Jesus till Mänskligheten

Frälsningens Moder: Guds Vilja är oöverstiglig

Bild använd under Creative Commons från broo_am  © 2013 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode