när all annan trosuppfattning, inte av Gud, kommer att tillåtas att göra det. Dessa andra trosbekännelser kommer att ges stort stöd när de vädjar om rättvisa, i de medborgerliga rättigheternas namn. Vad detta kommer att göra, är att sprida vidare de synder som är motbjudande för min Fader.

Människor kommer att tvingas att acceptera synden i deras länder och det kommer att bli brottsligt för Kristna att invända mot dessa lagar. Kristna kommer bli sedda som kärlekslösa, högervridna och inte i kontakt med andras mänskliga rättigheter. 

Varje karaktärsdrag som är önskvärt i själar, som Fastställs genom min Fader, kommer att användas som en framsida i deras ansträngningar att motivera en sådan ondska i era länder.

När köttsliga sjukdomar omfattar ett samhälle, dödar den många. Men, efter en tid av stor sorg och många dödsfall, blir det resterande samhället immun mot sjukdomen. Synden kommer att orsaka köttslig sjukdom i många länder, eftersom Domarna från Sigillen uppges av mänsklighetens Frälsare och hälls ned av Herrens änglar. Många kommer att dö i försoning för människornas ondska.

Denna Rening kommer att fortsätta, tills bara dem som är immuna för döden blir kvar, på grund av deras kärlek till Gud.

Kristna kommer att lida på många sätt. Deras tro kommer att tas ifrån dem och i dess ställe kommer en styggelse att bevittnas. Deras smärta, som redan har påbörjats, den är samma som den min Son Upplever, just nu. Därefter, kommer de att bevittna en förunderlig syn, när antikrist, på sitt tillkännagivande, kommer att uppge att han är en hängiven Kristen. Han kommer att använda många utdrag från Bibeln i sina tal till världen. Omtöcknade Kristna, som tills då lidit, kommer plötsligt att bli lättade. Äntligen, kommer de att tänka, här är en man som är sänd från Himlen som svar på deras böner. Ur hans mun kommer att spillas många söta och tröstande ord och han kommer att verka vara en skänk från ovan, eftersom han till synes kommer att ändra oförrätterna mot de Kristna. Han kommer att noggrant konstruera hur han uppfattas av Kristna och särskilt Katoliker, för dessa kommer att vara hans främsta mål.

Alla kommer att beundra antikrist och hans så kallade Kristna handlingar, gester och hans begripliga kärlek till den Heliga Skrift kommer omedelbart att göra honom accepterad av många. Han kommer att föra ihop alla nationer och börja hålla ceremonier för andra religioner och i synnerhet hedniska organisationer, så att de kan arbeta tillsammans för att skapa fred i världen. Han kommer att lyckas förena länder, som dittills varit fiender. Tystnad kommer att höras i krigsdrabbade länder och hans bild kommer att visas överallt. Hans sista, stora prestation kommer att vara när han kommer med alla de nationer han förenar, in i den Katolska Kyrkans domän och alla andra Kristna kyrkosamfund. Detta enande kommer att skapa den nya enade världsreligionen. Från och med den dagen, kommer Helvetet släppas lös på jorden och demonernas inflytande kommer att vara på dess högsta nivå sedan före den stora översvämningen. Folk kommer till synes att dyrka Gud, i den nya enade världsorganisationskyrkan och verka vara hängivna på alla sätt. Utanför kyrkorna kommer de att hänge sig öppet åt synder, för ingen synd kommer att skämma ut dem. Under den hypnotiska ledningen av den falska treenigheten - treenigheten skapad av satan - kommer de att begära all slags synd som ett medel att upprätthålla sin nyfunna aptit.

Denna ondska kommer att inkludera Köttslig Synd, där nakenhet kommer bli acceptabelt, då människan kommer bli involverad i obscena Köttsliga Synder på offentliga platser. Mord kommer att bli vanligt och begås av många, även barn.

Satanistisk tillbedjan och svarta mässor kommer att äga rum i många Katolska Kyrkor. Abort kommer att ses som en lösning för varje typ av problem och kommer tillåtas ända fram till födelsedagen.

Det kommer snart att bli brottsligt att visa någon som helst typ av lojalitet till Jesus Kristus. Om ni ses med ett Äkta Kors finner ni att ni har begått ett brott, eftersom ni kommer att bryta mot lagen. Lagen i era länder kommer att bli en dubbel lag - där politik och religion kommer att sammanflätas i den nya världsordningen.

Denna förföljelse kommer att innebära att många, omedvetet, kommer att avguda odjuret och bli hemsökta. Så drabbade kommer de att bli, så att de kommer att förråda bror, syster, mor och far till myndigheterna, om de skulle förbli lojala mot Kristendomen. Ert enda hopp, barn, är bönen för att upprätthålla er igenom denna period.

Jag uppmanar er att förvara alla Heliga föremål; Radband, välsignade ljus, vigvatten, en kopia av Bibeln och den heliga dagliga Missal tillsammans med Korstågsböneboken. Ni måste förvara Sigillet av den Levande Guden i ert hem och på er om det är möjligt. Min Medaljong av Frälsning kommer att konvertera de som bär den och de kommer att visas Barmhärtighet av min Son. Jag ber er nu, barn, att få gjort Frälsningens Medaljong producerad, nu, och en Scapular av den Levande Gudens Sigill.

Detta Meddelande är en Varning från Himlen på vad som komma skall. Ni måste lyssna på mig, Frälsningens Moder, eftersom jag måste Vägleda er till Sanningen, så att ni kommer förbli riktigt trogna min Son under alla tider.

Gå i frid, barn, och var lugna för denna prövning kommer att, på grund av Guds Barmhärtighet, att vara kort. Lita på mig, er Moder, eftersom jag kommer alltid att vara med er under era prövningar. Ni kommer aldrig att vara ensamma.

Er Mor

Frälsningens ModerBild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode